Changes between Version 2 and Version 3 of ol3


Ignore:
Timestamp:
2014-05-12 11:00:35 (5 years ago)
Author:
vaotjuha
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • ol3

  v2 v3  
  55'''Projektiot''' 
  66 
  7 Ongelma: maapallo on muodoltaan geoidi ja kartta esitetään useimmiten tasolla (esim. tietokoneen näyttö) 
  8 Jatko-ongelma: tasolla esitetty projektio pallomaisesta pinnasta vääristyy aina jossain kohden 
  9 Ratkaisu: useita eri projektioita eri käyttötarkoituksiin 
   7Ongelma: maapallo on muodoltaan geoidi ja kartta esitetään useimmiten tasolla (esim. tietokoneen näyttö). Jatko-ongelma: tasolla esitetty projektio pallomaisesta pinnasta vääristyy aina jossain kohden. Ratkaisu: useita eri projektioita eri käyttötarkoituksiin 
  108 
  119Lisätietoa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Karttaprojektio 
   
  1513 
  1614Esim: WGS84 (EPSG:4326) 
  17 Maailmanlaajuinen koordinaatisto, joka on määritetty maapallon ympärille määritellyn abstraktin ellipsoidin avulla 
  18 GPS käyttää tätä järjestelmää 
  19 Lsiätietoa: http://fi.wikipedia.org/wiki/WGS84 
   15Maailmanlaajuinen koordinaatisto, joka on määritetty maapallon ympärille määritellyn abstraktin ellipsoidin avulla. GPS käyttää tätä järjestelmää. Lisätietoa: http://fi.wikipedia.org/wiki/WGS84 
  2016 
  2117Esim: Web Mercator (EPSG:3857) 
  22 Maailmanlaajuinen koordinaatisto, joka on projisoitu WGS84 ellipsoidista tasolle Mercatorin projektiolla 
  23 Käytetään maailmanlaajuisten kartastojen esittämiseen 
  24 Koordinaatisto vääristyy sitä enemmän, mitä lähemmäs liikutaan päiväntasaajalta napa-alueille kts: http://fi.wikipedia.org/wiki/Mercatorin_projektio#Mittakaavavirhe 
  25 Google Maps, OpenStreetMap 
   18Maailmanlaajuinen koordinaatisto, joka on projisoitu WGS84 ellipsoidista tasolle Mercatorin projektiolla. Käytetään maailmanlaajuisten kartastojen esittämiseen. Koordinaatisto vääristyy sitä enemmän, mitä lähemmäs liikutaan päiväntasaajalta napa-alueille (kts: http://fi.wikipedia.org/wiki/Mercatorin_projektio#Mittakaavavirhe). Esim. Google Maps ja OpenStreetMap käyttävät oletuksena Mercatorin projektiota. 
   19 
  2620Lisätietoa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Mercatorin_projektio 
  2721 
   
