Changes between Version 5 and Version 6 of Halyri/Projektisuunitelma


Ignore:
Timestamp:
2014-05-03 17:49:23 (5 years ago)
Author:
nimajomo
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Halyri/Projektisuunitelma

  v5 v6  
  1  
  2 Hälyri-Sovellusprojekti 
  3 Niko Mononen 
  4 Veli-Mikko Puupponen 
  5 Ilkka Rautiainen 
  6 Atte Söderlund 
  7 Projektisuunnitelma 
  8 Versio: 0.5.0 
  9 Julkinen 
  10 3. toukokuuta 2014 
  11 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Hyväksyjä PäivämääräAllekirjoitus Nimenselvennys 
  12 Projektipäällikkö __.__.2014 
  13  
  14 Tilaaja __.__.2014 
  15  
  16 Ohjaaja __.__.2014 
  17  
   1   Hälyri-Sovellusprojekti 
   2   Niko Mononen 
   3   Veli-Mikko Puupponen 
   4   Ilkka Rautiainen 
   5   Atte Söderlund 
   6   Projektisuunnitelma 
   7   Versio: 0.5.0 
   8   Julkinen 
   9   3. toukokuuta 2014 
   10   Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä 
   11   Hyväksyjä PäivämääräAllekirjoitus Nimenselvennys 
   12   Projektipäällikkö __.__.2014 
   13 
   14   Tilaaja __.__.2014 
   15 
   16   Ohjaaja __.__.2014 
  1817 
  1918Tietoa dokumentista 
  20 Tekijät: 
  21    ∙  Niko Mononen (NM)                 niko.m.mononen@student.jyu.fi 
  22    ∙  Veli-Mikko Puupponen (VMP)                veli-mikko.a.puupponen@student.jyu.fi 
  23    ∙  Ilkka Rautiainen (IR)             ilkka.t.rautiainen@student.jyu.fi 
  24    ∙  Atte Söderlund (AS)               atte.a.soderlund@student.jyu.fi 
  25 Dokumentin nimi: Hälyri-projekti, Projektisuunnitelma Sivumäärä: 41 Tiedosto: Halyri_projektisuunnitelma.tex Tiivistelmä: Projektisuunnitelmassa kuvataan Hälyri-projektin suunniteltua läpivientiä. Suunnitelmassa esitellään projektin taustoja, tavoitteita, käytettävissä olevat resurssit ja käytänteet. Suunnitelmassa kuvataan myös projektin tehtävien työmääriä ja jakautumista jäsenten kesken, sekä projektin prosessia ja läpiviennin aikataulua. Suunnitelmassa kartoitetaan projektiin liittyviä riskejä, arvioidaan niiden todennäköisyyttä ja toteutumisen haittavaikutuksia sekä kuvataan riskien hallintaa. Avainsanat: Aikataulu, EKG, hätäkeskus, hätäpuhelu, käytänteet, matkapuhelin, ohjelmistoprojekti, projektisuunitelma, prosessi, resurssit, riskien hallinta, sovellus, tavoitteet, taustaa, tehtävät, työmäärät, vastuualueet, videopuhelu, Windows Phone 8. 
   19 
   20   Tekijät: 
   21 
   22      *  Niko Mononen (NM)   niko.m.mononen@student.jyu.fi                    
   23      *  Veli-Mikko          veli-mikko.a.puupponen@student.jyu.fi            
   24   Puupponen (VMP)            
   25      *  Ilkka               ilkka.t.rautiainen@student.jyu.fi                
   26   Rautiainen (IR)            
   27      *  Atte                atte.a.soderlund@student.jyu.fi                  
   28   Söderlund (AS)           
   29 
   30   Dokumentin nimi: Hälyri-projekti, Projektisuunnitelma 
   31   Sivumäärä: 41 Tiedosto: Halyri_projektisuunnitelma.tex 
   32   Tiivistelmä: Projektisuunnitelmassa kuvataan Hälyri-projektin 
   33   suunniteltua läpivientiä. Suunnitelmassa esitellään projektin 
   34   taustoja, tavoitteita, käytettävissä olevat resurssit ja 
   35   käytänteet. Suunnitelmassa kuvataan myös projektin tehtävien 
   36   työmääriä ja jakautumista jäsenten kesken, sekä projektin 
   37   prosessia ja läpiviennin aikataulua. Suunnitelmassa kartoitetaan 
   38   projektiin liittyviä riskejä, arvioidaan niiden 
   39   todennäköisyyttä ja toteutumisen haittavaikutuksia sekä 
   40   kuvataan riskien hallintaa. Avainsanat: Aikataulu, EKG, hätäkeskus, 
   41   hätäpuhelu, käytänteet, matkapuhelin, ohjelmistoprojekti, 
   42   projektisuunitelma, prosessi, resurssit, riskien hallinta, sovellus, 
   43   tavoitteet, taustaa, tehtävät, työmäärät, vastuualueet, 
   44   videopuhelu, Windows Phone 8. 
   45 
  2646Muutoshistoria 
  27                          
  28 Versio  Päivämäärä       
  29  
  30 Muutokset 
  31          
  32  
  33 Tekijät 
  34                          
  35 0.0.1   11.2.2014        
  36  
  37 Projektisuunitelman laatiminen on aloitettu. 
  38          
  39  
  40 NM 
  41                          
  42 0.0.2   15.2.2014        
  43  
  44 Suunitelmaa on täydennetty. 
  45          
  46  
  47 NM 
  48                          
  49 0.0.3   18.2.2014        
  50  
  51 Projektin hallinta -luku on kirjoitettu. 
  52          
  53  
  54 NM 
  55                          
  56 0.0.4   23.2.2014        
  57  
  58 Prosessi ja riskit on kuvattu. 
  59          
  60  
  61 NM 
  62                          
  63 0.0.5   25.2.2014        
  64  
  65 Johdanto ja yhteenveto on kirjoitettu, sekä dokumenttia on viimeistelty. 
  66          
  67  
  68 NM 
  69                          
  70 0.1.0   27.2.2014        
  71  
  72 Aikataulut ja työnjako on päivitetty, sekä dokumnettia on viimeistelty. 
  73          
  74  
  75 NM 
  76                          
  77 0.1.1   9.3.2014         
  78  
  79 Ulkoasua on korjattu. 
  80          
  81  
  82 NM 
  83                          
  84 0.1.2   12.3.2014        
  85  
  86 Sisältöä on korjattu. 
  87          
  88  
  89 NM 
  90                          
  91 0.1.3   13.3.2014        
  92  
  93 Tavoitteet, tulokset ja resurssit on päivitetty. 
  94          
  95  
  96 NM 
  97                          
  98 0.1.4   13.3.2014        
  99  
  100 Projektiorganisaatiolukua on päivitetty. 
  101          
  102  
  103 NM 
  104                          
  105 0.1.5   18.3.2014        
  106  
  107 Termejä, vastuualueita ja aikataulua kuvaavia lukuja on päivitetty, sekä niiden järjestystä on muutettu. 
  108          
  109  
  110 NM 
  111                          
  112 0.2.0   19.3.2014        
  113  
  114 Työmäärät ja riskiarviot on päivitetty, sekä dokumenttia on viimeistelyä. 
  115          
  116  
  117 NM 
  118                          
  119 0.2.1   28.3.2014        
  120  
  121 Dokumenttia on korjattu saadun palautteen mukaisesti. 
  122          
  123  
  124 NM 
  125                          
  126 0.2.2   5.4.2014         
  127  
  128 Työmäärät ja Gantt-kaavio on päivitetty. 
  129          
  130  
  131 NM 
  132                          
  133 0.3.0   6.4.2014         
  134  
  135 Dokumentin ulkoasua on päivitetty. 
  136          
  137  
  138 NM 
  139                          
  140 0.3.1   9.4.2014         
  141  
  142 Dokumenttia on korjattu saadun palautteen mukaisesti. 
  143          
  144  
  145 NM 
  146                          
  147 0.3.2   18.4.2014        
  148  
  149 Sisältöä on korjattu. 
  150          
  151  
  152 NM 
  153                          
  154 0.4.0   19.4.2014        
  155  
  156 Työmäärät ja Gantt-kaavio on päivitetty. 
  157          
  158  
  159 NM 
  160                          
  161 0.5.0   23.4.2014        
  162  
  163 Dokumenttia on korjattu saadun palautteen mukaisesti. 
  164          
  165  
  166 NM 
  167                          
   47 
   48   +------------------------------------------------------------------------+ 
   49   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   50   |Versio|Päivämäärä|Muutokset                   |Tekijät| 
   51   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   52   |0.0.1 |11.2.2014                |Projektisuunitelman         |NM        | 
   53   |      |                         |laatiminen on aloitettu.    |          | 
   54   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   55   |0.0.2 |15.2.2014                |Suunitelmaa on              |NM        | 
   56   |      |                         |täydennetty.             |          | 
   57   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   58   |0.0.3 |18.2.2014                |Projektin hallinta -luku on |NM        | 
   59   |      |                         |kirjoitettu.                |          | 
   60   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   61   |0.0.4 |23.2.2014                |Prosessi ja riskit on       |NM        | 
   62   |      |                         |kuvattu.                    |          | 
   63   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   64   |      |                         |Johdanto ja yhteenveto on   |          | 
   65   |0.0.5 |25.2.2014                |kirjoitettu, sekä        |NM        | 
   66   |      |                         |dokumenttia on viimeistelty.|          | 
   67   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   68   |      |                         |Aikataulut ja työnjako on |          | 
   69   |0.1.0 |27.2.2014                |päivitetty, sekä      |NM        | 
   70   |      |                         |dokumnettia on viimeistelty.|          | 
   71   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   72   |0.1.1 |9.3.2014                 |Ulkoasua on korjattu.       |NM        | 
   73   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   74   |0.1.2 |12.3.2014                |Sisältöä on         |NM        | 
   75   |      |                         |korjattu.                   |          | 
   76   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   77   |0.1.3 |13.3.2014                |Tavoitteet, tulokset ja     |NM        | 
   78   |      |                         |resurssit on päivitetty. |          | 
   79   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   80   |0.1.4 |13.3.2014                |Projektiorganisaatiolukua on|NM        | 
   81   |      |                         |päivitetty.              |          | 
   82   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   83   |      |                         |Termejä, vastuualueita ja|          | 
   84   |      |                         |aikataulua kuvaavia lukuja  |          | 
   85   |0.1.5 |18.3.2014                |on päivitetty, sekä   |NM        | 
   86   |      |                         |niiden järjestystä on |          | 
   87   |      |                         |muutettu.                   |          | 
   88   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   89   |      |                         |Työmäärät ja     |          | 
   90   |      |                         |riskiarviot on              |          | 
   91   |0.2.0 |19.3.2014                |päivitetty, sekä      |NM        | 
   92   |      |                         |dokumenttia on              |          | 
   93   |      |                         |viimeistelyä.            |          | 
   94   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   95   |      |                         |Dokumenttia on korjattu     |          | 
   96   |0.2.1 |28.3.2014                |saadun palautteen           |NM        | 
   97   |      |                         |mukaisesti.                 |          | 
   98   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   99   |      |                         |Työmäärät ja     |          | 
   100   |0.2.2 |5.4.2014                 |Gantt-kaavio on             |NM        | 
   101   |      |                         |päivitetty.              |          | 
   102   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   103   |0.3.0 |6.4.2014                 |Dokumentin ulkoasua on      |NM        | 
   104   |      |                         |päivitetty.              |          | 
   105   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   106   |      |                         |Dokumenttia on korjattu     |          | 
   107   |0.3.1 |9.4.2014                 |saadun palautteen           |NM        | 
   108   |      |                         |mukaisesti.                 |          | 
   109   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   110   |0.3.2 |18.4.2014                |Sisältöä on         |NM        | 
   111   |      |                         |korjattu.                   |          | 
   112   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   113   |      |                         |Työmäärät ja     |          | 
   114   |0.4.0 |19.4.2014                |Gantt-kaavio on             |NM        | 
   115   |      |                         |päivitetty.              |          | 
   116   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   117   |      |                         |Dokumenttia on korjattu     |          | 
   118   |0.5.0 |23.4.2014                |saadun palautteen           |NM        | 
   119   |      |                         |mukaisesti.                 |          | 
   120   |  --  |  ---------------------  |  ------------------------  |  ------  | 
   121   +------------------------------------------------------------------------+ 
   122 
  168123Tietoa projektista 
  169 Projekti kehittää prototyypin uudenlaisesta tietojärjestelmästä, joka mahdollistaa yhteyden hädässä olevien ihmisten ja hätäkeskusten välillä. Keskeinen ajatus on hyödyntää matkapuhelinten merkittävästi lisääntynyttä datan lähetys- ja vastaanottokykyä osana auttamisprosessia. Tavoitteena kehitettävällä tietojärjestelmällä on luoda aikaisempaa tarkempi kuva entistä lyhyemmässä ajassa. Tämä auttaa pelastamaan ihmishenkiä, parantamaan palvelun laatua ja tehostamaan resurssien käyttöä. Projektissa kehitettävän hätätietojärjestelmän prototyypin avulla pyritään osoittamaan teknologiset mahdollisuudet ja haasteet sekä havainnollistamaan käyttöliittymillä avuntarvitsijan ja hätäkeskuksen vuorovaikutusta. 
  170  
  171 Tekijät: 
  172  
  173    ∙  Niko Mononen (NM) 
  174          
  175  
  176          
  177  
  178 niko.m.mononen@student.jyu.fi 
  179  
  180    ∙  Veli-Mikko Puupponen (VMP) 
  181          
  182  
  183          
  184  
  185 veli-mikko.a.puupponen@student.jyu.fi 
  186  
  187    ∙  Ilkka Rautiainen (IR) 
  188          
  189  
  190          
  191  
  192 ilkka.t.rautiainen@student.jyu.fi 
  193  
  194    ∙  Atte Söderlund (AS) 
  195          
  196  
  197          
  198  
  199 atte.a.soderlund@student.jyu.fi 
  200  
  201 Tilaaja: 
  202  
  203    ∙  Vesa Lappalainen 
  204          
  205  
  206 vesa.t.lappalainen@jyu.fi 
  207  
  208    ∙  Tero Tuovinen 
  209          
  210  
  211 tero.tuovinen@jyu.fi 
  212  
  213 Ohjaajat: 
  214  
  215    ∙  Jaakko Kosonen 
  216          
  217  
  218 jaakko.j.kosonen@gmail.com 
  219  
  220    ∙  Olli Kauppinen 
  221          
  222  
  223 olli.p.kauppinen@student.jyu.fi 
  224  
  225    ∙  Jukka-Pekka Santanen 
  226          
  227  
  228 santanen@mit.jyu.fi 
  229  
  230 Asiantuntijat: 
  231  
  232    ∙  Helena Jäntti 
  233          
  234  
  235 helena.jantti@kuh.fi 
  236  
  237 Yhteystiedot: 
  238  
  239    ∙  Sähköpostilistat: 
  240          
  241  
  242 halyri@korppi.jyu.fi, 
  243  
  244 halyri_opetus@korppi.jyu.fi 
  245  
  246    ∙  Sähköpostiarkistot: 
  247          
  248  
  249 https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri/, https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri\_opetus/ 
  250  
  251    ∙  Projektitila: 
  252          
  253  
  254 AgC 223.2, puh. 040-3573796 
  255  
  256   
   124 
   125   Projekti kehittää prototyypin uudenlaisesta 
   126   tietojärjestelmästä, joka mahdollistaa yhteyden hädässä 
   127   olevien ihmisten ja hätäkeskusten välillä. Keskeinen ajatus on 
   128   hyödyntää matkapuhelinten merkittävästi 
   129   lisääntynyttä datan lähetys- ja vastaanottokykyä osana 
   130   auttamisprosessia. Tavoitteena kehitettävällä 
   131   tietojärjestelmällä on luoda aikaisempaa tarkempi kuva entistä 
   132   lyhyemmässä ajassa. Tämä auttaa pelastamaan ihmishenkiä, 
   133   parantamaan palvelun laatua ja tehostamaan resurssien käyttöä. 
   134   Projektissa kehitettävän hätätietojärjestelmän 
   135   prototyypin avulla pyritään osoittamaan teknologiset mahdollisuudet 
   136   ja haasteet sekä havainnollistamaan käyttöliittymillä 
   137   avuntarvitsijan ja hätäkeskuksen vuorovaikutusta. 
