Changes between Version 8 and Version 9 of Halyri/Projektisuunitelma


Ignore:
Timestamp:
2014-05-18 14:24:13 (5 years ago)
Author:
nimajomo
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Halyri/Projektisuunitelma

  v8 v9  
  1  
  2 Hälyri-Sovellusprojekti 
  3 Niko Mononen 
  4 Veli-Mikko Puupponen 
  5 Ilkka Rautiainen 
  6 Atte Söderlund 
  7 Projektisuunnitelma 
  8 Versio: 0.5.0 
  9 Julkinen 
  10 3. toukokuuta 2014 
  11 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Hyväksyjä PäivämääräAllekirjoitus Nimenselvennys 
  12 Projektipäällikkö __.__.2014 
  13  
  14 Tilaaja __.__.2014 
  15  
  16 Ohjaaja __.__.2014 
  17  
  18  
  19 Tietoa dokumentista 
  20 Tekijät: 
  21    ∙  Niko Mononen (NM)                 niko.m.mononen@student.jyu.fi 
  22    ∙  Veli-Mikko Puupponen (VMP)                veli-mikko.a.puupponen@student.jyu.fi 
  23    ∙  Ilkka Rautiainen (IR)             ilkka.t.rautiainen@student.jyu.fi 
  24    ∙  Atte Söderlund (AS)               atte.a.soderlund@student.jyu.fi 
  25 Dokumentin nimi: Hälyri-projekti, Projektisuunnitelma Sivumäärä: 41 Tiedosto: Halyri_projektisuunnitelma.tex Tiivistelmä: Projektisuunnitelmassa kuvataan Hälyri-projektin suunniteltua läpivientiä. Suunnitelmassa esitellään projektin taustoja, tavoitteita, käytettävissä olevat resurssit ja käytänteet. Suunnitelmassa kuvataan myös projektin tehtävien työmääriä ja jakautumista jäsenten kesken, sekä projektin prosessia ja läpiviennin aikataulua. Suunnitelmassa kartoitetaan projektiin liittyviä riskejä, arvioidaan niiden todennäköisyyttä ja toteutumisen haittavaikutuksia sekä kuvataan riskien hallintaa. Avainsanat: Aikataulu, EKG, hätäkeskus, hätäpuhelu, käytänteet, matkapuhelin, ohjelmistoprojekti, projektisuunitelma, prosessi, resurssit, riskien hallinta, sovellus, tavoitteet, taustaa, tehtävät, työmäärät, vastuualueet, videopuhelu, Windows Phone 8. 
  26 Muutoshistoria 
  27                          
  28 Versio  Päivämäärä       
  29  
  30 Muutokset 
  31          
  32  
  33 Tekijät 
  34                          
  35 0.0.1   11.2.2014        
  36  
  37 Projektisuunitelman laatiminen on aloitettu. 
  38          
  39  
  40 NM 
  41                          
  42 0.0.2   15.2.2014        
  43  
  44 Suunitelmaa on täydennetty. 
  45          
  46  
  47 NM 
  48                          
  49 0.0.3   18.2.2014        
  50  
  51 Projektin hallinta -luku on kirjoitettu. 
  52          
  53  
  54 NM 
  55                          
  56 0.0.4   23.2.2014        
  57  
  58 Prosessi ja riskit on kuvattu. 
  59          
  60  
  61 NM 
  62                          
  63 0.0.5   25.2.2014        
  64  
  65 Johdanto ja yhteenveto on kirjoitettu, sekä dokumenttia on viimeistelty. 
  66          
  67  
  68 NM 
  69                          
  70 0.1.0   27.2.2014        
  71  
  72 Aikataulut ja työnjako on päivitetty, sekä dokumnettia on viimeistelty. 
  73          
  74  
  75 NM 
  76                          
  77 0.1.1   9.3.2014         
  78  
  79 Ulkoasua on korjattu. 
  80          
  81  
  82 NM 
  83                          
  84 0.1.2   12.3.2014        
  85  
  86 Sisältöä on korjattu. 
  87          
  88  
  89 NM 
  90                          
  91 0.1.3   13.3.2014        
  92  
  93 Tavoitteet, tulokset ja resurssit on päivitetty. 
  94          
  95  
  96 NM 
  97                          
  98 0.1.4   13.3.2014        
  99  
  100 Projektiorganisaatiolukua on päivitetty. 
  101          
  102  
  103 NM 
  104                          
  105 0.1.5   18.3.2014        
  106  
  107 Termejä, vastuualueita ja aikataulua kuvaavia lukuja on päivitetty, sekä niiden järjestystä on muutettu. 
  108          
  109  
  110 NM 
  111                          
  112 0.2.0   19.3.2014        
  113  
  114 Työmäärät ja riskiarviot on päivitetty, sekä dokumenttia on viimeistelyä. 
  115          
  116  
  117 NM 
  118                          
  119 0.2.1   28.3.2014        
  120  
  121 Dokumenttia on korjattu saadun palautteen mukaisesti. 
  122          
  123  
  124 NM 
  125                          
  126 0.2.2   5.4.2014         
  127  
  128 Työmäärät ja Gantt-kaavio on päivitetty. 
  129          
  130  
  131 NM 
  132                          
  133 0.3.0   6.4.2014         
  134  
  135 Dokumentin ulkoasua on päivitetty. 
  136          
  137  
  138 NM 
  139                          
  140 0.3.1   9.4.2014         
  141  
  142 Dokumenttia on korjattu saadun palautteen mukaisesti. 
  143          
  144  
  145 NM 
  146                          
  147 0.3.2   18.4.2014        
  148  
  149 Sisältöä on korjattu. 
  150          
  151  
  152 NM 
  153                          
  154 0.4.0   19.4.2014        
  155  
  156 Työmäärät ja Gantt-kaavio on päivitetty. 
  157          
  158  
  159 NM 
  160                          
  161 0.5.0   23.4.2014        
  162  
  163 Dokumenttia on korjattu saadun palautteen mukaisesti. 
  164          
  165  
  166 NM 
  167                          
  168 Tietoa projektista 
  169 Projekti kehittää prototyypin uudenlaisesta tietojärjestelmästä, joka mahdollistaa yhteyden hädässä olevien ihmisten ja hätäkeskusten välillä. Keskeinen ajatus on hyödyntää matkapuhelinten merkittävästi lisääntynyttä datan lähetys- ja vastaanottokykyä osana auttamisprosessia. Tavoitteena kehitettävällä tietojärjestelmällä on luoda aikaisempaa tarkempi kuva entistä lyhyemmässä ajassa. Tämä auttaa pelastamaan ihmishenkiä, parantamaan palvelun laatua ja tehostamaan resurssien käyttöä. Projektissa kehitettävän hätätietojärjestelmän prototyypin avulla pyritään osoittamaan teknologiset mahdollisuudet ja haasteet sekä havainnollistamaan käyttöliittymillä avuntarvitsijan ja hätäkeskuksen vuorovaikutusta. 
