Changes between Version 6 and Version 7 of Halyri/Projektisuunitelma


Ignore:
Timestamp:
2014-05-03 17:50:00 (5 years ago)
Author:
nimajomo
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Halyri/Projektisuunitelma

  v6 v7  
  1    Hälyri-Sovellusprojekti 
  2    Niko Mononen 
  3    Veli-Mikko Puupponen 
  4    Ilkka Rautiainen 
  5    Atte Söderlund 
  6    Projektisuunnitelma 
  7    Versio: 0.5.0 
  8    Julkinen 
  9    3. toukokuuta 2014 
  10    Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä 
  11    Hyväksyjä PäivämääräAllekirjoitus Nimenselvennys 
  12    Projektipäällikkö __.__.2014 
  131 
  14    Tilaaja __.__.2014 
  15  
  16    Ohjaaja __.__.2014 
  17  
  18 Tietoa dokumentista 
  19  
  20    Tekijät: 
  21  
  22       *  Niko Mononen (NM)   niko.m.mononen@student.jyu.fi                    
  23       *  Veli-Mikko          veli-mikko.a.puupponen@student.jyu.fi            
  24    Puupponen (VMP)            
  25       *  Ilkka               ilkka.t.rautiainen@student.jyu.fi                
  26    Rautiainen (IR)            
  27       *  Atte                atte.a.soderlund@student.jyu.fi                  
  28    Söderlund (AS)           
  29  
  30    Dokumentin nimi: Hälyri-projekti, Projektisuunnitelma 
  31    Sivumäärä: 41 Tiedosto: Halyri_projektisuunnitelma.tex 
  32    Tiivistelmä: Projektisuunnitelmassa kuvataan Hälyri-projektin 
  33    suunniteltua läpivientiä. Suunnitelmassa esitellään projektin 
  34    taustoja, tavoitteita, käytettävissä olevat resurssit ja 
  35    käytänteet. Suunnitelmassa kuvataan myös projektin tehtävien 
  36    työmääriä ja jakautumista jäsenten kesken, sekä projektin 
  37    prosessia ja läpiviennin aikataulua. Suunnitelmassa kartoitetaan 
  38    projektiin liittyviä riskejä, arvioidaan niiden 
  39    todennäköisyyttä ja toteutumisen haittavaikutuksia sekä 
  40    kuvataan riskien hallintaa. Avainsanat: Aikataulu, EKG, hätäkeskus, 
  41    hätäpuhelu, käytänteet, matkapuhelin, ohjelmistoprojekti, 
  42    projektisuunitelma, prosessi, resurssit, riskien hallinta, sovellus, 
  43    tavoitteet, taustaa, tehtävät, työmäärät, vastuualueet, 
  44    videopuhelu, Windows Phone 8. 
  45  
  46 Muutoshistoria 
  47  
  48    +------------------------------------------------------------------------+ 
  49    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  50    |Versio|Päivämäärä|Muutokset                   |Tekijät| 
  51    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  52    |0.0.1 |11.2.2014                |Projektisuunitelman         |NM        | 
  53    |      |                         |laatiminen on aloitettu.    |          | 
  54    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  55    |0.0.2 |15.2.2014                |Suunitelmaa on              |NM        | 
  56    |      |                         |täydennetty.             |          | 
  57    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  58    |0.0.3 |18.2.2014                |Projektin hallinta -luku on |NM        | 
  59    |      |                         |kirjoitettu.                |          | 
  60    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  61    |0.0.4 |23.2.2014                |Prosessi ja riskit on       |NM        | 
  62    |      |                         |kuvattu.                    |          | 
  63    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  64    |      |                         |Johdanto ja yhteenveto on   |          | 
  65    |0.0.5 |25.2.2014                |kirjoitettu, sekä        |NM        | 
  66    |      |                         |dokumenttia on viimeistelty.|          | 
  67    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  68    |      |                         |Aikataulut ja työnjako on |          | 
  69    |0.1.0 |27.2.2014                |päivitetty, sekä      |NM        | 
  70    |      |                         |dokumnettia on viimeistelty.|          | 
  71    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  72    |0.1.1 |9.3.2014                 |Ulkoasua on korjattu.       |NM        | 
  73    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  74    |0.1.2 |12.3.2014                |Sisältöä on         |NM        | 
  75    |      |                         |korjattu.                   |          | 
  76    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  77    |0.1.3 |13.3.2014                |Tavoitteet, tulokset ja     |NM        | 
  78    |      |                         |resurssit on päivitetty. |          | 
  79    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  80    |0.1.4 |13.3.2014                |Projektiorganisaatiolukua on|NM        | 
  81    |      |                         |päivitetty.              |          | 
  82    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  83    |      |                         |Termejä, vastuualueita ja|          | 
  84    |      |                         |aikataulua kuvaavia lukuja  |          | 
  85    |0.1.5 |18.3.2014                |on päivitetty, sekä   |NM        | 
  86    |      |                         |niiden järjestystä on |          | 
  87    |      |                         |muutettu.                   |          | 
  88    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  89    |      |                         |Työmäärät ja     |          | 
  90    |      |                         |riskiarviot on              |          | 
  91    |0.2.0 |19.3.2014                |päivitetty, sekä      |NM        | 
  92    |      |                         |dokumenttia on              |          | 
  93    |      |                         |viimeistelyä.            |          | 
  94    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  95    |      |                         |Dokumenttia on korjattu     |          | 
  96    |0.2.1 |28.3.2014                |saadun palautteen           |NM        | 
  97    |      |                         |mukaisesti.                 |          | 
  98    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  99    |      |                         |Työmäärät ja     |          | 
  100    |0.2.2 |5.4.2014                 |Gantt-kaavio on             |NM        | 
  101    |      |                         |päivitetty.              |          | 
  102    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  103    |0.3.0 |6.4.2014                 |Dokumentin ulkoasua on      |NM        | 
  104    |      |                         |päivitetty.              |          | 
  105    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  106    |      |                         |Dokumenttia on korjattu     |          | 
  107    |0.3.1 |9.4.2014                 |saadun palautteen           |NM        | 
  108    |      |                         |mukaisesti.                 |          | 
  109    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  110    |0.3.2 |18.4.2014                |Sisältöä on         |NM        | 
  111    |      |                         |korjattu.                   |          | 
  112    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  113    |      |                         |Työmäärät ja     |          | 
  114    |0.4.0 |19.4.2014                |Gantt-kaavio on             |NM        | 
  115    |      |                         |päivitetty.              |          | 
  116    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  117    |      |                         |Dokumenttia on korjattu     |          | 
  118    |0.5.0 |23.4.2014                |saadun palautteen           |NM        | 
  119    |      |                         |mukaisesti.                 |          | 
  120    |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
  121    +------------------------------------------------------------------------+ 
  122  
  123 Tietoa projektista 
  124  
  125    Projekti kehittää prototyypin uudenlaisesta 
  126    tietojärjestelmästä, joka mahdollistaa yhteyden hädässä 
  127    olevien ihmisten ja hätäkeskusten välillä. Keskeinen ajatus on 
  128    hyödyntää matkapuhelinten merkittävästi 
  129    lisääntynyttä datan lähetys- ja vastaanottokykyä osana 
  130    auttamisprosessia. Tavoitteena kehitettävällä 
  131    tietojärjestelmällä on luoda aikaisempaa tarkempi kuva entistä 
  132    lyhyemmässä ajassa. Tämä auttaa pelastamaan ihmishenkiä, 
  133    parantamaan palvelun laatua ja tehostamaan resurssien käyttöä. 
  134    Projektissa kehitettävän hätätietojärjestelmän 
  135    prototyypin avulla pyritään osoittamaan teknologiset mahdollisuudet 
  136    ja haasteet sekä havainnollistamaan käyttöliittymillä 
  137    avuntarvitsijan ja hätäkeskuksen vuorovaikutusta. 
