Changes between Version 4 and Version 5 of Halyri/Projektisuunitelma


Ignore:
Timestamp:
2014-05-03 17:38:54 (5 years ago)
Author:
nimajomo
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Halyri/Projektisuunitelma

  v4 v5  
   1 
   2Hälyri-Sovellusprojekti 
   3Niko Mononen 
   4Veli-Mikko Puupponen 
   5Ilkka Rautiainen 
   6Atte Söderlund 
   7Projektisuunnitelma 
   8Versio: 0.5.0 
   9Julkinen 
   103. toukokuuta 2014 
   11Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Hyväksyjä PäivämääräAllekirjoitus Nimenselvennys 
   12Projektipäällikkö __.__.2014 
   13 
   14Tilaaja __.__.2014 
   15 
   16Ohjaaja __.__.2014 
   17 
   18 
   19Tietoa dokumentista 
   20Tekijät: 
   21   ∙  Niko Mononen (NM)                 niko.m.mononen@student.jyu.fi 
   22   ∙  Veli-Mikko Puupponen (VMP)                veli-mikko.a.puupponen@student.jyu.fi 
   23   ∙  Ilkka Rautiainen (IR)             ilkka.t.rautiainen@student.jyu.fi 
   24   ∙  Atte Söderlund (AS)               atte.a.soderlund@student.jyu.fi 
   25Dokumentin nimi: Hälyri-projekti, Projektisuunnitelma Sivumäärä: 41 Tiedosto: Halyri_projektisuunnitelma.tex Tiivistelmä: Projektisuunnitelmassa kuvataan Hälyri-projektin suunniteltua läpivientiä. Suunnitelmassa esitellään projektin taustoja, tavoitteita, käytettävissä olevat resurssit ja käytänteet. Suunnitelmassa kuvataan myös projektin tehtävien työmääriä ja jakautumista jäsenten kesken, sekä projektin prosessia ja läpiviennin aikataulua. Suunnitelmassa kartoitetaan projektiin liittyviä riskejä, arvioidaan niiden todennäköisyyttä ja toteutumisen haittavaikutuksia sekä kuvataan riskien hallintaa. Avainsanat: Aikataulu, EKG, hätäkeskus, hätäpuhelu, käytänteet, matkapuhelin, ohjelmistoprojekti, projektisuunitelma, prosessi, resurssit, riskien hallinta, sovellus, tavoitteet, taustaa, tehtävät, työmäärät, vastuualueet, videopuhelu, Windows Phone 8. 
   26Muutoshistoria 
   27                         
   28Versio  Päivämäärä       
   29 
   30Muutokset 
   31         
   32 
   33Tekijät 
   34                         
   350.0.1   11.2.2014        
   36 
   37Projektisuunitelman laatiminen on aloitettu. 
   38         
   39 
   40NM 
   41                         
   420.0.2   15.2.2014        
   43 
   44Suunitelmaa on täydennetty. 
   45         
   46 
   47NM 
   48                         
   490.0.3   18.2.2014        
   50 
   51Projektin hallinta -luku on kirjoitettu. 
   52         
   53 
   54NM 
   55                         
   560.0.4   23.2.2014        
   57 
   58Prosessi ja riskit on kuvattu. 
   59         
   60 
   61NM 
   62                         
   630.0.5   25.2.2014        
   64 
   65Johdanto ja yhteenveto on kirjoitettu, sekä dokumenttia on viimeistelty. 
   66         
   67 
   68NM 
   69                         
   700.1.0   27.2.2014        
   71 
   72Aikataulut ja työnjako on päivitetty, sekä dokumnettia on viimeistelty. 
   73         
   74 
   75NM 
   76                         
   770.1.1   9.3.2014         
   78 
   79Ulkoasua on korjattu. 
   80         
   81 
   82NM 
   83                         
   840.1.2   12.3.2014        
   85 
   86Sisältöä on korjattu. 
   87         
   88 
   89NM 
   90                         
   910.1.3   13.3.2014        
   92 
   93Tavoitteet, tulokset ja resurssit on päivitetty. 
   94         
   95 
   96NM 
   97                         
   980.1.4   13.3.2014        
   99 
   100Projektiorganisaatiolukua on päivitetty. 
   101         
   102 
   103NM 
   104                         
   1050.1.5   18.3.2014        
   106 
   107Termejä, vastuualueita ja aikataulua kuvaavia lukuja on päivitetty, sekä niiden järjestystä on muutettu. 
   108         
   109 
   110NM 
   111                         
   1120.2.0   19.3.2014        
   113 
   114Työmäärät ja riskiarviot on päivitetty, sekä dokumenttia on viimeistelyä. 