  170  
  171 Tekijät: 
  172  
  173    ∙  Niko Mononen (NM) 
  174          
  175  
  176          
  177  
  178 niko.m.mononen@student.jyu.fi 
  179  
  180    ∙  Veli-Mikko Puupponen (VMP) 
  181          
  182  
  183          
  184  
  185 veli-mikko.a.puupponen@student.jyu.fi 
  186  
  187    ∙  Ilkka Rautiainen (IR) 
  188          
  189  
  190          
  191  
  192 ilkka.t.rautiainen@student.jyu.fi 
  193  
  194    ∙  Atte Söderlund (AS) 
  195          
  196  
  197          
  198  
  199 atte.a.soderlund@student.jyu.fi 
  200  
  201 Tilaaja: 
  202  
  203    ∙  Vesa Lappalainen 
  204          
  205  
  206 vesa.t.lappalainen@jyu.fi 
  207  
  208    ∙  Tero Tuovinen 
  209          
  210  
  211 tero.tuovinen@jyu.fi 
  212  
  213 Ohjaajat: 
  214  
  215    ∙  Jaakko Kosonen 
  216          
  217  
  218 jaakko.j.kosonen@gmail.com 
  219  
  220    ∙  Olli Kauppinen 
  221          
  222  
  223 olli.p.kauppinen@student.jyu.fi 
  224  
  225    ∙  Jukka-Pekka Santanen 
  226          
  227  
  228 santanen@mit.jyu.fi 
  229  
  230 Asiantuntijat: 
  231  
  232    ∙  Helena Jäntti 
  233          
  234  
  235 helena.jantti@kuh.fi 
  236  
  237 Yhteystiedot: 
  238  
  239    ∙  Sähköpostilistat: 
  240          
  241  
  242 halyri@korppi.jyu.fi, 
  243  
  244 halyri_opetus@korppi.jyu.fi 
  245  
  246    ∙  Sähköpostiarkistot: 
  247          
  248  
  249 https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri/, https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri\_opetus/ 
  250  
  251    ∙  Projektitila: 
  252          
  253  
  254 AgC 223.2, puh. 040-3573796 
  255  
  256   
  257 Sisältö 
  258 1 Johdanto 
  259 2 Termit 
  260 3 Taustaa ja tavoitteet 
  261  3.1 Taustaa 
  262  3.2 Prototyypille asetetut tavoitteet 
  263  3.3 Tulokset 
  264  3.4 Oppimistavoitteet 
  265 4 Organisaatio ja resurssit 
  266  4.1 Projektiorganisaatio 
  267  4.2 Projektin tilat ja laitteet 
  268  4.3 Dokumentointityökalut 
  269  4.4 Ohjelmointityökalut 
  270  4.5 Luennot ja perehdytykset 
  271 5 Projektin käytänteet 
  272  5.1 Tiedotus 
  273  5.2 Palaverit 
  274  5.3 Tiedostojen nimeäminen 
  275  5.4 Hakemistorakenne 
  276  5.5 Lähdekoodi 
  277  5.6 Versiointi ja versiohallinta 
  278  5.7 Testaus 
  279  5.8 Tulosten katselmoinnit ja hyväksyminen 
  280  5.9 Tulosten koostaminen ja toimittaminen 
  281 6 Tehtävät, työmäärät ja työnjako 
  282  6.1 Vastuualueet 
  283  6.2 Työnositus ja työmäärä 
  284 7 Prosessi ja aikataulu 
  285  7.1 Prosessi 
  286  7.2 Aikataulu 
  287 8 Riskit ja riskien hallinta 
  288  8.1 Riskien todennäköisyydet ja haitat 
  289  8.2 Alustan rajoitukset 
  290  8.3 Kehittäjien tietotaidon puutteet 
  291  8.4 Tavoitteiden rajaaminen 
  292  8.5 Tiedotuksen puutteet 
  293  8.6 Jäsenten poissaolot 
  294  8.7 Kokemattomuus projektihallinnassa 
  295 9 Yhteenveto 
  296 10 Lähteet 
  297 Luku 1 
  298 Johdanto 
  299  
  300 Projekti suoritta Sovellusprojekti-kurssilla keväällä 2014 alustavan tarvekartoituksen ja kehittää prototyypin uudenlaisesta tietojärjestelmästä, joka mahdollistaa yhteyden hädässä olevien ihmisten ja hätäkeskusten välillä. Keskeinen ajatus on hyödyntää matkapuhelinten merkittävästi lisääntynyttä datan lähetys- ja vastaanottokykyä osana auttamisprosessia. Tavoitteena kehitettävällä tietojärjestelmällä on luoda aikaisempaa tarkempi kuva hätätilanteesta entistä lyhyemmässä ajassa. Tämä auttaa pelastamaan ihmishenkiä, parantamaan palvelun laatua ja tehostamaan resurssien mbockäyttöä. Projektissa kehitettävän hätätietojärjestelmän prototyypin avulla pyritään osoittamaan teknologiset mahdollisuudet ja haasteet sekä havainnollistamaan käyttöliittymillä avuntarvitsijan ja hätäkeskuksen vuorovaikutusta. 
  301  
  302 Projektisuunnitelma kuvaa Hälyri-projektin suunniteltua läpivientiä. Projektisuunnitelman laatimisessa on hyödynnetty Paatti-projektin projektisuunnitelmaa [2] ja Sovellusprojektien ohjetta [7] sekä projektiryhmän laatimaa vaatimusmäärittelyä [6]. 
  303  
  304 Luvussa 2 esitellään dokumentissa käytetyt termit ja niiden merkitys. Luvussa 3 käsitellään projektin taustoja sekä tavoitteita ja projektiryhmän jäsenten oppimistavoitteita. Luvussa 4 esitellään projektin organisaatio ja resurssit. Luvussa 5 kuvataan projektin käytänteitä. Luvussa 6 hahmotellaan projektin oleellisimpien tulosten vastuuhenkilöt, keskeisimmät tehtävät, sekä arvioidaan tehtävien työmääriä. Luvussa 7 kuvataan projektissa noudatettavaa prosessia ja projektin aikataulua. Luvussa 8 kuvataan projektin ennakoituja riskejä ja niiden hallintaa. 
  305 Luku 2 
  306 Termit 
  307  
  308 Dokumentin aihealueen termejä ovat seuraavat: 
  309  
  310    EKG 
  311  
  312     on elektrokardiogrammi eli sydänsähkökäyrä.  
  313    Hätäkeskus 
  314  
  315     vastaanottaa ja käsittelee yleiseurooppalaiseen hätänumeroon 112 soitetut hätäpuhelut.  
  316    Käyttöliittymä 
  317  
  318     on se ohjelmiston, laitteen tai minkä tahansa muun tuotteen osa, jonka kautta käyttäjä käyttää tuotetta.  
  319    Mobiilisovellus 
  320  
  321     on sovellus, joka on suunniteltu mobiilipäätelaitteisiin eli matkapuhelimiin, älypuhelimiin, kämmentietokoneisiin ja ammattikäyttöön tarkoitettuihin mobiilipäätelaitteisiin.  
  322    Palvelin 
  323  
  324     on palvelinsovellusta suorittava tietokone.  
  325    Palvelinsovellus 
  326  
  327     on ohjelma, joka tarjoaa erilaisia palveluja muille ohjelmille joko tietokoneverkon välityksellä tai paikallisesti samassa tietokoneessa.  
  328    Prototyyppi 
  329  
  330     tarkoittaa sovelluksen tai tietojärjestelmän versiota, jolla on tarkoitus varmistaa konseptin tekninen toimivuus ja/tai kartoittaa käyttäjien tarpeet.  
  331    Tietojärjestelmä 
  332  
  333     on ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, tiedonsiirtolaitteista ja ohjelmistoista koostuva järjestelmä, jolla tehostetaan tai helpotetaan jotain tietojen käsittelyn toimintaa tai tehdään se ylipäätään mahdolliseksi.  
  334    Tietokanta 
  335  
  336     on tietotekniikassa käytetty termi tietovarastolle. Se on kokoelma tietoja, joilla on yhteys toisiinsa. 
  337  
  338 Dokumentissa esiintyviä teknisiä termejä ovat seuraavat: 
  339  
  340    Alusta 
  341  
  342     koostuu käyttöjärjestelmästä ja muista tietojärjestelmän käyttämistä varusohjelmistoista.  
  343    FreeMind 
  344  
  345     on ajatuskarttasovellus.  
  346    GanttProject 
  347  
  348     on ajan- ja resurssienhallintaohjelma projekteille.  
  349    Git 
  350  
  351     on hajautettu versiohallintajärjestelmä.  
  352    LaTeX 
  353  
  354     on ladontaohjelmisto.  
  355    Lähdekoodi 
  356  
  357     on tekstimuotoista ohjelmointikielistä listausta.  
  358    Trac 
  359  
  360     on hyvin yksinkertainen WWW-pohjainen alun perin ohjelmistoprojektien tehtävien hallintaan tarkoitettu järjestelmä  
  361    WP8 
  362  
  363     on lyhenne sanasta Windows Phone 8.  
  364    YouSource 
  365  
  366     on Git-versiohallintaohjelmistoa tukeva lähdekoodien julkistusjärjestelmä. 
  367  
  368 Luku 3 
  369 Taustaa ja tavoitteet 
  370  
  371 Luvussa käsitellään projektin taustatietoja, tavoitteita projektissa toteutettavalle tietojärjestelmän prototyypille ja muille tuloksille sekä ryhmän jäsenille asetettuja oppimistavoitteita. 