  138  
  139    Tekijät: 
  140  
  141       *  Niko Mononen (NM)   niko.m.mononen@student.jyu.fi                    
  142       *  Veli-Mikko          veli-mikko.a.puupponen@student.jyu.fi            
  143    Puupponen (VMP)            
  144       *  Ilkka               ilkka.t.rautiainen@student.jyu.fi                
  145    Rautiainen (IR)            
  146       *  Atte                atte.a.soderlund@student.jyu.fi                  
  147    Söderlund (AS)           
  148  
  149    Tilaaja: 
  150  
  151       *  Vesa Lappalainen  vesa.t.lappalainen@jyu.fi                          
  152       *  Tero Tuovinen     tero.tuovinen@jyu.fi                               
  153  
  154    Ohjaajat: 
  155  
  156       *  Jaakko Kosonen        jaakko.j.kosonen@gmail.com                     
  157       *  Olli Kauppinen        olli.p.kauppinen@student.jyu.fi                
  158       *  Jukka-Pekka Santanen  santanen@mit.jyu.fi                            
  159  
  160    Asiantuntijat: 
  161  
  162       *  Helena Jäntti                              helena.jantti@kuh.fi   
  163  
  164    Yhteystiedot: 
  165  
  166                                 halyri@korppi.jyu.fi,                                              
  167    *  Sähköpostilistat:                                                                      
  168                                 halyri_opetus@korppi.jyu.fi                                        
  169    *  Sähköpostiarkistot: https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri/,         
  170                                 https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri\_opetus/  
  171    *  Projektitila:            AgC 223.2, puh. 040-3573796                                        
  172  
  173      
  174  
  175 Sisältö 
  176  
  177    1 Johdanto 
  178    2 Termit 
  179    3 Taustaa ja tavoitteet 
  180     3.1 Taustaa 
  181     3.2 Prototyypille asetetut tavoitteet 
  182     3.3 Tulokset 
  183     3.4 Oppimistavoitteet 
  184    4 Organisaatio ja resurssit 
  185     4.1 Projektiorganisaatio 
  186     4.2 Projektin tilat ja laitteet 
  187     4.3 Dokumentointityökalut 
  188     4.4 Ohjelmointityökalut 
  189     4.5 Luennot ja perehdytykset 
  190    5 Projektin käytänteet 
  191     5.1 Tiedotus 
  192     5.2 Palaverit 
  193     5.3 Tiedostojen nimeäminen 
  194     5.4 Hakemistorakenne 
  195     5.5 Lähdekoodi 
  196     5.6 Versiointi ja versiohallinta 
  197     5.7 Testaus 
  198     5.8 Tulosten katselmoinnit ja hyväksyminen 
  199     5.9 Tulosten koostaminen ja toimittaminen 
  200    6 Tehtävät, työmäärät ja työnjako 
  201     6.1 Vastuualueet 
  202     6.2 Työnositus ja työmäärä 
  203    7 Prosessi ja aikataulu 
  204     7.1 Prosessi 
  205     7.2 Aikataulu 
  206    8 Riskit ja riskien hallinta 
  207     8.1 Riskien todennäköisyydet ja haitat 
  208     8.2 Alustan rajoitukset 
  209     8.3 Kehittäjien tietotaidon puutteet 
  210     8.4 Tavoitteiden rajaaminen 
  211     8.5 Tiedotuksen puutteet 
  212     8.6 Jäsenten poissaolot 
  213     8.7 Kokemattomuus projektihallinnassa 
  214    9 Yhteenveto 
  215    10 Lähteet 
  216  
  217 Luku 1 
  218 Johdanto 
  219  
  220    Projekti suoritta Sovellusprojekti-kurssilla keväällä 2014 
  221    alustavan tarvekartoituksen ja kehittää prototyypin uudenlaisesta 
  222    tietojärjestelmästä, joka mahdollistaa yhteyden hädässä 
  223    olevien ihmisten ja hätäkeskusten välillä. Keskeinen ajatus on 
  224    hyödyntää matkapuhelinten merkittävästi 
  225    lisääntynyttä datan lähetys- ja vastaanottokykyä osana 
  226    auttamisprosessia. Tavoitteena kehitettävällä 
  227    tietojärjestelmällä on luoda aikaisempaa tarkempi kuva 
  228    hätätilanteesta entistä lyhyemmässä ajassa. Tämä 
  229    auttaa pelastamaan ihmishenkiä, parantamaan palvelun laatua ja 
  230    tehostamaan resurssien mbockäyttöä. Projektissa kehitettävän 
  231    hätätietojärjestelmän prototyypin avulla pyritään 
  232    osoittamaan teknologiset mahdollisuudet ja haasteet sekä 
  233    havainnollistamaan käyttöliittymillä avuntarvitsijan ja 
  234    hätäkeskuksen vuorovaikutusta. 
  235  
  236    Projektisuunnitelma kuvaa Hälyri-projektin suunniteltua 
  237    läpivientiä. Projektisuunnitelman laatimisessa on hyödynnetty 
  238    Paatti-projektin projektisuunnitelmaa [2] ja Sovellusprojektien ohjetta 
  239    [7] sekä projektiryhmän laatimaa vaatimusmäärittelyä [6]. 
  240  
  241    Luvussa 2 esitellään dokumentissa käytetyt termit ja niiden 
  242    merkitys. Luvussa 3 käsitellään projektin taustoja sekä 
  243    tavoitteita ja projektiryhmän jäsenten oppimistavoitteita. Luvussa 4 
  244    esitellään projektin organisaatio ja resurssit. Luvussa 5 kuvataan 
  245    projektin käytänteitä. Luvussa 6 hahmotellaan projektin 
  246    oleellisimpien tulosten vastuuhenkilöt, keskeisimmät tehtävät, 
  247    sekä arvioidaan tehtävien työmääriä. Luvussa 7 kuvataan 
  248    projektissa noudatettavaa prosessia ja projektin aikataulua. Luvussa 8 
  249    kuvataan projektin ennakoituja riskejä ja niiden hallintaa. 
  250  
  251 Luku 2 
  252 Termit 
  253  
  254    Dokumentin aihealueen termejä ovat seuraavat: 
  255  
  256       EKG 
  257  
  258            on elektrokardiogrammi eli sydänsähkökäyrä. 
  259  
  260       Hätäkeskus 
  261  
  262            vastaanottaa ja käsittelee yleiseurooppalaiseen 
  263            hätänumeroon 112 soitetut hätäpuhelut. 
  264  
  265       Käyttöliittymä 
  266  
  267            on se ohjelmiston, laitteen tai minkä tahansa muun tuotteen 
  268            osa, jonka kautta käyttäjä käyttää tuotetta. 
  269  
  270       Mobiilisovellus 
  271  
  272            on sovellus, joka on suunniteltu mobiilipäätelaitteisiin eli 
  273            matkapuhelimiin, älypuhelimiin, kämmentietokoneisiin ja 
  274            ammattikäyttöön tarkoitettuihin 
  275            mobiilipäätelaitteisiin. 
  276  
  277       Palvelin 
  278  
  279            on palvelinsovellusta suorittava tietokone. 
  280  
  281       Palvelinsovellus 
  282  
  283            on ohjelma, joka tarjoaa erilaisia palveluja muille ohjelmille 
  284            joko tietokoneverkon välityksellä tai paikallisesti samassa 
  285            tietokoneessa. 
  286  
  287       Prototyyppi 
  288  
  289            tarkoittaa sovelluksen tai tietojärjestelmän versiota, jolla 
  290            on tarkoitus varmistaa konseptin tekninen toimivuus ja/tai 
  291            kartoittaa käyttäjien tarpeet. 
  292  
  293       Tietojärjestelmä 
  294  
  295            on ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, 
  296            tiedonsiirtolaitteista ja ohjelmistoista koostuva 
  297            järjestelmä, jolla tehostetaan tai helpotetaan jotain 
  298            tietojen käsittelyn toimintaa tai tehdään se 
  299            ylipäätään mahdolliseksi. 
  300  
  301       Tietokanta 
  302  
  303            on tietotekniikassa käytetty termi tietovarastolle. Se on 
  304            kokoelma tietoja, joilla on yhteys toisiinsa. 
  305  
  306    Dokumentissa esiintyviä teknisiä termejä ovat seuraavat: 
  307  
  308       Alusta 
  309  
  310            koostuu käyttöjärjestelmästä ja muista 
  311            tietojärjestelmän käyttämistä varusohjelmistoista. 
  312  
  313       FreeMind 
  314  
  315            on ajatuskarttasovellus. 
  316  
  317       GanttProject 
  318  
  319            on ajan- ja resurssienhallintaohjelma projekteille. 
  320  
  321       Git 
  322  
  323            on hajautettu versiohallintajärjestelmä. 
  324  
  325       LaTeX 
  326  
  327            on ladontaohjelmisto. 
  328  
  329       Lähdekoodi 
  330  
  331            on tekstimuotoista ohjelmointikielistä listausta. 
  332  
  333       Trac 
  334  
  335            on hyvin yksinkertainen WWW-pohjainen alun perin 
  336            ohjelmistoprojektien tehtävien hallintaan tarkoitettu 
  337            järjestelmä 
  338  
  339       WP8 
  340  
  341            on lyhenne sanasta Windows Phone 8. 
  342  
  343       YouSource 
  344  
  345            on Git-versiohallintaohjelmistoa tukeva lähdekoodien 
  346            julkistusjärjestelmä. 
  347  
  348 Luku 3 
  349 Taustaa ja tavoitteet 
  350  
  351    Luvussa käsitellään projektin taustatietoja, tavoitteita 
  352    projektissa toteutettavalle tietojärjestelmän prototyypille ja 
  353    muille tuloksille sekä ryhmän jäsenille asetettuja 
  354    oppimistavoitteita. 
  355  
  356   3.1 Taustaa 
  357  
  358    Matkapuhelinteknologia on kehittynyt huimasti kuluneen vuosikymmenen 
  359    aikana. Nykyisin Suomessa jokaiseen puhelinliittymään 
  360    kytketään automaattisesti mahdollisuus tietoliikennedatan 
  361    siirtämiseen, ja käytännössä suurin osa tänä 
  362    päivänä myytävistä matkapuhelimista on varustettu 
  363    "älyominaisuuksilla". A*lypuhelimien laaja kattavuus tarjoaa 
  364    luonnollisen ja tehokkaan tavan kehittää perinteistä 
  365    hätäpuhelua nykyaikaan. 
  366  
  367    Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki 
  368    auttamisen ketjussa. Hätäkeskuksen tehtävänä on puhelun 
  369    aikana luoda vakioidulla menettelyllä riskiarvio tilanteesta ja 
  370    välittää tehtävä asianomaiselle viranomaiselle. Tänä 
  371    päivänä hätäpuhelu on rajoittunut puheyhteyteen 
  372    hätäkeskuksen päivystäjän kanssa. Pelkän puheyhteyden 
  373    avulla kokonaisarvion tekeminen tilanteesta voi olla joskus erittäin 
  374    haastavaa, joten virhearvioita ja niiden seurauksia voidaan lukea 
  375    päivälehdistä aika-ajoin. 