   115         
   116 
   117NM 
   118                         
   1190.2.1   28.3.2014        
   120 
   121Dokumenttia on korjattu saadun palautteen mukaisesti. 
   122         
   123 
   124NM 
   125                         
   1260.2.2   5.4.2014         
   127 
   128Työmäärät ja Gantt-kaavio on päivitetty. 
   129         
   130 
   131NM 
   132                         
   1330.3.0   6.4.2014         
   134 
   135Dokumentin ulkoasua on päivitetty. 
   136         
   137 
   138NM 
   139                         
   1400.3.1   9.4.2014         
   141 
   142Dokumenttia on korjattu saadun palautteen mukaisesti. 
   143         
   144 
   145NM 
   146                         
   1470.3.2   18.4.2014        
   148 
   149Sisältöä on korjattu. 
   150         
   151 
   152NM 
   153                         
   1540.4.0   19.4.2014        
   155 
   156Työmäärät ja Gantt-kaavio on päivitetty. 
   157         
   158 
   159NM 
   160                         
   1610.5.0   23.4.2014        
   162 
   163Dokumenttia on korjattu saadun palautteen mukaisesti. 
   164         
   165 
   166NM 
   167                         
   168Tietoa projektista 
   169Projekti kehittää prototyypin uudenlaisesta tietojärjestelmästä, joka mahdollistaa yhteyden hädässä olevien ihmisten ja hätäkeskusten välillä. Keskeinen ajatus on hyödyntää matkapuhelinten merkittävästi lisääntynyttä datan lähetys- ja vastaanottokykyä osana auttamisprosessia. Tavoitteena kehitettävällä tietojärjestelmällä on luoda aikaisempaa tarkempi kuva entistä lyhyemmässä ajassa. Tämä auttaa pelastamaan ihmishenkiä, parantamaan palvelun laatua ja tehostamaan resurssien käyttöä. Projektissa kehitettävän hätätietojärjestelmän prototyypin avulla pyritään osoittamaan teknologiset mahdollisuudet ja haasteet sekä havainnollistamaan käyttöliittymillä avuntarvitsijan ja hätäkeskuksen vuorovaikutusta. 
   170 
   171Tekijät: 
   172 
   173   ∙  Niko Mononen (NM) 
   174         
   175 
   176         
   177 
   178niko.m.mononen@student.jyu.fi 
   179 
   180   ∙  Veli-Mikko Puupponen (VMP) 
   181         
   182 
   183         
   184 
   185veli-mikko.a.puupponen@student.jyu.fi 
   186 
   187   ∙  Ilkka Rautiainen (IR) 
   188         
   189 
   190         
   191 
   192ilkka.t.rautiainen@student.jyu.fi 
   193 
   194   ∙  Atte Söderlund (AS) 
   195         
   196 
   197         
   198 
   199atte.a.soderlund@student.jyu.fi 
   200 
   201Tilaaja: 
   202 
   203   ∙  Vesa Lappalainen 
   204         
   205 
   206vesa.t.lappalainen@jyu.fi 
   207 
   208   ∙  Tero Tuovinen 
   209         
   210 
   211tero.tuovinen@jyu.fi 
   212 
   213Ohjaajat: 
   214 
   215   ∙  Jaakko Kosonen 
   216         
   217 
   218jaakko.j.kosonen@gmail.com 
   219 
   220   ∙  Olli Kauppinen 
   221         
   222 
   223olli.p.kauppinen@student.jyu.fi 
   224 
   225   ∙  Jukka-Pekka Santanen 
   226         
   227 
   228santanen@mit.jyu.fi 
   229 
   230Asiantuntijat: 
   231 
   232   ∙  Helena Jäntti 
   233         
   234 
   235helena.jantti@kuh.fi 
   236 
   237Yhteystiedot: 
   238 
   239   ∙  Sähköpostilistat: 
   240         
   241 
   242halyri@korppi.jyu.fi, 
   243 
   244halyri_opetus@korppi.jyu.fi 
   245 
   246   ∙  Sähköpostiarkistot: 
   247         
   248 
   249https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri/, https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri\_opetus/ 
   250 
   251   ∙  Projektitila: 
   252         
   253 
   254AgC 223.2, puh. 040-3573796 
   255 
   256  
   257Sisältö 
   2581 Johdanto 
   2592 Termit 
   2603 Taustaa ja tavoitteet 
   261 3.1 Taustaa 
   262 3.2 Prototyypille asetetut tavoitteet 
   263 3.3 Tulokset 
