wiki:harjoitustyöt/karttamerkit

Version 3 (modified by tuohuopa, 3 years ago) (diff)

--

Karttavirherekisteri

Käyttötarkoitus

Maastossa havaitaan jatkuvasti karttavirheitä, joita ei ole voitu tallentaa nykyisillä menetelmillä tuotettuihin karttoihin. Tätä varten on tarve merkitä karttavirheet ja luoda niiden pohjalta tarkennettu kartta. Esimerkiksi suunnistuskarttojen käytettävyydellä on merkitystä sillä millaisia kasvillisuusvyöhykkeitä tai muita ihmisen toiminnasta johtuvia mahdollisia rakennelmia maastoon on syntynyt.

Tekninen toteutus

  • Käyttöliittymä: hyödynnetty OpenLayers? 3, HTML-5, CSS, JavaScript? teknologioita.
  • Karttarekisterisovellus: C++ toteutus, jossa hyödynnetty Boost kirjastoa.
  • Tietokanta: PostGres?, jota tukee PostGIS kirjasto.

Aikataulu

  • Sovelluksen suunnittelu: 10
  • Käyttöliittymä: 60
  • Karttarekisterisovellus: 40
  • Tietokanta: 30

Harjoitustyöllä tavoitellaan arvosanaa 5.