  376  
  377    Virhearviot voivat aiheuttaa seuraavanlaisia ongelmia: 
  378      * Tilannetta tai riskiä ei tunnisteta, jolloin viranomaisapu 
  379        viivästyy tai jää saapumatta, ja pahimmillaan menehtyy 
  380        ihmishenkiä. 
  381      * Tilanne tai riski yliarvioidaan, josta seuraa viranomaisresurssien 
  382        epätarkoituksen mukainen käyttö johtaen mm. seuraaviin 
  383        ongelmiin: 
  384           * Vaste on liian suuri tehtävän todelliseen riskiin 
  385             nähden. 
  386           * Hälytysajojen lisääntyminen lisää 
  387             liikenneriskiä. 
  388  
  389    Hälyri-projektina aloitettavan hankkeen tavoitteena on osoittaa 
  390    uudenmallisten datayhteyksien laaja ja innovatiivinen hyödynnettävyys 
  391    hätätilanteiden arvioinnissa ja hallinnassa. Hätäpuhelun 
  392    aikana älypuhelimesta voitaisiin lähettää hätäkeskukseen 
  393    ääni- ja videokuvaa, paikkatietoja sekä EKG- ja muuta anturidataa 
  394    tukemaan riskiarvion tekemistä. Hätäkeskus voisi 
  395    lähettää toimintaohjeita esimerkiksi videona tai kuvina 
  396    hädässä olevalle. Hätäkeskus voisi myös siirtää 
  397    yhteyden suoraan auttajille. 
  398  
  399    Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella on 
  400    Sapporo-projektin kautta laaja kokemus julkisen 
  401    hätäviestijärjestelmän kehittämisestä ja pilotoinnista. 
  402    Siitä saadun tiedon perusteella vastaava pilotointi voitaisiin 
  403    luotettavasti suorittaa yliopiston hankkeena. Hankkeessa kehitettävä 
  404    tietojärjestelmä voisi toimia hätätilanteessa lisäapuna 
  405    perinteisen 112-hätäpuhelun rinnalla. 
  406  
  407    Hankkeessa kehitettävän tietojärjestelmän valmistuttua 
  408    jokainen kansalainen voisi ilmaiseksi ladata siihen sisältyvän 
  409    mobiilisovelluksen omalle puhelimelleen niin halutessaan. Toiminta 
  410    perustuu siis keskeisesti vapaaehtoisuuteen, eikä ensimmäisessä 
  411    vaiheessaan tule vaikuttamaan perinteisen 112-hätäpuhelun toimintaan 
  412    ja siihen liittyviin säädöksiin. 
  413  
  414   3.2 Prototyypille asetetut tavoitteet 
  415  
  416    Hälyri-projektin tavoitteena on kehittää 
  417    hätäilmoitusjärjestelmän prototyyppi, jolla voidaan 
  418    demonstroida älypuhelimeen asennettavan hätäilmoitussovelluksen 
  419    toimintaa. Hätäilmoitusjärjestelmän kokonaisrakenne on 
  420    esitetty kuvassa 3.1. Projektin tavoitteisiin kuuluu myös kohderyhmien 
  421    ja käyttäjien sekä sovelluksen teknisten vaatimusten alustava 
  422    kartoittaminen laatimalla vaatimusmäärittely [6] 
  423    hätäilmoitusjärjestelmän prototyypille. 
  424  
  425    A*lypuhelimeen asennettava sovellus ei korvaa perinteistä 
  426    hätäpuhelua, vaan sovellus tukee nykyistä 
  427    hätäkeskusjärjestelmää siten, että hätäpuhelun 
  428    aikana tilanteesta tehtävän riskiarvion tekeminen helpottuisi ja 
  429    tehostuisi. Ottaessa puhelimella hätäyhteys uuden sovelluksen kautta 
  430      * sovellus lähettää automaattisesti paikka- ja henkilötietoja 
  431      * sovellus avaa kaiuttimen sekä video- tai kuvayhteyden 
  432        hätäkeskukseen 
  433      * sovellus välittää hätäkeskukseen riskin arvioinnin 
  434        tueksi potilaiden tilanteesta fysiologista mittausdataa, kuten 
  435        esimerkiksi älypuhelimella mitattua EKG-dataa. 
  436  
  437    Mobiilisovellus huolehtii tarvittavasta kaistastaan siten, että 
  438    huonoilla yhteyksillä toimittaessa rakennetaan perinteinen 
  439    hätäpuhelu automaattisesti. Lisäksi äärimmäisen 
  440    hankalissa olosuhteissa puhelin lähettää olennaisen tiedon 
  441    suoraan tekstiviestillä hätäkeskukseen. 
  442  
  443    Hätäkeskuksen henkilökunnan käyttöön kehitetään 
  444    hätätietosovellus, jolla he voivat ottaa hätäilmoituksia 
  445    käsiteltäväksi. Sovelluksen käyttöliittymässä 
  446    esitetään älypuhelimesta lähetetyt tiedot. 
  447    Hätätietosovelluksella voidaan pyytää mobiilisovelluksesta 
  448    tietoja, kuten esimerkiksi fysiologista mittausdataa. Sovelluksesta 
  449    voidaan myös lähettää toimintaohjeita, kuvia ja videokuvaa 
  450    mobiilisovellukselle. Tietojärjestelmän palvelinsovellus huolehtii 
  451    hätäpuheluiden käsittelystä, välittämisestä ja 
  452    tallentamisesta. 
  453  
  454      ---------------------------------------------------------------------- 
  455  
  456    PIC 
  457    Kuva 3.1: Projektissa kehitettävän 
  458    hätäilmoitusjärjestelmän prototyyppi. 
  459  
  460      ---------------------------------------------------------------------- 
  461  
  462   3.3 Tulokset 
  463  
  464    Tietojärjestelmän ohella projektiryhmä toteuttaa seuraavat 
  465    dokumentit: 
  466      * Ajankäyttöraportti sisältää ryhmän jäsenten 
  467        kirjaamat työtunnit sekä niiden jakautumisen eri 
  468        tehtäväkokonaisuuksille ja tehtäville. 
  469      * Asennusohjeet sisältää tietojärjestelmän eri 
  470        sovellusten asennusohjeet. 
  471      * Esittelymateriaali sisältää väli- ja loppuesittelyn 
  472        materiaalit ja muistiot. 
  473      * Itsearvioinnit sisältävät ryhmän jäsenten arvioinnit 
  474        omasta toiminnasta, onnistumisesta, kokemuksista ja oppimisesta. 
  475      * Lisenssisitoumuksella ryhmän jäsenet vahvistavat sitoutuvansa 
  476        sijoittamaan toteuttamansa lähdekoodin valitun avoimen 
  477        lähdekoodin lisenssin alaisuuteen. 
  478      * Luokkadokumentaatio sisältää lähdekoodista automaattisesti 
  479        generoidut luokkia kuvaavat dokumentit. 
  480      * Lähdekoodi sisältää lähdekoodin kommentteineen. 
  481      * Palaverien dokumentit sisältävät kokouksien esityslistat, 
  482        pöytäkirjat ja tilakatsaukset. 
  483      * Projektiraportti kuvaa projektin toteutunutta läpivientiä ja 
  484        asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 
  485      * Projektisuunnitelma kuvaa projektin suunniteltuja tavoitteita, 
  486        resursseja, käytänteitä, tehtävien työmääriä ja 
  487        työnjakoa, aikataulua sekä riskien hallintaa. 
  488      * Sovellusraportti kuvaa toteutetun sovelluksen kokonaisrakenteen ja 
  489        toiminnot, puutteelliset ja heikot toteutusratkaisut sekä 
  490        jatkokehitysideat. 
  491      * Sähköpostiarkistot sisältävät kaikki projektin 
  492        sähköpostilistoilla käydyt keskustelut. 
  493      * Vaatimusmäärittely kuvaa projektin toiminnalliset ja tekniset 
  494        vaatimukset. 
  495  
  496   3.4 Oppimistavoitteet 
  497  
  498    Tietotekniikan Sovellusprojekti-opintojakson oppimistavoitteena on 
  499    projektimuotoisen työskentelyn oppiminen. Projektin kuluessa jäsenet 
  500    saavat käsityksen siitä, millaista ohjelmistoalan projektimuotoinen 
  501    ryhmätyö oikeasti on. Opiskelijat pääsevät myös 
  502    tutustumaan uusiin ohjelmointitekniikoihin asiantuntevassa 
  503    ympäristössä. Sovellusprojektin keskeinen asia on 
  504    käytännön tekemisen kautta oppiminen sekä aikaisemmilla 
  505    kursseilla opitun teoriatiedon soveltaminen. Jäsenet tulevat arvioimaan 
  506    omaa työskentelyään projektin lopussa. 
  507  
  508    Ryhmän jäsenet ovat asettaneet seuraavia henkilökohtaisia 
  509    oppimistavoitteita: 
  510      * Niko Mononen haluaa oppia ohjelmistoprojektin johtamista. 
  511      * Veli-Mikko Puupponen haluaa kokemusta projektimuotoisesta työtavasta 
  512        ja ryhmätyöskentelystä. 
  513      * Ilkka Rautiainen haluaa kehittää ohjelmointiosaamistaan. 
  514      * Atte Söderlund haluan oppia projektimuotoista työtapaa 
  515        kokonaisuudessaan. 