  372 3.1 Taustaa 
  373  
  374 Matkapuhelinteknologia on kehittynyt huimasti kuluneen vuosikymmenen aikana. Nykyisin Suomessa jokaiseen puhelinliittymään kytketään automaattisesti mahdollisuus tietoliikennedatan siirtämiseen, ja käytännössä suurin osa tänä päivänä myytävistä matkapuhelimista on varustettu "älyominaisuuksilla". Älypuhelimien laaja kattavuus tarjoaa luonnollisen ja tehokkaan tavan kehittää perinteistä hätäpuhelua nykyaikaan. 
  375  
  376 Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Hätäkeskuksen tehtävänä on puhelun aikana luoda vakioidulla menettelyllä riskiarvio tilanteesta ja välittää tehtävä asianomaiselle viranomaiselle. Tänä päivänä hätäpuhelu on rajoittunut puheyhteyteen hätäkeskuksen päivystäjän kanssa. Pelkän puheyhteyden avulla kokonaisarvion tekeminen tilanteesta voi olla joskus erittäin haastavaa, joten virhearvioita ja niiden seurauksia voidaan lukea päivälehdistä aika-ajoin. 
  377  
  378 Virhearviot voivat aiheuttaa seuraavanlaisia ongelmia: 
  379  
  380     Tilannetta tai riskiä ei tunnisteta, jolloin viranomaisapu viivästyy tai jää saapumatta, ja pahimmillaan menehtyy ihmishenkiä. 
  381     Tilanne tai riski yliarvioidaan, josta seuraa viranomaisresurssien epätarkoituksen mukainen käyttö johtaen mm. seuraaviin ongelmiin: 
  382         Vaste on liian suuri tehtävän todelliseen riskiin nähden. 
  383         Hälytysajojen lisääntyminen lisää liikenneriskiä. 
  384  
  385 Hälyri-projektina aloitettavan hankkeen tavoitteena on osoittaa uudenmallisten datayhteyksien laaja ja innovatiivinen hyödynnettävyys hätätilanteiden arvioinnissa ja hallinnassa. Hätäpuhelun aikana älypuhelimesta voitaisiin lähettää hätäkeskukseen ääni- ja videokuvaa, paikkatietoja sekä EKG- ja muuta anturidataa tukemaan riskiarvion tekemistä. Hätäkeskus voisi lähettää toimintaohjeita esimerkiksi videona tai kuvina hädässä olevalle. Hätäkeskus voisi myös siirtää yhteyden suoraan auttajille. 
  386  
  387 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella on Sapporo-projektin kautta laaja kokemus julkisen hätäviestijärjestelmän kehittämisestä ja pilotoinnista. Siitä saadun tiedon perusteella vastaava pilotointi voitaisiin luotettavasti suorittaa yliopiston hankkeena. Hankkeessa kehitettävä tietojärjestelmä voisi toimia hätätilanteessa lisäapuna perinteisen 112-hätäpuhelun rinnalla. 
  388  
  389 Hankkeessa kehitettävän tietojärjestelmän valmistuttua jokainen kansalainen voisi ilmaiseksi ladata siihen sisältyvän mobiilisovelluksen omalle puhelimelleen niin halutessaan. Toiminta perustuu siis keskeisesti vapaaehtoisuuteen, eikä ensimmäisessä vaiheessaan tule vaikuttamaan perinteisen 112-hätäpuhelun toimintaan ja siihen liittyviin säädöksiin. 
  390  
  391 3.2 Prototyypille asetetut tavoitteet 
  392  
  393 Hälyri-projektin tavoitteena on kehittää hätäilmoitusjärjestelmän prototyyppi, jolla voidaan demonstroida älypuhelimeen asennettavan hätäilmoitussovelluksen toimintaa. Hätäilmoitusjärjestelmän kokonaisrakenne on esitetty kuvassa 3.1. Projektin tavoitteisiin kuuluu myös kohderyhmien ja käyttäjien sekä sovelluksen teknisten vaatimusten alustava kartoittaminen laatimalla vaatimusmäärittely [6] hätäilmoitusjärjestelmän prototyypille. 
  394  
  395 Älypuhelimeen asennettava sovellus ei korvaa perinteistä hätäpuhelua, vaan sovellus tukee nykyistä hätäkeskusjärjestelmää siten, että hätäpuhelun aikana tilanteesta tehtävän riskiarvion tekeminen helpottuisi ja tehostuisi. Ottaessa puhelimella hätäyhteys uuden sovelluksen kautta 
  396  
  397     sovellus lähettää automaattisesti paikka- ja henkilötietoja 
  398     sovellus avaa kaiuttimen sekä video- tai kuvayhteyden hätäkeskukseen 
  399     sovellus välittää hätäkeskukseen riskin arvioinnin tueksi potilaiden tilanteesta fysiologista mittausdataa, kuten esimerkiksi älypuhelimella mitattua EKG-dataa. 
  400  
  401 Mobiilisovellus huolehtii tarvittavasta kaistastaan siten, että huonoilla yhteyksillä toimittaessa rakennetaan perinteinen hätäpuhelu automaattisesti. Lisäksi äärimmäisen hankalissa olosuhteissa puhelin lähettää olennaisen tiedon suoraan tekstiviestillä hätäkeskukseen. 
  402  
  403 Hätäkeskuksen henkilökunnan käyttöön kehitetään hätätietosovellus, jolla he voivat ottaa hätäilmoituksia käsiteltäväksi. Sovelluksen käyttöliittymässä esitetään älypuhelimesta lähetetyt tiedot. Hätätietosovelluksella voidaan pyytää mobiilisovelluksesta tietoja, kuten esimerkiksi fysiologista mittausdataa. Sovelluksesta voidaan myös lähettää toimintaohjeita, kuvia ja videokuvaa mobiilisovellukselle. Tietojärjestelmän palvelinsovellus huolehtii hätäpuheluiden käsittelystä, välittämisestä ja tallentamisesta. 
  404  
  405 PIC 
  406 Kuva 3.1: Projektissa kehitettävän hätäilmoitusjärjestelmän prototyyppi. 
  407  
  408 3.3 Tulokset 
  409  
  410 Tietojärjestelmän ohella projektiryhmä toteuttaa seuraavat dokumentit: 
  411  
  412     Ajankäyttöraportti sisältää ryhmän jäsenten kirjaamat työtunnit sekä niiden jakautumisen eri tehtäväkokonaisuuksille ja tehtäville. 
  413     Asennusohjeet sisältää tietojärjestelmän eri sovellusten asennusohjeet. 
  414     Esittelymateriaali sisältää väli- ja loppuesittelyn materiaalit ja muistiot. 
  415     Itsearvioinnit sisältävät ryhmän jäsenten arvioinnit omasta toiminnasta, onnistumisesta, kokemuksista ja oppimisesta. 
  416     Lisenssisitoumuksella ryhmän jäsenet vahvistavat sitoutuvansa sijoittamaan toteuttamansa lähdekoodin valitun avoimen lähdekoodin lisenssin alaisuuteen. 
  417     Luokkadokumentaatio sisältää lähdekoodista automaattisesti generoidut luokkia kuvaavat dokumentit. 
  418     Lähdekoodi sisältää lähdekoodin kommentteineen. 
  419     Palaverien dokumentit sisältävät kokouksien esityslistat, pöytäkirjat ja tilakatsaukset. 
  420     Projektiraportti kuvaa projektin toteutunutta läpivientiä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 
  421     Projektisuunnitelma kuvaa projektin suunniteltuja tavoitteita, resursseja, käytänteitä, tehtävien työmääriä ja työnjakoa, aikataulua sekä riskien hallintaa. 
  422     Sovellusraportti kuvaa toteutetun sovelluksen kokonaisrakenteen ja toiminnot, puutteelliset ja heikot toteutusratkaisut sekä jatkokehitysideat. 
  423     Sähköpostiarkistot sisältävät kaikki projektin sähköpostilistoilla käydyt keskustelut. 
  424     Vaatimusmäärittely kuvaa projektin toiminnalliset ja tekniset vaatimukset.  
  425  
  426 3.4 Oppimistavoitteet 
  427  
  428 Tietotekniikan Sovellusprojekti-opintojakson oppimistavoitteena on projektimuotoisen työskentelyn oppiminen. Projektin kuluessa jäsenet saavat käsityksen siitä, millaista ohjelmistoalan projektimuotoinen ryhmätyö oikeasti on. Opiskelijat pääsevät myös tutustumaan uusiin ohjelmointitekniikoihin asiantuntevassa ympäristössä. Sovellusprojektin keskeinen asia on käytännön tekemisen kautta oppiminen sekä aikaisemmilla kursseilla opitun teoriatiedon soveltaminen. Jäsenet tulevat arvioimaan omaa työskentelyään projektin lopussa. 