   264 3.4 Oppimistavoitteet 
   2654 Organisaatio ja resurssit 
   266 4.1 Projektiorganisaatio 
   267 4.2 Projektin tilat ja laitteet 
   268 4.3 Dokumentointityökalut 
   269 4.4 Ohjelmointityökalut 
   270 4.5 Luennot ja perehdytykset 
   2715 Projektin käytänteet 
   272 5.1 Tiedotus 
   273 5.2 Palaverit 
   274 5.3 Tiedostojen nimeäminen 
   275 5.4 Hakemistorakenne 
   276 5.5 Lähdekoodi 
   277 5.6 Versiointi ja versiohallinta 
   278 5.7 Testaus 
   279 5.8 Tulosten katselmoinnit ja hyväksyminen 
   280 5.9 Tulosten koostaminen ja toimittaminen 
   2816 Tehtävät, työmäärät ja työnjako 
   282 6.1 Vastuualueet 
   283 6.2 Työnositus ja työmäärä 
   2847 Prosessi ja aikataulu 
   285 7.1 Prosessi 
   286 7.2 Aikataulu 
   2878 Riskit ja riskien hallinta 
   288 8.1 Riskien todennäköisyydet ja haitat 
   289 8.2 Alustan rajoitukset 
   290 8.3 Kehittäjien tietotaidon puutteet 
   291 8.4 Tavoitteiden rajaaminen 
   292 8.5 Tiedotuksen puutteet 
   293 8.6 Jäsenten poissaolot 
   294 8.7 Kokemattomuus projektihallinnassa 
   2959 Yhteenveto 
   29610 Lähteet 
   297Luku 1 
   298Johdanto 
   299 
   300Projekti suoritta Sovellusprojekti-kurssilla keväällä 2014 alustavan tarvekartoituksen ja kehittää prototyypin uudenlaisesta tietojärjestelmästä, joka mahdollistaa yhteyden hädässä olevien ihmisten ja hätäkeskusten välillä. Keskeinen ajatus on hyödyntää matkapuhelinten merkittävästi lisääntynyttä datan lähetys- ja vastaanottokykyä osana auttamisprosessia. Tavoitteena kehitettävällä tietojärjestelmällä on luoda aikaisempaa tarkempi kuva hätätilanteesta entistä lyhyemmässä ajassa. Tämä auttaa pelastamaan ihmishenkiä, parantamaan palvelun laatua ja tehostamaan resurssien mbockäyttöä. Projektissa kehitettävän hätätietojärjestelmän prototyypin avulla pyritään osoittamaan teknologiset mahdollisuudet ja haasteet sekä havainnollistamaan käyttöliittymillä avuntarvitsijan ja hätäkeskuksen vuorovaikutusta. 
   301 
   302Projektisuunnitelma kuvaa Hälyri-projektin suunniteltua läpivientiä. Projektisuunnitelman laatimisessa on hyödynnetty Paatti-projektin projektisuunnitelmaa [2] ja Sovellusprojektien ohjetta [7] sekä projektiryhmän laatimaa vaatimusmäärittelyä [6]. 
   303 
   304Luvussa 2 esitellään dokumentissa käytetyt termit ja niiden merkitys. Luvussa 3 käsitellään projektin taustoja sekä tavoitteita ja projektiryhmän jäsenten oppimistavoitteita. Luvussa 4 esitellään projektin organisaatio ja resurssit. Luvussa 5 kuvataan projektin käytänteitä. Luvussa 6 hahmotellaan projektin oleellisimpien tulosten vastuuhenkilöt, keskeisimmät tehtävät, sekä arvioidaan tehtävien työmääriä. Luvussa 7 kuvataan projektissa noudatettavaa prosessia ja projektin aikataulua. Luvussa 8 kuvataan projektin ennakoituja riskejä ja niiden hallintaa. 
   305Luku 2 
   306Termit 
   307 
   308Dokumentin aihealueen termejä ovat seuraavat: 
   309 
   310   EKG 
   311 
   312    on elektrokardiogrammi eli sydänsähkökäyrä.  
   313   Hätäkeskus 
   314 
   315    vastaanottaa ja käsittelee yleiseurooppalaiseen hätänumeroon 112 soitetut hätäpuhelut.  
   316   Käyttöliittymä 
   317 
   318    on se ohjelmiston, laitteen tai minkä tahansa muun tuotteen osa, jonka kautta käyttäjä käyttää tuotetta.  
   319   Mobiilisovellus 
   320 
   321    on sovellus, joka on suunniteltu mobiilipäätelaitteisiin eli matkapuhelimiin, älypuhelimiin, kämmentietokoneisiin ja ammattikäyttöön tarkoitettuihin mobiilipäätelaitteisiin.  
   322   Palvelin 
   323 
   324    on palvelinsovellusta suorittava tietokone.  
   325   Palvelinsovellus 
   326 
   327    on ohjelma, joka tarjoaa erilaisia palveluja muille ohjelmille joko tietokoneverkon välityksellä tai paikallisesti samassa tietokoneessa.  