  516  
  517 Luku 4 
  518 Organisaatio ja resurssit 
  519  
  520    Luvussa esitellään projektiorganisaatio, käytössä olevat 
  521    resurssit sekä projektiin liittyvät oheiskurssit ja perehdytykset. 
  522  
  523   4.1 Projektiorganisaatio 
  524  
  525    Projektiryhmän muodostavat Niko Mononen, Veli-Mikko Puupponen, Ilkka 
  526    Rautiainen ja Atte Söderlund. Niko Monosella on aiempaa 
  527    ohjelmointikokemusta työelämästä ja omien ohjelmistoprojektien 
  528    kautta. Veli-Mikko Puupposella on myös ohjelmointikokemusta yliopiston 
  529    ohjelmointikurssien ja omien ohjelmistoprojektien kautta. Hänellä on 
  530    myös paljon tietämystä erilaisista tietojärjestelmistä, 
  531    mistä on hyötyä sovelluksen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. 
  532    Ilkka Rautiaisella on ohjelmointitaitoja yliopiston ohjelmointikursseilta. 
  533    Atte Söderlundilla on aiempaa kokemusta mobiiliohjelmoinnista. 
  534  
  535    Tilaajan edustajina toimivat Tero Tuovinen ja Vesa Lappalainen 
  536    tietotekniikan laitokselta. Jukka-Pekka Santanen on projektin vastaava 
  537    ohjaaja. Teknisiä ohjaajia ovat Olli Kauppinen ja Jaakko Kosonen. 
  538    Kosonen toimii ensisijaisena ohjaajana tietojärjestelmän 
  539    toteutusratkaisuihin liittyvissä asioissa. Kauppisella on 
  540    tietämystä kohdealueesta ja älypuhelinsovellusten 
  541    kehittämiseen liittyvää aiempaa kokemusta. 
  542    Projektin sidosryhmiin kuuluu myös hätäkeskusten, pelastusalan ja 
  543    ensihoidon asiantuntijoita, joita ovat mm. Helena Jäntti Kuopion 
  544    yliopistollisesta sairaalasta. 
  545  
  546    Jyväskylän yliopiston ATK-lähituki vastaa ryhmän 
  547    käytössä olevista laitteista ja ohjelmistoista. Projektiin 
  548    kuuluvan viestintäkurssin kirjoitusviestinnän opettajana toimii Timo 
  549    Nurmi ja puheviestinnän opettajana Hanna Kivimäki. 
  550  
  551   4.2 Projektin tilat ja laitteet 
  552  
  553    Projektiryhmä sai käyttöönsä tietotekniikan laitokselta 
  554    Agorasta huoneen C223.2, jossa on asennettuina neljä Windows 8 
  555    -työasemaa. Projektiryhmällä on käytössä myös palvelin 
  556    ja Lappalaisen projektiryhmälle lainaama Windows Phone 8 -puhelin. 
  557  
  558    Sovellusprojektien avotilassa on ryhmän käytössä 
  559    monitoimitulostin. Ryhmän jäsenet pystyvät tulostamaan projektiin 
  560    liittyvät dokumentit ilman maksuja. Ryhmällä on mahdollisuus 
  561    varata käyttöönsä videoprojektori, kannettava PC ja 
  562    digitaalisanelin. Projektiryhmällä on käytettävissä 
  563    virkistystila, jossa on vedenkeitin ja kahvinkeitin. Tietotekniikan laitos 
  564    tarjoaa ryhmälle kahvit, teet ja mehut. 
  565  
  566    Projektilla on käytössään yhteinen verkkolevy ja WWW-sivusto 
  567    projektin tiedostojen säilytystä varten. Verkkolevy on hakemistossa 
  568    \\sovpa7.cc.jyu.fi\halyri ja sivusto osoitteessa 
  569    http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/halyri. 
  570  
  571    Projektin julkistetut dokumentit sijoitetaan trac-wikiin URL-osoitteeseen 
  572    https://trac.cc.jyu.fi/projects/sovproj/wiki/Halyri. 
  573  
  574    Trac on hyvin yksinkertainen WWW-pohjainen, alun perin 
  575    ohjelmistoprojektien tehtävien hallintaan tarkoitettu 
  576    järjestelmä. 
  577  
  578    Projektissa toteutettava lähdekoodi sijoitetaan git-pohjaiseen 
  579    YouSource-julkistusjärjestelmään osoitteeseen 
  580    https://yousource.it.jyu.fi/halyri/ 
  581  
  582    Projektilla on käytössä sähköpostilistat halyri@korppi.jyu.fi 
  583    ja 
  584    halyri_opetus@korppi.jyu.fi. Sähköpostilistojen arkistoista 
  585    https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri/ ja 
  586    https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri\_opetus/ 
  587     keskustelua voi lukea WWW-selaimella kirjautumalla 
  588    Korppi-opintotietojärjestelmään. 
  589  
  590   4.3 Dokumentointityökalut 
  591  
  592    Projektisuunnitelma ja projektiraportti laaditaan 
  593    LATEX-ladontaohjelmistolla. Microsoft Office -toimisto-ohjelmistolla 
  594    laaditaan palaverien esitysgrafiikat ja lisenssisitoumus. 
  595    Vaatimusmäärittelyn tekemisessä käytetään 
  596    freemind-ajatuskarttaohjelmaa. Palaverien pöytäkirjat laaditaan joko 
  597    Microsoft Word-ohjelmistolla tai LATEX-ladontaohjelmistolla. Projektin 
  598    aikataulu laaditaan GanttProject-ohjelmalla ja tehtävien työtunnit 
  599    Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Kaikki em. dokumentit pyritään 
  600    julkistamaan myös pdf-muodossa. Raakatekstimuodossa laaditaan muut 
  601    tekstidokumentit, kuten esityslistat. Luokkadokumentit generoidaan 
  602    lähdekoodista Doxygen-työkalulla. 
  603  
  604    Ajankäytön kirjaamiseen ja seurantaan ryhmällä on 
  605    käytössään Petri Heinosen sovellusprojekteille toteuttama 
  606    Excel-sovellus [1]. Lisäksi kyseisestä sovelluksesta laaditaan 
  607    tilakatsauksissa vaadittavat graafit. 
  608  
  609   4.4 Ohjelmointityökalut 
  610  
  611    Sovellukset toteutetaan Microsoftin Visual Studio 2013 -ohjelmalla ja 
  612    Windows Phone SDK-kehitystyökaluilla [4]. Projektiryhmä voi kuitenkin 
  613    toteuttaa osia sovelluksista eri tekniikoilla, jos se on tarpeellista. 
  614    Käytettyjä kirjastoja ovat SignalR sekä Microsoftin ASP.NET 
  615    Framework ja Entity Framework. Tietokantaohjelmisto on Microsoft SQL 
  616    Server, ja ohjelmointikielenä käytetään Microsoftin C#:a. 
  617  
  618   4.5 Luennot ja perehdytykset 
  619  
  620    Projektin rinnalla järjestetään kaksi oheiskurssia: 
  621    Sovellusprojektin hallintaa, viestintää ja työkaluja sekä 
  622    Projektiviestintä IT-alalla. Oheiskurssien työtunnit kirjataan omalle 
  623    tehtäväkokonaisuudelle työajanseurantasovelluksessa. 
  624  
  625    Kurssiin Sovellusprojektin hallintaa, viestintää ja työkaluja 
  626    sisältyvät seuraavat luennot: 
  627      * aloitusluento, 
  628      * vaatimusmäärittely, 
  629      * projektin johtaminen ja hallinta, 
  630      * käytettävyyspäivä, 
  631      * tekijänoikeus ja sopimukset sekä 
  632      * versiohallinta. 
  633  
  634    Kurssiin Projektiviestintä IT-alalla kuuluvat puhe- ja 
  635    kirjoitusviestinnän luentojen ja ryhmätöiden ohella projektissa 
  636    laadittujen dokumenttien kirjoitusasun ja rakenteen muokkauksen 
  637    työtunnit. Projektin aikana järjestettävät kaksi 
  638    väliesittelyä kuuluvat myös viestintäkurssiin. 
  639  
  640    Tarvittaessa sovellusprojektiin sisällytetään 
  641    perehdyttämistä projektiin liittyvistä työkaluista ja 
  642    tekniikoista sekä aihealueesta. 
  643  
  644 Luku 5 
  645 Projektin käytänteet 
  646  
  647    Luvussa kuvataan projektissa noudatettavia käytänteitä. 
  648    Nämä käytänteet edesauttavat projektin läpivientiä, 
  649    asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tulosten toteuttamista. 
  650    Käytänteiden tarkoitus on varmistaa, että projekti etenee 
  651    aikataulussa, ja projektin aikana toteutetut tulokset ovat korkealaatuisia 
  652    ja keskenään yhteneviä. 
  653  
  654   5.1 Tiedotus 
  655  
  656    Projektin tiedotuksesta projektiorganisaation sisällä vastaa 
  657    ensisijaisesti projektipäällikkö. Ryhmän jäsenet 
  658    kommunikoivat ensisijaisesti projektipäällikön kanssa, mutta 
  659    voivat kuitenkin vastuualueillaan välittää oleelliset asiat 
  660    eteenpäin koko projektiorganisaatiolle. Projektiorganisaatiolle 
  661    tiedotetaan vähintään projektissa kohdatuista haasteista ja 
  662    vaihtoehdoista sekä tehdyistä valinnoista, ratkaisuista ja 
  663    päätöksistä. 
