wiki:harjoitustyöt/karttamerkit
Last modified 4 years ago Last modified on 2016-08-12 11:48:36

Karttavirherekisteri

Käyttötarkoitus

Maastossa havaitaan jatkuvasti karttavirheitä, joita ei ole voitu tallentaa nykyisillä menetelmillä tuotettuihin karttoihin. Tätä varten on tarve merkitä karttavirheet ja luoda niiden pohjalta tarkennettu kartta. Maastossa esiintyvät uudet kasvillisuusvyöhykkeet sekä ihmisen toiminnan seurauksena syntyneet maastoesteet eivät välttämättä näy Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoissa. Esimerkiksi suunnistuksessa tällaisilla maastoesteillä ja kasvillisuusalueiden muutoksilla on merkitystä. Kaikkia karttamerkkejä ei voida saada paikalleen jalostunein teknisin menetelmin, vaan tarvitaan myös maastossa liikkuvien henkilöiden konkreettisia havaintoja karttamuutoksista.

Tekninen toteutus

  • Käyttöliittymä: hyödynnetty OpenLayers? 3, HTML-5, CSS, JavaScript? teknologioita.
  • Karttarekisterisovellus: C++ toteutus, jossa hyödynnetty Boost kirjastoa.
  • Tietokanta: PostGres?, jota tukee PostGIS kirjasto.

Aikataulu

  • Sovelluksen suunnittelu: 10 h
  • Käyttöliittymä: 60 h
  • Karttarekisterisovellus: 40 h
  • Tietokanta: 30 h

Harjoitustyöllä tavoitellaan arvosanaa 5.