wiki:Halyri

Version 44 (modified by nimajomo, 5 years ago) (diff)

--

Hälyri-sovellusprojekti

Hälyri-projektina aloitettavan hankkeen tavoitteena on osoittaa uudenmallisten datayhteyksien laaja ja innovatiivinen hyödynnettävyys hätätilanteiden arvioinnissa ja hallinnassa. Hälyri-projekti suoritti Sovellusprojekti-kurssilla keväällä 2014 alustavan tarvekartoituksen ja kehitti hätäilmoitusjärjestelmän prototyypin. Prototyypin avulla pyritään osoittamaan teknologiset mahdollisuudet ja haasteet sekä havainnollistamaan käyttöliittymillä avuntarvitsijan ja hätäkeskuksen vuorovaikutusta. Prototyyppi toteutettiin C#-ohjelmointikielellä ja Visual Studio 2013 -sovelluskehitysympäristöllä hyödyntäen kehitystyökaluina Windows Phone SDK:ta, SignalR:ää ja WCF:ää sekä palvelinalustana Microsoft IIS:ää.

Prototyypin toteuttivat Niko Mononen, Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen ja Atte Söderlund. Tilaajan puolelta projektia ohjasivat Tero Tuovinen ja Vesa Lappalainen. Vastaavana ohjaajana toimi Jukka-Pekka Santanen sekä teknisinä ohjaajina Olli Kauppinen ja Jaakko Kosonen.

Projektin dokumentit

Järjestelmän esittelyvideo

https://docs.google.com/file/d/0B9cUd-gVAdo0WXNDbV9fZTJnZWM/edit

Kuvia

Attachments