  664  
  665    Projektiorganisaation sisäinen sähköpostilista 
  666    halyri@korppi.jyu.fi on tarkoitettu tilaajien edustajille ja ohjaajille 
  667    suunnattuun tiedotukseen. Sähköpostilistalle kuuluvat kaikki 
  668    projektiorganisaation jäsenet. Postilistalle lähetetyt viestit 
  669    tallentuvat sähköpostiarkistoon, joka löytyy osoitteesta 
  670    https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri. 
  671  
  672    Projektiryhmän jäsenten ja ohjaajien käytössä on myös 
  673    sähköpostilista 
  674    halyri_opetus@korppi.jyu.fi. Sen sähköpostiarkisto sijaitsee 
  675    osoitteessa 
  676    https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri\_opetus/. 
  677    Sähköpostilistalla käsitellään sellaisia asioita, jotka 
  678    eivät ole merkityksellisiä tilaajalle. Tällaisia asioita ovat 
  679    esimerkiksi projektiryhmän sisäiset palaverit sekä erilaiset 
  680    opetukseen ja koulutukseen liittyvät asiat. 
  681  
  682    Ryhmän sisäinen tiedotus tapahtuu pääosin suullisesti, 
  683    sillä ryhmän jäsenet työskentelevät samassa tilassa ja ovat 
  684    yhteydessä toisiinsa. Tarvittaessa tiedotus ja keskustelu voidaan 
  685    ryhmän sisällä hoitaa sähköpostitse. 
  686  
  687   5.2 Palaverit 
  688  
  689    Projektiorganisaatio pyrkii pitämään yhteisen palaverin kerran 
  690    kahdessa viikossa. Seuraavan palaverin ajankohta päätetään 
  691    aina edellisessä palaverissa. 
  692  
  693    Palavereissa käsitellään edellisen palaverin jälkeen 
  694    tapahtuneita projektin etenemiseen vaikuttaneita asioita sekä tulevia 
  695    toimenpiteitä ja tarvittavia päätöksiä. Jokaisessa 
  696    palaverissa käydään läpi edellisen palaverin pöytäkirjaan 
  697    merkityt päätökset sekä osallistujille osoitetut toimenpiteet 
  698    ja niiden tila. Palavereissa projektipäällikkö esittää 
  699    tilakatsauksen, jossa esitetään projektiryhmän viikoittainen 
  700    ajankäyttö eri tehtäväkonaisuuksittain. 
  701  
  702    Palavereissa käsitellään myös toteutettavan sovelluksen 
  703    ominaisuuksia ja vaatimuksia, sekä niiden toteutusratkaisuja. 
  704    Palavereissa käsiteltävät asiat pyritään käymään 
  705    läpi niin perusteellisesti, että asiakkaan edustajat ja 
  706    projektiryhmän jäsenet ymmärtävät asiat samalla tavalla, 
  707    eikä väärinymmärryksiä pääse syntymään. Jos 
  708    projektiryhmällä on esittää sovelluksesta konkreettisia 
  709    käyttöliittymään liittyviä demoja tai prototyyppejä, ne 
  710    esitellään palavereissa. Palavereissa sovitaan myös projektiin 
  711    liittyvistä käytänteistä. 
  712  
  713    Ryhmän jäsenet toimivat vuorollaan palavereissa sihteerinä tai 
  714    puheenjohtajana siten, että kyseiset tehtävät kiertävät 
  715    ryhmän keskenään sopimassa järjestyksessä. Puheenjohtaja 
  716    johtaa keskustelua ja pitää huolen siitä, että palaveri etenee 
  717    esityslistan osoittamalla tavalla. Sihteeri laatii palaverista 
  718    pöytäkirjan, jonka hän toimittaa myöhemmin palaverin 
  719    puheenjohtajalle tarkastettavaksi. Kun pöytäkirja on puheenjohtajan 
  720    osalta hyväksytty, puheenjohtaja tai sihteeri toimittaa sen koko 
  721    projektiorganisaatiolle. Tämän lisäksi jokaisen ryhmän 
  722    jäsenen laatima ensimmäinen pöytäkirja toimitetaan myös 
  723    vastaavan ohjaajan ja kirjoitusviestinnän opettajan 
  724    esitarkastettavaksi. Pöytäkirja hyväksytetään seuraavassa 
  725    palaverissa, ja siihen voidaan tällöin esittää muutoksia. 
  726  
  727   5.3 Tiedostojen nimeäminen 
  728  
  729    Lähdekooditiedostojen nimeämisessä käytetään C#-kielen 
  730    yleisiä käytänteitä. Tiedostojen ja hakemistojen nimet 
  731    kirjoitetaan englanniksi. Lisäksi tiedostonimet kirjoitetaan aina 
  732    pienillä kirjaimilla ja välilyönnit korvataan alaviivoilla (_). 
  733    Lähdekoodissa ja dokumentoinnissa käytettyjen tekstitiedostojen 
  734    tallennusmerkistönä käytetään ensisijaisesti 
  735    UTF-8-koodausta. 
  736  
  737    Dokumenttitiedostot nimetään projektin nimen ohella niiden 
  738    sisältöä kuvaavilla nimillä. Julkistettaessa nimiin 
  739    lisätään versionumero luvussa 5.6 esitettyjen käytänteiden 
  740    mukaisesti. Esimerkiksi projektisuunnitelman pdf-tiedosto nimettäisiin 
  741    halyri_projektisuunitelma_[numero].[numero].[numero].pdf 
  742  
  743   5.4 Hakemistorakenne 
  744  
  745    Projektin tulokset tallennetaan CD-levylle ja projektin WWW-hakemistoon 
  746    päähakemiston alle seuraavan hakemistorakenteen mukaisesti: 
  747         dokumentit   
  748              ajankaytto   
  749              esittelyt   
  750              itsearvioinnit   
  751              projektiraportti   
  752              projektisuunnitelma   
  753              sovellusraportti   
  754              vaatimusmaarittely   
  755              lisenssisitoumus   
  756         palaverit   
  757              esityslistat   
  758              materiaalit   
  759              poytakirjat   
  760              tilakatsaukset   
  761              katselmoinnit   
  762         testaus   
  763              testausraportit   
  764              testaussuunnitelmat   
  765         sahkopostiarkistot   
  766              halyri   
  767              halyri_opetus   
  768         software   
  769            class_documentation   
  770            installation_documents   
  771            installation_files   
  772            source_code 
  773  
  774   5.5 Lähdekoodi 
  775  
  776    Projektissa toteutettava lähdekoodi sijoitetaan 
  777    YouSource-julkistusjärjestelmään. Sovelluksen lähdekoodi 
  778    kirjoitetaan noudattaen yleisiä C# -koodin käytänteitä [5]. 
  779    Lähdekoodin kommentoinnissa käytetään C#:n XML-tyylistä 
  780    käytäntöä. Kommentoinnissa käytetään XML-tyyliä, 
  781    jotta lähdekoodista voidaan generoida luokkadokumentaatio 
  782    Doxygen-ohjelmalla. Lähdekoodissa käytetyt aliohjelmat, luokat ja 
  783    muuttujat nimetään mahdollisimman kuvaavilla englanninkielisillä 
  784    nimillä. Myös koko lähdekoodin kommentointi toteutetaan 
  785    englanniksi. Usean sanan nimet kirjoitetaan CamelCasena ja lähdekoodiin 
  786    sallitaan enintään 80 merkkiä riviä kohden. 
  787  
  788    Seuraavassa on esimerkki edellä esitettyjen käytänteiden 
  789    mukaisesta C# -koodista. 
  790    /// The MIT License (MIT)   
  791    /// Copyright (C) 2014 Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen   
  792    ///   
  793    /// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy 
  794      
  795    /// of this software and associated documentation files (the ~Software~), to 
  796      
  797    /// deal in the Software without restriction, including without limitation the 
  798      
  799    /// rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,   
  800    /// and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the 
  801      
  802    /// Software is furnished to do so, subject to the following conditions:   
  803    ///   
  804    /// The above copyright notice and this permission notice shall be included in 
  805      
  806    /// all copies or substantial portions of the Software.   
  807    ///   
  808    /// THE SOFTWARE IS PROVIDED ~AS IS~, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 
  809      
  810    /// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
  811      
  812    /// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 
  813      
  814    /// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 
  815      
  816    /// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING 
  817      
  818    /// FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS 
  819      
  820    /// IN THE SOFTWARE.   
  821      
  822    using System;   
  823    using HalyriServer.Model.Transfer;   
  824    using HalyriServer.Services.Exceptions;   
  825      
  826    namespace HalyriServer.Controllers   
  827    {   
  828        /// <author>Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen</author>   
  829        /// <summary>   
  830        /// The singleton class manages active emergency connections (Connection). 
  831      
  832        /// It contains a dictionary for active connections and their   
  833        /// identifying GUIDs. All emergency connection states and life cycle methods 
  834      
  835        /// are handled by the class. It functions as a broker  between the mobile 
  836      
  837        ///  emergency connection client and the call center client.   
  838        /// </summary>   
  839        public class ConnectionController   
  840        {   
  841            private static readonly Lazy<ConnectionController> instance =   
  842                new Lazy<ConnectionController>(() => new ConnectionController()); 
  843      
  844            private DatabaseController databaseController;   
  845      
  846            /// <summary>   
  847            /// Returns the ConnectionController instance.   
  848            /// </summary>   
  849            public static ConnectionController Instance   
  850            {   
  851                get { return instance.Value; }   
  852            }   
  853      
  854            /// <summary>   
  855            /// The method generates a new GUID. It currently uses  Guid.NewGuid() of 
  856      
  857            /// .NET framework. No collision checking is performed. All-zero GUIDs are 
  858      
  859            /// not returned.   