   138 
   139   Tekijät: 
   140 
   141      *  Niko Mononen (NM)   niko.m.mononen@student.jyu.fi                    
   142      *  Veli-Mikko          veli-mikko.a.puupponen@student.jyu.fi            
   143   Puupponen (VMP)            
   144      *  Ilkka               ilkka.t.rautiainen@student.jyu.fi                
   145   Rautiainen (IR)            
   146      *  Atte                atte.a.soderlund@student.jyu.fi                  
   147   Söderlund (AS)           
   148 
   149   Tilaaja: 
   150 
   151      *  Vesa Lappalainen  vesa.t.lappalainen@jyu.fi                          
   152      *  Tero Tuovinen     tero.tuovinen@jyu.fi                               
   153 
   154   Ohjaajat: 
   155 
   156      *  Jaakko Kosonen        jaakko.j.kosonen@gmail.com                     
   157      *  Olli Kauppinen        olli.p.kauppinen@student.jyu.fi                
   158      *  Jukka-Pekka Santanen  santanen@mit.jyu.fi                            
   159 
   160   Asiantuntijat: 
   161 
   162      *  Helena Jäntti                              helena.jantti@kuh.fi   
   163 
   164   Yhteystiedot: 
   165 
   166                                halyri@korppi.jyu.fi,                                              
   167   *  Sähköpostilistat:                                                                      
   168                                halyri_opetus@korppi.jyu.fi                                        
   169   *  Sähköpostiarkistot: https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri/,         
   170                                https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri\_opetus/  
   171   *  Projektitila:            AgC 223.2, puh. 040-3573796                                        
   172 
   173     
   174 
  257175Sisältö 
  258 1 Johdanto 
  259 2 Termit 
  260 3 Taustaa ja tavoitteet 
  261  3.1 Taustaa 
  262  3.2 Prototyypille asetetut tavoitteet 
  263  3.3 Tulokset 
  264  3.4 Oppimistavoitteet 
  265 4 Organisaatio ja resurssit 
  266  4.1 Projektiorganisaatio 
  267  4.2 Projektin tilat ja laitteet 
  268  4.3 Dokumentointityökalut 
  269  4.4 Ohjelmointityökalut 
  270  4.5 Luennot ja perehdytykset 
  271 5 Projektin käytänteet 
  272  5.1 Tiedotus 
  273  5.2 Palaverit 
  274  5.3 Tiedostojen nimeäminen 
  275  5.4 Hakemistorakenne 
  276  5.5 Lähdekoodi 
  277  5.6 Versiointi ja versiohallinta 
  278  5.7 Testaus 
  279  5.8 Tulosten katselmoinnit ja hyväksyminen 
  280  5.9 Tulosten koostaminen ja toimittaminen 
  281 6 Tehtävät, työmäärät ja työnjako 
  282  6.1 Vastuualueet 
  283  6.2 Työnositus ja työmäärä 
  284 7 Prosessi ja aikataulu 
  285  7.1 Prosessi 
  286  7.2 Aikataulu 
  287 8 Riskit ja riskien hallinta 
  288  8.1 Riskien todennäköisyydet ja haitat 
  289  8.2 Alustan rajoitukset 
  290  8.3 Kehittäjien tietotaidon puutteet 
  291  8.4 Tavoitteiden rajaaminen 
  292  8.5 Tiedotuksen puutteet 
  293  8.6 Jäsenten poissaolot 
  294  8.7 Kokemattomuus projektihallinnassa 
  295 9 Yhteenveto 
  296 10 Lähteet 
   176 
   177   1 Johdanto 
   178   2 Termit 
   179   3 Taustaa ja tavoitteet 
   180    3.1 Taustaa 
   181    3.2 Prototyypille asetetut tavoitteet 
   182    3.3 Tulokset 
   183    3.4 Oppimistavoitteet 
   184   4 Organisaatio ja resurssit 
   185    4.1 Projektiorganisaatio 
   186    4.2 Projektin tilat ja laitteet 
   187    4.3 Dokumentointityökalut 
   188    4.4 Ohjelmointityökalut 
   189    4.5 Luennot ja perehdytykset 
   190   5 Projektin käytänteet 
   191    5.1 Tiedotus 
   192    5.2 Palaverit 
   193    5.3 Tiedostojen nimeäminen 
   194    5.4 Hakemistorakenne 
   195    5.5 Lähdekoodi 
   196    5.6 Versiointi ja versiohallinta 
   197    5.7 Testaus 
   198    5.8 Tulosten katselmoinnit ja hyväksyminen 
   199    5.9 Tulosten koostaminen ja toimittaminen 
   200   6 Tehtävät, työmäärät ja työnjako 
   201    6.1 Vastuualueet 
   202    6.2 Työnositus ja työmäärä 
   203   7 Prosessi ja aikataulu 
   204    7.1 Prosessi 
   205    7.2 Aikataulu 
   206   8 Riskit ja riskien hallinta 
   207    8.1 Riskien todennäköisyydet ja haitat 
   208    8.2 Alustan rajoitukset 
   209    8.3 Kehittäjien tietotaidon puutteet 
   210    8.4 Tavoitteiden rajaaminen 
   211    8.5 Tiedotuksen puutteet 
   212    8.6 Jäsenten poissaolot 
   213    8.7 Kokemattomuus projektihallinnassa 
   214   9 Yhteenveto 
   215   10 Lähteet 
   216 
  297217Luku 1 
  298218Johdanto 
  299219 
  300 Projekti suoritta Sovellusprojekti-kurssilla keväällä 2014 alustavan tarvekartoituksen ja kehittää prototyypin uudenlaisesta tietojärjestelmästä, joka mahdollistaa yhteyden hädässä olevien ihmisten ja hätäkeskusten välillä. Keskeinen ajatus on hyödyntää matkapuhelinten merkittävästi lisääntynyttä datan lähetys- ja vastaanottokykyä osana auttamisprosessia. Tavoitteena kehitettävällä tietojärjestelmällä on luoda aikaisempaa tarkempi kuva hätätilanteesta entistä lyhyemmässä ajassa. Tämä auttaa pelastamaan ihmishenkiä, parantamaan palvelun laatua ja tehostamaan resurssien mbockäyttöä. Projektissa kehitettävän hätätietojärjestelmän prototyypin avulla pyritään osoittamaan teknologiset mahdollisuudet ja haasteet sekä havainnollistamaan käyttöliittymillä avuntarvitsijan ja hätäkeskuksen vuorovaikutusta. 
  301  
  302 Projektisuunnitelma kuvaa Hälyri-projektin suunniteltua läpivientiä. Projektisuunnitelman laatimisessa on hyödynnetty Paatti-projektin projektisuunnitelmaa [2] ja Sovellusprojektien ohjetta [7] sekä projektiryhmän laatimaa vaatimusmäärittelyä [6]. 
  303  
  304 Luvussa 2 esitellään dokumentissa käytetyt termit ja niiden merkitys. Luvussa 3 käsitellään projektin taustoja sekä tavoitteita ja projektiryhmän jäsenten oppimistavoitteita. Luvussa 4 esitellään projektin organisaatio ja resurssit. Luvussa 5 kuvataan projektin käytänteitä. Luvussa 6 hahmotellaan projektin oleellisimpien tulosten vastuuhenkilöt, keskeisimmät tehtävät, sekä arvioidaan tehtävien työmääriä. Luvussa 7 kuvataan projektissa noudatettavaa prosessia ja projektin aikataulua. Luvussa 8 kuvataan projektin ennakoituja riskejä ja niiden hallintaa. 
   220   Projekti suoritta Sovellusprojekti-kurssilla keväällä 2014 
   221   alustavan tarvekartoituksen ja kehittää prototyypin uudenlaisesta 
   222   tietojärjestelmästä, joka mahdollistaa yhteyden hädässä 
   223   olevien ihmisten ja hätäkeskusten välillä. Keskeinen ajatus on 
   224   hyödyntää matkapuhelinten merkittävästi 
   225   lisääntynyttä datan lähetys- ja vastaanottokykyä osana 
   226   auttamisprosessia. Tavoitteena kehitettävällä 
   227   tietojärjestelmällä on luoda aikaisempaa tarkempi kuva 
   228   hätätilanteesta entistä lyhyemmässä ajassa. Tämä 
   229   auttaa pelastamaan ihmishenkiä, parantamaan palvelun laatua ja 
   230   tehostamaan resurssien mbockäyttöä. Projektissa kehitettävän 
   231   hätätietojärjestelmän prototyypin avulla pyritään 
   232   osoittamaan teknologiset mahdollisuudet ja haasteet sekä 
   233   havainnollistamaan käyttöliittymillä avuntarvitsijan ja 
   234   hätäkeskuksen vuorovaikutusta. 
   235 
   236   Projektisuunnitelma kuvaa Hälyri-projektin suunniteltua 
   237   läpivientiä. Projektisuunnitelman laatimisessa on hyödynnetty 
   238   Paatti-projektin projektisuunnitelmaa [2] ja Sovellusprojektien ohjetta 
   239   [7] sekä projektiryhmän laatimaa vaatimusmäärittelyä [6]. 
   240 
   241   Luvussa 2 esitellään dokumentissa käytetyt termit ja niiden 
   242   merkitys. Luvussa 3 käsitellään projektin taustoja sekä 
   243   tavoitteita ja projektiryhmän jäsenten oppimistavoitteita. Luvussa 4 
   244   esitellään projektin organisaatio ja resurssit. Luvussa 5 kuvataan 
   245   projektin käytänteitä. Luvussa 6 hahmotellaan projektin 
   246   oleellisimpien tulosten vastuuhenkilöt, keskeisimmät tehtävät, 
   247   sekä arvioidaan tehtävien työmääriä. Luvussa 7 kuvataan 
   248   projektissa noudatettavaa prosessia ja projektin aikataulua. Luvussa 8 
   249   kuvataan projektin ennakoituja riskejä ja niiden hallintaa. 
   250 
  305251Luku 2 
  306252Termit 
  307253 
  308 Dokumentin aihealueen termejä ovat seuraavat: 
  309  
  310    EKG 
  311  
  312     on elektrokardiogrammi eli sydänsähkökäyrä.  
  313    Hätäkeskus 
  314  
  315     vastaanottaa ja käsittelee yleiseurooppalaiseen hätänumeroon 112 soitetut hätäpuhelut.  
  316    Käyttöliittymä 
  317  
  318     on se ohjelmiston, laitteen tai minkä tahansa muun tuotteen osa, jonka kautta käyttäjä käyttää tuotetta.  
  319    Mobiilisovellus 
  320  
  321     on sovellus, joka on suunniteltu mobiilipäätelaitteisiin eli matkapuhelimiin, älypuhelimiin, kämmentietokoneisiin ja ammattikäyttöön tarkoitettuihin mobiilipäätelaitteisiin.  
  322    Palvelin 
  323  
  324     on palvelinsovellusta suorittava tietokone.  
  325    Palvelinsovellus 
  326  
  327     on ohjelma, joka tarjoaa erilaisia palveluja muille ohjelmille joko tietokoneverkon välityksellä tai paikallisesti samassa tietokoneessa.  
  328    Prototyyppi 
  329  
  330     tarkoittaa sovelluksen tai tietojärjestelmän versiota, jolla on tarkoitus varmistaa konseptin tekninen toimivuus ja/tai kartoittaa käyttäjien tarpeet.  
  331    Tietojärjestelmä 
  332  
  333     on ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, tiedonsiirtolaitteista ja ohjelmistoista koostuva järjestelmä, jolla tehostetaan tai helpotetaan jotain tietojen käsittelyn toimintaa tai tehdään se ylipäätään mahdolliseksi.  
  334    Tietokanta 
  335  
  336     on tietotekniikassa käytetty termi tietovarastolle. Se on kokoelma tietoja, joilla on yhteys toisiinsa. 
  337  
  338 Dokumentissa esiintyviä teknisiä termejä ovat seuraavat: 
  339  
  340    Alusta 
  341  
  342     koostuu käyttöjärjestelmästä ja muista tietojärjestelmän käyttämistä varusohjelmistoista.  
  343    FreeMind 
  344  
  345     on ajatuskarttasovellus.  
  346    GanttProject 
  347  
  348     on ajan- ja resurssienhallintaohjelma projekteille.  
  349    Git 
  350  
  351     on hajautettu versiohallintajärjestelmä.  
  352    LaTeX 
  353  
  354     on ladontaohjelmisto.  
  355    Lähdekoodi 
  356  
  357     on tekstimuotoista ohjelmointikielistä listausta.  
  358    Trac 
  359  
  360     on hyvin yksinkertainen WWW-pohjainen alun perin ohjelmistoprojektien tehtävien hallintaan tarkoitettu järjestelmä  
  361    WP8 
  362  
  363     on lyhenne sanasta Windows Phone 8.  
  364    YouSource 
  365  
  366     on Git-versiohallintaohjelmistoa tukeva lähdekoodien julkistusjärjestelmä. 
   254   Dokumentin aihealueen termejä ovat seuraavat: 
   255 
   256      EKG 
   257 
   258           on elektrokardiogrammi eli sydänsähkökäyrä. 
   259 
   260      Hätäkeskus 
   261 
   262           vastaanottaa ja käsittelee yleiseurooppalaiseen 
   263           hätänumeroon 112 soitetut hätäpuhelut. 
   264 
   265      Käyttöliittymä 
   266 
   267           on se ohjelmiston, laitteen tai minkä tahansa muun tuotteen 
   268           osa, jonka kautta käyttäjä käyttää tuotetta. 
   269 
   270      Mobiilisovellus 
   271 
   272           on sovellus, joka on suunniteltu mobiilipäätelaitteisiin eli 
   273           matkapuhelimiin, älypuhelimiin, kämmentietokoneisiin ja 
   274           ammattikäyttöön tarkoitettuihin 
   275           mobiilipäätelaitteisiin. 
   276 
   277      Palvelin 
   278 
   279           on palvelinsovellusta suorittava tietokone. 
   280 
   281      Palvelinsovellus 
   282 
   283           on ohjelma, joka tarjoaa erilaisia palveluja muille ohjelmille 
   284           joko tietokoneverkon välityksellä tai paikallisesti samassa 
   285           tietokoneessa. 
   286 
   287      Prototyyppi 
   288 
   289           tarkoittaa sovelluksen tai tietojärjestelmän versiota, jolla 
   290           on tarkoitus varmistaa konseptin tekninen toimivuus ja/tai 
   291           kartoittaa käyttäjien tarpeet. 
   292 
   293      Tietojärjestelmä 
   294 
   295           on ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, 
   296           tiedonsiirtolaitteista ja ohjelmistoista koostuva 
   297           järjestelmä, jolla tehostetaan tai helpotetaan jotain 
   298           tietojen käsittelyn toimintaa tai tehdään se 
   299           ylipäätään mahdolliseksi. 
   300 
   301      Tietokanta 
   302 
   303           on tietotekniikassa käytetty termi tietovarastolle. Se on 
   304           kokoelma tietoja, joilla on yhteys toisiinsa. 
   305 
   306   Dokumentissa esiintyviä teknisiä termejä ovat seuraavat: 
   307 
   308      Alusta 
   309 
   310           koostuu käyttöjärjestelmästä ja muista 
   311           tietojärjestelmän käyttämistä varusohjelmistoista. 
   312 
   313      FreeMind 
   314 
   315           on ajatuskarttasovellus. 
   316 
   317      GanttProject 
   318 
   319           on ajan- ja resurssienhallintaohjelma projekteille. 
   320 
   321      Git 
   322 
   323           on hajautettu versiohallintajärjestelmä. 
   324 
   325      LaTeX 
   326 
   327           on ladontaohjelmisto. 
   328 
   329      Lähdekoodi 
   330 
   331           on tekstimuotoista ohjelmointikielistä listausta. 
   332 
   333      Trac 
   334 
   335           on hyvin yksinkertainen WWW-pohjainen alun perin 
   336           ohjelmistoprojektien tehtävien hallintaan tarkoitettu 
   337           järjestelmä 
   338 
   339      WP8 
   340 
   341           on lyhenne sanasta Windows Phone 8. 
   342 
   343      YouSource 
   344 
   345           on Git-versiohallintaohjelmistoa tukeva lähdekoodien 
   346           julkistusjärjestelmä. 
  367347 
  368348Luku 3 
  369349Taustaa ja tavoitteet 
  370350 
  371 Luvussa käsitellään projektin taustatietoja, tavoitteita projektissa toteutettavalle tietojärjestelmän prototyypille ja muille tuloksille sekä ryhmän jäsenille asetettuja oppimistavoitteita. 
  372 3.1 Taustaa 
  373  
  374 Matkapuhelinteknologia on kehittynyt huimasti kuluneen vuosikymmenen aikana. Nykyisin Suomessa jokaiseen puhelinliittymään kytketään automaattisesti mahdollisuus tietoliikennedatan siirtämiseen, ja käytännössä suurin osa tänä päivänä myytävistä matkapuhelimista on varustettu "älyominaisuuksilla". Älypuhelimien laaja kattavuus tarjoaa luonnollisen ja tehokkaan tavan kehittää perinteistä hätäpuhelua nykyaikaan. 
  375  
  376 Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Hätäkeskuksen tehtävänä on puhelun aikana luoda vakioidulla menettelyllä riskiarvio tilanteesta ja välittää tehtävä asianomaiselle viranomaiselle. Tänä päivänä hätäpuhelu on rajoittunut puheyhteyteen hätäkeskuksen päivystäjän kanssa. Pelkän puheyhteyden avulla kokonaisarvion tekeminen tilanteesta voi olla joskus erittäin haastavaa, joten virhearvioita ja niiden seurauksia voidaan lukea päivälehdistä aika-ajoin. 
  377  
  378 Virhearviot voivat aiheuttaa seuraavanlaisia ongelmia: 
  379  
  380     Tilannetta tai riskiä ei tunnisteta, jolloin viranomaisapu viivästyy tai jää saapumatta, ja pahimmillaan menehtyy ihmishenkiä. 
  381     Tilanne tai riski yliarvioidaan, josta seuraa viranomaisresurssien epätarkoituksen mukainen käyttö johtaen mm. seuraaviin ongelmiin: 
  382         Vaste on liian suuri tehtävän todelliseen riskiin nähden. 
  383         Hälytysajojen lisääntyminen lisää liikenneriskiä. 
  384  
  385 Hälyri-projektina aloitettavan hankkeen tavoitteena on osoittaa uudenmallisten datayhteyksien laaja ja innovatiivinen hyödynnettävyys hätätilanteiden arvioinnissa ja hallinnassa. Hätäpuhelun aikana älypuhelimesta voitaisiin lähettää hätäkeskukseen ääni- ja videokuvaa, paikkatietoja sekä EKG- ja muuta anturidataa tukemaan riskiarvion tekemistä. Hätäkeskus voisi lähettää toimintaohjeita esimerkiksi videona tai kuvina hädässä olevalle. Hätäkeskus voisi myös siirtää yhteyden suoraan auttajille. 
