wiki:2014/angularjs/part1

Version 10 (modified by japekall, 5 years ago) (diff)

--

1. AngularJS:n esittely ja työkalun asentaminen

1.1 Yleisesittely

Tällä wikisivulla olisi tarkoitus yleisesitellä Googlen kehittämä AngularJS -niminen frameworkki, jota on maailmalla mainostettu monin superlatiivein ja ylistyssanoin. Kuten frameworkin nimestä voidaan päätellä, AngularJS keskittyy lähinnä javascriptiin, se mahdollistaa periaatteessa vain yhden javascript-kirjaston avulla hyvinkin monipuolisia toimintoja ja tehtäviä voitavan suorittaa asiakaspäässä, selaimessa. AngularJS:n käyttö tarjoaa helpotusta sovelluskehittäjille, sillä nykysovelluskehityksessä on tavanomaista käyttää hyvinkin monia, useita javascript-plugineja.

AngularJS:llä kehitettävät sovellukset ovat luonteeltaan ns. yksisivupohjaisia (Single Page Applications), mikä lyhyesti ilmaistuna tarkoittaa, että sovelluksessa toimii yksi yksittäinen sivu, jolle ladataan sisältöjä eri reittejä pitkin Angular-ohjaimen ohjaamana.

Wikisivuston tarkoitus on luoda ymmärrystä keskeisiin AngularJS:n tarjoamiin

1.2 Työkalun asentaminen