  429  
  430 Ryhmän jäsenet ovat asettaneet seuraavia henkilökohtaisia oppimistavoitteita: 
  431  
  432     Niko Mononen haluaa oppia ohjelmistoprojektin johtamista. 
  433     Veli-Mikko Puupponen haluaa kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöskentelystä. 
  434     Ilkka Rautiainen haluaa kehittää ohjelmointiosaamistaan. 
  435     Atte Söderlund haluan oppia projektimuotoista työtapaa kokonaisuudessaan. 
  436  
  437 Luku 4 
  438 Organisaatio ja resurssit 
  439  
  440 Luvussa esitellään projektiorganisaatio, käytössä olevat resurssit sekä projektiin liittyvät oheiskurssit ja perehdytykset. 
  441 4.1 Projektiorganisaatio 
  442  
  443 Projektiryhmän muodostavat Niko Mononen, Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen ja Atte Söderlund. Niko Monosella on aiempaa ohjelmointikokemusta työelämästä ja omien ohjelmistoprojektien kautta. Veli-Mikko Puupposella on myös ohjelmointikokemusta yliopiston ohjelmointikurssien ja omien ohjelmistoprojektien kautta. Hänellä on myös paljon tietämystä erilaisista tietojärjestelmistä, mistä on hyötyä sovelluksen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Ilkka Rautiaisella on ohjelmointitaitoja yliopiston ohjelmointikursseilta. Atte Söderlundilla on aiempaa kokemusta mobiiliohjelmoinnista. 
  444  
  445 Tilaajan edustajina toimivat Tero Tuovinen ja Vesa Lappalainen tietotekniikan laitokselta. Jukka-Pekka Santanen on projektin vastaava ohjaaja. Teknisiä ohjaajia ovat Olli Kauppinen ja Jaakko Kosonen. Kosonen toimii ensisijaisena ohjaajana tietojärjestelmän toteutusratkaisuihin liittyvissä asioissa. Kauppisella on tietämystä kohdealueesta ja älypuhelinsovellusten kehittämiseen liittyvää aiempaa kokemusta. 
  446 Projektin sidosryhmiin kuuluu myös hätäkeskusten, pelastusalan ja ensihoidon asiantuntijoita, joita ovat mm. Helena Jäntti Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. 
  447  
  448 Jyväskylän yliopiston ATK-lähituki vastaa ryhmän käytössä olevista laitteista ja ohjelmistoista. Projektiin kuuluvan viestintäkurssin kirjoitusviestinnän opettajana toimii Timo Nurmi ja puheviestinnän opettajana Hanna Kivimäki. 
  449  
  450 4.2 Projektin tilat ja laitteet 
  451  
  452 Projektiryhmä sai käyttöönsä tietotekniikan laitokselta Agorasta huoneen C223.2, jossa on asennettuina neljä Windows 8 -työasemaa. Projektiryhmällä on käytössä myös palvelin ja Lappalaisen projektiryhmälle lainaama Windows Phone 8 -puhelin. 
  453  
  454 Sovellusprojektien avotilassa on ryhmän käytössä monitoimitulostin. Ryhmän jäsenet pystyvät tulostamaan projektiin liittyvät dokumentit ilman maksuja. Ryhmällä on mahdollisuus varata käyttöönsä videoprojektori, kannettava PC ja digitaalisanelin. Projektiryhmällä on käytettävissä virkistystila, jossa on vedenkeitin ja kahvinkeitin. Tietotekniikan laitos tarjoaa ryhmälle kahvit, teet ja mehut. 
  455  
  456 Projektilla on käytössään yhteinen verkkolevy ja WWW-sivusto projektin tiedostojen säilytystä varten. Verkkolevy on hakemistossa \\sovpa7.cc.jyu.fi\halyri ja sivusto osoitteessa http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/halyri. 
  457  
  458 Projektin julkistetut dokumentit sijoitetaan trac-wikiin URL-osoitteeseen 
  459 https://trac.cc.jyu.fi/projects/sovproj/wiki/Halyri. 
  460  
  461 Trac on hyvin yksinkertainen WWW-pohjainen, alun perin ohjelmistoprojektien tehtävien hallintaan tarkoitettu järjestelmä. 
  462  
  463 Projektissa toteutettava lähdekoodi sijoitetaan git-pohjaiseen YouSource-julkistusjärjestelmään osoitteeseen https://yousource.it.jyu.fi/halyri/ 
  464  
  465 Projektilla on käytössä sähköpostilistat halyri@korppi.jyu.fi ja 
  466 halyri_opetus@korppi.jyu.fi. Sähköpostilistojen arkistoista 
  467 https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri/ ja 
  468 https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri\_opetus/  keskustelua voi lukea WWW-selaimella kirjautumalla Korppi-opintotietojärjestelmään. 
  469  
  470 4.3 Dokumentointityökalut 
  471  
  472 Projektisuunnitelma ja projektiraportti laaditaan LATEX-ladontaohjelmistolla. Microsoft Office -toimisto-ohjelmistolla laaditaan palaverien esitysgrafiikat ja lisenssisitoumus. Vaatimusmäärittelyn tekemisessä käytetään freemind-ajatuskarttaohjelmaa. Palaverien pöytäkirjat laaditaan joko Microsoft Word-ohjelmistolla tai LATEX-ladontaohjelmistolla. Projektin aikataulu laaditaan GanttProject-ohjelmalla ja tehtävien työtunnit Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Kaikki em. dokumentit pyritään julkistamaan myös pdf-muodossa. Raakatekstimuodossa laaditaan muut tekstidokumentit, kuten esityslistat. Luokkadokumentit generoidaan lähdekoodista Doxygen-työkalulla. 
  473  
  474 Ajankäytön kirjaamiseen ja seurantaan ryhmällä on käytössään Petri Heinosen sovellusprojekteille toteuttama Excel-sovellus [1]. Lisäksi kyseisestä sovelluksesta laaditaan tilakatsauksissa vaadittavat graafit. 
  475  
  476 4.4 Ohjelmointityökalut 
  477  
  478 Sovellukset toteutetaan Microsoftin Visual Studio 2013 -ohjelmalla ja Windows Phone SDK-kehitystyökaluilla [4]. Projektiryhmä voi kuitenkin toteuttaa osia sovelluksista eri tekniikoilla, jos se on tarpeellista. Käytettyjä kirjastoja ovat SignalR sekä Microsoftin ASP.NET Framework ja Entity Framework. Tietokantaohjelmisto on Microsoft SQL Server, ja ohjelmointikielenä käytetään Microsoftin C#:a. 
  479  
  480 4.5 Luennot ja perehdytykset 
  481  
  482 Projektin rinnalla järjestetään kaksi oheiskurssia: Sovellusprojektin hallintaa, viestintää ja työkaluja sekä Projektiviestintä IT-alalla. Oheiskurssien työtunnit kirjataan omalle tehtäväkokonaisuudelle työajanseurantasovelluksessa. 
  483  
  484 Kurssiin Sovellusprojektin hallintaa, viestintää ja työkaluja sisältyvät seuraavat luennot: 
  485  
  486     aloitusluento, 
  487     vaatimusmäärittely, 
  488     projektin johtaminen ja hallinta, 
  489     käytettävyyspäivä, 
  490     tekijänoikeus ja sopimukset sekä 
  491     versiohallinta. 
  492  
  493 Kurssiin Projektiviestintä IT-alalla kuuluvat puhe- ja kirjoitusviestinnän luentojen ja ryhmätöiden ohella projektissa laadittujen dokumenttien kirjoitusasun ja rakenteen muokkauksen työtunnit. Projektin aikana järjestettävät kaksi väliesittelyä kuuluvat myös viestintäkurssiin. 
  494  
  495 Tarvittaessa sovellusprojektiin sisällytetään perehdyttämistä projektiin liittyvistä työkaluista ja tekniikoista sekä aihealueesta. 
  496 Luku 5 
  497 Projektin käytänteet 
  498  
  499 Luvussa kuvataan projektissa noudatettavia käytänteitä. Nämä käytänteet edesauttavat projektin läpivientiä, asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tulosten toteuttamista. Käytänteiden tarkoitus on varmistaa, että projekti etenee aikataulussa, ja projektin aikana toteutetut tulokset ovat korkealaatuisia ja keskenään yhteneviä. 