  386  
  387 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella on Sapporo-projektin kautta laaja kokemus julkisen hätäviestijärjestelmän kehittämisestä ja pilotoinnista. Siitä saadun tiedon perusteella vastaava pilotointi voitaisiin luotettavasti suorittaa yliopiston hankkeena. Hankkeessa kehitettävä tietojärjestelmä voisi toimia hätätilanteessa lisäapuna perinteisen 112-hätäpuhelun rinnalla. 
  388  
  389 Hankkeessa kehitettävän tietojärjestelmän valmistuttua jokainen kansalainen voisi ilmaiseksi ladata siihen sisältyvän mobiilisovelluksen omalle puhelimelleen niin halutessaan. Toiminta perustuu siis keskeisesti vapaaehtoisuuteen, eikä ensimmäisessä vaiheessaan tule vaikuttamaan perinteisen 112-hätäpuhelun toimintaan ja siihen liittyviin säädöksiin. 
  390  
  391 3.2 Prototyypille asetetut tavoitteet 
  392  
  393 Hälyri-projektin tavoitteena on kehittää hätäilmoitusjärjestelmän prototyyppi, jolla voidaan demonstroida älypuhelimeen asennettavan hätäilmoitussovelluksen toimintaa. Hätäilmoitusjärjestelmän kokonaisrakenne on esitetty kuvassa 3.1. Projektin tavoitteisiin kuuluu myös kohderyhmien ja käyttäjien sekä sovelluksen teknisten vaatimusten alustava kartoittaminen laatimalla vaatimusmäärittely [6] hätäilmoitusjärjestelmän prototyypille. 
  394  
  395 Älypuhelimeen asennettava sovellus ei korvaa perinteistä hätäpuhelua, vaan sovellus tukee nykyistä hätäkeskusjärjestelmää siten, että hätäpuhelun aikana tilanteesta tehtävän riskiarvion tekeminen helpottuisi ja tehostuisi. Ottaessa puhelimella hätäyhteys uuden sovelluksen kautta 
  396  
  397     sovellus lähettää automaattisesti paikka- ja henkilötietoja 
  398     sovellus avaa kaiuttimen sekä video- tai kuvayhteyden hätäkeskukseen 
  399     sovellus välittää hätäkeskukseen riskin arvioinnin tueksi potilaiden tilanteesta fysiologista mittausdataa, kuten esimerkiksi älypuhelimella mitattua EKG-dataa. 
  400  
  401 Mobiilisovellus huolehtii tarvittavasta kaistastaan siten, että huonoilla yhteyksillä toimittaessa rakennetaan perinteinen hätäpuhelu automaattisesti. Lisäksi äärimmäisen hankalissa olosuhteissa puhelin lähettää olennaisen tiedon suoraan tekstiviestillä hätäkeskukseen. 
  402  
  403 Hätäkeskuksen henkilökunnan käyttöön kehitetään hätätietosovellus, jolla he voivat ottaa hätäilmoituksia käsiteltäväksi. Sovelluksen käyttöliittymässä esitetään älypuhelimesta lähetetyt tiedot. Hätätietosovelluksella voidaan pyytää mobiilisovelluksesta tietoja, kuten esimerkiksi fysiologista mittausdataa. Sovelluksesta voidaan myös lähettää toimintaohjeita, kuvia ja videokuvaa mobiilisovellukselle. Tietojärjestelmän palvelinsovellus huolehtii hätäpuheluiden käsittelystä, välittämisestä ja tallentamisesta. 
  404  
  405 PIC 
  406 Kuva 3.1: Projektissa kehitettävän hätäilmoitusjärjestelmän prototyyppi. 
  407  
  408 3.3 Tulokset 
  409  
  410 Tietojärjestelmän ohella projektiryhmä toteuttaa seuraavat dokumentit: 
  411  
  412     Ajankäyttöraportti sisältää ryhmän jäsenten kirjaamat työtunnit sekä niiden jakautumisen eri tehtäväkokonaisuuksille ja tehtäville. 
  413     Asennusohjeet sisältää tietojärjestelmän eri sovellusten asennusohjeet. 
  414     Esittelymateriaali sisältää väli- ja loppuesittelyn materiaalit ja muistiot. 
  415     Itsearvioinnit sisältävät ryhmän jäsenten arvioinnit omasta toiminnasta, onnistumisesta, kokemuksista ja oppimisesta. 
  416     Lisenssisitoumuksella ryhmän jäsenet vahvistavat sitoutuvansa sijoittamaan toteuttamansa lähdekoodin valitun avoimen lähdekoodin lisenssin alaisuuteen. 
  417     Luokkadokumentaatio sisältää lähdekoodista automaattisesti generoidut luokkia kuvaavat dokumentit. 
  418     Lähdekoodi sisältää lähdekoodin kommentteineen. 
  419     Palaverien dokumentit sisältävät kokouksien esityslistat, pöytäkirjat ja tilakatsaukset. 
  420     Projektiraportti kuvaa projektin toteutunutta läpivientiä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 
  421     Projektisuunnitelma kuvaa projektin suunniteltuja tavoitteita, resursseja, käytänteitä, tehtävien työmääriä ja työnjakoa, aikataulua sekä riskien hallintaa. 
  422     Sovellusraportti kuvaa toteutetun sovelluksen kokonaisrakenteen ja toiminnot, puutteelliset ja heikot toteutusratkaisut sekä jatkokehitysideat. 
  423     Sähköpostiarkistot sisältävät kaikki projektin sähköpostilistoilla käydyt keskustelut. 
  424     Vaatimusmäärittely kuvaa projektin toiminnalliset ja tekniset vaatimukset.  
  425  
  426 3.4 Oppimistavoitteet 
  427  
  428 Tietotekniikan Sovellusprojekti-opintojakson oppimistavoitteena on projektimuotoisen työskentelyn oppiminen. Projektin kuluessa jäsenet saavat käsityksen siitä, millaista ohjelmistoalan projektimuotoinen ryhmätyö oikeasti on. Opiskelijat pääsevät myös tutustumaan uusiin ohjelmointitekniikoihin asiantuntevassa ympäristössä. Sovellusprojektin keskeinen asia on käytännön tekemisen kautta oppiminen sekä aikaisemmilla kursseilla opitun teoriatiedon soveltaminen. Jäsenet tulevat arvioimaan omaa työskentelyään projektin lopussa. 
  429  
  430 Ryhmän jäsenet ovat asettaneet seuraavia henkilökohtaisia oppimistavoitteita: 
  431  
  432     Niko Mononen haluaa oppia ohjelmistoprojektin johtamista. 
  433     Veli-Mikko Puupponen haluaa kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöskentelystä. 
  434     Ilkka Rautiainen haluaa kehittää ohjelmointiosaamistaan. 
  435     Atte Söderlund haluan oppia projektimuotoista työtapaa kokonaisuudessaan. 
   351   Luvussa käsitellään projektin taustatietoja, tavoitteita 
   352   projektissa toteutettavalle tietojärjestelmän prototyypille ja 
   353   muille tuloksille sekä ryhmän jäsenille asetettuja 
   354   oppimistavoitteita. 
   355 
   356  3.1 Taustaa 
   357 
   358   Matkapuhelinteknologia on kehittynyt huimasti kuluneen vuosikymmenen 
   359   aikana. Nykyisin Suomessa jokaiseen puhelinliittymään 
   360   kytketään automaattisesti mahdollisuus tietoliikennedatan 
   361   siirtämiseen, ja käytännössä suurin osa tänä 
   362   päivänä myytävistä matkapuhelimista on varustettu 
   363   "älyominaisuuksilla". A*lypuhelimien laaja kattavuus tarjoaa 
   364   luonnollisen ja tehokkaan tavan kehittää perinteistä 
   365   hätäpuhelua nykyaikaan. 
   366 
   367   Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki 
   368   auttamisen ketjussa. Hätäkeskuksen tehtävänä on puhelun 
   369   aikana luoda vakioidulla menettelyllä riskiarvio tilanteesta ja 
   370   välittää tehtävä asianomaiselle viranomaiselle. Tänä 
   371   päivänä hätäpuhelu on rajoittunut puheyhteyteen 
   372   hätäkeskuksen päivystäjän kanssa. Pelkän puheyhteyden 
   373   avulla kokonaisarvion tekeminen tilanteesta voi olla joskus erittäin 
   374   haastavaa, joten virhearvioita ja niiden seurauksia voidaan lukea 
   375   päivälehdistä aika-ajoin. 
   376 
   377   Virhearviot voivat aiheuttaa seuraavanlaisia ongelmia: 
   378     * Tilannetta tai riskiä ei tunnisteta, jolloin viranomaisapu 
   379       viivästyy tai jää saapumatta, ja pahimmillaan menehtyy 
   380       ihmishenkiä. 
   381     * Tilanne tai riski yliarvioidaan, josta seuraa viranomaisresurssien 
   382       epätarkoituksen mukainen käyttö johtaen mm. seuraaviin 
   383       ongelmiin: 
   384          * Vaste on liian suuri tehtävän todelliseen riskiin 
   385            nähden. 
   386          * Hälytysajojen lisääntyminen lisää 
   387            liikenneriskiä. 
   388 
   389   Hälyri-projektina aloitettavan hankkeen tavoitteena on osoittaa 
   390   uudenmallisten datayhteyksien laaja ja innovatiivinen hyödynnettävyys 
   391   hätätilanteiden arvioinnissa ja hallinnassa. Hätäpuhelun 
   392   aikana älypuhelimesta voitaisiin lähettää hätäkeskukseen 
   393   ääni- ja videokuvaa, paikkatietoja sekä EKG- ja muuta anturidataa 
   394   tukemaan riskiarvion tekemistä. Hätäkeskus voisi 
   395   lähettää toimintaohjeita esimerkiksi videona tai kuvina 
   396   hädässä olevalle. Hätäkeskus voisi myös siirtää 
   397   yhteyden suoraan auttajille. 
   398 
   399   Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella on 
   400   Sapporo-projektin kautta laaja kokemus julkisen 
   401   hätäviestijärjestelmän kehittämisestä ja pilotoinnista. 
   402   Siitä saadun tiedon perusteella vastaava pilotointi voitaisiin 
   403   luotettavasti suorittaa yliopiston hankkeena. Hankkeessa kehitettävä 
   404   tietojärjestelmä voisi toimia hätätilanteessa lisäapuna 
   405   perinteisen 112-hätäpuhelun rinnalla. 
   406 
   407   Hankkeessa kehitettävän tietojärjestelmän valmistuttua 
   408   jokainen kansalainen voisi ilmaiseksi ladata siihen sisältyvän 
   409   mobiilisovelluksen omalle puhelimelleen niin halutessaan. Toiminta 
   410   perustuu siis keskeisesti vapaaehtoisuuteen, eikä ensimmäisessä 
   411   vaiheessaan tule vaikuttamaan perinteisen 112-hätäpuhelun toimintaan 
   412   ja siihen liittyviin säädöksiin. 
   413 
   414  3.2 Prototyypille asetetut tavoitteet 
   415 
   416   Hälyri-projektin tavoitteena on kehittää 
   417   hätäilmoitusjärjestelmän prototyyppi, jolla voidaan 
   418   demonstroida älypuhelimeen asennettavan hätäilmoitussovelluksen 
   419   toimintaa. Hätäilmoitusjärjestelmän kokonaisrakenne on 
   420   esitetty kuvassa 3.1. Projektin tavoitteisiin kuuluu myös kohderyhmien 
   421   ja käyttäjien sekä sovelluksen teknisten vaatimusten alustava 
   422   kartoittaminen laatimalla vaatimusmäärittely [6] 
   423   hätäilmoitusjärjestelmän prototyypille. 
   424 
   425   A*lypuhelimeen asennettava sovellus ei korvaa perinteistä 
   426   hätäpuhelua, vaan sovellus tukee nykyistä 
   427   hätäkeskusjärjestelmää siten, että hätäpuhelun 
   428   aikana tilanteesta tehtävän riskiarvion tekeminen helpottuisi ja 
   429   tehostuisi. Ottaessa puhelimella hätäyhteys uuden sovelluksen kautta 
   430     * sovellus lähettää automaattisesti paikka- ja henkilötietoja 
   431     * sovellus avaa kaiuttimen sekä video- tai kuvayhteyden 
   432       hätäkeskukseen 
   433     * sovellus välittää hätäkeskukseen riskin arvioinnin 
   434       tueksi potilaiden tilanteesta fysiologista mittausdataa, kuten 
   435       esimerkiksi älypuhelimella mitattua EKG-dataa. 
   436 
   437   Mobiilisovellus huolehtii tarvittavasta kaistastaan siten, että 
   438   huonoilla yhteyksillä toimittaessa rakennetaan perinteinen 
   439   hätäpuhelu automaattisesti. Lisäksi äärimmäisen 
   440   hankalissa olosuhteissa puhelin lähettää olennaisen tiedon 
   441   suoraan tekstiviestillä hätäkeskukseen. 
   442 
   443   Hätäkeskuksen henkilökunnan käyttöön kehitetään 
   444   hätätietosovellus, jolla he voivat ottaa hätäilmoituksia 
   445   käsiteltäväksi. Sovelluksen käyttöliittymässä 
   446   esitetään älypuhelimesta lähetetyt tiedot. 
   447   Hätätietosovelluksella voidaan pyytää mobiilisovelluksesta 
   448   tietoja, kuten esimerkiksi fysiologista mittausdataa. Sovelluksesta 
   449   voidaan myös lähettää toimintaohjeita, kuvia ja videokuvaa 
   450   mobiilisovellukselle. Tietojärjestelmän palvelinsovellus huolehtii 
   451   hätäpuheluiden käsittelystä, välittämisestä ja 
   452   tallentamisesta. 
   453 
   454     ---------------------------------------------------------------------- 
   455 
   456   PIC 
   457   Kuva 3.1: Projektissa kehitettävän 
   458   hätäilmoitusjärjestelmän prototyyppi. 
   459 
   460     ---------------------------------------------------------------------- 
   461 
   462  3.3 Tulokset 
   463 
   464   Tietojärjestelmän ohella projektiryhmä toteuttaa seuraavat 
   465   dokumentit: 
   466     * Ajankäyttöraportti sisältää ryhmän jäsenten 
   467       kirjaamat työtunnit sekä niiden jakautumisen eri 
   468       tehtäväkokonaisuuksille ja tehtäville. 
   469     * Asennusohjeet sisältää tietojärjestelmän eri 
   470       sovellusten asennusohjeet. 
   471     * Esittelymateriaali sisältää väli- ja loppuesittelyn 
   472       materiaalit ja muistiot. 
   473     * Itsearvioinnit sisältävät ryhmän jäsenten arvioinnit 
   474       omasta toiminnasta, onnistumisesta, kokemuksista ja oppimisesta. 
   475     * Lisenssisitoumuksella ryhmän jäsenet vahvistavat sitoutuvansa 
   476       sijoittamaan toteuttamansa lähdekoodin valitun avoimen 
   477       lähdekoodin lisenssin alaisuuteen. 
   478     * Luokkadokumentaatio sisältää lähdekoodista automaattisesti 
   479       generoidut luokkia kuvaavat dokumentit. 
   480     * Lähdekoodi sisältää lähdekoodin kommentteineen. 
   481     * Palaverien dokumentit sisältävät kokouksien esityslistat, 
   482       pöytäkirjat ja tilakatsaukset. 
   483     * Projektiraportti kuvaa projektin toteutunutta läpivientiä ja 
   484       asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 
   485     * Projektisuunnitelma kuvaa projektin suunniteltuja tavoitteita, 
   486       resursseja, käytänteitä, tehtävien työmääriä ja 
   487       työnjakoa, aikataulua sekä riskien hallintaa. 
   488     * Sovellusraportti kuvaa toteutetun sovelluksen kokonaisrakenteen ja 
   489       toiminnot, puutteelliset ja heikot toteutusratkaisut sekä 
   490       jatkokehitysideat. 
   491     * Sähköpostiarkistot sisältävät kaikki projektin 
   492       sähköpostilistoilla käydyt keskustelut. 
   493     * Vaatimusmäärittely kuvaa projektin toiminnalliset ja tekniset 
   494       vaatimukset. 
   495 
   496  3.4 Oppimistavoitteet 
   497 
   498   Tietotekniikan Sovellusprojekti-opintojakson oppimistavoitteena on 
   499   projektimuotoisen työskentelyn oppiminen. Projektin kuluessa jäsenet 
   500   saavat käsityksen siitä, millaista ohjelmistoalan projektimuotoinen 
   501   ryhmätyö oikeasti on. Opiskelijat pääsevät myös 
   502   tutustumaan uusiin ohjelmointitekniikoihin asiantuntevassa 
   503   ympäristössä. Sovellusprojektin keskeinen asia on 
   504   käytännön tekemisen kautta oppiminen sekä aikaisemmilla 
   505   kursseilla opitun teoriatiedon soveltaminen. Jäsenet tulevat arvioimaan 
   506   omaa työskentelyään projektin lopussa. 
