Changes between Version 4 and Version 5 of harjoitustyöt/karttamerkit


Ignore:
Timestamp:
2016-08-12 11:48:36 (3 years ago)
Author:
tuohuopa
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • harjoitustyöt/karttamerkit

  v4 v5  
  22 
  33== Käyttötarkoitus 
  4 Maastossa havaitaan jatkuvasti karttavirheitä, joita ei ole voitu tallentaa nykyisillä menetelmillä tuotettuihin karttoihin. Tätä varten on tarve merkitä karttavirheet ja luoda niiden pohjalta tarkennettu kartta. Esimerkiksi suunnistuskarttojen käytettävyydellä on merkitystä sillä millaisia kasvillisuusvyöhykkeitä tai muita ihmisen toiminnasta johtuvia mahdollisia rakennelmia maastoon on syntynyt. 
   4Maastossa havaitaan jatkuvasti karttavirheitä, joita ei ole voitu tallentaa nykyisillä menetelmillä tuotettuihin karttoihin. Tätä varten on tarve merkitä karttavirheet ja luoda niiden pohjalta tarkennettu kartta. Maastossa esiintyvät uudet kasvillisuusvyöhykkeet sekä ihmisen toiminnan seurauksena syntyneet maastoesteet eivät välttämättä näy Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoissa. Esimerkiksi suunnistuksessa tällaisilla maastoesteillä ja kasvillisuusalueiden muutoksilla on merkitystä. Kaikkia karttamerkkejä ei voida saada paikalleen jalostunein teknisin menetelmin, vaan tarvitaan myös maastossa liikkuvien henkilöiden konkreettisia havaintoja karttamuutoksista. 
  55 
  66== Tekninen toteutus