   328   Prototyyppi 
   329 
   330    tarkoittaa sovelluksen tai tietojärjestelmän versiota, jolla on tarkoitus varmistaa konseptin tekninen toimivuus ja/tai kartoittaa käyttäjien tarpeet.  
   331   Tietojärjestelmä 
   332 
   333    on ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, tiedonsiirtolaitteista ja ohjelmistoista koostuva järjestelmä, jolla tehostetaan tai helpotetaan jotain tietojen käsittelyn toimintaa tai tehdään se ylipäätään mahdolliseksi.  
   334   Tietokanta 
   335 
   336    on tietotekniikassa käytetty termi tietovarastolle. Se on kokoelma tietoja, joilla on yhteys toisiinsa. 
   337 
   338Dokumentissa esiintyviä teknisiä termejä ovat seuraavat: 
   339 
   340   Alusta 
   341 
   342    koostuu käyttöjärjestelmästä ja muista tietojärjestelmän käyttämistä varusohjelmistoista.  
   343   FreeMind 
   344 
   345    on ajatuskarttasovellus.  
   346   GanttProject 
   347 
   348    on ajan- ja resurssienhallintaohjelma projekteille.  
   349   Git 
   350 
   351    on hajautettu versiohallintajärjestelmä.  
   352   LaTeX 
   353 
   354    on ladontaohjelmisto.  
   355   Lähdekoodi 
   356 
   357    on tekstimuotoista ohjelmointikielistä listausta.  
   358   Trac 
   359 
   360    on hyvin yksinkertainen WWW-pohjainen alun perin ohjelmistoprojektien tehtävien hallintaan tarkoitettu järjestelmä  
   361   WP8 
   362 
   363    on lyhenne sanasta Windows Phone 8.  
   364   YouSource 
   365 
   366    on Git-versiohallintaohjelmistoa tukeva lähdekoodien julkistusjärjestelmä. 
   367 
   368Luku 3 
   369Taustaa ja tavoitteet 
   370 
   371Luvussa käsitellään projektin taustatietoja, tavoitteita projektissa toteutettavalle tietojärjestelmän prototyypille ja muille tuloksille sekä ryhmän jäsenille asetettuja oppimistavoitteita. 
   3723.1 Taustaa 
   373 
   374Matkapuhelinteknologia on kehittynyt huimasti kuluneen vuosikymmenen aikana. Nykyisin Suomessa jokaiseen puhelinliittymään kytketään automaattisesti mahdollisuus tietoliikennedatan siirtämiseen, ja käytännössä suurin osa tänä päivänä myytävistä matkapuhelimista on varustettu "älyominaisuuksilla". Älypuhelimien laaja kattavuus tarjoaa luonnollisen ja tehokkaan tavan kehittää perinteistä hätäpuhelua nykyaikaan. 
   375 
   376Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Hätäkeskuksen tehtävänä on puhelun aikana luoda vakioidulla menettelyllä riskiarvio tilanteesta ja välittää tehtävä asianomaiselle viranomaiselle. Tänä päivänä hätäpuhelu on rajoittunut puheyhteyteen hätäkeskuksen päivystäjän kanssa. Pelkän puheyhteyden avulla kokonaisarvion tekeminen tilanteesta voi olla joskus erittäin haastavaa, joten virhearvioita ja niiden seurauksia voidaan lukea päivälehdistä aika-ajoin. 
   377 
   378Virhearviot voivat aiheuttaa seuraavanlaisia ongelmia: 
   379 
   380    Tilannetta tai riskiä ei tunnisteta, jolloin viranomaisapu viivästyy tai jää saapumatta, ja pahimmillaan menehtyy ihmishenkiä. 
   381    Tilanne tai riski yliarvioidaan, josta seuraa viranomaisresurssien epätarkoituksen mukainen käyttö johtaen mm. seuraaviin ongelmiin: 
   382        Vaste on liian suuri tehtävän todelliseen riskiin nähden. 
   383        Hälytysajojen lisääntyminen lisää liikenneriskiä. 
   384 
   385Hälyri-projektina aloitettavan hankkeen tavoitteena on osoittaa uudenmallisten datayhteyksien laaja ja innovatiivinen hyödynnettävyys hätätilanteiden arvioinnissa ja hallinnassa. Hätäpuhelun aikana älypuhelimesta voitaisiin lähettää hätäkeskukseen ääni- ja videokuvaa, paikkatietoja sekä EKG- ja muuta anturidataa tukemaan riskiarvion tekemistä. Hätäkeskus voisi lähettää toimintaohjeita esimerkiksi videona tai kuvina hädässä olevalle. Hätäkeskus voisi myös siirtää yhteyden suoraan auttajille. 
