wiki:Halyri/jarjestelma
Last modified 5 years ago Last modified on 2014-05-18 14:47:57

Tietojärjestelmän rakenne

Kuvassa on esitetty kehitetyn tietojärjestelmän rakenne


Viestintäkaavio

Kuvassa on esitetty tietojärjestelmän viestintä

Attachments