  500 5.1 Tiedotus 
  501  
  502 Projektin tiedotuksesta projektiorganisaation sisällä vastaa ensisijaisesti projektipäällikkö. Ryhmän jäsenet kommunikoivat ensisijaisesti projektipäällikön kanssa, mutta voivat kuitenkin vastuualueillaan välittää oleelliset asiat eteenpäin koko projektiorganisaatiolle. Projektiorganisaatiolle tiedotetaan vähintään projektissa kohdatuista haasteista ja vaihtoehdoista sekä tehdyistä valinnoista, ratkaisuista ja päätöksistä. 
  503  
  504 Projektiorganisaation sisäinen sähköpostilista halyri@korppi.jyu.fi on tarkoitettu tilaajien edustajille ja ohjaajille suunnattuun tiedotukseen. Sähköpostilistalle kuuluvat kaikki projektiorganisaation jäsenet. Postilistalle lähetetyt viestit tallentuvat sähköpostiarkistoon, joka löytyy osoitteesta https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri. 
  505  
  506 Projektiryhmän jäsenten ja ohjaajien käytössä on myös sähköpostilista 
  507 halyri_opetus@korppi.jyu.fi. Sen sähköpostiarkisto sijaitsee osoitteessa 
  508 https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri\_opetus/. 
  509 Sähköpostilistalla käsitellään sellaisia asioita, jotka eivät ole merkityksellisiä tilaajalle. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi projektiryhmän sisäiset palaverit sekä erilaiset opetukseen ja koulutukseen liittyvät asiat. 
  510  
  511 Ryhmän sisäinen tiedotus tapahtuu pääosin suullisesti, sillä ryhmän jäsenet työskentelevät samassa tilassa ja ovat yhteydessä toisiinsa. Tarvittaessa tiedotus ja keskustelu voidaan ryhmän sisällä hoitaa sähköpostitse. 
  512  
  513 5.2 Palaverit 
  514  
  515 Projektiorganisaatio pyrkii pitämään yhteisen palaverin kerran kahdessa viikossa. Seuraavan palaverin ajankohta päätetään aina edellisessä palaverissa. 
  516  
  517 Palavereissa käsitellään edellisen palaverin jälkeen tapahtuneita projektin etenemiseen vaikuttaneita asioita sekä tulevia toimenpiteitä ja tarvittavia päätöksiä. Jokaisessa palaverissa käydään läpi edellisen palaverin pöytäkirjaan merkityt päätökset sekä osallistujille osoitetut toimenpiteet ja niiden tila. Palavereissa projektipäällikkö esittää tilakatsauksen, jossa esitetään projektiryhmän viikoittainen ajankäyttö eri tehtäväkonaisuuksittain. 
  518  
  519 Palavereissa käsitellään myös toteutettavan sovelluksen ominaisuuksia ja vaatimuksia, sekä niiden toteutusratkaisuja. Palavereissa käsiteltävät asiat pyritään käymään läpi niin perusteellisesti, että asiakkaan edustajat ja projektiryhmän jäsenet ymmärtävät asiat samalla tavalla, eikä väärinymmärryksiä pääse syntymään. Jos projektiryhmällä on esittää sovelluksesta konkreettisia käyttöliittymään liittyviä demoja tai prototyyppejä, ne esitellään palavereissa. Palavereissa sovitaan myös projektiin liittyvistä käytänteistä. 
  520  
  521 Ryhmän jäsenet toimivat vuorollaan palavereissa sihteerinä tai puheenjohtajana siten, että kyseiset tehtävät kiertävät ryhmän keskenään sopimassa järjestyksessä. Puheenjohtaja johtaa keskustelua ja pitää huolen siitä, että palaveri etenee esityslistan osoittamalla tavalla. Sihteeri laatii palaverista pöytäkirjan, jonka hän toimittaa myöhemmin palaverin puheenjohtajalle tarkastettavaksi. Kun pöytäkirja on puheenjohtajan osalta hyväksytty, puheenjohtaja tai sihteeri toimittaa sen koko projektiorganisaatiolle. Tämän lisäksi jokaisen ryhmän jäsenen laatima ensimmäinen pöytäkirja toimitetaan myös vastaavan ohjaajan ja kirjoitusviestinnän opettajan esitarkastettavaksi. Pöytäkirja hyväksytetään seuraavassa palaverissa, ja siihen voidaan tällöin esittää muutoksia. 
  522  
  523 5.3 Tiedostojen nimeäminen 
  524  
  525 Lähdekooditiedostojen nimeämisessä käytetään C#-kielen yleisiä käytänteitä. Tiedostojen ja hakemistojen nimet kirjoitetaan englanniksi. Lisäksi tiedostonimet kirjoitetaan aina pienillä kirjaimilla ja välilyönnit korvataan alaviivoilla (_). Lähdekoodissa ja dokumentoinnissa käytettyjen tekstitiedostojen tallennusmerkistönä käytetään ensisijaisesti UTF-8-koodausta. 
  526  
  527 Dokumenttitiedostot nimetään projektin nimen ohella niiden sisältöä kuvaavilla nimillä. Julkistettaessa nimiin lisätään versionumero luvussa 5.6 esitettyjen käytänteiden mukaisesti. Esimerkiksi projektisuunnitelman pdf-tiedosto nimettäisiin 
  528 halyri_projektisuunitelma_[numero].[numero].[numero].pdf 
  529  
  530 5.4 Hakemistorakenne 
  531  
  532 Projektin tulokset tallennetaan CD-levylle ja projektin WWW-hakemistoon päähakemiston alle seuraavan hakemistorakenteen mukaisesti: 
  533      dokumentit   
  534           ajankaytto   
  535           esittelyt   
  536           itsearvioinnit   
  537           projektiraportti   
  538           projektisuunnitelma   
  539           sovellusraportti   
  540           vaatimusmaarittely   
  541           lisenssisitoumus   
  542      palaverit   
  543           esityslistat   
  544           materiaalit   
  545           poytakirjat   
  546           tilakatsaukset   
  547           katselmoinnit   
  548      testaus   
  549           testausraportit   
  550           testaussuunnitelmat   
  551      sahkopostiarkistot   
  552           halyri   
  553           halyri_opetus   
  554      software   
  555         class_documentation   
  556         installation_documents   
  557         installation_files   
  558         source_code 
  559  
  560 5.5 Lähdekoodi 
  561  
  562 Projektissa toteutettava lähdekoodi sijoitetaan YouSource-julkistusjärjestelmään. Sovelluksen lähdekoodi kirjoitetaan noudattaen yleisiä C# -koodin käytänteitä [5]. Lähdekoodin kommentoinnissa käytetään C#:n XML-tyylistä käytäntöä. Kommentoinnissa käytetään XML-tyyliä, jotta lähdekoodista voidaan generoida luokkadokumentaatio Doxygen-ohjelmalla. Lähdekoodissa käytetyt aliohjelmat, luokat ja muuttujat nimetään mahdollisimman kuvaavilla englanninkielisillä nimillä. Myös koko lähdekoodin kommentointi toteutetaan englanniksi. Usean sanan nimet kirjoitetaan CamelCasena ja lähdekoodiin sallitaan enintään 80 merkkiä riviä kohden. 
  563  
  564 Seuraavassa on esimerkki edellä esitettyjen käytänteiden mukaisesta C# -koodista. 
  565 /// The MIT License (MIT)   
  566 /// Copyright (C) 2014 Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen   
  567 ///   
  568 /// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy   
  569 /// of this software and associated documentation files (the ~Software~), to   
  570 /// deal in the Software without restriction, including without limitation the   
  571 /// rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,   
  572 /// and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the   
  573 /// Software is furnished to do so, subject to the following conditions:   
  574 ///   
  575 /// The above copyright notice and this permission notice shall be included in   
  576 /// all copies or substantial portions of the Software.   
  577 ///   
  578 /// THE SOFTWARE IS PROVIDED ~AS IS~, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR   
  579 /// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,   
  580 /// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE   
  581 /// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER   
  582 /// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING   
  583 /// FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS   
  584 /// IN THE SOFTWARE.   
  585   
  586 using System;   
  587 using HalyriServer.Model.Transfer;   
  588 using HalyriServer.Services.Exceptions;   
  589   
  590 namespace HalyriServer.Controllers   
  591  
  592     /// <author>Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen</author>   
  593     /// <summary>   
  594     /// The singleton class manages active emergency connections (Connection).   