   507 
   508   Ryhmän jäsenet ovat asettaneet seuraavia henkilökohtaisia 
   509   oppimistavoitteita: 
   510     * Niko Mononen haluaa oppia ohjelmistoprojektin johtamista. 
   511     * Veli-Mikko Puupponen haluaa kokemusta projektimuotoisesta työtavasta 
   512       ja ryhmätyöskentelystä. 
   513     * Ilkka Rautiainen haluaa kehittää ohjelmointiosaamistaan. 
   514     * Atte Söderlund haluan oppia projektimuotoista työtapaa 
   515       kokonaisuudessaan. 
  436516 
  437517Luku 4 
  438518Organisaatio ja resurssit 
  439519 
  440 Luvussa esitellään projektiorganisaatio, käytössä olevat resurssit sekä projektiin liittyvät oheiskurssit ja perehdytykset. 
  441 4.1 Projektiorganisaatio 
  442  
  443 Projektiryhmän muodostavat Niko Mononen, Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen ja Atte Söderlund. Niko Monosella on aiempaa ohjelmointikokemusta työelämästä ja omien ohjelmistoprojektien kautta. Veli-Mikko Puupposella on myös ohjelmointikokemusta yliopiston ohjelmointikurssien ja omien ohjelmistoprojektien kautta. Hänellä on myös paljon tietämystä erilaisista tietojärjestelmistä, mistä on hyötyä sovelluksen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Ilkka Rautiaisella on ohjelmointitaitoja yliopiston ohjelmointikursseilta. Atte Söderlundilla on aiempaa kokemusta mobiiliohjelmoinnista. 
  444  
  445 Tilaajan edustajina toimivat Tero Tuovinen ja Vesa Lappalainen tietotekniikan laitokselta. Jukka-Pekka Santanen on projektin vastaava ohjaaja. Teknisiä ohjaajia ovat Olli Kauppinen ja Jaakko Kosonen. Kosonen toimii ensisijaisena ohjaajana tietojärjestelmän toteutusratkaisuihin liittyvissä asioissa. Kauppisella on tietämystä kohdealueesta ja älypuhelinsovellusten kehittämiseen liittyvää aiempaa kokemusta. 
  446 Projektin sidosryhmiin kuuluu myös hätäkeskusten, pelastusalan ja ensihoidon asiantuntijoita, joita ovat mm. Helena Jäntti Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. 
  447  
  448 Jyväskylän yliopiston ATK-lähituki vastaa ryhmän käytössä olevista laitteista ja ohjelmistoista. Projektiin kuuluvan viestintäkurssin kirjoitusviestinnän opettajana toimii Timo Nurmi ja puheviestinnän opettajana Hanna Kivimäki. 
  449  
  450 4.2 Projektin tilat ja laitteet 
  451  
  452 Projektiryhmä sai käyttöönsä tietotekniikan laitokselta Agorasta huoneen C223.2, jossa on asennettuina neljä Windows 8 -työasemaa. Projektiryhmällä on käytössä myös palvelin ja Lappalaisen projektiryhmälle lainaama Windows Phone 8 -puhelin. 
  453  
  454 Sovellusprojektien avotilassa on ryhmän käytössä monitoimitulostin. Ryhmän jäsenet pystyvät tulostamaan projektiin liittyvät dokumentit ilman maksuja. Ryhmällä on mahdollisuus varata käyttöönsä videoprojektori, kannettava PC ja digitaalisanelin. Projektiryhmällä on käytettävissä virkistystila, jossa on vedenkeitin ja kahvinkeitin. Tietotekniikan laitos tarjoaa ryhmälle kahvit, teet ja mehut. 
  455  
  456 Projektilla on käytössään yhteinen verkkolevy ja WWW-sivusto projektin tiedostojen säilytystä varten. Verkkolevy on hakemistossa \\sovpa7.cc.jyu.fi\halyri ja sivusto osoitteessa http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/halyri. 
  457  
  458 Projektin julkistetut dokumentit sijoitetaan trac-wikiin URL-osoitteeseen 
  459 https://trac.cc.jyu.fi/projects/sovproj/wiki/Halyri. 
  460  
  461 Trac on hyvin yksinkertainen WWW-pohjainen, alun perin ohjelmistoprojektien tehtävien hallintaan tarkoitettu järjestelmä. 
  462  
  463 Projektissa toteutettava lähdekoodi sijoitetaan git-pohjaiseen YouSource-julkistusjärjestelmään osoitteeseen https://yousource.it.jyu.fi/halyri/ 
  464  
  465 Projektilla on käytössä sähköpostilistat halyri@korppi.jyu.fi ja 
  466 halyri_opetus@korppi.jyu.fi. Sähköpostilistojen arkistoista 
  467 https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri/ ja 
  468 https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri\_opetus/  keskustelua voi lukea WWW-selaimella kirjautumalla Korppi-opintotietojärjestelmään. 
  469  
  470 4.3 Dokumentointityökalut 
  471  
  472 Projektisuunnitelma ja projektiraportti laaditaan LATEX-ladontaohjelmistolla. Microsoft Office -toimisto-ohjelmistolla laaditaan palaverien esitysgrafiikat ja lisenssisitoumus. Vaatimusmäärittelyn tekemisessä käytetään freemind-ajatuskarttaohjelmaa. Palaverien pöytäkirjat laaditaan joko Microsoft Word-ohjelmistolla tai LATEX-ladontaohjelmistolla. Projektin aikataulu laaditaan GanttProject-ohjelmalla ja tehtävien työtunnit Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Kaikki em. dokumentit pyritään julkistamaan myös pdf-muodossa. Raakatekstimuodossa laaditaan muut tekstidokumentit, kuten esityslistat. Luokkadokumentit generoidaan lähdekoodista Doxygen-työkalulla. 
  473  
  474 Ajankäytön kirjaamiseen ja seurantaan ryhmällä on käytössään Petri Heinosen sovellusprojekteille toteuttama Excel-sovellus [1]. Lisäksi kyseisestä sovelluksesta laaditaan tilakatsauksissa vaadittavat graafit. 
  475  
  476 4.4 Ohjelmointityökalut 
  477  
  478 Sovellukset toteutetaan Microsoftin Visual Studio 2013 -ohjelmalla ja Windows Phone SDK-kehitystyökaluilla [4]. Projektiryhmä voi kuitenkin toteuttaa osia sovelluksista eri tekniikoilla, jos se on tarpeellista. Käytettyjä kirjastoja ovat SignalR sekä Microsoftin ASP.NET Framework ja Entity Framework. Tietokantaohjelmisto on Microsoft SQL Server, ja ohjelmointikielenä käytetään Microsoftin C#:a. 
  479  
  480 4.5 Luennot ja perehdytykset 
  481  
  482 Projektin rinnalla järjestetään kaksi oheiskurssia: Sovellusprojektin hallintaa, viestintää ja työkaluja sekä Projektiviestintä IT-alalla. Oheiskurssien työtunnit kirjataan omalle tehtäväkokonaisuudelle työajanseurantasovelluksessa. 
  483  
  484 Kurssiin Sovellusprojektin hallintaa, viestintää ja työkaluja sisältyvät seuraavat luennot: 
  485  
  486     aloitusluento, 
  487     vaatimusmäärittely, 
  488     projektin johtaminen ja hallinta, 
  489     käytettävyyspäivä, 
  490     tekijänoikeus ja sopimukset sekä 
  491     versiohallinta. 
  492  
  493 Kurssiin Projektiviestintä IT-alalla kuuluvat puhe- ja kirjoitusviestinnän luentojen ja ryhmätöiden ohella projektissa laadittujen dokumenttien kirjoitusasun ja rakenteen muokkauksen työtunnit. Projektin aikana järjestettävät kaksi väliesittelyä kuuluvat myös viestintäkurssiin. 
  494  
  495 Tarvittaessa sovellusprojektiin sisällytetään perehdyttämistä projektiin liittyvistä työkaluista ja tekniikoista sekä aihealueesta. 
   520   Luvussa esitellään projektiorganisaatio, käytössä olevat 
   521   resurssit sekä projektiin liittyvät oheiskurssit ja perehdytykset. 
   522 
   523  4.1 Projektiorganisaatio 
   524 
   525   Projektiryhmän muodostavat Niko Mononen, Veli-Mikko Puupponen, Ilkka 
   526   Rautiainen ja Atte Söderlund. Niko Monosella on aiempaa 
   527   ohjelmointikokemusta työelämästä ja omien ohjelmistoprojektien 
   528   kautta. Veli-Mikko Puupposella on myös ohjelmointikokemusta yliopiston 
   529   ohjelmointikurssien ja omien ohjelmistoprojektien kautta. Hänellä on 
   530   myös paljon tietämystä erilaisista tietojärjestelmistä, 
   531   mistä on hyötyä sovelluksen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. 
   532   Ilkka Rautiaisella on ohjelmointitaitoja yliopiston ohjelmointikursseilta. 
   533   Atte Söderlundilla on aiempaa kokemusta mobiiliohjelmoinnista. 
   534 
   535   Tilaajan edustajina toimivat Tero Tuovinen ja Vesa Lappalainen 
   536   tietotekniikan laitokselta. Jukka-Pekka Santanen on projektin vastaava 
   537   ohjaaja. Teknisiä ohjaajia ovat Olli Kauppinen ja Jaakko Kosonen. 
   538   Kosonen toimii ensisijaisena ohjaajana tietojärjestelmän 
   539   toteutusratkaisuihin liittyvissä asioissa. Kauppisella on 
   540   tietämystä kohdealueesta ja älypuhelinsovellusten 
   541   kehittämiseen liittyvää aiempaa kokemusta. 
   542   Projektin sidosryhmiin kuuluu myös hätäkeskusten, pelastusalan ja 
   543   ensihoidon asiantuntijoita, joita ovat mm. Helena Jäntti Kuopion 
   544   yliopistollisesta sairaalasta. 
   545 
   546   Jyväskylän yliopiston ATK-lähituki vastaa ryhmän 
   547   käytössä olevista laitteista ja ohjelmistoista. Projektiin 
   548   kuuluvan viestintäkurssin kirjoitusviestinnän opettajana toimii Timo 
   549   Nurmi ja puheviestinnän opettajana Hanna Kivimäki. 
   550 
   551  4.2 Projektin tilat ja laitteet 
   552 
   553   Projektiryhmä sai käyttöönsä tietotekniikan laitokselta 
   554   Agorasta huoneen C223.2, jossa on asennettuina neljä Windows 8 
   555   -työasemaa. Projektiryhmällä on käytössä myös palvelin 
   556   ja Lappalaisen projektiryhmälle lainaama Windows Phone 8 -puhelin. 
   557 
   558   Sovellusprojektien avotilassa on ryhmän käytössä 
   559   monitoimitulostin. Ryhmän jäsenet pystyvät tulostamaan projektiin 
   560   liittyvät dokumentit ilman maksuja. Ryhmällä on mahdollisuus 
   561   varata käyttöönsä videoprojektori, kannettava PC ja 
   562   digitaalisanelin. Projektiryhmällä on käytettävissä 
   563   virkistystila, jossa on vedenkeitin ja kahvinkeitin. Tietotekniikan laitos 
   564   tarjoaa ryhmälle kahvit, teet ja mehut. 
   565 
   566   Projektilla on käytössään yhteinen verkkolevy ja WWW-sivusto 
   567   projektin tiedostojen säilytystä varten. Verkkolevy on hakemistossa 
   568   \\sovpa7.cc.jyu.fi\halyri ja sivusto osoitteessa 
   569   http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/halyri. 
   570 
   571   Projektin julkistetut dokumentit sijoitetaan trac-wikiin URL-osoitteeseen 
   572   https://trac.cc.jyu.fi/projects/sovproj/wiki/Halyri. 
   573 
   574   Trac on hyvin yksinkertainen WWW-pohjainen, alun perin 
   575   ohjelmistoprojektien tehtävien hallintaan tarkoitettu 
   576   järjestelmä. 
   577 
   578   Projektissa toteutettava lähdekoodi sijoitetaan git-pohjaiseen 
   579   YouSource-julkistusjärjestelmään osoitteeseen 
   580   https://yousource.it.jyu.fi/halyri/ 
   581 
   582   Projektilla on käytössä sähköpostilistat halyri@korppi.jyu.fi 
   583   ja 
   584   halyri_opetus@korppi.jyu.fi. Sähköpostilistojen arkistoista 
   585   https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri/ ja 
   586   https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri\_opetus/ 
   587    keskustelua voi lukea WWW-selaimella kirjautumalla 
   588   Korppi-opintotietojärjestelmään. 
   589 
   590  4.3 Dokumentointityökalut 
   591 
   592   Projektisuunnitelma ja projektiraportti laaditaan 
   593   LATEX-ladontaohjelmistolla. Microsoft Office -toimisto-ohjelmistolla 
   594   laaditaan palaverien esitysgrafiikat ja lisenssisitoumus. 
   595   Vaatimusmäärittelyn tekemisessä käytetään 
   596   freemind-ajatuskarttaohjelmaa. Palaverien pöytäkirjat laaditaan joko 
   597   Microsoft Word-ohjelmistolla tai LATEX-ladontaohjelmistolla. Projektin 
   598   aikataulu laaditaan GanttProject-ohjelmalla ja tehtävien työtunnit 
   599   Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Kaikki em. dokumentit pyritään 
   600   julkistamaan myös pdf-muodossa. Raakatekstimuodossa laaditaan muut 
   601   tekstidokumentit, kuten esityslistat. Luokkadokumentit generoidaan 
   602   lähdekoodista Doxygen-työkalulla. 
   603 
   604   Ajankäytön kirjaamiseen ja seurantaan ryhmällä on 
   605   käytössään Petri Heinosen sovellusprojekteille toteuttama 
   606   Excel-sovellus [1]. Lisäksi kyseisestä sovelluksesta laaditaan 
   607   tilakatsauksissa vaadittavat graafit. 
   608 
   609  4.4 Ohjelmointityökalut 
   610 
   611   Sovellukset toteutetaan Microsoftin Visual Studio 2013 -ohjelmalla ja 
   612   Windows Phone SDK-kehitystyökaluilla [4]. Projektiryhmä voi kuitenkin 
   613   toteuttaa osia sovelluksista eri tekniikoilla, jos se on tarpeellista. 
   614   Käytettyjä kirjastoja ovat SignalR sekä Microsoftin ASP.NET 
   615   Framework ja Entity Framework. Tietokantaohjelmisto on Microsoft SQL 
   616   Server, ja ohjelmointikielenä käytetään Microsoftin C#:a. 
   617 
   618  4.5 Luennot ja perehdytykset 
   619 
   620   Projektin rinnalla järjestetään kaksi oheiskurssia: 
   621   Sovellusprojektin hallintaa, viestintää ja työkaluja sekä 
   622   Projektiviestintä IT-alalla. Oheiskurssien työtunnit kirjataan omalle 
   623   tehtäväkokonaisuudelle työajanseurantasovelluksessa. 
   624 
   625   Kurssiin Sovellusprojektin hallintaa, viestintää ja työkaluja 
   626   sisältyvät seuraavat luennot: 
   627     * aloitusluento, 
   628     * vaatimusmäärittely, 
   629     * projektin johtaminen ja hallinta, 
   630     * käytettävyyspäivä, 
   631     * tekijänoikeus ja sopimukset sekä 
   632     * versiohallinta. 
   633 
   634   Kurssiin Projektiviestintä IT-alalla kuuluvat puhe- ja 
   635   kirjoitusviestinnän luentojen ja ryhmätöiden ohella projektissa 
   636   laadittujen dokumenttien kirjoitusasun ja rakenteen muokkauksen 
   637   työtunnit. Projektin aikana järjestettävät kaksi 
   638   väliesittelyä kuuluvat myös viestintäkurssiin. 
   639 
   640   Tarvittaessa sovellusprojektiin sisällytetään 
   641   perehdyttämistä projektiin liittyvistä työkaluista ja 
   642   tekniikoista sekä aihealueesta. 
   643 
  496644Luku 5 
  497645Projektin käytänteet 
  498646 
  499 Luvussa kuvataan projektissa noudatettavia käytänteitä. Nämä käytänteet edesauttavat projektin läpivientiä, asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tulosten toteuttamista. Käytänteiden tarkoitus on varmistaa, että projekti etenee aikataulussa, ja projektin aikana toteutetut tulokset ovat korkealaatuisia ja keskenään yhteneviä. 
  500 5.1 Tiedotus 
  501  
  502 Projektin tiedotuksesta projektiorganisaation sisällä vastaa ensisijaisesti projektipäällikkö. Ryhmän jäsenet kommunikoivat ensisijaisesti projektipäällikön kanssa, mutta voivat kuitenkin vastuualueillaan välittää oleelliset asiat eteenpäin koko projektiorganisaatiolle. Projektiorganisaatiolle tiedotetaan vähintään projektissa kohdatuista haasteista ja vaihtoehdoista sekä tehdyistä valinnoista, ratkaisuista ja päätöksistä. 
  503  
  504 Projektiorganisaation sisäinen sähköpostilista halyri@korppi.jyu.fi on tarkoitettu tilaajien edustajille ja ohjaajille suunnattuun tiedotukseen. Sähköpostilistalle kuuluvat kaikki projektiorganisaation jäsenet. Postilistalle lähetetyt viestit tallentuvat sähköpostiarkistoon, joka löytyy osoitteesta https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri. 
  505  
  506 Projektiryhmän jäsenten ja ohjaajien käytössä on myös sähköpostilista 
  507 halyri_opetus@korppi.jyu.fi. Sen sähköpostiarkisto sijaitsee osoitteessa 
  508 https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri\_opetus/. 