   386 
   387Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella on Sapporo-projektin kautta laaja kokemus julkisen hätäviestijärjestelmän kehittämisestä ja pilotoinnista. Siitä saadun tiedon perusteella vastaava pilotointi voitaisiin luotettavasti suorittaa yliopiston hankkeena. Hankkeessa kehitettävä tietojärjestelmä voisi toimia hätätilanteessa lisäapuna perinteisen 112-hätäpuhelun rinnalla. 
   388 
   389Hankkeessa kehitettävän tietojärjestelmän valmistuttua jokainen kansalainen voisi ilmaiseksi ladata siihen sisältyvän mobiilisovelluksen omalle puhelimelleen niin halutessaan. Toiminta perustuu siis keskeisesti vapaaehtoisuuteen, eikä ensimmäisessä vaiheessaan tule vaikuttamaan perinteisen 112-hätäpuhelun toimintaan ja siihen liittyviin säädöksiin. 
   390 
   3913.2 Prototyypille asetetut tavoitteet 
   392 
   393Hälyri-projektin tavoitteena on kehittää hätäilmoitusjärjestelmän prototyyppi, jolla voidaan demonstroida älypuhelimeen asennettavan hätäilmoitussovelluksen toimintaa. Hätäilmoitusjärjestelmän kokonaisrakenne on esitetty kuvassa 3.1. Projektin tavoitteisiin kuuluu myös kohderyhmien ja käyttäjien sekä sovelluksen teknisten vaatimusten alustava kartoittaminen laatimalla vaatimusmäärittely [6] hätäilmoitusjärjestelmän prototyypille. 
   394 
   395Älypuhelimeen asennettava sovellus ei korvaa perinteistä hätäpuhelua, vaan sovellus tukee nykyistä hätäkeskusjärjestelmää siten, että hätäpuhelun aikana tilanteesta tehtävän riskiarvion tekeminen helpottuisi ja tehostuisi. Ottaessa puhelimella hätäyhteys uuden sovelluksen kautta 
   396 
   397    sovellus lähettää automaattisesti paikka- ja henkilötietoja 
   398    sovellus avaa kaiuttimen sekä video- tai kuvayhteyden hätäkeskukseen 
   399    sovellus välittää hätäkeskukseen riskin arvioinnin tueksi potilaiden tilanteesta fysiologista mittausdataa, kuten esimerkiksi älypuhelimella mitattua EKG-dataa. 
   400 
   401Mobiilisovellus huolehtii tarvittavasta kaistastaan siten, että huonoilla yhteyksillä toimittaessa rakennetaan perinteinen hätäpuhelu automaattisesti. Lisäksi äärimmäisen hankalissa olosuhteissa puhelin lähettää olennaisen tiedon suoraan tekstiviestillä hätäkeskukseen. 
   402 
   403Hätäkeskuksen henkilökunnan käyttöön kehitetään hätätietosovellus, jolla he voivat ottaa hätäilmoituksia käsiteltäväksi. Sovelluksen käyttöliittymässä esitetään älypuhelimesta lähetetyt tiedot. Hätätietosovelluksella voidaan pyytää mobiilisovelluksesta tietoja, kuten esimerkiksi fysiologista mittausdataa. Sovelluksesta voidaan myös lähettää toimintaohjeita, kuvia ja videokuvaa mobiilisovellukselle. Tietojärjestelmän palvelinsovellus huolehtii hätäpuheluiden käsittelystä, välittämisestä ja tallentamisesta. 
   404 
   405PIC 
   406Kuva 3.1: Projektissa kehitettävän hätäilmoitusjärjestelmän prototyyppi. 
   407 
   4083.3 Tulokset 
   409 
   410Tietojärjestelmän ohella projektiryhmä toteuttaa seuraavat dokumentit: 
   411 
   412    Ajankäyttöraportti sisältää ryhmän jäsenten kirjaamat työtunnit sekä niiden jakautumisen eri tehtäväkokonaisuuksille ja tehtäville. 
   413    Asennusohjeet sisältää tietojärjestelmän eri sovellusten asennusohjeet. 
   414    Esittelymateriaali sisältää väli- ja loppuesittelyn materiaalit ja muistiot. 
   415    Itsearvioinnit sisältävät ryhmän jäsenten arvioinnit omasta toiminnasta, onnistumisesta, kokemuksista ja oppimisesta. 
   416    Lisenssisitoumuksella ryhmän jäsenet vahvistavat sitoutuvansa sijoittamaan toteuttamansa lähdekoodin valitun avoimen lähdekoodin lisenssin alaisuuteen. 