  860            /// </summary>   
  861            /// <returns>A new GUID formatted as a string.</returns>   
  862            /// <example>   
  863            /// <pre name=~test~>   
  864            /// GetNewGuidStrig().length() > 0 === true;   
  865            /// GetNewGuidStrig().length() < 25 === true;   
  866            /// GetNewGuidStrig().length() == 25 === false;   
  867            /// </pre>   
  868            /// </example>   
  869            public string GetNewGuidStrig()   
  870            {   
  871                Guid guid;   
  872                do   
  873                    guid = Guid.NewGuid();   
  874                while (guid == Guid.Empty);   
  875                return guid.ToString();   
  876            }   
  877      
  878        }   
  879    } 
  880  
  881   5.6 Versiointi ja versiohallinta 
  882  
  883    Sovelluksen lähdekoodi sijoitetaan Git-pohjaiseen 
  884    YouSource-julkistusjärjestelmään, josta se on myös tilaajan 
  885    edustajien ja ohjaajien saatavilla. Kaikki sovellukseen ja projektiin 
  886    liittyvä julkistettu dokumentaatio säilytetään 
  887    trac-wikissä. 
  888  
  889    Dokumenttien versioissa tullaan käyttämään kolmiportaista 
  890    versionumerointia. 
  891    Ryhmän sisäiset versiot aloitetaan versionumerosta 0.0.1, ja kunkin 
  892    uuden version osalta kasvatetaan vähiten merkitsevää numeroa 
  893    yhdellä. Tällöin toinen versio on versionumeroltaan 0.0.2. 
  894    Projektiorganisaatiolle julkistettavien versioiden numerointi aloitetaan 
  895    versionumerosta 0.1.0. Seuraavat versiot numeroidaan kasvattamalla toisen 
  896    tason numeroa yhdellä. Ensimmäisen hyväksytyn version numero on 
  897    1.0.0, ja sitä seuraavissa hyväksytyissä versioissa kasvatetaan 
  898    toisen tason numeroa yhdellä. 
  899  
  900   5.7 Testaus 
  901  
  902    Toteutetun sovelluksen toiminnan verifiointi tapahtuu yksikkö- ja 
  903    järjestelmätestauksella. Yksikkötestaus toteutetaan testaamalla 
  904    yksittäiset aliohjelmat ja metodit ComTestin C#-versiolla [3], 
  905    mikäli se on mahdollista. Yksikkötestit laatii ja suorittaa 
  906    aliohjelman tekijä. 
  907  
  908    Järjestelmätestaukseen osallistuvat kaikki projektiryhmän 
  909    jäsenet.Testausdokumenttien vastuuhenkilö laatii järjestelmän 
  910    testaussuunnitelmat vaatimusmäärittelyn pohjalta, ja suoritettavista 
  911    testauskerroista laaditaan testausraportit. Testaussuunnitelma 
  912    sisältää eri testauskerroilla suoritettavat testitapaukset. 
  913    Testausraportissa kuvataan yksittäisellä testauskerralla 
  914    suoritettujen testitapausten tulokset, virheet ja mahdolliset puutteet. 
  915  
  916   5.8 Tulosten katselmoinnit ja hyväksyminen 
  917  
  918    Ryhmän projektissa kirjoittama lähdekoodi tullaan katselmoimaan 
  919    vähintään kaksi kertaa projektin aikana. Katselmointiin 
  920    osallistuu teknisen ohjaajan lisäksi koko projektiryhmä, ja 
  921    projektiryhmä kirjaa katselmoinnin havainnot muistioksi. 
  922    Katselmoinnissa tekninen ohjaaja kommentoi lähdekoodia antaen 
  923    vinkkejä ja parannusehdotuksia. Tekninen ohjaaja myös hyväksyy 
  924    lähdekoodin joko viimeisessä katselmoinnissa tai sähköpostitse. 
  925  
  926    Projektin lopussa tulokset kokonaisuutena hyväksytetään projektin 
  927    ohjaajilla ja tilaajan edustajilla. Yksittäisistä tuloksista 
  928    tilaajan edustajan hyväksyntä tarvitaan vähintään 
  929    toteutetuille sovelluksille, sovellusraportille ja 
  930    vaatimusmäärittelylle. Tekninen ohjaaja hyväksyy lähdekoodin 
  931    yhdessä tilaajan edustajan kanssa. Vastaava ohjaaja hyväksyy 
  932    projektin keskeisimmät dokumentit, joita ovat projektisuunnitelma, 
  933    projektiraportti, sovellusraportti ja vaatimusmäärittely. 
  934    Projektisuunnitelma ja projektiraportti, sovellusraportti sekä 
  935    vaatimusmäärittely hyväksytään projektipäällikön, 
  936    tilaajan edustajan ja projektin vastaavan ohjaajan allekirjoituksilla. 
  937  
  938   5.9 Tulosten koostaminen ja toimittaminen 
  939  
  940    Projektiryhmä kokoaa projektin tulokset projektikansioon ja CD-levylle. 
  941    Projektikansioon kerätään kaikki projektissa laaditut dokumentit 
  942    ja lähdekoodi. Lisäksi sähköpostiarkistot, tiivistetty 
  943    projektin kuvaus ja jäsenten itsearvioinnit liitetään 
  944    projektikansioon ja CD-levylle. CD-levylle tallennetaan edellisten 
  945    lisäksi myös kehitetty ajettava sovellus ml. asennuspaketti ja 
  946    asennusohjeet. 
  947  
  948    CD-levy koostetaan vasta, kun kaikki projektin tulokset on hyväksytty. 
  949    Tulokset toimitetaan tilaajalle CD-levyllä. Laitokselle toimitetaan 
  950    projektikansio, joka sisältää projekti-CD:n. Kolmas CD-levy 
  951    toimitetaan laitoksen arkistoon. Projektikansio sijoitetaan projektitilan 
  952    kokoushuoneessa olevaan kirjahyllyyn. 
  953  
  954    Projektissa käytetty palvelin siirretään projektin 
  955    päätyttyä tilaajan haltuun. Tietojärjestelmän 
  956    viimeisimmät versiot ovat saatavilla YouSourcesta osoitteesta 
  957    https://yousource.it.jyu.fi/halyri/ 
  958  
  959 Luku 6 
  960 Tehtävät, työmäärät ja työnjako 
  961  
  962    Luvussa määritellään projektiryhmän jäsenten 
  963    vastuualueet sekä eri tehtävien työmäärät ja työnjako. 
  964  
  965   6.1 Vastuualueet 
  966  
  967    Projektipäällikkönä toimii Niko Mononen ja 
  968    varapäällikkönä Atte Söderlund. Projektipäällikön 
  969    vastuulle kuuluvat projektin suunnittelu ja hallinta sekä 
  970    ajankäytön seuranta. Projektipäällikkö vastaa myös 
  971    projektisuunnitelman ja projektiraportin laatimisesta. 
  972    Projektipäällikön tehtäviin kuuluu lisäksi projektin tilan 
  973    seuranta ja poikkeamiin reagoiminen. Jos projektipäällikkö ei 
  974    jostain syystä pysty hoitamaan jotain edellä mainituista 
  975    tehtävistä, vastuu siirtyy varapäällikölle. 
  976  
  977    Ryhmä jakaa tehtäviä monipuolisesti siten, että kaikki 
  978    tekevät ainakin jossain vaiheessa projektia suunnittelua, toteutusta ja 
  979    testausta. Tällöin kukin projektiryhmän jäsen saa kokemusta em. 
  980    kehitysprosessin tehtäväkokonaisuuksista. Tuloksille on alustavasti 
  981    nimetty vastuuhenkilöt taulukossa 6.1. 
  982  
  983      ---------------------------------------------------------------------- 
  984  
  985    +------------------------------------------------------------------------+ 
  986    |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
  987    |Tulos                                         |Vastuuhenkilö          | 
  988    |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
  989    |Hätäkeskussovellus                      |Ilkka Rautiainen         | 
  990    |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
  991    |Käyttöliittymät                       |Atte Söderlund         | 
  992    |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
  993    |Mobiilisovellus                               |Atte Söderlund         | 
  994    |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
  995    |Palvelinsovellus                              |Veli-Mikko Puupponen     | 
  996    |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
  997    |Projektisuunnitelma                           |Niko Mononen             | 
  998    |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
  999    |Projektiraportti                              |Niko Mononen             | 
  1000    |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
  1001    |Sovellusraportti                              |Atte Söderlund         | 
  1002    |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
  1003    |Testausdokumentit                             |Ilkka Rautiainen         | 
  1004    |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
  1005    |Tietokanta                                    |Veli-Mikko Puupponen     | 
  1006    |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
  1007    |Vaatimusmäärittely                      |Veli-Mikko Puupponen     | 
  1008    |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
  1009    +------------------------------------------------------------------------+ 
  1010  
  1011    Taulukko 6.1: Olennaisten tulosten vastuuhenkilöt 
  1012  
  1013      ---------------------------------------------------------------------- 
  1014  
  1015    Vastuuhenkilö vastaa kyseisen tuloksen etenemisestä ja laadusta. 
  1016    Dokumentointia toteutetaan koko projektin ajan tasaisesti, jotta kaikki 
  1017    oleellinen saadaan kirjattua. Dokumentit laaditaan koko projektiryhmän 
  1018    voimin siten, että kukin laatii vähintään yhtä dokumenttia. 