  509 Sähköpostilistalla käsitellään sellaisia asioita, jotka eivät ole merkityksellisiä tilaajalle. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi projektiryhmän sisäiset palaverit sekä erilaiset opetukseen ja koulutukseen liittyvät asiat. 
  510  
  511 Ryhmän sisäinen tiedotus tapahtuu pääosin suullisesti, sillä ryhmän jäsenet työskentelevät samassa tilassa ja ovat yhteydessä toisiinsa. Tarvittaessa tiedotus ja keskustelu voidaan ryhmän sisällä hoitaa sähköpostitse. 
  512  
  513 5.2 Palaverit 
  514  
  515 Projektiorganisaatio pyrkii pitämään yhteisen palaverin kerran kahdessa viikossa. Seuraavan palaverin ajankohta päätetään aina edellisessä palaverissa. 
  516  
  517 Palavereissa käsitellään edellisen palaverin jälkeen tapahtuneita projektin etenemiseen vaikuttaneita asioita sekä tulevia toimenpiteitä ja tarvittavia päätöksiä. Jokaisessa palaverissa käydään läpi edellisen palaverin pöytäkirjaan merkityt päätökset sekä osallistujille osoitetut toimenpiteet ja niiden tila. Palavereissa projektipäällikkö esittää tilakatsauksen, jossa esitetään projektiryhmän viikoittainen ajankäyttö eri tehtäväkonaisuuksittain. 
  518  
  519 Palavereissa käsitellään myös toteutettavan sovelluksen ominaisuuksia ja vaatimuksia, sekä niiden toteutusratkaisuja. Palavereissa käsiteltävät asiat pyritään käymään läpi niin perusteellisesti, että asiakkaan edustajat ja projektiryhmän jäsenet ymmärtävät asiat samalla tavalla, eikä väärinymmärryksiä pääse syntymään. Jos projektiryhmällä on esittää sovelluksesta konkreettisia käyttöliittymään liittyviä demoja tai prototyyppejä, ne esitellään palavereissa. Palavereissa sovitaan myös projektiin liittyvistä käytänteistä. 
  520  
  521 Ryhmän jäsenet toimivat vuorollaan palavereissa sihteerinä tai puheenjohtajana siten, että kyseiset tehtävät kiertävät ryhmän keskenään sopimassa järjestyksessä. Puheenjohtaja johtaa keskustelua ja pitää huolen siitä, että palaveri etenee esityslistan osoittamalla tavalla. Sihteeri laatii palaverista pöytäkirjan, jonka hän toimittaa myöhemmin palaverin puheenjohtajalle tarkastettavaksi. Kun pöytäkirja on puheenjohtajan osalta hyväksytty, puheenjohtaja tai sihteeri toimittaa sen koko projektiorganisaatiolle. Tämän lisäksi jokaisen ryhmän jäsenen laatima ensimmäinen pöytäkirja toimitetaan myös vastaavan ohjaajan ja kirjoitusviestinnän opettajan esitarkastettavaksi. Pöytäkirja hyväksytetään seuraavassa palaverissa, ja siihen voidaan tällöin esittää muutoksia. 
  522  
  523 5.3 Tiedostojen nimeäminen 
  524  
  525 Lähdekooditiedostojen nimeämisessä käytetään C#-kielen yleisiä käytänteitä. Tiedostojen ja hakemistojen nimet kirjoitetaan englanniksi. Lisäksi tiedostonimet kirjoitetaan aina pienillä kirjaimilla ja välilyönnit korvataan alaviivoilla (_). Lähdekoodissa ja dokumentoinnissa käytettyjen tekstitiedostojen tallennusmerkistönä käytetään ensisijaisesti UTF-8-koodausta. 
  526  
  527 Dokumenttitiedostot nimetään projektin nimen ohella niiden sisältöä kuvaavilla nimillä. Julkistettaessa nimiin lisätään versionumero luvussa 5.6 esitettyjen käytänteiden mukaisesti. Esimerkiksi projektisuunnitelman pdf-tiedosto nimettäisiin 
  528 halyri_projektisuunitelma_[numero].[numero].[numero].pdf 
  529  
  530 5.4 Hakemistorakenne 
  531  
  532 Projektin tulokset tallennetaan CD-levylle ja projektin WWW-hakemistoon päähakemiston alle seuraavan hakemistorakenteen mukaisesti: 
  533      dokumentit   
  534           ajankaytto   
  535           esittelyt   
  536           itsearvioinnit   
  537           projektiraportti   
  538           projektisuunnitelma   
  539           sovellusraportti   
  540           vaatimusmaarittely   
  541           lisenssisitoumus   
  542      palaverit   
  543           esityslistat   
  544           materiaalit   
  545           poytakirjat   
  546           tilakatsaukset   
  547           katselmoinnit   
  548      testaus   
  549           testausraportit   
  550           testaussuunnitelmat   
  551      sahkopostiarkistot   
  552           halyri   
  553           halyri_opetus   
  554      software   
  555         class_documentation   
  556         installation_documents   
  557         installation_files   
  558         source_code 
  559  
  560 5.5 Lähdekoodi 
  561  
  562 Projektissa toteutettava lähdekoodi sijoitetaan YouSource-julkistusjärjestelmään. Sovelluksen lähdekoodi kirjoitetaan noudattaen yleisiä C# -koodin käytänteitä [5]. Lähdekoodin kommentoinnissa käytetään C#:n XML-tyylistä käytäntöä. Kommentoinnissa käytetään XML-tyyliä, jotta lähdekoodista voidaan generoida luokkadokumentaatio Doxygen-ohjelmalla. Lähdekoodissa käytetyt aliohjelmat, luokat ja muuttujat nimetään mahdollisimman kuvaavilla englanninkielisillä nimillä. Myös koko lähdekoodin kommentointi toteutetaan englanniksi. Usean sanan nimet kirjoitetaan CamelCasena ja lähdekoodiin sallitaan enintään 80 merkkiä riviä kohden. 
  563  
  564 Seuraavassa on esimerkki edellä esitettyjen käytänteiden mukaisesta C# -koodista. 
  565 /// The MIT License (MIT)   
  566 /// Copyright (C) 2014 Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen   
  567 ///   
  568 /// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy   
  569 /// of this software and associated documentation files (the ~Software~), to   
  570 /// deal in the Software without restriction, including without limitation the   
  571 /// rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,   
  572 /// and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the   
  573 /// Software is furnished to do so, subject to the following conditions:   
  574 ///   
  575 /// The above copyright notice and this permission notice shall be included in   
  576 /// all copies or substantial portions of the Software.   
  577 ///   
  578 /// THE SOFTWARE IS PROVIDED ~AS IS~, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR   
  579 /// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,   
  580 /// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE   
  581 /// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER   
  582 /// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING   
  583 /// FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS   
  584 /// IN THE SOFTWARE.   
  585   
  586 using System;   
  587 using HalyriServer.Model.Transfer;   
  588 using HalyriServer.Services.Exceptions;   
  589   
  590 namespace HalyriServer.Controllers   
  591  
  592     /// <author>Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen</author>   
  593     /// <summary>   
  594     /// The singleton class manages active emergency connections (Connection).   
  595     /// It contains a dictionary for active connections and their   
  596     /// identifying GUIDs. All emergency connection states and life cycle methods   
  597     /// are handled by the class. It functions as a broker  between the mobile   
  598     ///  emergency connection client and the call center client.   
  599     /// </summary>   
  600     public class ConnectionController   
  601     {   
  602         private static readonly Lazy<ConnectionController> instance =   
  603             new Lazy<ConnectionController>(() => new ConnectionController());   
  604         private DatabaseController databaseController;   
  605   
  606         /// <summary>   
  607         /// Returns the ConnectionController instance.   
  608         /// </summary>   
  609         public static ConnectionController Instance   
  610         {   
  611             get { return instance.Value; }   
  612         }   
  613   
  614         /// <summary>   
  615         /// The method generates a new GUID. It currently uses  Guid.NewGuid() of   
  616         /// .NET framework. No collision checking is performed. All-zero GUIDs are   
  617         /// not returned.   
  618         /// </summary>   
  619         /// <returns>A new GUID formatted as a string.</returns>   
  620         /// <example>   
  621         /// <pre name=~test~>   
  622         /// GetNewGuidStrig().length() > 0 === true;   
  623         /// GetNewGuidStrig().length() < 25 === true;   
  624         /// GetNewGuidStrig().length() == 25 === false;   
  625         /// </pre>   
  626         /// </example>   
  627         public string GetNewGuidStrig()   
  628         {   
  629             Guid guid;   
  630             do   
  631                 guid = Guid.NewGuid();   
  632             while (guid == Guid.Empty);   
  633             return guid.ToString();   
  634         }   
  635   
  636     }   
  637 } 
  638  
  639 5.6 Versiointi ja versiohallinta 
  640  
  641 Sovelluksen lähdekoodi sijoitetaan Git-pohjaiseen YouSource-julkistusjärjestelmään, josta se on myös tilaajan edustajien ja ohjaajien saatavilla. Kaikki sovellukseen ja projektiin liittyvä julkistettu dokumentaatio säilytetään trac-wikissä. 
  642  
  643 Dokumenttien versioissa tullaan käyttämään kolmiportaista versionumerointia. 
  644 Ryhmän sisäiset versiot aloitetaan versionumerosta 0.0.1, ja kunkin uuden version osalta kasvatetaan vähiten merkitsevää numeroa yhdellä. Tällöin toinen versio on versionumeroltaan 0.0.2. Projektiorganisaatiolle julkistettavien versioiden numerointi aloitetaan versionumerosta 0.1.0. Seuraavat versiot numeroidaan kasvattamalla toisen tason numeroa yhdellä. Ensimmäisen hyväksytyn version numero on 1.0.0, ja sitä seuraavissa hyväksytyissä versioissa kasvatetaan toisen tason numeroa yhdellä. 
  645  
  646 5.7 Testaus 
  647  
  648 Toteutetun sovelluksen toiminnan verifiointi tapahtuu yksikkö- ja järjestelmätestauksella. Yksikkötestaus toteutetaan testaamalla yksittäiset aliohjelmat ja metodit ComTestin C#-versiolla [3], mikäli se on mahdollista. Yksikkötestit laatii ja suorittaa aliohjelman tekijä. 
  649  
  650 Järjestelmätestaukseen osallistuvat kaikki projektiryhmän jäsenet.Testausdokumenttien vastuuhenkilö laatii järjestelmän testaussuunnitelmat vaatimusmäärittelyn pohjalta, ja suoritettavista testauskerroista laaditaan testausraportit. Testaussuunnitelma sisältää eri testauskerroilla suoritettavat testitapaukset. Testausraportissa kuvataan yksittäisellä testauskerralla suoritettujen testitapausten tulokset, virheet ja mahdolliset puutteet. 
  651  
  652 5.8 Tulosten katselmoinnit ja hyväksyminen 
  653  
  654 Ryhmän projektissa kirjoittama lähdekoodi tullaan katselmoimaan vähintään kaksi kertaa projektin aikana. Katselmointiin osallistuu teknisen ohjaajan lisäksi koko projektiryhmä, ja projektiryhmä kirjaa katselmoinnin havainnot muistioksi. Katselmoinnissa tekninen ohjaaja kommentoi lähdekoodia antaen vinkkejä ja parannusehdotuksia. Tekninen ohjaaja myös hyväksyy lähdekoodin joko viimeisessä katselmoinnissa tai sähköpostitse. 
  655  
  656 Projektin lopussa tulokset kokonaisuutena hyväksytetään projektin ohjaajilla ja tilaajan edustajilla. Yksittäisistä tuloksista tilaajan edustajan hyväksyntä tarvitaan vähintään toteutetuille sovelluksille, sovellusraportille ja vaatimusmäärittelylle. Tekninen ohjaaja hyväksyy lähdekoodin yhdessä tilaajan edustajan kanssa. Vastaava ohjaaja hyväksyy projektin keskeisimmät dokumentit, joita ovat projektisuunnitelma, projektiraportti, sovellusraportti ja vaatimusmäärittely. Projektisuunnitelma ja projektiraportti, sovellusraportti sekä vaatimusmäärittely hyväksytään projektipäällikön, tilaajan edustajan ja projektin vastaavan ohjaajan allekirjoituksilla. 
  657  
  658 5.9 Tulosten koostaminen ja toimittaminen 
  659  
  660 Projektiryhmä kokoaa projektin tulokset projektikansioon ja CD-levylle. Projektikansioon kerätään kaikki projektissa laaditut dokumentit ja lähdekoodi. Lisäksi sähköpostiarkistot, tiivistetty projektin kuvaus ja jäsenten itsearvioinnit liitetään projektikansioon ja CD-levylle. CD-levylle tallennetaan edellisten lisäksi myös kehitetty ajettava sovellus ml. asennuspaketti ja asennusohjeet. 
  661  
  662 CD-levy koostetaan vasta, kun kaikki projektin tulokset on hyväksytty. Tulokset toimitetaan tilaajalle CD-levyllä. Laitokselle toimitetaan projektikansio, joka sisältää projekti-CD:n. Kolmas CD-levy toimitetaan laitoksen arkistoon. Projektikansio sijoitetaan projektitilan kokoushuoneessa olevaan kirjahyllyyn. 
  663  
  664 Projektissa käytetty palvelin siirretään projektin päätyttyä tilaajan haltuun. Tietojärjestelmän viimeisimmät versiot ovat saatavilla YouSourcesta osoitteesta 
  665 https://yousource.it.jyu.fi/halyri/ 
   647   Luvussa kuvataan projektissa noudatettavia käytänteitä. 
   648   Nämä käytänteet edesauttavat projektin läpivientiä, 
   649   asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tulosten toteuttamista. 
   650   Käytänteiden tarkoitus on varmistaa, että projekti etenee 
   651   aikataulussa, ja projektin aikana toteutetut tulokset ovat korkealaatuisia 
   652   ja keskenään yhteneviä. 
   653 
   654  5.1 Tiedotus 
   655 
   656   Projektin tiedotuksesta projektiorganisaation sisällä vastaa 
   657   ensisijaisesti projektipäällikkö. Ryhmän jäsenet 
   658   kommunikoivat ensisijaisesti projektipäällikön kanssa, mutta 
   659   voivat kuitenkin vastuualueillaan välittää oleelliset asiat 
   660   eteenpäin koko projektiorganisaatiolle. Projektiorganisaatiolle 
   661   tiedotetaan vähintään projektissa kohdatuista haasteista ja 
   662   vaihtoehdoista sekä tehdyistä valinnoista, ratkaisuista ja 
   663   päätöksistä. 
   664 
   665   Projektiorganisaation sisäinen sähköpostilista 
   666   halyri@korppi.jyu.fi on tarkoitettu tilaajien edustajille ja ohjaajille 
   667   suunnattuun tiedotukseen. Sähköpostilistalle kuuluvat kaikki 
   668   projektiorganisaation jäsenet. Postilistalle lähetetyt viestit 
   669   tallentuvat sähköpostiarkistoon, joka löytyy osoitteesta 
   670   https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri. 
   671 
   672   Projektiryhmän jäsenten ja ohjaajien käytössä on myös 
   673   sähköpostilista 
   674   halyri_opetus@korppi.jyu.fi. Sen sähköpostiarkisto sijaitsee 
   675   osoitteessa 
   676   https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri\_opetus/. 
   677   Sähköpostilistalla käsitellään sellaisia asioita, jotka 
   678   eivät ole merkityksellisiä tilaajalle. Tällaisia asioita ovat 
   679   esimerkiksi projektiryhmän sisäiset palaverit sekä erilaiset 
   680   opetukseen ja koulutukseen liittyvät asiat. 
   681 
   682   Ryhmän sisäinen tiedotus tapahtuu pääosin suullisesti, 
   683   sillä ryhmän jäsenet työskentelevät samassa tilassa ja ovat 
   684   yhteydessä toisiinsa. Tarvittaessa tiedotus ja keskustelu voidaan 
   685   ryhmän sisällä hoitaa sähköpostitse. 
   686 
   687  5.2 Palaverit 
   688 
   689   Projektiorganisaatio pyrkii pitämään yhteisen palaverin kerran 
   690   kahdessa viikossa. Seuraavan palaverin ajankohta päätetään 
   691   aina edellisessä palaverissa. 
   692 
   693   Palavereissa käsitellään edellisen palaverin jälkeen 
   694   tapahtuneita projektin etenemiseen vaikuttaneita asioita sekä tulevia 
   695   toimenpiteitä ja tarvittavia päätöksiä. Jokaisessa 
   696   palaverissa käydään läpi edellisen palaverin pöytäkirjaan 
   697   merkityt päätökset sekä osallistujille osoitetut toimenpiteet 
   698   ja niiden tila. Palavereissa projektipäällikkö esittää 
   699   tilakatsauksen, jossa esitetään projektiryhmän viikoittainen 
   700   ajankäyttö eri tehtäväkonaisuuksittain. 
   701 
   702   Palavereissa käsitellään myös toteutettavan sovelluksen 
   703   ominaisuuksia ja vaatimuksia, sekä niiden toteutusratkaisuja. 
   704   Palavereissa käsiteltävät asiat pyritään käymään 
   705   läpi niin perusteellisesti, että asiakkaan edustajat ja 
   706   projektiryhmän jäsenet ymmärtävät asiat samalla tavalla, 
   707   eikä väärinymmärryksiä pääse syntymään. Jos 
   708   projektiryhmällä on esittää sovelluksesta konkreettisia 
   709   käyttöliittymään liittyviä demoja tai prototyyppejä, ne 
   710   esitellään palavereissa. Palavereissa sovitaan myös projektiin 
   711   liittyvistä käytänteistä. 