   417    Luokkadokumentaatio sisältää lähdekoodista automaattisesti generoidut luokkia kuvaavat dokumentit. 
   418    Lähdekoodi sisältää lähdekoodin kommentteineen. 
   419    Palaverien dokumentit sisältävät kokouksien esityslistat, pöytäkirjat ja tilakatsaukset. 
   420    Projektiraportti kuvaa projektin toteutunutta läpivientiä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 
   421    Projektisuunnitelma kuvaa projektin suunniteltuja tavoitteita, resursseja, käytänteitä, tehtävien työmääriä ja työnjakoa, aikataulua sekä riskien hallintaa. 
   422    Sovellusraportti kuvaa toteutetun sovelluksen kokonaisrakenteen ja toiminnot, puutteelliset ja heikot toteutusratkaisut sekä jatkokehitysideat. 
   423    Sähköpostiarkistot sisältävät kaikki projektin sähköpostilistoilla käydyt keskustelut. 
   424    Vaatimusmäärittely kuvaa projektin toiminnalliset ja tekniset vaatimukset.  
   425 
   4263.4 Oppimistavoitteet 
   427 
   428Tietotekniikan Sovellusprojekti-opintojakson oppimistavoitteena on projektimuotoisen työskentelyn oppiminen. Projektin kuluessa jäsenet saavat käsityksen siitä, millaista ohjelmistoalan projektimuotoinen ryhmätyö oikeasti on. Opiskelijat pääsevät myös tutustumaan uusiin ohjelmointitekniikoihin asiantuntevassa ympäristössä. Sovellusprojektin keskeinen asia on käytännön tekemisen kautta oppiminen sekä aikaisemmilla kursseilla opitun teoriatiedon soveltaminen. Jäsenet tulevat arvioimaan omaa työskentelyään projektin lopussa. 
   429 
   430Ryhmän jäsenet ovat asettaneet seuraavia henkilökohtaisia oppimistavoitteita: 
   431 
   432    Niko Mononen haluaa oppia ohjelmistoprojektin johtamista. 
   433    Veli-Mikko Puupponen haluaa kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöskentelystä. 
   434    Ilkka Rautiainen haluaa kehittää ohjelmointiosaamistaan. 
   435    Atte Söderlund haluan oppia projektimuotoista työtapaa kokonaisuudessaan. 
   436 
   437Luku 4 
   438Organisaatio ja resurssit 
   439 
   440Luvussa esitellään projektiorganisaatio, käytössä olevat resurssit sekä projektiin liittyvät oheiskurssit ja perehdytykset. 
   4414.1 Projektiorganisaatio 
   442 
   443Projektiryhmän muodostavat Niko Mononen, Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen ja Atte Söderlund. Niko Monosella on aiempaa ohjelmointikokemusta työelämästä ja omien ohjelmistoprojektien kautta. Veli-Mikko Puupposella on myös ohjelmointikokemusta yliopiston ohjelmointikurssien ja omien ohjelmistoprojektien kautta. Hänellä on myös paljon tietämystä erilaisista tietojärjestelmistä, mistä on hyötyä sovelluksen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Ilkka Rautiaisella on ohjelmointitaitoja yliopiston ohjelmointikursseilta. Atte Söderlundilla on aiempaa kokemusta mobiiliohjelmoinnista. 
   444 
   445Tilaajan edustajina toimivat Tero Tuovinen ja Vesa Lappalainen tietotekniikan laitokselta. Jukka-Pekka Santanen on projektin vastaava ohjaaja. Teknisiä ohjaajia ovat Olli Kauppinen ja Jaakko Kosonen. Kosonen toimii ensisijaisena ohjaajana tietojärjestelmän toteutusratkaisuihin liittyvissä asioissa. Kauppisella on tietämystä kohdealueesta ja älypuhelinsovellusten kehittämiseen liittyvää aiempaa kokemusta. 
   446Projektin sidosryhmiin kuuluu myös hätäkeskusten, pelastusalan ja ensihoidon asiantuntijoita, joita ovat mm. Helena Jäntti Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. 
   447 
   448Jyväskylän yliopiston ATK-lähituki vastaa ryhmän käytössä olevista laitteista ja ohjelmistoista. Projektiin kuuluvan viestintäkurssin kirjoitusviestinnän opettajana toimii Timo Nurmi ja puheviestinnän opettajana Hanna Kivimäki. 
   449 
   4504.2 Projektin tilat ja laitteet 
   451 
   452Projektiryhmä sai käyttöönsä tietotekniikan laitokselta Agorasta huoneen C223.2, jossa on asennettuina neljä Windows 8 -työasemaa. Projektiryhmällä on käytössä myös palvelin ja Lappalaisen projektiryhmälle lainaama Windows Phone 8 -puhelin. 
