Changes between Version 3 and Version 4 of voterage


Ignore:
Timestamp:
2015-07-09 16:16:19 (6 years ago)
Author:
joutapik
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • voterage

  v3 v4  
  2727 
  2828'''Toimintalogiikka:''' 
  29 Tietokantaan koostetaan aluksi HVSC kokoelman kutakin .sid tiedostoa koskevat metatiedot. Tämän jälkeen luodaan joukko-tietoja sisällään pitävä nested-sets tyyppinen puu-malli. Kukin uniikki tiedosto/metatieto on puun noodi. Noodi voi kuulua jonkin toisen noodin lapseksi. Näin esimerkiksi voidaan lajitella .sid kappaleet tekijän, ryhmän, tekijänoikeuksien omistajan, tyypin jne. mukaisesti ilman, että metatietotaulua laajennetaan. Jos halutaan luoda esimerkiksi uusi musiikkilaji Tango, riittää luoda yksi Tango noodi, jolle sitten luodaan viitteet sellaisiin ilmentymiin, jotka joukkoon kuuluvat. Tällä tavalla käyttäjät voivat teoriassa luoda omia joukkojaan. 
   29Tietokantaan koostetaan aluksi HVSC kokoelman kutakin .sid tiedostoa koskevat metatiedot. Tämän jälkeen luodaan group-käsite taulu, toisin sanoen nested-sets tyyppinen puu-malli. Kustakin uniikista metatiedosta luodaan puun noodi. Alkutilanteessa ryhmittely tehdään HVSC-tiedostojärjestelmän hakemistorakenteen mukaisesti, jolloin puu on kuin hakemisto. Kukin noodi voi kuulua jonkin toisen noodin lapseksi. Näin esimerkiksi voidaan lajitella .sid kappaleet tekijän, ryhmän, tekijänoikeuksien omistajan, tyypin jne. mukaisesti ilman, että metatietotaulua laajennetaan. Jos halutaan luoda esimerkiksi uusi musiikkilaji Tango, riittää luoda yksi Tango noodi, jolle sitten luodaan viitteet sellaisiin ilmentymiin, jotka joukkoon kuuluvat. Tällä tavalla käyttäjät voivat teoriassa luoda omia joukkojaan. 
  3030 
  3131'''Käyttöliittymän logiikka:''' 
   
  3434Käyttäjälle esitetään aluksi pääjoukkoa kuvaava nappula, sitä klikkaamalla käyttäjälle palautetaan sellaiset joukot, jotka ovat pääjoukon välittömiä lapsijoukkoja. 
  3535Käyttäjä voi valita jonkin lapsijoukosta, jolloin siihen välittömästi kuuluvat joukokt palautetaan. Näin navigoidaan, kunnes päädytään valitsemaan itse kappale. 
   36esim. (c64music) click c64music (demos)(games)(musicians) click musicians (0-9)(A)(B)... click (A) (Anvil)(AMJ) click (AMJ) (Buzzer.sid) click Buzzer.sid -> suorittaa määritellyn toiminnon kappaleelle. Esim. toistaa sen, siirtää soittolistaan. Voidaan liittää erilaisia gestureita eri toimintoja varten jne. 
  3637 
  3738Edellä kuvatulla tavalla navigoiden käyttäjä voi joko valita kappaleita toistettavaksi, lisättäväksi soittolistaan, arvostella kappaleen tai määritellä genren kappaleelle. 
  3839 
   40Responsiivisyys/monella laitteella toimiminen toteutetaan käytännössä tutkimalla HTTP requestin metatiedoista selaavan laitteen/sovelluksen tiedot ja palauttamalla sille sopiva sisältö. Tähän on sellaisia valmiita javascript kirjastoja, kuten bootstrap, että yksinkertaisinta on käyttää niitä HTML/CSS:n jatkeena ja täydentää siltä osin kuin niistä puhti loppuu. 
   41 
  3942Seuraavan kerran loggautuessaan sisään näkee käyttäjä kokoelman pääjoukon lisäksi omat kokoelmansa/soittolistansa. 
   43 
   44Aikatauluarvio: 
   45-------------- 
   46Ajankäyttö jakaantuu seuraavien osien kesken about: 
   47- Tietokannan/group-mallin luonti ja tietokannan populointiskriptien teko 
   48- Käyttöliittymälogiikan ja ryhmien navigointilogiikan rakentaminen Djangon view/form/model/template käyttäen. 
   49- Valmiin toistimen pulttaus, ei vie kauan. 
   50- Oman toistimen kääntäminen C-koodista javascriptiksi, sovittaminen vie kauan, ei arviota. 
   51