wiki:Halyri/valiesittely2

Version 1 (modified by nimajomo, 5 years ago) (diff)

--

==Muistio==

Halyri-sovellusprojektin 2. väliesittely

Paikka: Agora Auditorio 3 Aika: Perjantai 30.4.2014 klo 10.15-12.00

Muistio laadittu: 3.5.2014

==Läsnä==

Projektiryhmä (Hälyri)

  • Niko Mononen, sihteeri
  • Veli-Mikko Puupponen
  • Ilkka Rautiainen
  • Atte Söderlund

Projektiryhmä (Liikkuva)

  • Joel Kivelä
  • Mika Lehtinen
  • Oskari Leppäaho
  • Petri Partanen

Ohjaajat

  • Jukka-Pekka Santanen

Opettajat

  • Hanna Kivimäki, puheviestintä

==1. Esittely==

Projektiryhmä esitteli Hälyri-sovellusprojektia. Mononen aloitti esittelemällä ryhmän jäsenet ja esityksen rakenteen. Esittelyn jälkeen Mononen kertoi projektiorganisaatiosta. Tämän jälkeen Rautiainen kertoi projektin taustoista ja tavoitteista. Puupponen jatkoi Rautiaisen puhevuoron jälkeen kertomalla kehitettävästä tietojärjestelmästä. Puupponen siirsi puheenvuoron Söderlundille, joka esitteli kehitetyn prototyypin toimintaa. Tämän jälkeen Mononen päätti esitelmän kertomalla projektin läpiviennistä. Lopuksi ryhmä vastaili yleisön kysymyksiin.

==2. Yleisön kysymykset==

Santanen kysyi, mitä haasteita projektin aikana on kohdattu. Mononen vastasi, että lähinnä teknisiä haasteita liittyen käytettävien tekniikoiden tietämykseen ja näiden käytön osaamisen puutteista projektiryhmäläisten osalta.

==3. Palaute==

Kivimäen mielestä seuraava puhuja esiteltiin hyvin. Skenaarion ja toimintojen konkreettinen esittäminen teki esityksestä havainnollisen kokonaisuuden.

Santasen mielestä esityksessä oli käytetty havainnollistavia kuvia. Santanen toivoi esityskalvoihin teknisten ohjaajien ja asiantuntijoiden nimen perään myös heidän vastuualeensa. Santanen huomautti viestinvälityskuvasta, että etäohjauksen lisäksi älypuhelinsovellukselle voidaan myös lähettää toimintaohjeita. Prototyypin esittelyssä Söderlund toimi erinomaisesti hätäkeskussovelluksen kaaduttua. Santasen mielestä olisi tärkeää, että sovelluksen toimintaa esittelisi vähintään kaksi ja mielellään kolme henkilöä. Santanen pohti, että onko tulipalo paras mahdollinen skenaario sovelluksen "myymisen" kannalta. Voisiko se olla esimerkiksi sydänkohtaus? Santanen toivoi myös omaa kalvoa projektissa kohdatuille haasteille ja tehdyille ratkaisuille. Santanen pohti vielä että pitäisikö projektin läpiviennin esittely olla ennen sovelluksen esitystä vai nykyisellä paikallaan.

Liikkuvan mielestä sovelluksen toiminnan esittely oli erinomaista ja hyvää.

==4. Ryhmän oma arvio==

Ryhmän jäsenten mielestä väliesittely meni kokonaisuudessaan hyvin ja selvästi paremmin kuin ensimmäinen väliesittely.

Attachments