   453 
   454Sovellusprojektien avotilassa on ryhmän käytössä monitoimitulostin. Ryhmän jäsenet pystyvät tulostamaan projektiin liittyvät dokumentit ilman maksuja. Ryhmällä on mahdollisuus varata käyttöönsä videoprojektori, kannettava PC ja digitaalisanelin. Projektiryhmällä on käytettävissä virkistystila, jossa on vedenkeitin ja kahvinkeitin. Tietotekniikan laitos tarjoaa ryhmälle kahvit, teet ja mehut. 
   455 
   456Projektilla on käytössään yhteinen verkkolevy ja WWW-sivusto projektin tiedostojen säilytystä varten. Verkkolevy on hakemistossa \\sovpa7.cc.jyu.fi\halyri ja sivusto osoitteessa http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/halyri. 
   457 
   458Projektin julkistetut dokumentit sijoitetaan trac-wikiin URL-osoitteeseen 
   459https://trac.cc.jyu.fi/projects/sovproj/wiki/Halyri. 
   460 
   461Trac on hyvin yksinkertainen WWW-pohjainen, alun perin ohjelmistoprojektien tehtävien hallintaan tarkoitettu järjestelmä. 
   462 
   463Projektissa toteutettava lähdekoodi sijoitetaan git-pohjaiseen YouSource-julkistusjärjestelmään osoitteeseen https://yousource.it.jyu.fi/halyri/ 
   464 
   465Projektilla on käytössä sähköpostilistat halyri@korppi.jyu.fi ja 
   466halyri_opetus@korppi.jyu.fi. Sähköpostilistojen arkistoista 
   467https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri/ ja 
   468https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri\_opetus/  keskustelua voi lukea WWW-selaimella kirjautumalla Korppi-opintotietojärjestelmään. 
   469 
   4704.3 Dokumentointityökalut 
   471 
   472Projektisuunnitelma ja projektiraportti laaditaan LATEX-ladontaohjelmistolla. Microsoft Office -toimisto-ohjelmistolla laaditaan palaverien esitysgrafiikat ja lisenssisitoumus. Vaatimusmäärittelyn tekemisessä käytetään freemind-ajatuskarttaohjelmaa. Palaverien pöytäkirjat laaditaan joko Microsoft Word-ohjelmistolla tai LATEX-ladontaohjelmistolla. Projektin aikataulu laaditaan GanttProject-ohjelmalla ja tehtävien työtunnit Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Kaikki em. dokumentit pyritään julkistamaan myös pdf-muodossa. Raakatekstimuodossa laaditaan muut tekstidokumentit, kuten esityslistat. Luokkadokumentit generoidaan lähdekoodista Doxygen-työkalulla. 
   473 
   474Ajankäytön kirjaamiseen ja seurantaan ryhmällä on käytössään Petri Heinosen sovellusprojekteille toteuttama Excel-sovellus [1]. Lisäksi kyseisestä sovelluksesta laaditaan tilakatsauksissa vaadittavat graafit. 
   475 
   4764.4 Ohjelmointityökalut 
   477 
   478Sovellukset toteutetaan Microsoftin Visual Studio 2013 -ohjelmalla ja Windows Phone SDK-kehitystyökaluilla [4]. Projektiryhmä voi kuitenkin toteuttaa osia sovelluksista eri tekniikoilla, jos se on tarpeellista. Käytettyjä kirjastoja ovat SignalR sekä Microsoftin ASP.NET Framework ja Entity Framework. Tietokantaohjelmisto on Microsoft SQL Server, ja ohjelmointikielenä käytetään Microsoftin C#:a. 
   479 
   4804.5 Luennot ja perehdytykset 
   481 
   482Projektin rinnalla järjestetään kaksi oheiskurssia: Sovellusprojektin hallintaa, viestintää ja työkaluja sekä Projektiviestintä IT-alalla. Oheiskurssien työtunnit kirjataan omalle tehtäväkokonaisuudelle työajanseurantasovelluksessa. 
   483 
   484Kurssiin Sovellusprojektin hallintaa, viestintää ja työkaluja sisältyvät seuraavat luennot: 
   485 
   486    aloitusluento, 
   487    vaatimusmäärittely, 
   488    projektin johtaminen ja hallinta, 
   489    käytettävyyspäivä, 
   490    tekijänoikeus ja sopimukset sekä 
   491    versiohallinta. 
   492 
   493Kurssiin Projektiviestintä IT-alalla kuuluvat puhe- ja kirjoitusviestinnän luentojen ja ryhmätöiden ohella projektissa laadittujen dokumenttien kirjoitusasun ja rakenteen muokkauksen työtunnit. Projektin aikana järjestettävät kaksi väliesittelyä kuuluvat myös viestintäkurssiin. 