  1019  
  1020   6.2 Työnositus ja työmäärä 
  1021  
  1022    Projektiryhmä käyttää projektiin 250 tuntia kutakin 
  1023    jäsentä kohden, joten koko ryhmän työtunnit ovat yhteensä 
  1024    1000 tuntia. Työmäärä vastaa kymmentä opintopistetta ja noin 
  1025    14 tuntia viikossa jäsentä kohden. Lisäksi kukin 
  1026    projektiryhmän jäsen käyttää yhteensä 70 tuntia 
  1027    oheiskursseihin. Projektin työmäärä jakautuu tehtävittäin 
  1028    ja jäsenten kesken kuvien 6.1 ja 6.2 mukaisesti. Suunnittelun ja 
  1029    toteutuksen työnositus perustuu kehitettävän 
  1030    tietojärjestelmän kokonaisrakenteeseen. Tehtävien jaossa on 
  1031    otettu huomioon jokaisen projektin jäsenen vastuualue. 
  1032  
  1033    Työmäärien suunittelussa on huomioitu kehitettävän 
  1034    tietojärjestelmän rakenne, projektin jäsenten taidot ja 
  1035    aikataulut sekä projektin aikataulu. Työmäärien 
  1036    järkevyyttä on pohdittu vertailemalla Paatti-projektin [2] 
  1037    suuniteltuja- ja toteutuneita työmääriä. 
  1038  
  1039      ---------------------------------------------------------------------- 
  1040  
  1041    PIC 
  1042    Kuva 6.1: Työajankäyttösuunnitelma tehtäväkokonaisuuksittain 
  1043    1/2. 
  1044  
  1045      ---------------------------------------------------------------------- 
  1046  
  1047      ---------------------------------------------------------------------- 
  1048  
  1049    PICPICPIC 
  1050    Kuva 6.2: Työajankäyttösuunnitelma tehtäväkokonaisuuksittain 
  1051    2/2. 
  1052  
  1053      ---------------------------------------------------------------------- 
  1054  
  1055 Luku 7 
  1056 Prosessi ja aikataulu 
  1057  
  1058    Luvussa kuvataan projektissa noudatettavaa prosessia ja suunniteltua 
  1059    aikataulua. 
  1060  
  1061   7.1 Prosessi 
  1062  
  1063    Projektin alussa on määrittelyn ja suunnittelun vaihe. Siinä 
  1064    suunnitellaan projektin läpivienti, kartoitetaan järjestelmän 
  1065    vaatimukset ja laaditaan vaatimusmäärittely sekä hahmotellaan 
  1066    sovelluksen käyttöliittymää, rakennetta ja arkkitehtuuria. 
  1067  
  1068    Ensimmäisessä kehitysvaiheessa toteutetaan mobiilisovelluksen, 
  1069    palvelimen ja hätäkeskuksen käyttöliittymän runko hyvin 
  1070    pienellä määrällä toivotuista toiminnoista. Kun runko on 
  1071    kasassa ja todettu toimivaksi, aletaan siihen toteuttamaan lisää 
  1072    ominaisuuksia vaatimusmäärittelyn pohjalta kahden viikon vaiheissa. 
  1073    Ohjelmistokehitysvaiheita on yhteensä viisi. Vaiheen aloittavassa 
  1074    palaverissa esitellään tämän hetkistä sovellusta ja 
  1075    päätetään tilaajan kanssa, mitä uusia ominaisuuksia 
  1076    kehitetään seuraavaksi. Jokaiseen vaiheeseen sisältyy ohjelmiston 
  1077    suunnittelua, toteutusta ja testausta. Projektin lopuksi on tulosten 
  1078    viimeistelyn ja raportoinnin vaihe. 
  1079  
  1080   7.2 Aikataulu 
  1081  
  1082      ---------------------------------------------------------------------- 
  1083  
  1084    PIC 
  1085    Kuva 7.1: Projektin Gantt-kaavio. 
  1086  
  1087      ---------------------------------------------------------------------- 
  1088  
  1089    Kuvassa 7.1 on esitelty projektin suunniteltu aikataulu. Projekti alkoi 
  1090    21.1.2014, ja se päättyy viimeistään toukokuun puolessa 
  1091    välissä. Ensimmäinen yksinkertainen prototyyppi on valmis 10.4. 
  1092    järjestettävään palaveriin mennessä, jonka jälkeen 
  1093    kahden viikon vaiheissa toteutetaan lisää ominaisuuksia palavereissa 
  1094    sovitun mukaisesti. Toukokuussa ei toteuteta uusia ominaisuuksia, vaan 
  1095    keskitytään ohjelmiston, lähdekoodin ja dokumentaation 
  1096    viimeistelyyn. 
  1097  
  1098 Luku 8 
  1099 Riskit ja riskien hallinta 
  1100  
  1101    Luvussa kuvataan projektissa tiedostetut riskit ja niiden vaikutukset 
  1102    projektin tuloksiin tai läpivientiin. Lisäksi kuvataan toimia niiden 
  1103    ennakoimiseksi ja ehkäisemiseksi sekä niistä toipumiseen. 
  1104  
  1105   8.1 Riskien todennäköisyydet ja haitat 
  1106  
  1107    Riskien todennäköisyydet ja niistä seuraavat haittavaikutukset on 
  1108    arvioitu taulukossa 8.1. Todennäköisyyttä ja haittavaikutusta 
  1109    arvioidaan asteikolla pieni, keskinkertainen ja suuri. 
  1110  
  1111      ---------------------------------------------------------------------- 
  1112  
  1113    +------------------------------------------------------------------------+ 
  1114    |  -------------------------------  |  ----------------  |  -----------  | 
  1115    |Riski                              |Todennäköisyys |Haittavaikutus | 
  1116    |  -------------------------------  |  ----------------  |  -----------  | 
  1117    |  -------------------------------  |  ----------------  |  -----------  | 
  1118    |Alustan rajoitukset                |keskinkertainen     |suuri          | 
  1119    |  -------------------------------  |  ----------------  |  -----------  | 
  1120    |Kehittäjien tietotaidon puutteet|keskinkertainen     |keskinkertainen| 
  1121    |  -------------------------------  |  ----------------  |  -----------  | 
  1122    |Tavoitteiden rajaaminen            |keskinkertainen     |keskinkertainen| 
  1123    |  -------------------------------  |  ----------------  |  -----------  | 
  1124    |Tiedotuksen puutteet               |pieni               |keskinkertainen| 
  1125    |  -------------------------------  |  ----------------  |  -----------  | 
  1126    |Jäsenten poissaolot             |keskinkertainen     |pieni          | 
  1127    |  -------------------------------  |  ----------------  |  -----------  | 
  1128    |Kokemattomuus projektihallinnassa  |keskinkertainen     |pieni          | 
  1129    |  -------------------------------  |  ----------------  |  -----------  | 
  1130    +------------------------------------------------------------------------+ 
  1131  
  1132    Taulukko 8.1: Arvioitujen riskien todennäköisyys ja haittavaikutus. 
  1133  
  1134      ---------------------------------------------------------------------- 
  1135  
  1136   8.2 Alustan rajoitukset 
  1137  
  1138    Projektiryhmä joutuu päättämään yhdessä tilaajan 
  1139    edustajien kanssa, mille alustoille tietojärjestelmään kuuluvat 
  1140    sovellukset toteutetaan projektin aikana. Koska alustat ovat hyvin 
  1141    erilaisia, voi jonkin ominaisuuden toteuttaminen vaatia huomattavasti 
  1142    enemmän resursseja kuin jollakin toisella alustalla. Alustan valinnasta 
  1143    riippuen joitakin tietojärjestelmältä vaadittuja ominaisuuksia 
  1144    saatetaan joutua rajaamaan projektin ulkopuolelle. 
  1145  
  1146    Riskiä ehkäistään tutustumalla etukäteen eri alustoihin 
  1147    mahdollisimman hyvin. Riskin toteutuessa on mahdollista vaihtaa 
  1148    käytettävää alustaa tai rajata joitakin toteutettavia 
  1149    ominaisuuksia projektin ulkopuolelle. 
  1150  
  1151   8.3 Kehittäjien tietotaidon puutteet 
  1152  
  1153    Ohjelmiston toteutuksessa käytetään monia eri työkaluja ja 
  1154    tekniikoita, joista projektiryhmän jäsenillä ei ole aikaisempaa 
  1155    kokemusta. Näin ollen ryhmä ei aina osaa ennakoida mahdollisia 
  1156    ongelmakohtia. Tietotaidon puute voi vaikeuttaa tavoitteiden toteuttamista 
  1157    ja viivästyttää projektin aikataulua. 
  1158  
  1159    Riskin ehkäisemiseksi ryhmän jäsenet tutustuvat 
  1160    käytettäviin työkaluihin ja tekniikoihin. Ongelmia kohdatessa 
  1161    ryhmän jäsenten tietoa pyritään hyödyntämään 
  1162    keskustelemalla ongelmasta. Ongelmatilanteissa projektiryhmällä on 
  1163    myös käytettävissään kaksi teknistä ohjaajaa ja 
  1164    asiantuntijoita. 
  1165  
  1166   8.4 Tavoitteiden rajaaminen 
  1167  
  1168    Tilaajan edustajien tavoitteet poikkeavat toisistaan, ja niissä 
  1169    painotetaan eri asioita, joten vaatimusmäärittelyn laatimiseen on 
  1170    kiinnitettävä paljon huomiota. Ryhmän muodostama kuva ohjelmiston 
  1171    tavoitteista voi erota tilaajan toiveista ja tarpeista. Tällöin 
  1172    tietojärjestelmä ei tule projektin päättyessä 
  1173    sisältämään kaikkia vaatimusmäärittelyssä kuvattuja 
  1174    ominaisuuksia. 