  595     /// It contains a dictionary for active connections and their   
  596     /// identifying GUIDs. All emergency connection states and life cycle methods   
  597     /// are handled by the class. It functions as a broker  between the mobile   
  598     ///  emergency connection client and the call center client.   
  599     /// </summary>   
  600     public class ConnectionController   
  601     {   
  602         private static readonly Lazy<ConnectionController> instance =   
  603             new Lazy<ConnectionController>(() => new ConnectionController());   
  604         private DatabaseController databaseController;   
  605   
  606         /// <summary>   
  607         /// Returns the ConnectionController instance.   
  608         /// </summary>   
  609         public static ConnectionController Instance   
  610         {   
  611             get { return instance.Value; }   
  612         }   
  613   
  614         /// <summary>   
  615         /// The method generates a new GUID. It currently uses  Guid.NewGuid() of   
  616         /// .NET framework. No collision checking is performed. All-zero GUIDs are   
  617         /// not returned.   
  618         /// </summary>   
  619         /// <returns>A new GUID formatted as a string.</returns>   
  620         /// <example>   
  621         /// <pre name=~test~>   
  622         /// GetNewGuidStrig().length() > 0 === true;   
  623         /// GetNewGuidStrig().length() < 25 === true;   
  624         /// GetNewGuidStrig().length() == 25 === false;   
  625         /// </pre>   
  626         /// </example>   
  627         public string GetNewGuidStrig()   
  628         {   
  629             Guid guid;   
  630             do   
  631                 guid = Guid.NewGuid();   
  632             while (guid == Guid.Empty);   
  633             return guid.ToString();   
  634         }   
  635   
  636     }   
  637 } 
  638  
  639 5.6 Versiointi ja versiohallinta 
  640  
  641 Sovelluksen lähdekoodi sijoitetaan Git-pohjaiseen YouSource-julkistusjärjestelmään, josta se on myös tilaajan edustajien ja ohjaajien saatavilla. Kaikki sovellukseen ja projektiin liittyvä julkistettu dokumentaatio säilytetään trac-wikissä. 
  642  
  643 Dokumenttien versioissa tullaan käyttämään kolmiportaista versionumerointia. 
  644 Ryhmän sisäiset versiot aloitetaan versionumerosta 0.0.1, ja kunkin uuden version osalta kasvatetaan vähiten merkitsevää numeroa yhdellä. Tällöin toinen versio on versionumeroltaan 0.0.2. Projektiorganisaatiolle julkistettavien versioiden numerointi aloitetaan versionumerosta 0.1.0. Seuraavat versiot numeroidaan kasvattamalla toisen tason numeroa yhdellä. Ensimmäisen hyväksytyn version numero on 1.0.0, ja sitä seuraavissa hyväksytyissä versioissa kasvatetaan toisen tason numeroa yhdellä. 
  645  
  646 5.7 Testaus 
  647  
  648 Toteutetun sovelluksen toiminnan verifiointi tapahtuu yksikkö- ja järjestelmätestauksella. Yksikkötestaus toteutetaan testaamalla yksittäiset aliohjelmat ja metodit ComTestin C#-versiolla [3], mikäli se on mahdollista. Yksikkötestit laatii ja suorittaa aliohjelman tekijä. 
  649  
  650 Järjestelmätestaukseen osallistuvat kaikki projektiryhmän jäsenet.Testausdokumenttien vastuuhenkilö laatii järjestelmän testaussuunnitelmat vaatimusmäärittelyn pohjalta, ja suoritettavista testauskerroista laaditaan testausraportit. Testaussuunnitelma sisältää eri testauskerroilla suoritettavat testitapaukset. Testausraportissa kuvataan yksittäisellä testauskerralla suoritettujen testitapausten tulokset, virheet ja mahdolliset puutteet. 
  651  
  652 5.8 Tulosten katselmoinnit ja hyväksyminen 
  653  
  654 Ryhmän projektissa kirjoittama lähdekoodi tullaan katselmoimaan vähintään kaksi kertaa projektin aikana. Katselmointiin osallistuu teknisen ohjaajan lisäksi koko projektiryhmä, ja projektiryhmä kirjaa katselmoinnin havainnot muistioksi. Katselmoinnissa tekninen ohjaaja kommentoi lähdekoodia antaen vinkkejä ja parannusehdotuksia. Tekninen ohjaaja myös hyväksyy lähdekoodin joko viimeisessä katselmoinnissa tai sähköpostitse. 
  655  
  656 Projektin lopussa tulokset kokonaisuutena hyväksytetään projektin ohjaajilla ja tilaajan edustajilla. Yksittäisistä tuloksista tilaajan edustajan hyväksyntä tarvitaan vähintään toteutetuille sovelluksille, sovellusraportille ja vaatimusmäärittelylle. Tekninen ohjaaja hyväksyy lähdekoodin yhdessä tilaajan edustajan kanssa. Vastaava ohjaaja hyväksyy projektin keskeisimmät dokumentit, joita ovat projektisuunnitelma, projektiraportti, sovellusraportti ja vaatimusmäärittely. Projektisuunnitelma ja projektiraportti, sovellusraportti sekä vaatimusmäärittely hyväksytään projektipäällikön, tilaajan edustajan ja projektin vastaavan ohjaajan allekirjoituksilla. 
  657  
  658 5.9 Tulosten koostaminen ja toimittaminen 
  659  
  660 Projektiryhmä kokoaa projektin tulokset projektikansioon ja CD-levylle. Projektikansioon kerätään kaikki projektissa laaditut dokumentit ja lähdekoodi. Lisäksi sähköpostiarkistot, tiivistetty projektin kuvaus ja jäsenten itsearvioinnit liitetään projektikansioon ja CD-levylle. CD-levylle tallennetaan edellisten lisäksi myös kehitetty ajettava sovellus ml. asennuspaketti ja asennusohjeet. 
  661  
  662 CD-levy koostetaan vasta, kun kaikki projektin tulokset on hyväksytty. Tulokset toimitetaan tilaajalle CD-levyllä. Laitokselle toimitetaan projektikansio, joka sisältää projekti-CD:n. Kolmas CD-levy toimitetaan laitoksen arkistoon. Projektikansio sijoitetaan projektitilan kokoushuoneessa olevaan kirjahyllyyn. 
  663  
  664 Projektissa käytetty palvelin siirretään projektin päätyttyä tilaajan haltuun. Tietojärjestelmän viimeisimmät versiot ovat saatavilla YouSourcesta osoitteesta 
  665 https://yousource.it.jyu.fi/halyri/ 
  666 Luku 6 
  667 Tehtävät, työmäärät ja työnjako 
  668  
  669 Luvussa määritellään projektiryhmän jäsenten vastuualueet sekä eri tehtävien työmäärät ja työnjako. 
  670 6.1 Vastuualueet 
  671  
  672 Projektipäällikkönä toimii Niko Mononen ja varapäällikkönä Atte Söderlund. Projektipäällikön vastuulle kuuluvat projektin suunnittelu ja hallinta sekä ajankäytön seuranta. Projektipäällikkö vastaa myös projektisuunnitelman ja projektiraportin laatimisesta. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu lisäksi projektin tilan seuranta ja poikkeamiin reagoiminen. Jos projektipäällikkö ei jostain syystä pysty hoitamaan jotain edellä mainituista tehtävistä, vastuu siirtyy varapäällikölle. 
  673  
  674 Ryhmä jakaa tehtäviä monipuolisesti siten, että kaikki tekevät ainakin jossain vaiheessa projektia suunnittelua, toteutusta ja testausta. Tällöin kukin projektiryhmän jäsen saa kokemusta em. kehitysprosessin tehtäväkokonaisuuksista. Tuloksille on alustavasti nimetty vastuuhenkilöt taulukossa 6.1. 