   712 
   713   Ryhmän jäsenet toimivat vuorollaan palavereissa sihteerinä tai 
   714   puheenjohtajana siten, että kyseiset tehtävät kiertävät 
   715   ryhmän keskenään sopimassa järjestyksessä. Puheenjohtaja 
   716   johtaa keskustelua ja pitää huolen siitä, että palaveri etenee 
   717   esityslistan osoittamalla tavalla. Sihteeri laatii palaverista 
   718   pöytäkirjan, jonka hän toimittaa myöhemmin palaverin 
   719   puheenjohtajalle tarkastettavaksi. Kun pöytäkirja on puheenjohtajan 
   720   osalta hyväksytty, puheenjohtaja tai sihteeri toimittaa sen koko 
   721   projektiorganisaatiolle. Tämän lisäksi jokaisen ryhmän 
   722   jäsenen laatima ensimmäinen pöytäkirja toimitetaan myös 
   723   vastaavan ohjaajan ja kirjoitusviestinnän opettajan 
   724   esitarkastettavaksi. Pöytäkirja hyväksytetään seuraavassa 
   725   palaverissa, ja siihen voidaan tällöin esittää muutoksia. 
   726 
   727  5.3 Tiedostojen nimeäminen 
   728 
   729   Lähdekooditiedostojen nimeämisessä käytetään C#-kielen 
   730   yleisiä käytänteitä. Tiedostojen ja hakemistojen nimet 
   731   kirjoitetaan englanniksi. Lisäksi tiedostonimet kirjoitetaan aina 
   732   pienillä kirjaimilla ja välilyönnit korvataan alaviivoilla (_). 
   733   Lähdekoodissa ja dokumentoinnissa käytettyjen tekstitiedostojen 
   734   tallennusmerkistönä käytetään ensisijaisesti 
   735   UTF-8-koodausta. 
   736 
   737   Dokumenttitiedostot nimetään projektin nimen ohella niiden 
   738   sisältöä kuvaavilla nimillä. Julkistettaessa nimiin 
   739   lisätään versionumero luvussa 5.6 esitettyjen käytänteiden 
   740   mukaisesti. Esimerkiksi projektisuunnitelman pdf-tiedosto nimettäisiin 
   741   halyri_projektisuunitelma_[numero].[numero].[numero].pdf 
   742 
   743  5.4 Hakemistorakenne 
   744 
   745   Projektin tulokset tallennetaan CD-levylle ja projektin WWW-hakemistoon 
   746   päähakemiston alle seuraavan hakemistorakenteen mukaisesti: 
   747        dokumentit   
   748             ajankaytto   
   749             esittelyt   
   750             itsearvioinnit   
   751             projektiraportti   
   752             projektisuunnitelma   
   753             sovellusraportti   
   754             vaatimusmaarittely   
   755             lisenssisitoumus   
   756        palaverit   
   757             esityslistat   
   758             materiaalit   
   759             poytakirjat   
   760             tilakatsaukset   
   761             katselmoinnit   
   762        testaus   
   763             testausraportit   
   764             testaussuunnitelmat   
   765        sahkopostiarkistot   
   766             halyri   
   767             halyri_opetus   
   768        software   
   769           class_documentation   
   770           installation_documents   
   771           installation_files   
   772           source_code 
   773 
   774  5.5 Lähdekoodi 
   775 
   776   Projektissa toteutettava lähdekoodi sijoitetaan 
   777   YouSource-julkistusjärjestelmään. Sovelluksen lähdekoodi 
   778   kirjoitetaan noudattaen yleisiä C# -koodin käytänteitä [5]. 
   779   Lähdekoodin kommentoinnissa käytetään C#:n XML-tyylistä 
   780   käytäntöä. Kommentoinnissa käytetään XML-tyyliä, 
   781   jotta lähdekoodista voidaan generoida luokkadokumentaatio 
   782   Doxygen-ohjelmalla. Lähdekoodissa käytetyt aliohjelmat, luokat ja 
   783   muuttujat nimetään mahdollisimman kuvaavilla englanninkielisillä 
   784   nimillä. Myös koko lähdekoodin kommentointi toteutetaan 
   785   englanniksi. Usean sanan nimet kirjoitetaan CamelCasena ja lähdekoodiin 
   786   sallitaan enintään 80 merkkiä riviä kohden. 
   787 
   788   Seuraavassa on esimerkki edellä esitettyjen käytänteiden 
   789   mukaisesta C# -koodista. 
   790   /// The MIT License (MIT)   
   791   /// Copyright (C) 2014 Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen   
   792   ///   
   793   /// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy 
   794     
   795   /// of this software and associated documentation files (the ~Software~), to 
   796     
   797   /// deal in the Software without restriction, including without limitation the 
   798     
   799   /// rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,   
   800   /// and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the 
   801     
   802   /// Software is furnished to do so, subject to the following conditions:   
   803   ///   
   804   /// The above copyright notice and this permission notice shall be included in 
   805     
   806   /// all copies or substantial portions of the Software.   
   807   ///   
   808   /// THE SOFTWARE IS PROVIDED ~AS IS~, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 
   809     
   810   /// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
   811     
   812   /// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 
   813     
   814   /// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 
   815     
   816   /// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING 
   817     
   818   /// FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS 
   819     
   820   /// IN THE SOFTWARE.   
   821     
   822   using System;   
   823   using HalyriServer.Model.Transfer;   
   824   using HalyriServer.Services.Exceptions;   
   825     
   826   namespace HalyriServer.Controllers   
   827   {   
   828       /// <author>Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen</author>   
   829       /// <summary>   
   830       /// The singleton class manages active emergency connections (Connection). 
   831     
   832       /// It contains a dictionary for active connections and their   
   833       /// identifying GUIDs. All emergency connection states and life cycle methods 
   834     
   835       /// are handled by the class. It functions as a broker  between the mobile 
   836     
   837       ///  emergency connection client and the call center client.   
   838       /// </summary>   
   839       public class ConnectionController   
   840       {   
   841           private static readonly Lazy<ConnectionController> instance =   
   842               new Lazy<ConnectionController>(() => new ConnectionController()); 
   843     
   844           private DatabaseController databaseController;   
   845     
   846           /// <summary>   
   847           /// Returns the ConnectionController instance.   
   848           /// </summary>   
   849           public static ConnectionController Instance   
   850           {   
   851               get { return instance.Value; }   
   852           }   
   853     
   854           /// <summary>   
   855           /// The method generates a new GUID. It currently uses  Guid.NewGuid() of 
   856     
   857           /// .NET framework. No collision checking is performed. All-zero GUIDs are 
   858     
   859           /// not returned.   
   860           /// </summary>   
   861           /// <returns>A new GUID formatted as a string.</returns>   
   862           /// <example>   
   863           /// <pre name=~test~>   
   864           /// GetNewGuidStrig().length() > 0 === true;   
   865           /// GetNewGuidStrig().length() < 25 === true;   
   866           /// GetNewGuidStrig().length() == 25 === false;   
   867           /// </pre>   
   868           /// </example>   
   869           public string GetNewGuidStrig()   
   870           {   
   871               Guid guid;   
   872               do   
   873                   guid = Guid.NewGuid();   
   874               while (guid == Guid.Empty);   
   875               return guid.ToString();   
   876           }   
   877     
   878       }   
   879   } 
   880 
   881  5.6 Versiointi ja versiohallinta 
   882 
   883   Sovelluksen lähdekoodi sijoitetaan Git-pohjaiseen 
   884   YouSource-julkistusjärjestelmään, josta se on myös tilaajan 
   885   edustajien ja ohjaajien saatavilla. Kaikki sovellukseen ja projektiin 
   886   liittyvä julkistettu dokumentaatio säilytetään 
   887   trac-wikissä. 
   888 
   889   Dokumenttien versioissa tullaan käyttämään kolmiportaista 
   890   versionumerointia. 
   891   Ryhmän sisäiset versiot aloitetaan versionumerosta 0.0.1, ja kunkin 
   892   uuden version osalta kasvatetaan vähiten merkitsevää numeroa 
   893   yhdellä. Tällöin toinen versio on versionumeroltaan 0.0.2. 
   894   Projektiorganisaatiolle julkistettavien versioiden numerointi aloitetaan 
   895   versionumerosta 0.1.0. Seuraavat versiot numeroidaan kasvattamalla toisen 
   896   tason numeroa yhdellä. Ensimmäisen hyväksytyn version numero on 
   897   1.0.0, ja sitä seuraavissa hyväksytyissä versioissa kasvatetaan 
   898   toisen tason numeroa yhdellä. 
   899 
   900  5.7 Testaus 
   901 
   902   Toteutetun sovelluksen toiminnan verifiointi tapahtuu yksikkö- ja 
   903   järjestelmätestauksella. Yksikkötestaus toteutetaan testaamalla 
   904   yksittäiset aliohjelmat ja metodit ComTestin C#-versiolla [3], 
   905   mikäli se on mahdollista. Yksikkötestit laatii ja suorittaa 
   906   aliohjelman tekijä. 
   907 
   908   Järjestelmätestaukseen osallistuvat kaikki projektiryhmän 
   909   jäsenet.Testausdokumenttien vastuuhenkilö laatii järjestelmän 
   910   testaussuunnitelmat vaatimusmäärittelyn pohjalta, ja suoritettavista 
   911   testauskerroista laaditaan testausraportit. Testaussuunnitelma 
   912   sisältää eri testauskerroilla suoritettavat testitapaukset. 
   913   Testausraportissa kuvataan yksittäisellä testauskerralla 
   914   suoritettujen testitapausten tulokset, virheet ja mahdolliset puutteet. 
   915 
   916  5.8 Tulosten katselmoinnit ja hyväksyminen 
   917 
   918   Ryhmän projektissa kirjoittama lähdekoodi tullaan katselmoimaan 
   919   vähintään kaksi kertaa projektin aikana. Katselmointiin 
   920   osallistuu teknisen ohjaajan lisäksi koko projektiryhmä, ja 
   921   projektiryhmä kirjaa katselmoinnin havainnot muistioksi. 
   922   Katselmoinnissa tekninen ohjaaja kommentoi lähdekoodia antaen 
   923   vinkkejä ja parannusehdotuksia. Tekninen ohjaaja myös hyväksyy 
   924   lähdekoodin joko viimeisessä katselmoinnissa tai sähköpostitse. 
   925 
   926   Projektin lopussa tulokset kokonaisuutena hyväksytetään projektin 
   927   ohjaajilla ja tilaajan edustajilla. Yksittäisistä tuloksista 
   928   tilaajan edustajan hyväksyntä tarvitaan vähintään 
   929   toteutetuille sovelluksille, sovellusraportille ja 
   930   vaatimusmäärittelylle. Tekninen ohjaaja hyväksyy lähdekoodin 
   931   yhdessä tilaajan edustajan kanssa. Vastaava ohjaaja hyväksyy 
   932   projektin keskeisimmät dokumentit, joita ovat projektisuunnitelma, 
   933   projektiraportti, sovellusraportti ja vaatimusmäärittely. 
   934   Projektisuunnitelma ja projektiraportti, sovellusraportti sekä 
   935   vaatimusmäärittely hyväksytään projektipäällikön, 
   936   tilaajan edustajan ja projektin vastaavan ohjaajan allekirjoituksilla. 
   937 
   938  5.9 Tulosten koostaminen ja toimittaminen 
   939 
   940   Projektiryhmä kokoaa projektin tulokset projektikansioon ja CD-levylle. 
   941   Projektikansioon kerätään kaikki projektissa laaditut dokumentit 
   942   ja lähdekoodi. Lisäksi sähköpostiarkistot, tiivistetty 
   943   projektin kuvaus ja jäsenten itsearvioinnit liitetään 
   944   projektikansioon ja CD-levylle. CD-levylle tallennetaan edellisten 
   945   lisäksi myös kehitetty ajettava sovellus ml. asennuspaketti ja 
   946   asennusohjeet. 
   947 
   948   CD-levy koostetaan vasta, kun kaikki projektin tulokset on hyväksytty. 
   949   Tulokset toimitetaan tilaajalle CD-levyllä. Laitokselle toimitetaan 
   950   projektikansio, joka sisältää projekti-CD:n. Kolmas CD-levy 
   951   toimitetaan laitoksen arkistoon. Projektikansio sijoitetaan projektitilan 
   952   kokoushuoneessa olevaan kirjahyllyyn. 
   953 
   954   Projektissa käytetty palvelin siirretään projektin 
   955   päätyttyä tilaajan haltuun. Tietojärjestelmän 
   956   viimeisimmät versiot ovat saatavilla YouSourcesta osoitteesta 
   957   https://yousource.it.jyu.fi/halyri/ 
   958 
  666959Luku 6 
  667960Tehtävät, työmäärät ja työnjako 
  668961 
  669 Luvussa määritellään projektiryhmän jäsenten vastuualueet sekä eri tehtävien työmäärät ja työnjako. 
  670 6.1 Vastuualueet 
  671  
  672 Projektipäällikkönä toimii Niko Mononen ja varapäällikkönä Atte Söderlund. Projektipäällikön vastuulle kuuluvat projektin suunnittelu ja hallinta sekä ajankäytön seuranta. Projektipäällikkö vastaa myös projektisuunnitelman ja projektiraportin laatimisesta. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu lisäksi projektin tilan seuranta ja poikkeamiin reagoiminen. Jos projektipäällikkö ei jostain syystä pysty hoitamaan jotain edellä mainituista tehtävistä, vastuu siirtyy varapäällikölle. 
  673  
  674 Ryhmä jakaa tehtäviä monipuolisesti siten, että kaikki tekevät ainakin jossain vaiheessa projektia suunnittelua, toteutusta ja testausta. Tällöin kukin projektiryhmän jäsen saa kokemusta em. kehitysprosessin tehtäväkokonaisuuksista. Tuloksille on alustavasti nimetty vastuuhenkilöt taulukossa 6.1. 
  675  
  676          
  677  
  678 Tulos 
  679          
  680  
  681 Vastuuhenkilö 
  682          
  683  
  684 Hätäkeskussovellus 
  685          
  686  
  687 Ilkka Rautiainen 
  688          
  689  
  690 Käyttöliittymät 
  691          
  692  
  693 Atte Söderlund 
  694          
  695  
  696 Mobiilisovellus 
  697          
  698  
  699 Atte Söderlund 
  700          
  701  
  702 Palvelinsovellus 
  703          
  704  
  705 Veli-Mikko Puupponen 
  706          
  707  
  708 Projektisuunnitelma 
  709          
  710  
  711 Niko Mononen 
  712          
  713  
  714 Projektiraportti 
  715          
  716  
  717 Niko Mononen 
  718          
  719  
  720 Sovellusraportti 
  721          
  722  
  723 Atte Söderlund 
  724          
  725  
  726 Testausdokumentit 
  727          
  728  
  729 Ilkka Rautiainen 
  730          
  731  
  732 Tietokanta 
  733          
  734  
  735 Veli-Mikko Puupponen 
  736          
  737  
  738 Vaatimusmäärittely 
  739          
  740  
  741 Veli-Mikko Puupponen 
  742          
  743  
  744 Taulukko 6.1: Olennaisten tulosten vastuuhenkilöt 
  745  
  746 Vastuuhenkilö vastaa kyseisen tuloksen etenemisestä ja laadusta. Dokumentointia toteutetaan koko projektin ajan tasaisesti, jotta kaikki oleellinen saadaan kirjattua. Dokumentit laaditaan koko projektiryhmän voimin siten, että kukin laatii vähintään yhtä dokumenttia. 
  747  
  748 6.2 Työnositus ja työmäärä 
  749  
  750 Projektiryhmä käyttää projektiin 250 tuntia kutakin jäsentä kohden, joten koko ryhmän työtunnit ovat yhteensä 1000 tuntia. Työmäärä vastaa kymmentä opintopistetta ja noin 14 tuntia viikossa jäsentä kohden. Lisäksi kukin projektiryhmän jäsen käyttää yhteensä 70 tuntia oheiskursseihin. Projektin työmäärä jakautuu tehtävittäin ja jäsenten kesken kuvien 6.1 ja 6.2 mukaisesti. Suunnittelun ja toteutuksen työnositus perustuu kehitettävän tietojärjestelmän kokonaisrakenteeseen. Tehtävien jaossa on otettu huomioon jokaisen projektin jäsenen vastuualue. 
  751  
  752 Työmäärien suunittelussa on huomioitu kehitettävän tietojärjestelmän rakenne, projektin jäsenten taidot ja aikataulut sekä projektin aikataulu. Työmäärien järkevyyttä on pohdittu vertailemalla Paatti-projektin [2] suuniteltuja- ja toteutuneita työmääriä. 
  753  
  754 PIC 
  755 Kuva 6.1: Työajankäyttösuunnitelma tehtäväkokonaisuuksittain 1/2. 
  756  
  757 PICPICPIC 
  758 Kuva 6.2: Työajankäyttösuunnitelma tehtäväkokonaisuuksittain 2/2. 
   962   Luvussa määritellään projektiryhmän jäsenten 
   963   vastuualueet sekä eri tehtävien työmäärät ja työnjako. 