  3832 
  3933'''Rasteri:''' 
  40 Kuvia, jotka ovat aina jossain kiinteässä mittakaavassa, koordinaatistossa ja projektiossa 
  41 Kartat koostetaan usein tasakokoisista karttaruutukuvista 
  42 Rasterit voidaan transformoida muihin projektiohiin jne, mutta operaatiot ovat raskaita 
   34Kuvia, jotka ovat aina jossain kiinteässä mittakaavassa, koordinaatistossa ja projektiossa. Kartat koostetaan usein tasakokoisista karttaruutukuvista. Rasterit voidaan transformoida muihin projektiohiin jne, mutta operaatiot ovat raskaita 
  4335 
  4436'''Vektori''' 
  45 Paikkatietodata esitetään taulukkomuodossa, joka visualisoidaan ohjelmallisesti 
  46 Pikseleiden sijaan käytetään pisteitä 
  47 Aineistoja on helppo projisoida "lennossa" 
   37Paikkatietodata esitetään taulukkomuodossa, joka visualisoidaan ohjelmallisesti. Pikseleiden sijaan käytetään pisteitä. Aineistoja on helppo projisoida "lennossa". 
  4838 
  4939'''Feature''' 
  50 Karttarepresentaatio jostain reaalimaailman kohteesta 
  51 Sisältää yleensä geometrian ja siihen liittyvää attribuuttidataa 
  52 Geometria on yleensä määritelty tietotyypiksi, joka pitää sisällään tiedon geometrian tyypistä (piste, viiva, polygon jne),  
  53 käytetyn koordinaattijärjestelmän, sekä itse pisteet, joista geometria muodostuu 
   40Karttarepresentaatio jostain reaalimaailman kohteesta.  
   41Sisältää yleensä geometrian ja siihen liittyvää attribuuttidataa.  
   42Geometria on yleensä määritelty tietotyypiksi, joka pitää sisällään tiedon geometrian tyypistä (piste, viiva, polygon jne), käytetyn koordinaattijärjestelmän, sekä itse pisteet, joista geometria muodostuu. 
  5443 
  5544'''Perusgeometriat''' 
   45 
  5646Point (x,y, joskus myös z, eli korkeus) 
   47 
  5748PolyLine (joukko pisteitä, joiden välille piirretään viiva) 
   49 
  5850Polygon (joukko pisteitä, joita pitkin piirretty viiva muodostaa suljetun polygonin) 
  5951 
   52 
  6053'''WMS, WMTS ja WFS rajapinnat''' 
  6154 
  6255'''WMS = WebMapService''' 
  63 Pääasiallinen käyttötarkoitus on välittää karttakuvia (esim. karttakuvia, tai kuvamuotoisia karttageometrioita) 
  64 Mahdollista myös kysellä tietoa featureista 
  65 WMS tarjoaja palauttaa WMS kyselyn mukaisen karttakuvan 
  66 URL- tai XML-kyselyt WMS palvelulle 
   56Pääasiallinen käyttötarkoitus on välittää karttakuvia (esim. karttakuvia, tai kuvamuotoisia karttageometrioita). Mahdollista myös kysellä tietoa featureista. WMS tarjoaja palauttaa WMS kyselyn mukaisen karttakuvan.  URL- tai XML-kyselyt WMS palvelulle. 
  6757 
  6858Esim: WMS palvelun tarjoamia ominaisuuksia voi kysellä vaikkapa näin: http://tiles.kartat.kapsi.fi/taustakartta?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0 
  69 Yksittäisen karttakuvan voi hakea esimerkiksi näin: http://tiles.kartat.kapsi.fi/taustakartta?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&WIDTH=230&HEIGHT=230&CRS=EPSG%3A3857&STYLES=&MAP_RESOLUTION=80.859375&BBOX=2864248.3239021264%2C8915003.482956678%2C2864554.0720152673%2C8915309.231069818 
   59Yksittäisen karttakuvan voi hakea esimerkiksi näin:  
   60 
   61http://tiles.kartat.kapsi.fi/taustakartta?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&WIDTH=230&HEIGHT=230&CRS=EPSG%3A3857&STYLES=&MAP_RESOLUTION=80.859375&BBOX=2864248.3239021264%2C8915003.482956678%2C2864554.0720152673%2C8915309.231069818 
  7062 
  7163Tällä tavalla kyselyiden laatiminen ei kuitenkaan ole usein kovin mielekästä. Usein käytetään WMS asiakasohjelmaa / kirjastoa, joka hoitaa kyselyiden tekemisen annettujen parametrien avulla. 
   
  7466 
  7567'''WMTS = WebMapTileService''' 
  76 Erityisesti karttaruutujen välittämiseen tarkoitettu rajapinta 
  77 Esim. taustakartta-aineistoja ei välitetä webissä yleensä vektoreina, koska vektoreista karttakuvien tuottaminen vaatisi liikaa prosessoritehoa 
  78 Isot kartta-aineistot on jaoteltu ruutuihin (tile), joita voi kysellä paikkatietopalvelimelta WMTS:n kautta 
   68Erityisesti karttaruutujen välittämiseen tarkoitettu rajapinta. Esim. taustakartta-aineistoja ei välitetä webissä yleensä vektoreina, koska vektoreista karttakuvien tuottaminen vaatisi liikaa prosessoritehoa. Isot kartta-aineistot on jaoteltu ruutuihin (tile), joita voi kysellä paikkatietopalvelimelta WMTS:n kautta. 
  7969 
  8070'''WFS = WebFeatureService''' 
  81 Pääasiallinen käyttötarkoitus on välittää paikkatietodataa 
  82 Geometriat + attribuuttidata 
  83 Useita output formaatteja (GML, XML, JSON jne) 
  84 WMS kyselyä vastaavat URL- tai XML-pohjaiset kyselyt 
  85 Lisätietoa (englanniksi): http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Feature_Service 
   71Pääasiallinen käyttötarkoitus on välittää paikkatietodataa (Geometriat + attribuuttidata). Useita output formaatteja (GML, XML, JSON jne). WMS kyselyä vastaavat URL- tai XML-pohjaiset kyselyt. Lisätietoa (englanniksi): http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Feature_Service 
  8672 
  8773'''Paikkatietopalvelimet''' 
  88 Tarjoavat paikkatietodataa useimmiten WMS- ja WFS-palveluina 
   74Tarjoavat paikkatietodataa useimmiten WMS- ja WFS-palveluina.  
   75 
  8976Esim: GeoServer, MapServer 
  9077 
  9178'''Paikkatietokannat''' 
  92 Paikkatietodatan tallentamiselle on olemassa monenlaisia implementaatioita 
  93 Esim. PostGIS laajennos PostgreSQL tietokantaan tarjoaa monipuoliset työkalut paikkatietodatan tallentamiseen, kyselemiseen ja käsittelyyn 
   79Paikkatietodatan tallentamiselle on olemassa monenlaisia implementaatioita. Esim. PostGIS laajennos PostgreSQL tietokantaan tarjoaa monipuoliset työkalut paikkatietodatan tallentamiseen, kyselemiseen ja käsittelyyn.  
  9480Lisätietoa (englanniksi): http://postgis.net/ 
  9581