  675  
  676          
  677  
  678 Tulos 
  679          
  680  
  681 Vastuuhenkilö 
  682          
  683  
  684 Hätäkeskussovellus 
  685          
  686  
  687 Ilkka Rautiainen 
  688          
  689  
  690 Käyttöliittymät 
  691          
  692  
  693 Atte Söderlund 
  694          
  695  
  696 Mobiilisovellus 
  697          
  698  
  699 Atte Söderlund 
  700          
  701  
  702 Palvelinsovellus 
  703          
  704  
  705 Veli-Mikko Puupponen 
  706          
  707  
  708 Projektisuunnitelma 
  709          
  710  
  711 Niko Mononen 
  712          
  713  
  714 Projektiraportti 
  715          
  716  
  717 Niko Mononen 
  718          
  719  
  720 Sovellusraportti 
  721          
  722  
  723 Atte Söderlund 
  724          
  725  
  726 Testausdokumentit 
  727          
  728  
  729 Ilkka Rautiainen 
  730          
  731  
  732 Tietokanta 
  733          
  734  
  735 Veli-Mikko Puupponen 
  736          
  737  
  738 Vaatimusmäärittely 
  739          
  740  
  741 Veli-Mikko Puupponen 
  742          
  743  
  744 Taulukko 6.1: Olennaisten tulosten vastuuhenkilöt 
  745  
  746 Vastuuhenkilö vastaa kyseisen tuloksen etenemisestä ja laadusta. Dokumentointia toteutetaan koko projektin ajan tasaisesti, jotta kaikki oleellinen saadaan kirjattua. Dokumentit laaditaan koko projektiryhmän voimin siten, että kukin laatii vähintään yhtä dokumenttia. 
  747  
  748 6.2 Työnositus ja työmäärä 
  749  
  750 Projektiryhmä käyttää projektiin 250 tuntia kutakin jäsentä kohden, joten koko ryhmän työtunnit ovat yhteensä 1000 tuntia. Työmäärä vastaa kymmentä opintopistetta ja noin 14 tuntia viikossa jäsentä kohden. Lisäksi kukin projektiryhmän jäsen käyttää yhteensä 70 tuntia oheiskursseihin. Projektin työmäärä jakautuu tehtävittäin ja jäsenten kesken kuvien 6.1 ja 6.2 mukaisesti. Suunnittelun ja toteutuksen työnositus perustuu kehitettävän tietojärjestelmän kokonaisrakenteeseen. Tehtävien jaossa on otettu huomioon jokaisen projektin jäsenen vastuualue. 
  751  
  752 Työmäärien suunittelussa on huomioitu kehitettävän tietojärjestelmän rakenne, projektin jäsenten taidot ja aikataulut sekä projektin aikataulu. Työmäärien järkevyyttä on pohdittu vertailemalla Paatti-projektin [2] suuniteltuja- ja toteutuneita työmääriä. 
  753  
  754 PIC 
  755 Kuva 6.1: Työajankäyttösuunnitelma tehtäväkokonaisuuksittain 1/2. 
  756  
  757 PICPICPIC 
  758 Kuva 6.2: Työajankäyttösuunnitelma tehtäväkokonaisuuksittain 2/2. 
  759  
  760 Luku 7 
  761 Prosessi ja aikataulu 
  762  
  763 Luvussa kuvataan projektissa noudatettavaa prosessia ja suunniteltua aikataulua. 
  764 7.1 Prosessi 
  765  
  766 Projektin alussa on määrittelyn ja suunnittelun vaihe. Siinä suunnitellaan projektin läpivienti, kartoitetaan järjestelmän vaatimukset ja laaditaan vaatimusmäärittely sekä hahmotellaan sovelluksen käyttöliittymää, rakennetta ja arkkitehtuuria. 
  767  
  768 Ensimmäisessä kehitysvaiheessa toteutetaan mobiilisovelluksen, palvelimen ja hätäkeskuksen käyttöliittymän runko hyvin pienellä määrällä toivotuista toiminnoista. Kun runko on kasassa ja todettu toimivaksi, aletaan siihen toteuttamaan lisää ominaisuuksia vaatimusmäärittelyn pohjalta kahden viikon vaiheissa. Ohjelmistokehitysvaiheita on yhteensä viisi. Vaiheen aloittavassa palaverissa esitellään tämän hetkistä sovellusta ja päätetään tilaajan kanssa, mitä uusia ominaisuuksia kehitetään seuraavaksi. Jokaiseen vaiheeseen sisältyy ohjelmiston suunnittelua, toteutusta ja testausta. Projektin lopuksi on tulosten viimeistelyn ja raportoinnin vaihe. 
  769  
  770 7.2 Aikataulu 
  771  
  772 PIC 
  773 Kuva 7.1: Projektin Gantt-kaavio. 
  774  
  775 Kuvassa 7.1 on esitelty projektin suunniteltu aikataulu. Projekti alkoi 21.1.2014, ja se päättyy viimeistään toukokuun puolessa välissä. Ensimmäinen yksinkertainen prototyyppi on valmis 10.4. järjestettävään palaveriin mennessä, jonka jälkeen kahden viikon vaiheissa toteutetaan lisää ominaisuuksia palavereissa sovitun mukaisesti. Toukokuussa ei toteuteta uusia ominaisuuksia, vaan keskitytään ohjelmiston, lähdekoodin ja dokumentaation viimeistelyyn. 
  776 Luku 8 
  777 Riskit ja riskien hallinta 
  778  
  779 Luvussa kuvataan projektissa tiedostetut riskit ja niiden vaikutukset projektin tuloksiin tai läpivientiin. Lisäksi kuvataan toimia niiden ennakoimiseksi ja ehkäisemiseksi sekä niistä toipumiseen. 
  780 8.1 Riskien todennäköisyydet ja haitat 
  781  
  782 Riskien todennäköisyydet ja niistä seuraavat haittavaikutukset on arvioitu taulukossa 8.1. Todennäköisyyttä ja haittavaikutusta arvioidaan asteikolla pieni, keskinkertainen ja suuri. 
  783  
  784                  
  785  
  786 Riski 
  787         Todennäköisyys  Haittavaikutus 
  788                  
  789                  
  790  
  791 Alustan rajoitukset 
  792         keskinkertainen         suuri 
  793                  
  794  
  795 Kehittäjien tietotaidon puutteet 
  796         keskinkertainen         keskinkertainen 
  797                  
  798  
  799 Tavoitteiden rajaaminen 
  800         keskinkertainen         keskinkertainen 
  801                  
  802  
  803 Tiedotuksen puutteet 
  804         pieni   keskinkertainen 
  805                  
  806  
  807 Jäsenten poissaolot 
  808         keskinkertainen         pieni 
  809                  
  810  
  811 Kokemattomuus projektihallinnassa 
  812         keskinkertainen         pieni 
  813                  
  814  
  815 Taulukko 8.1: Arvioitujen riskien todennäköisyys ja haittavaikutus. 
  816  
  817 8.2 Alustan rajoitukset 
  818  
  819 Projektiryhmä joutuu päättämään yhdessä tilaajan edustajien kanssa, mille alustoille tietojärjestelmään kuuluvat sovellukset toteutetaan projektin aikana. Koska alustat ovat hyvin erilaisia, voi jonkin ominaisuuden toteuttaminen vaatia huomattavasti enemmän resursseja kuin jollakin toisella alustalla. Alustan valinnasta riippuen joitakin tietojärjestelmältä vaadittuja ominaisuuksia saatetaan joutua rajaamaan projektin ulkopuolelle. 
  820  
  821 Riskiä ehkäistään tutustumalla etukäteen eri alustoihin mahdollisimman hyvin. Riskin toteutuessa on mahdollista vaihtaa käytettävää alustaa tai rajata joitakin toteutettavia ominaisuuksia projektin ulkopuolelle. 
  822  
  823 8.3 Kehittäjien tietotaidon puutteet 
  824  
  825 Ohjelmiston toteutuksessa käytetään monia eri työkaluja ja tekniikoita, joista projektiryhmän jäsenillä ei ole aikaisempaa kokemusta. Näin ollen ryhmä ei aina osaa ennakoida mahdollisia ongelmakohtia. Tietotaidon puute voi vaikeuttaa tavoitteiden toteuttamista ja viivästyttää projektin aikataulua. 
  826  
  827 Riskin ehkäisemiseksi ryhmän jäsenet tutustuvat käytettäviin työkaluihin ja tekniikoihin. Ongelmia kohdatessa ryhmän jäsenten tietoa pyritään hyödyntämään keskustelemalla ongelmasta. Ongelmatilanteissa projektiryhmällä on myös käytettävissään kaksi teknistä ohjaajaa ja asiantuntijoita. 