   964 
   965  6.1 Vastuualueet 
   966 
   967   Projektipäällikkönä toimii Niko Mononen ja 
   968   varapäällikkönä Atte Söderlund. Projektipäällikön 
   969   vastuulle kuuluvat projektin suunnittelu ja hallinta sekä 
   970   ajankäytön seuranta. Projektipäällikkö vastaa myös 
   971   projektisuunnitelman ja projektiraportin laatimisesta. 
   972   Projektipäällikön tehtäviin kuuluu lisäksi projektin tilan 
   973   seuranta ja poikkeamiin reagoiminen. Jos projektipäällikkö ei 
   974   jostain syystä pysty hoitamaan jotain edellä mainituista 
   975   tehtävistä, vastuu siirtyy varapäällikölle. 
   976 
   977   Ryhmä jakaa tehtäviä monipuolisesti siten, että kaikki 
   978   tekevät ainakin jossain vaiheessa projektia suunnittelua, toteutusta ja 
   979   testausta. Tällöin kukin projektiryhmän jäsen saa kokemusta em. 
   980   kehitysprosessin tehtäväkokonaisuuksista. Tuloksille on alustavasti 
   981   nimetty vastuuhenkilöt taulukossa 6.1. 
   982 
   983     ---------------------------------------------------------------------- 
   984 
   985   +------------------------------------------------------------------------+ 
   986   |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
   987   |Tulos                                         |Vastuuhenkilö          | 
   988   |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
   989   |Hätäkeskussovellus                      |Ilkka Rautiainen         | 
   990   |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
   991   |Käyttöliittymät                       |Atte Söderlund         | 
   992   |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
   993   |Mobiilisovellus                               |Atte Söderlund         | 
   994   |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
   995   |Palvelinsovellus                              |Veli-Mikko Puupponen     | 
   996   |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
   997   |Projektisuunnitelma                           |Niko Mononen             | 
   998   |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
   999   |Projektiraportti                              |Niko Mononen             | 
   1000   |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
   1001   |Sovellusraportti                              |Atte Söderlund         | 
   1002   |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
   1003   |Testausdokumentit                             |Ilkka Rautiainen         | 
   1004   |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
   1005   |Tietokanta                                    |Veli-Mikko Puupponen     | 
   1006   |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
   1007   |Vaatimusmäärittely                      |Veli-Mikko Puupponen     | 
   1008   |  ------------------------------------------  |  ---------------------  | 
   1009   +------------------------------------------------------------------------+ 
   1010 
   1011   Taulukko 6.1: Olennaisten tulosten vastuuhenkilöt 
   1012 
   1013     ---------------------------------------------------------------------- 
   1014 
   1015   Vastuuhenkilö vastaa kyseisen tuloksen etenemisestä ja laadusta. 
   1016   Dokumentointia toteutetaan koko projektin ajan tasaisesti, jotta kaikki 
   1017   oleellinen saadaan kirjattua. Dokumentit laaditaan koko projektiryhmän 
   1018   voimin siten, että kukin laatii vähintään yhtä dokumenttia. 
   1019 
   1020  6.2 Työnositus ja työmäärä 
   1021 
   1022   Projektiryhmä käyttää projektiin 250 tuntia kutakin 
   1023   jäsentä kohden, joten koko ryhmän työtunnit ovat yhteensä 
   1024   1000 tuntia. Työmäärä vastaa kymmentä opintopistetta ja noin 
   1025   14 tuntia viikossa jäsentä kohden. Lisäksi kukin 
   1026   projektiryhmän jäsen käyttää yhteensä 70 tuntia 
   1027   oheiskursseihin. Projektin työmäärä jakautuu tehtävittäin 
   1028   ja jäsenten kesken kuvien 6.1 ja 6.2 mukaisesti. Suunnittelun ja 
   1029   toteutuksen työnositus perustuu kehitettävän 
   1030   tietojärjestelmän kokonaisrakenteeseen. Tehtävien jaossa on 
   1031   otettu huomioon jokaisen projektin jäsenen vastuualue. 
   1032 
   1033   Työmäärien suunittelussa on huomioitu kehitettävän 
   1034   tietojärjestelmän rakenne, projektin jäsenten taidot ja 
   1035   aikataulut sekä projektin aikataulu. Työmäärien 
   1036   järkevyyttä on pohdittu vertailemalla Paatti-projektin [2] 
   1037   suuniteltuja- ja toteutuneita työmääriä. 
   1038 
   1039     ---------------------------------------------------------------------- 
   1040 
   1041   PIC 
   1042   Kuva 6.1: Työajankäyttösuunnitelma tehtäväkokonaisuuksittain 
   1043   1/2. 
   1044 
   1045     ---------------------------------------------------------------------- 
   1046 
   1047     ---------------------------------------------------------------------- 
   1048 
   1049   PICPICPIC 
   1050   Kuva 6.2: Työajankäyttösuunnitelma tehtäväkokonaisuuksittain 
   1051   2/2. 
   1052 
   1053     ---------------------------------------------------------------------- 
  7591054 
  7601055Luku 7 
  7611056Prosessi ja aikataulu 
  7621057 
  763 Luvussa kuvataan projektissa noudatettavaa prosessia ja suunniteltua aikataulua. 
  764 7.1 Prosessi 
  765  
  766 Projektin alussa on määrittelyn ja suunnittelun vaihe. Siinä suunnitellaan projektin läpivienti, kartoitetaan järjestelmän vaatimukset ja laaditaan vaatimusmäärittely sekä hahmotellaan sovelluksen käyttöliittymää, rakennetta ja arkkitehtuuria. 
  767  
  768 Ensimmäisessä kehitysvaiheessa toteutetaan mobiilisovelluksen, palvelimen ja hätäkeskuksen käyttöliittymän runko hyvin pienellä määrällä toivotuista toiminnoista. Kun runko on kasassa ja todettu toimivaksi, aletaan siihen toteuttamaan lisää ominaisuuksia vaatimusmäärittelyn pohjalta kahden viikon vaiheissa. Ohjelmistokehitysvaiheita on yhteensä viisi. Vaiheen aloittavassa palaverissa esitellään tämän hetkistä sovellusta ja päätetään tilaajan kanssa, mitä uusia ominaisuuksia kehitetään seuraavaksi. Jokaiseen vaiheeseen sisältyy ohjelmiston suunnittelua, toteutusta ja testausta. Projektin lopuksi on tulosten viimeistelyn ja raportoinnin vaihe. 
  769  
  770 7.2 Aikataulu 
  771  
  772 PIC 
  773 Kuva 7.1: Projektin Gantt-kaavio. 
  774  
  775 Kuvassa 7.1 on esitelty projektin suunniteltu aikataulu. Projekti alkoi 21.1.2014, ja se päättyy viimeistään toukokuun puolessa välissä. Ensimmäinen yksinkertainen prototyyppi on valmis 10.4. järjestettävään palaveriin mennessä, jonka jälkeen kahden viikon vaiheissa toteutetaan lisää ominaisuuksia palavereissa sovitun mukaisesti. Toukokuussa ei toteuteta uusia ominaisuuksia, vaan keskitytään ohjelmiston, lähdekoodin ja dokumentaation viimeistelyyn. 
   1058   Luvussa kuvataan projektissa noudatettavaa prosessia ja suunniteltua 
   1059   aikataulua. 
   1060 
   1061  7.1 Prosessi 
   1062 
   1063   Projektin alussa on määrittelyn ja suunnittelun vaihe. Siinä 
   1064   suunnitellaan projektin läpivienti, kartoitetaan järjestelmän 
   1065   vaatimukset ja laaditaan vaatimusmäärittely sekä hahmotellaan 
   1066   sovelluksen käyttöliittymää, rakennetta ja arkkitehtuuria. 
   1067 
   1068   Ensimmäisessä kehitysvaiheessa toteutetaan mobiilisovelluksen, 
   1069   palvelimen ja hätäkeskuksen käyttöliittymän runko hyvin 
   1070   pienellä määrällä toivotuista toiminnoista. Kun runko on 
   1071   kasassa ja todettu toimivaksi, aletaan siihen toteuttamaan lisää 
   1072   ominaisuuksia vaatimusmäärittelyn pohjalta kahden viikon vaiheissa. 
   1073   Ohjelmistokehitysvaiheita on yhteensä viisi. Vaiheen aloittavassa 
   1074   palaverissa esitellään tämän hetkistä sovellusta ja 
   1075   päätetään tilaajan kanssa, mitä uusia ominaisuuksia 
   1076   kehitetään seuraavaksi. Jokaiseen vaiheeseen sisältyy ohjelmiston 
   1077   suunnittelua, toteutusta ja testausta. Projektin lopuksi on tulosten 
   1078   viimeistelyn ja raportoinnin vaihe. 
   1079 
   1080  7.2 Aikataulu 
   1081 
   1082     ---------------------------------------------------------------------- 
   1083 
   1084   PIC 
   1085   Kuva 7.1: Projektin Gantt-kaavio. 
   1086 
   1087     ---------------------------------------------------------------------- 
   1088 
   1089   Kuvassa 7.1 on esitelty projektin suunniteltu aikataulu. Projekti alkoi 
   1090   21.1.2014, ja se päättyy viimeistään toukokuun puolessa 
   1091   välissä. Ensimmäinen yksinkertainen prototyyppi on valmis 10.4. 
   1092   järjestettävään palaveriin mennessä, jonka jälkeen 
   1093   kahden viikon vaiheissa toteutetaan lisää ominaisuuksia palavereissa 
   1094   sovitun mukaisesti. Toukokuussa ei toteuteta uusia ominaisuuksia, vaan 
   1095   keskitytään ohjelmiston, lähdekoodin ja dokumentaation 
   1096   viimeistelyyn. 
   1097 
  7761098Luku 8 
  7771099Riskit ja riskien hallinta 
  7781100 
  779 Luvussa kuvataan projektissa tiedostetut riskit ja niiden vaikutukset projektin tuloksiin tai läpivientiin. Lisäksi kuvataan toimia niiden ennakoimiseksi ja ehkäisemiseksi sekä niistä toipumiseen. 
  780 8.1 Riskien todennäköisyydet ja haitat 
  781  
  782 Riskien todennäköisyydet ja niistä seuraavat haittavaikutukset on arvioitu taulukossa 8.1. Todennäköisyyttä ja haittavaikutusta arvioidaan asteikolla pieni, keskinkertainen ja suuri. 
  783  
  784                  
  785  
  786 Riski 
  787         Todennäköisyys  Haittavaikutus 
  788                  
  789                  
  790  
  791 Alustan rajoitukset 
  792         keskinkertainen         suuri 
  793                  
  794  
  795 Kehittäjien tietotaidon puutteet 
  796         keskinkertainen         keskinkertainen 
  797                  
  798  
  799 Tavoitteiden rajaaminen 
  800         keskinkertainen         keskinkertainen 
  801                  
  802  
  803 Tiedotuksen puutteet 
  804         pieni   keskinkertainen 
  805                  
  806  
  807 Jäsenten poissaolot 
  808         keskinkertainen         pieni 
  809                  
  810  
  811 Kokemattomuus projektihallinnassa 
  812         keskinkertainen         pieni 
  813                  
  814  
  815 Taulukko 8.1: Arvioitujen riskien todennäköisyys ja haittavaikutus. 
  816  
  817 8.2 Alustan rajoitukset 
  818  
  819 Projektiryhmä joutuu päättämään yhdessä tilaajan edustajien kanssa, mille alustoille tietojärjestelmään kuuluvat sovellukset toteutetaan projektin aikana. Koska alustat ovat hyvin erilaisia, voi jonkin ominaisuuden toteuttaminen vaatia huomattavasti enemmän resursseja kuin jollakin toisella alustalla. Alustan valinnasta riippuen joitakin tietojärjestelmältä vaadittuja ominaisuuksia saatetaan joutua rajaamaan projektin ulkopuolelle. 
  820  
  821 Riskiä ehkäistään tutustumalla etukäteen eri alustoihin mahdollisimman hyvin. Riskin toteutuessa on mahdollista vaihtaa käytettävää alustaa tai rajata joitakin toteutettavia ominaisuuksia projektin ulkopuolelle. 
  822  
  823 8.3 Kehittäjien tietotaidon puutteet 
  824  
  825 Ohjelmiston toteutuksessa käytetään monia eri työkaluja ja tekniikoita, joista projektiryhmän jäsenillä ei ole aikaisempaa kokemusta. Näin ollen ryhmä ei aina osaa ennakoida mahdollisia ongelmakohtia. Tietotaidon puute voi vaikeuttaa tavoitteiden toteuttamista ja viivästyttää projektin aikataulua. 
  826  
  827 Riskin ehkäisemiseksi ryhmän jäsenet tutustuvat käytettäviin työkaluihin ja tekniikoihin. Ongelmia kohdatessa ryhmän jäsenten tietoa pyritään hyödyntämään keskustelemalla ongelmasta. Ongelmatilanteissa projektiryhmällä on myös käytettävissään kaksi teknistä ohjaajaa ja asiantuntijoita. 
  828  
  829 8.4 Tavoitteiden rajaaminen 
  830  
  831 Tilaajan edustajien tavoitteet poikkeavat toisistaan, ja niissä painotetaan eri asioita, joten vaatimusmäärittelyn laatimiseen on kiinnitettävä paljon huomiota. Ryhmän muodostama kuva ohjelmiston tavoitteista voi erota tilaajan toiveista ja tarpeista. Tällöin tietojärjestelmä ei tule projektin päättyessä sisältämään kaikkia vaatimusmäärittelyssä kuvattuja ominaisuuksia. 
  832  
  833 Riskin ehkäisemiseksi projektiryhmä joutuu projektin alussa käyttämään paljon aikaa sovittaakseen tilaajan näkemykset yhtenäiseksi vaatimusmäärittelyksi [6]. Ennen kuin ohjelmiston toteutus aloitetaan, pitää projektiryhmällä ja tilaajalla olla selkeä kuva siitä, mitä ohjelmiston osia ja toimintoja on mahdollista saada projektin aikana valmiiksi. Vaatimusmäärittelyyn tulee kirjata vähintään projektissa toteutettavat vaatimukset ja priorisoida ne. 
  834  
  835 Sovittujen tavoitteiden muuttuessa täytyy ryhmän ja tilaajan yhdessä päättää, mitä vaatimusmäärittelyn vaatimuksia voidaan siirtää jatkokehitykseen, jotta uudet tavoitteet voidaan toteuttaa pysyen aikataulussa. Jos projektin kuluessa huomataan, että vaatimusmäärittelyn priorisointi on liian optimistinen ja kaikkia luvattuja vaatimuksia ei ehditä toteuttaa, täytyy ryhmän ja tilaajan yhdessä päättää, mitä vaatimusmäärittelyn vaatimuksia voidaan siirtää pienemmälle prioriteetille. 
  836  
  837 8.5 Tiedotuksen puutteet 
  838  
  839 Projektiorganisaatiossa tiedonkulku on tärkeää. Tiedotuksen puutteet voivat vaarantaa koko projektin aikataulussa pysymisen tai tulokset eivät vastaa tilaajan kokonaistavoitteita. 
  840  
  841 Riskin ehkäisemiseksi ryhmän jäsenten tiedotuksen täytyy olla riittävää, jotta jokainen projektiorganisaation jäsen pysyy ajantasalla projektin kulusta ja omista tehtävistään projektin eteenpäin viemiseksi. Ehkäisykeinoja muodostuville ongelmille on kuvattu luvuissa 5.1 ja 5.2. Jos projektin tiedotuksessa havaitaan puutteita, projektipäällikön täytyy pystyä havaitsemaan ongelmat ja pyytää asianomaisia parantamaan tiedottamistaan. Jokaisen projektiorganisaation jäsenen täytyy tiedottaa havaituista ongelmista ja valmistuneista tehtävistä asiaankuuluville henkilöille. 
  842  
  843 8.6 Jäsenten poissaolot 
  844  
  845 Ryhmän yhdellä tai useammalla jäsenellä voi olla suunniteltuja (kuten esimerkiksi matka) tai ennakoimattomia (kuten sairastuminen) poissaoloja. Ryhmän jäsenten poissaolot saattavat hidastaa ohjelmiston kehitystä. 
  846  
  847 Riskin ehkäisemiseksi suunnitellut poissaolot huomioidaan tehtävien jaossa etukäteen. Lyhyet poissaolot voidaan ratkaista työtuntien tasaamisella poissaolon jälkeen, ja pidemmän poissaolon tapauksessa asiasta keskustellaan projektin ohjaajan kanssa. Jos poissaolo vaikuttaa projektin aikatauluun tai tuloksiin, täytyy asiasta keskustella tilaajan kanssa ja neuvotella muutoksista toteutettaviin vaatimuksiin. 
  848  
  849 8.7 Kokemattomuus projektihallinnassa 
  850  
  851 Projektipäälliköllä ei ole aiempaa kokemusta projektin läpiviemisestä päällikkönä, joten työmäärien ja aikataulun arvioiminen on vaikeaa. Kokemattomuudesta johtuen työtehtävien tasainen jakaminen ryhmän jäsenille ja ryhmän jäsenten taitojen hyödyntäminen ei välttämättä ole ihanteellista. 
  852  
  853 Riskien ehkäisemisessä ja siitä toipumisessa ryhmän jäsenten apu projektipäälliköille on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi mahdollisten ongelmien havainnoinnissa auttavat tilakatsaukset ja projektiryhmän keskinäiset tapaamiset. 