  1175  
  1176    Riskin ehkäisemiseksi projektiryhmä joutuu projektin alussa 
  1177    käyttämään paljon aikaa sovittaakseen tilaajan näkemykset 
  1178    yhtenäiseksi vaatimusmäärittelyksi [6]. Ennen kuin ohjelmiston 
  1179    toteutus aloitetaan, pitää projektiryhmällä ja tilaajalla olla 
  1180    selkeä kuva siitä, mitä ohjelmiston osia ja toimintoja on 
  1181    mahdollista saada projektin aikana valmiiksi. Vaatimusmäärittelyyn 
  1182    tulee kirjata vähintään projektissa toteutettavat vaatimukset ja 
  1183    priorisoida ne. 
  1184  
  1185    Sovittujen tavoitteiden muuttuessa täytyy ryhmän ja tilaajan 
  1186    yhdessä päättää, mitä vaatimusmäärittelyn 
  1187    vaatimuksia voidaan siirtää jatkokehitykseen, jotta uudet tavoitteet 
  1188    voidaan toteuttaa pysyen aikataulussa. Jos projektin kuluessa huomataan, 
  1189    että vaatimusmäärittelyn priorisointi on liian optimistinen ja 
  1190    kaikkia luvattuja vaatimuksia ei ehditä toteuttaa, täytyy ryhmän 
  1191    ja tilaajan yhdessä päättää, mitä 
  1192    vaatimusmäärittelyn vaatimuksia voidaan siirtää pienemmälle 
  1193    prioriteetille. 
  1194  
  1195   8.5 Tiedotuksen puutteet 
  1196  
  1197    Projektiorganisaatiossa tiedonkulku on tärkeää. Tiedotuksen 
  1198    puutteet voivat vaarantaa koko projektin aikataulussa pysymisen tai 
  1199    tulokset eivät vastaa tilaajan kokonaistavoitteita. 
  1200  
  1201    Riskin ehkäisemiseksi ryhmän jäsenten tiedotuksen täytyy olla 
  1202    riittävää, jotta jokainen projektiorganisaation jäsen pysyy 
  1203    ajantasalla projektin kulusta ja omista tehtävistään projektin 
  1204    eteenpäin viemiseksi. Ehkäisykeinoja muodostuville ongelmille on 
  1205    kuvattu luvuissa 5.1 ja 5.2. Jos projektin tiedotuksessa havaitaan 
  1206    puutteita, projektipäällikön täytyy pystyä havaitsemaan 
  1207    ongelmat ja pyytää asianomaisia parantamaan tiedottamistaan. 
  1208    Jokaisen projektiorganisaation jäsenen täytyy tiedottaa havaituista 
  1209    ongelmista ja valmistuneista tehtävistä asiaankuuluville 
  1210    henkilöille. 
  1211  
  1212   8.6 Jäsenten poissaolot 
  1213  
  1214    Ryhmän yhdellä tai useammalla jäsenellä voi olla suunniteltuja 
  1215    (kuten esimerkiksi matka) tai ennakoimattomia (kuten sairastuminen) 
  1216    poissaoloja. Ryhmän jäsenten poissaolot saattavat hidastaa 
  1217    ohjelmiston kehitystä. 
  1218  
  1219    Riskin ehkäisemiseksi suunnitellut poissaolot huomioidaan tehtävien 
  1220    jaossa etukäteen. Lyhyet poissaolot voidaan ratkaista työtuntien 
  1221    tasaamisella poissaolon jälkeen, ja pidemmän poissaolon tapauksessa 
  1222    asiasta keskustellaan projektin ohjaajan kanssa. Jos poissaolo vaikuttaa 
  1223    projektin aikatauluun tai tuloksiin, täytyy asiasta keskustella 
  1224    tilaajan kanssa ja neuvotella muutoksista toteutettaviin vaatimuksiin. 
  1225  
  1226   8.7 Kokemattomuus projektihallinnassa 
  1227  
  1228    Projektipäälliköllä ei ole aiempaa kokemusta projektin 
  1229    läpiviemisestä päällikkönä, joten työmäärien ja 
  1230    aikataulun arvioiminen on vaikeaa. Kokemattomuudesta johtuen 
  1231    työtehtävien tasainen jakaminen ryhmän jäsenille ja ryhmän 
  1232    jäsenten taitojen hyödyntäminen ei välttämättä ole 
  1233    ihanteellista. 
  1234  
  1235    Riskien ehkäisemisessä ja siitä toipumisessa ryhmän 
  1236    jäsenten apu projektipäälliköille on ensiarvoisen 
  1237    tärkeää. Lisäksi mahdollisten ongelmien havainnoinnissa 
  1238    auttavat tilakatsaukset ja projektiryhmän keskinäiset tapaamiset. 
  1239  
  1240    Ryhmän jäsenten täytyy muistaa, että projektipäällikkö 
  1241    on myös oppimassa projektin johtamista. Projektiryhmän 
  1242    jäsenillä on velvollisuus huomauttaa, jos projekti ei etene oikeaan 
  1243    suuntaan. Ryhmän jäsenten täytyy lisäksi olla oma-aloitteisia 
  1244    ja huomauttaa, jos jotkin tehtävät jäävät tekemättä. 
  1245    Jos projektin hallinnassa esiintyy ongelmia, täytyy niistä 
  1246    keskustella vastaavan ohjaajan kanssa. 
  1247  
  1248 Luku 9 
  1249 Yhteenveto 
  1250  
  1251    Hälyri-projekti suorittaa alustavan toteutettavuuskartoituksen ja 
  1252    kehittää hätätietojärjestelmän prototyypin 
  1253    Sovellusprojekti-kurssilla keväällä 2014. Projektin tulokset 
  1254    luovutetaan tilaajalle toukokuun lopussa. 
  1255  
  1256    Kehitettävä prototyyppi on laaja ja monimutkainen, joten 
  1257    tietojärjestelmän sovellusten ominaisuuksien priorisointiin on 
  1258    kiinnitettävä erityisen paljon huomiota. Projektin onnistumisen 
  1259    esteenä olevat suurimmat riskit liittyvät alustan rajoituksiin, 
  1260    kehittäjien tietotaidon puutteisiin ja tavoitteiden rajaamiseen. 
  1261    Projektissa kehitettävän prototyypin pohjalta tullaan 
  1262    kehittämään tietojärjestelmästä pilottiversio, joten 
  1263    projektissa laadittuja dokumentteja tullaan hyödyntämään 
  1264    myöhemmin. 
  1265  
  1266    Tietojärjestelmän toteutuksen kokemuksen lisäksi sovellusprojekti 
  1267    antaa projektiryhmän jäsenille kattavan käsityksen 
  1268    ohjelmistoprojektissa työskentelystä sekä sen vaatimuksista ja 
  1269    työtavoista. Ryhmän jäsenet oppivat asioita käytännön 
  1270    tekemisen kautta sekä soveltavat aikaisemmilta kursseilta oppimaansa 
  1271    teoriatietoja ja taitoja. 
  1272  
  1273 Luku 10 
  1274 Lähteet 
  1275  
  1276    [1]   Petri Heinonen, "Ajankäytönseurantasovellus", saatavilla 
  1277    Excel-muodossa <URL: 
  1278    http://appro.mit.jyu.fi/tools/ajankaytto/ajankaytonseuranta.xls>, 
  1279    Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta, viitattu 
  1280    23.2.2014. 
  1281  
  1282    [2]   Tapio Keränen, Toni Salminen, Jari Salokangas ja Lauri 
  1283    Satokangas, "Paatti-projekti", saatavilla PDF-muodossa <URL: 
  1284    http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/>, Jyväskylän yliopisto, 
  1285    tietotekniikan laitos, 2012. 
  1286  
  1287    [3]   Tomi Karppinen, "ComTest for C#", saatavilla WWW-osoitteessa <URL: 
  1288    https://trac.cc.jyu.fi/projects/comtest/wiki/ComTestCsharp>, 
  1289    Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 14.2.2014. 
  1290  
  1291    [4]   Microsoft, "Windows Phone SDK", saatavilla WWW-osoitteessa <URL: 
  1292    http://dev.windowsphone.com/en-_us/>, Microsoft, 2014. 
  1293  
  1294    [5]   Microsoft, "C# Programming Guide", saatavilla WWW-osoitteessa <URL: 
  1295    http://msdn.microsoft.com/en-_us/library/67ef8*d.aspx>, Microsoft, 2014. 
  1296  
  1297    [6]   Niko Mononen, Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen ja Atte 
  1298    Söderlund, "Hätäilmoitustietojärjestelmän 
  1299    vaatimusmäärittely", saatavilla WWW-osoitteessa <URL: 
  1300    https://trac.cc.jyu.fi/projects/sovproj/wiki/Halyri/Vaatimusmaarittely>, 
  1301    Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2014. 
  1302  
  1303    [7]   Jukka-Pekka Santanen, "Tietotekniikan Sovellusprojektien ohje", 
  1304    saatavilla WWW-osoitteessa <URL: 
  1305    http://www.mit.jyu.fi/opetus/sovellusprojektit/projohje.html>, 
  1306    Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 29.1.2013. 
  13072 
  13083== Projektisuunitelma ==