  828  
  829 8.4 Tavoitteiden rajaaminen 
  830  
  831 Tilaajan edustajien tavoitteet poikkeavat toisistaan, ja niissä painotetaan eri asioita, joten vaatimusmäärittelyn laatimiseen on kiinnitettävä paljon huomiota. Ryhmän muodostama kuva ohjelmiston tavoitteista voi erota tilaajan toiveista ja tarpeista. Tällöin tietojärjestelmä ei tule projektin päättyessä sisältämään kaikkia vaatimusmäärittelyssä kuvattuja ominaisuuksia. 
  832  
  833 Riskin ehkäisemiseksi projektiryhmä joutuu projektin alussa käyttämään paljon aikaa sovittaakseen tilaajan näkemykset yhtenäiseksi vaatimusmäärittelyksi [6]. Ennen kuin ohjelmiston toteutus aloitetaan, pitää projektiryhmällä ja tilaajalla olla selkeä kuva siitä, mitä ohjelmiston osia ja toimintoja on mahdollista saada projektin aikana valmiiksi. Vaatimusmäärittelyyn tulee kirjata vähintään projektissa toteutettavat vaatimukset ja priorisoida ne. 
  834  
  835 Sovittujen tavoitteiden muuttuessa täytyy ryhmän ja tilaajan yhdessä päättää, mitä vaatimusmäärittelyn vaatimuksia voidaan siirtää jatkokehitykseen, jotta uudet tavoitteet voidaan toteuttaa pysyen aikataulussa. Jos projektin kuluessa huomataan, että vaatimusmäärittelyn priorisointi on liian optimistinen ja kaikkia luvattuja vaatimuksia ei ehditä toteuttaa, täytyy ryhmän ja tilaajan yhdessä päättää, mitä vaatimusmäärittelyn vaatimuksia voidaan siirtää pienemmälle prioriteetille. 
  836  
  837 8.5 Tiedotuksen puutteet 
  838  
  839 Projektiorganisaatiossa tiedonkulku on tärkeää. Tiedotuksen puutteet voivat vaarantaa koko projektin aikataulussa pysymisen tai tulokset eivät vastaa tilaajan kokonaistavoitteita. 
  840  
  841 Riskin ehkäisemiseksi ryhmän jäsenten tiedotuksen täytyy olla riittävää, jotta jokainen projektiorganisaation jäsen pysyy ajantasalla projektin kulusta ja omista tehtävistään projektin eteenpäin viemiseksi. Ehkäisykeinoja muodostuville ongelmille on kuvattu luvuissa 5.1 ja 5.2. Jos projektin tiedotuksessa havaitaan puutteita, projektipäällikön täytyy pystyä havaitsemaan ongelmat ja pyytää asianomaisia parantamaan tiedottamistaan. Jokaisen projektiorganisaation jäsenen täytyy tiedottaa havaituista ongelmista ja valmistuneista tehtävistä asiaankuuluville henkilöille. 
  842  
  843 8.6 Jäsenten poissaolot 
  844  
  845 Ryhmän yhdellä tai useammalla jäsenellä voi olla suunniteltuja (kuten esimerkiksi matka) tai ennakoimattomia (kuten sairastuminen) poissaoloja. Ryhmän jäsenten poissaolot saattavat hidastaa ohjelmiston kehitystä. 
  846  
  847 Riskin ehkäisemiseksi suunnitellut poissaolot huomioidaan tehtävien jaossa etukäteen. Lyhyet poissaolot voidaan ratkaista työtuntien tasaamisella poissaolon jälkeen, ja pidemmän poissaolon tapauksessa asiasta keskustellaan projektin ohjaajan kanssa. Jos poissaolo vaikuttaa projektin aikatauluun tai tuloksiin, täytyy asiasta keskustella tilaajan kanssa ja neuvotella muutoksista toteutettaviin vaatimuksiin. 
  848  
  849 8.7 Kokemattomuus projektihallinnassa 
  850  
  851 Projektipäälliköllä ei ole aiempaa kokemusta projektin läpiviemisestä päällikkönä, joten työmäärien ja aikataulun arvioiminen on vaikeaa. Kokemattomuudesta johtuen työtehtävien tasainen jakaminen ryhmän jäsenille ja ryhmän jäsenten taitojen hyödyntäminen ei välttämättä ole ihanteellista. 
  852  
  853 Riskien ehkäisemisessä ja siitä toipumisessa ryhmän jäsenten apu projektipäälliköille on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi mahdollisten ongelmien havainnoinnissa auttavat tilakatsaukset ja projektiryhmän keskinäiset tapaamiset. 
  854  
  855 Ryhmän jäsenten täytyy muistaa, että projektipäällikkö on myös oppimassa projektin johtamista. Projektiryhmän jäsenillä on velvollisuus huomauttaa, jos projekti ei etene oikeaan suuntaan. Ryhmän jäsenten täytyy lisäksi olla oma-aloitteisia ja huomauttaa, jos jotkin tehtävät jäävät tekemättä. Jos projektin hallinnassa esiintyy ongelmia, täytyy niistä keskustella vastaavan ohjaajan kanssa. 
  856 Luku 9 
  857 Yhteenveto 
  858  
  859 Hälyri-projekti suorittaa alustavan toteutettavuuskartoituksen ja kehittää hätätietojärjestelmän prototyypin Sovellusprojekti-kurssilla keväällä 2014. Projektin tulokset luovutetaan tilaajalle toukokuun lopussa. 
  860  
  861 Kehitettävä prototyyppi on laaja ja monimutkainen, joten tietojärjestelmän sovellusten ominaisuuksien priorisointiin on kiinnitettävä erityisen paljon huomiota. Projektin onnistumisen esteenä olevat suurimmat riskit liittyvät alustan rajoituksiin, kehittäjien tietotaidon puutteisiin ja tavoitteiden rajaamiseen. Projektissa kehitettävän prototyypin pohjalta tullaan kehittämään tietojärjestelmästä pilottiversio, joten projektissa laadittuja dokumentteja tullaan hyödyntämään myöhemmin. 
  862  
  863 Tietojärjestelmän toteutuksen kokemuksen lisäksi sovellusprojekti antaa projektiryhmän jäsenille kattavan käsityksen ohjelmistoprojektissa työskentelystä sekä sen vaatimuksista ja työtavoista. Ryhmän jäsenet oppivat asioita käytännön tekemisen kautta sekä soveltavat aikaisemmilta kursseilta oppimaansa teoriatietoja ja taitoja. 
  864 Luku 10 
  865 Lähteet 
  866  
  867 [1]   Petri Heinonen, ”Ajankäytönseurantasovellus”, saatavilla Excel-muodossa <URL: http://appro.mit.jyu.fi/tools/ajankaytto/ajankaytonseuranta.xls>, Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta, viitattu 23.2.2014. 
  868  
  869 [2]   Tapio Keränen, Toni Salminen, Jari Salokangas ja Lauri Satokangas, ”Paatti-projekti”, saatavilla PDF-muodossa <URL: http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/>, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2012. 
  870  
  871 [3]   Tomi Karppinen, ”ComTest for C#”, saatavilla WWW-osoitteessa <URL: 
  872 https://trac.cc.jyu.fi/projects/comtest/wiki/ComTestCsharp>, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 14.2.2014. 
  873  
  874 [4]   Microsoft, ”Windows Phone SDK”, saatavilla WWW-osoitteessa <URL: 
  875 http://dev.windowsphone.com/en-_us/>, Microsoft, 2014. 
  876  
  877 [5]   Microsoft, ”C# Programming Guide”, saatavilla WWW-osoitteessa <URL: http://msdn.microsoft.com/en-_us/library/67ef8sbd.aspx>, Microsoft, 2014. 
  878  
  879 [6]   Niko Mononen, Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen ja Atte Söderlund, ”Hätäilmoitustietojärjestelmän vaatimusmäärittely”, saatavilla WWW-osoitteessa <URL: https://trac.cc.jyu.fi/projects/sovproj/wiki/Halyri/Vaatimusmaarittely>, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2014. 
  880  
  881 [7]   Jukka-Pekka Santanen, ”Tietotekniikan Sovellusprojektien ohje”, saatavilla WWW-osoitteessa <URL: http://www.mit.jyu.fi/opetus/sovellusprojektit/projohje.html>, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 29.1.2013. 
  882  
  883  
  884 == Projektisuunitelma == 
   1= Projektisuunitelma = 
  8852 
  8863Liitteinä ovat Hälyri-projektin projektisuunitelma.