  854  
  855 Ryhmän jäsenten täytyy muistaa, että projektipäällikkö on myös oppimassa projektin johtamista. Projektiryhmän jäsenillä on velvollisuus huomauttaa, jos projekti ei etene oikeaan suuntaan. Ryhmän jäsenten täytyy lisäksi olla oma-aloitteisia ja huomauttaa, jos jotkin tehtävät jäävät tekemättä. Jos projektin hallinnassa esiintyy ongelmia, täytyy niistä keskustella vastaavan ohjaajan kanssa. 
   1101   Luvussa kuvataan projektissa tiedostetut riskit ja niiden vaikutukset 
   1102   projektin tuloksiin tai läpivientiin. Lisäksi kuvataan toimia niiden 
   1103   ennakoimiseksi ja ehkäisemiseksi sekä niistä toipumiseen. 
   1104 
   1105  8.1 Riskien todennäköisyydet ja haitat 
   1106 
   1107   Riskien todennäköisyydet ja niistä seuraavat haittavaikutukset on 
   1108   arvioitu taulukossa 8.1. Todennäköisyyttä ja haittavaikutusta 
   1109   arvioidaan asteikolla pieni, keskinkertainen ja suuri. 
   1110 
   1111     ---------------------------------------------------------------------- 
   1112 
   1113   +------------------------------------------------------------------------+ 
   1114   |  -------------------------------  |  ----------------  |  -----------  | 
   1115   |Riski                              |Todennäköisyys |Haittavaikutus | 
   1116   |  -------------------------------  |  ----------------  |  -----------  | 
   1117   |  -------------------------------  |  ----------------  |  -----------  | 
   1118   |Alustan rajoitukset                |keskinkertainen     |suuri          | 
   1119   |  -------------------------------  |  ----------------  |  -----------  | 
   1120   |Kehittäjien tietotaidon puutteet|keskinkertainen     |keskinkertainen| 
   1121   |  -------------------------------  |  ----------------  |  -----------  | 
   1122   |Tavoitteiden rajaaminen            |keskinkertainen     |keskinkertainen| 
   1123   |  -------------------------------  |  ----------------  |  -----------  | 
   1124   |Tiedotuksen puutteet               |pieni               |keskinkertainen| 
   1125   |  -------------------------------  |  ----------------  |  -----------  | 
   1126   |Jäsenten poissaolot             |keskinkertainen     |pieni          | 
   1127   |  -------------------------------  |  ----------------  |  -----------  | 
   1128   |Kokemattomuus projektihallinnassa  |keskinkertainen     |pieni          | 
   1129   |  -------------------------------  |  ----------------  |  -----------  | 
   1130   +------------------------------------------------------------------------+ 
   1131 
   1132   Taulukko 8.1: Arvioitujen riskien todennäköisyys ja haittavaikutus. 
   1133 
   1134     ---------------------------------------------------------------------- 
   1135 
   1136  8.2 Alustan rajoitukset 
   1137 
   1138   Projektiryhmä joutuu päättämään yhdessä tilaajan 
   1139   edustajien kanssa, mille alustoille tietojärjestelmään kuuluvat 
   1140   sovellukset toteutetaan projektin aikana. Koska alustat ovat hyvin 
   1141   erilaisia, voi jonkin ominaisuuden toteuttaminen vaatia huomattavasti 
   1142   enemmän resursseja kuin jollakin toisella alustalla. Alustan valinnasta 
   1143   riippuen joitakin tietojärjestelmältä vaadittuja ominaisuuksia 
   1144   saatetaan joutua rajaamaan projektin ulkopuolelle. 
   1145 
   1146   Riskiä ehkäistään tutustumalla etukäteen eri alustoihin 
   1147   mahdollisimman hyvin. Riskin toteutuessa on mahdollista vaihtaa 
   1148   käytettävää alustaa tai rajata joitakin toteutettavia 
   1149   ominaisuuksia projektin ulkopuolelle. 
   1150 
   1151  8.3 Kehittäjien tietotaidon puutteet 
   1152 
   1153   Ohjelmiston toteutuksessa käytetään monia eri työkaluja ja 
   1154   tekniikoita, joista projektiryhmän jäsenillä ei ole aikaisempaa 
   1155   kokemusta. Näin ollen ryhmä ei aina osaa ennakoida mahdollisia 
   1156   ongelmakohtia. Tietotaidon puute voi vaikeuttaa tavoitteiden toteuttamista 
   1157   ja viivästyttää projektin aikataulua. 
   1158 
   1159   Riskin ehkäisemiseksi ryhmän jäsenet tutustuvat 
   1160   käytettäviin työkaluihin ja tekniikoihin. Ongelmia kohdatessa 
   1161   ryhmän jäsenten tietoa pyritään hyödyntämään 
   1162   keskustelemalla ongelmasta. Ongelmatilanteissa projektiryhmällä on 
   1163   myös käytettävissään kaksi teknistä ohjaajaa ja 
   1164   asiantuntijoita. 
   1165 
   1166  8.4 Tavoitteiden rajaaminen 
   1167 
   1168   Tilaajan edustajien tavoitteet poikkeavat toisistaan, ja niissä 
   1169   painotetaan eri asioita, joten vaatimusmäärittelyn laatimiseen on 
   1170   kiinnitettävä paljon huomiota. Ryhmän muodostama kuva ohjelmiston 
   1171   tavoitteista voi erota tilaajan toiveista ja tarpeista. Tällöin 
   1172   tietojärjestelmä ei tule projektin päättyessä 
   1173   sisältämään kaikkia vaatimusmäärittelyssä kuvattuja 
   1174   ominaisuuksia. 
   1175 
   1176   Riskin ehkäisemiseksi projektiryhmä joutuu projektin alussa 
   1177   käyttämään paljon aikaa sovittaakseen tilaajan näkemykset 
   1178   yhtenäiseksi vaatimusmäärittelyksi [6]. Ennen kuin ohjelmiston 
   1179   toteutus aloitetaan, pitää projektiryhmällä ja tilaajalla olla 
   1180   selkeä kuva siitä, mitä ohjelmiston osia ja toimintoja on 
   1181   mahdollista saada projektin aikana valmiiksi. Vaatimusmäärittelyyn 
   1182   tulee kirjata vähintään projektissa toteutettavat vaatimukset ja 
   1183   priorisoida ne. 
   1184 
   1185   Sovittujen tavoitteiden muuttuessa täytyy ryhmän ja tilaajan 
   1186   yhdessä päättää, mitä vaatimusmäärittelyn 
   1187   vaatimuksia voidaan siirtää jatkokehitykseen, jotta uudet tavoitteet 
   1188   voidaan toteuttaa pysyen aikataulussa. Jos projektin kuluessa huomataan, 
   1189   että vaatimusmäärittelyn priorisointi on liian optimistinen ja 
   1190   kaikkia luvattuja vaatimuksia ei ehditä toteuttaa, täytyy ryhmän 
   1191   ja tilaajan yhdessä päättää, mitä 
   1192   vaatimusmäärittelyn vaatimuksia voidaan siirtää pienemmälle 
   1193   prioriteetille. 
   1194 
   1195  8.5 Tiedotuksen puutteet 
   1196 
   1197   Projektiorganisaatiossa tiedonkulku on tärkeää. Tiedotuksen 
   1198   puutteet voivat vaarantaa koko projektin aikataulussa pysymisen tai 
   1199   tulokset eivät vastaa tilaajan kokonaistavoitteita. 
   1200 
   1201   Riskin ehkäisemiseksi ryhmän jäsenten tiedotuksen täytyy olla 
   1202   riittävää, jotta jokainen projektiorganisaation jäsen pysyy 
   1203   ajantasalla projektin kulusta ja omista tehtävistään projektin 
   1204   eteenpäin viemiseksi. Ehkäisykeinoja muodostuville ongelmille on 
   1205   kuvattu luvuissa 5.1 ja 5.2. Jos projektin tiedotuksessa havaitaan 
   1206   puutteita, projektipäällikön täytyy pystyä havaitsemaan 
   1207   ongelmat ja pyytää asianomaisia parantamaan tiedottamistaan. 
   1208   Jokaisen projektiorganisaation jäsenen täytyy tiedottaa havaituista 
   1209   ongelmista ja valmistuneista tehtävistä asiaankuuluville 
   1210   henkilöille. 
   1211 
   1212  8.6 Jäsenten poissaolot 
   1213 
   1214   Ryhmän yhdellä tai useammalla jäsenellä voi olla suunniteltuja 
   1215   (kuten esimerkiksi matka) tai ennakoimattomia (kuten sairastuminen) 
   1216   poissaoloja. Ryhmän jäsenten poissaolot saattavat hidastaa 
   1217   ohjelmiston kehitystä. 
   1218 
   1219   Riskin ehkäisemiseksi suunnitellut poissaolot huomioidaan tehtävien 
   1220   jaossa etukäteen. Lyhyet poissaolot voidaan ratkaista työtuntien 
   1221   tasaamisella poissaolon jälkeen, ja pidemmän poissaolon tapauksessa 
   1222   asiasta keskustellaan projektin ohjaajan kanssa. Jos poissaolo vaikuttaa 
   1223   projektin aikatauluun tai tuloksiin, täytyy asiasta keskustella 
   1224   tilaajan kanssa ja neuvotella muutoksista toteutettaviin vaatimuksiin. 
   1225 
   1226  8.7 Kokemattomuus projektihallinnassa 
   1227 
   1228   Projektipäälliköllä ei ole aiempaa kokemusta projektin 
   1229   läpiviemisestä päällikkönä, joten työmäärien ja 
   1230   aikataulun arvioiminen on vaikeaa. Kokemattomuudesta johtuen 
   1231   työtehtävien tasainen jakaminen ryhmän jäsenille ja ryhmän 
   1232   jäsenten taitojen hyödyntäminen ei välttämättä ole 
   1233   ihanteellista. 
   1234 
   1235   Riskien ehkäisemisessä ja siitä toipumisessa ryhmän 
   1236   jäsenten apu projektipäälliköille on ensiarvoisen 
   1237   tärkeää. Lisäksi mahdollisten ongelmien havainnoinnissa 
   1238   auttavat tilakatsaukset ja projektiryhmän keskinäiset tapaamiset. 
   1239 
   1240   Ryhmän jäsenten täytyy muistaa, että projektipäällikkö 
   1241   on myös oppimassa projektin johtamista. Projektiryhmän 
   1242   jäsenillä on velvollisuus huomauttaa, jos projekti ei etene oikeaan 
   1243   suuntaan. Ryhmän jäsenten täytyy lisäksi olla oma-aloitteisia 
   1244   ja huomauttaa, jos jotkin tehtävät jäävät tekemättä. 
   1245   Jos projektin hallinnassa esiintyy ongelmia, täytyy niistä 
   1246   keskustella vastaavan ohjaajan kanssa. 
   1247 
  8561248Luku 9 
  8571249Yhteenveto 
  8581250 
  859 Hälyri-projekti suorittaa alustavan toteutettavuuskartoituksen ja kehittää hätätietojärjestelmän prototyypin Sovellusprojekti-kurssilla keväällä 2014. Projektin tulokset luovutetaan tilaajalle toukokuun lopussa. 
  860  
  861 Kehitettävä prototyyppi on laaja ja monimutkainen, joten tietojärjestelmän sovellusten ominaisuuksien priorisointiin on kiinnitettävä erityisen paljon huomiota. Projektin onnistumisen esteenä olevat suurimmat riskit liittyvät alustan rajoituksiin, kehittäjien tietotaidon puutteisiin ja tavoitteiden rajaamiseen. Projektissa kehitettävän prototyypin pohjalta tullaan kehittämään tietojärjestelmästä pilottiversio, joten projektissa laadittuja dokumentteja tullaan hyödyntämään myöhemmin. 
  862  
  863 Tietojärjestelmän toteutuksen kokemuksen lisäksi sovellusprojekti antaa projektiryhmän jäsenille kattavan käsityksen ohjelmistoprojektissa työskentelystä sekä sen vaatimuksista ja työtavoista. Ryhmän jäsenet oppivat asioita käytännön tekemisen kautta sekä soveltavat aikaisemmilta kursseilta oppimaansa teoriatietoja ja taitoja. 
   1251   Hälyri-projekti suorittaa alustavan toteutettavuuskartoituksen ja 
   1252   kehittää hätätietojärjestelmän prototyypin 
   1253   Sovellusprojekti-kurssilla keväällä 2014. Projektin tulokset 
   1254   luovutetaan tilaajalle toukokuun lopussa. 
   1255 
   1256   Kehitettävä prototyyppi on laaja ja monimutkainen, joten 
   1257   tietojärjestelmän sovellusten ominaisuuksien priorisointiin on 
   1258   kiinnitettävä erityisen paljon huomiota. Projektin onnistumisen 
   1259   esteenä olevat suurimmat riskit liittyvät alustan rajoituksiin, 
   1260   kehittäjien tietotaidon puutteisiin ja tavoitteiden rajaamiseen. 
   1261   Projektissa kehitettävän prototyypin pohjalta tullaan 
   1262   kehittämään tietojärjestelmästä pilottiversio, joten 
   1263   projektissa laadittuja dokumentteja tullaan hyödyntämään 
   1264   myöhemmin. 
   1265 
   1266   Tietojärjestelmän toteutuksen kokemuksen lisäksi sovellusprojekti 
   1267   antaa projektiryhmän jäsenille kattavan käsityksen 
   1268   ohjelmistoprojektissa työskentelystä sekä sen vaatimuksista ja 
   1269   työtavoista. Ryhmän jäsenet oppivat asioita käytännön 
   1270   tekemisen kautta sekä soveltavat aikaisemmilta kursseilta oppimaansa 
   1271   teoriatietoja ja taitoja. 
   1272 
  8641273Luku 10 
  8651274Lähteet 
  8661275 
  867 [1]   Petri Heinonen, ”Ajankäytönseurantasovellus”, saatavilla Excel-muodossa <URL: http://appro.mit.jyu.fi/tools/ajankaytto/ajankaytonseuranta.xls>, Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta, viitattu 23.2.2014. 
  868  
  869 [2]   Tapio Keränen, Toni Salminen, Jari Salokangas ja Lauri Satokangas, ”Paatti-projekti”, saatavilla PDF-muodossa <URL: http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/>, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2012. 
  870  
  871 [3]   Tomi Karppinen, ”ComTest for C#”, saatavilla WWW-osoitteessa <URL: 
  872 https://trac.cc.jyu.fi/projects/comtest/wiki/ComTestCsharp>, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 14.2.2014. 
  873  
  874 [4]   Microsoft, ”Windows Phone SDK”, saatavilla WWW-osoitteessa <URL: 
  875 http://dev.windowsphone.com/en-_us/>, Microsoft, 2014. 
  876  
  877 [5]   Microsoft, ”C# Programming Guide”, saatavilla WWW-osoitteessa <URL: http://msdn.microsoft.com/en-_us/library/67ef8sbd.aspx>, Microsoft, 2014. 
  878  
  879 [6]   Niko Mononen, Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen ja Atte Söderlund, ”Hätäilmoitustietojärjestelmän vaatimusmäärittely”, saatavilla WWW-osoitteessa <URL: https://trac.cc.jyu.fi/projects/sovproj/wiki/Halyri/Vaatimusmaarittely>, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2014. 
  880  
  881 [7]   Jukka-Pekka Santanen, ”Tietotekniikan Sovellusprojektien ohje”, saatavilla WWW-osoitteessa <URL: http://www.mit.jyu.fi/opetus/sovellusprojektit/projohje.html>, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 29.1.2013. 
  882  
   1276   [1]   Petri Heinonen, "Ajankäytönseurantasovellus", saatavilla 
   1277   Excel-muodossa <URL: 
   1278   http://appro.mit.jyu.fi/tools/ajankaytto/ajankaytonseuranta.xls>, 
   1279   Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta, viitattu 
   1280   23.2.2014. 
   1281 
   1282   [2]   Tapio Keränen, Toni Salminen, Jari Salokangas ja Lauri 
   1283   Satokangas, "Paatti-projekti", saatavilla PDF-muodossa <URL: 
   1284   http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/>, Jyväskylän yliopisto, 
   1285   tietotekniikan laitos, 2012. 
   1286 
   1287   [3]   Tomi Karppinen, "ComTest for C#", saatavilla WWW-osoitteessa <URL: 
   1288   https://trac.cc.jyu.fi/projects/comtest/wiki/ComTestCsharp>, 
   1289   Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 14.2.2014. 
   1290 
   1291   [4]   Microsoft, "Windows Phone SDK", saatavilla WWW-osoitteessa <URL: 
   1292   http://dev.windowsphone.com/en-_us/>, Microsoft, 2014. 
   1293 
   1294   [5]   Microsoft, "C# Programming Guide", saatavilla WWW-osoitteessa <URL: 
   1295   http://msdn.microsoft.com/en-_us/library/67ef8*d.aspx>, Microsoft, 2014. 
   1296 
   1297   [6]   Niko Mononen, Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen ja Atte 
   1298   Söderlund, "Hätäilmoitustietojärjestelmän 
   1299   vaatimusmäärittely", saatavilla WWW-osoitteessa <URL: 
   1300   https://trac.cc.jyu.fi/projects/sovproj/wiki/Halyri/Vaatimusmaarittely>, 
   1301   Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2014. 
   1302 
   1303   [7]   Jukka-Pekka Santanen, "Tietotekniikan Sovellusprojektien ohje", 
   1304   saatavilla WWW-osoitteessa <URL: 
   1305   http://www.mit.jyu.fi/opetus/sovellusprojektit/projohje.html>, 
   1306   Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 29.1.2013. 
  8831307 
  8841308== Projektisuunitelma ==