   494 
   495Tarvittaessa sovellusprojektiin sisällytetään perehdyttämistä projektiin liittyvistä työkaluista ja tekniikoista sekä aihealueesta. 
   496Luku 5 
   497Projektin käytänteet 
   498 
   499Luvussa kuvataan projektissa noudatettavia käytänteitä. Nämä käytänteet edesauttavat projektin läpivientiä, asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tulosten toteuttamista. Käytänteiden tarkoitus on varmistaa, että projekti etenee aikataulussa, ja projektin aikana toteutetut tulokset ovat korkealaatuisia ja keskenään yhteneviä. 
   5005.1 Tiedotus 
   501 
   502Projektin tiedotuksesta projektiorganisaation sisällä vastaa ensisijaisesti projektipäällikkö. Ryhmän jäsenet kommunikoivat ensisijaisesti projektipäällikön kanssa, mutta voivat kuitenkin vastuualueillaan välittää oleelliset asiat eteenpäin koko projektiorganisaatiolle. Projektiorganisaatiolle tiedotetaan vähintään projektissa kohdatuista haasteista ja vaihtoehdoista sekä tehdyistä valinnoista, ratkaisuista ja päätöksistä. 
   503 
   504Projektiorganisaation sisäinen sähköpostilista halyri@korppi.jyu.fi on tarkoitettu tilaajien edustajille ja ohjaajille suunnattuun tiedotukseen. Sähköpostilistalle kuuluvat kaikki projektiorganisaation jäsenet. Postilistalle lähetetyt viestit tallentuvat sähköpostiarkistoon, joka löytyy osoitteesta https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri. 
   505 
   506Projektiryhmän jäsenten ja ohjaajien käytössä on myös sähköpostilista 
   507halyri_opetus@korppi.jyu.fi. Sen sähköpostiarkisto sijaitsee osoitteessa 
   508https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-_archive/halyri\_opetus/. 
   509Sähköpostilistalla käsitellään sellaisia asioita, jotka eivät ole merkityksellisiä tilaajalle. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi projektiryhmän sisäiset palaverit sekä erilaiset opetukseen ja koulutukseen liittyvät asiat. 
   510 
   511Ryhmän sisäinen tiedotus tapahtuu pääosin suullisesti, sillä ryhmän jäsenet työskentelevät samassa tilassa ja ovat yhteydessä toisiinsa. Tarvittaessa tiedotus ja keskustelu voidaan ryhmän sisällä hoitaa sähköpostitse. 
   512 
   5135.2 Palaverit 
   514 
   515Projektiorganisaatio pyrkii pitämään yhteisen palaverin kerran kahdessa viikossa. Seuraavan palaverin ajankohta päätetään aina edellisessä palaverissa. 
   516 
   517Palavereissa käsitellään edellisen palaverin jälkeen tapahtuneita projektin etenemiseen vaikuttaneita asioita sekä tulevia toimenpiteitä ja tarvittavia päätöksiä. Jokaisessa palaverissa käydään läpi edellisen palaverin pöytäkirjaan merkityt päätökset sekä osallistujille osoitetut toimenpiteet ja niiden tila. Palavereissa projektipäällikkö esittää tilakatsauksen, jossa esitetään projektiryhmän viikoittainen ajankäyttö eri tehtäväkonaisuuksittain. 
   518 
   519Palavereissa käsitellään myös toteutettavan sovelluksen ominaisuuksia ja vaatimuksia, sekä niiden toteutusratkaisuja. Palavereissa käsiteltävät asiat pyritään käymään läpi niin perusteellisesti, että asiakkaan edustajat ja projektiryhmän jäsenet ymmärtävät asiat samalla tavalla, eikä väärinymmärryksiä pääse syntymään. Jos projektiryhmällä on esittää sovelluksesta konkreettisia käyttöliittymään liittyviä demoja tai prototyyppejä, ne esitellään palavereissa. Palavereissa sovitaan myös projektiin liittyvistä käytänteistä. 
   520 
   521Ryhmän jäsenet toimivat vuorollaan palavereissa sihteerinä tai puheenjohtajana siten, että kyseiset tehtävät kiertävät ryhmän keskenään sopimassa järjestyksessä. Puheenjohtaja johtaa keskustelua ja pitää huolen siitä, että palaveri etenee esityslistan osoittamalla tavalla. Sihteeri laatii palaverista pöytäkirjan, jonka hän toimittaa myöhemmin palaverin puheenjohtajalle tarkastettavaksi. Kun pöytäkirja on puheenjohtajan osalta hyväksytty, puheenjohtaja tai sihteeri toimittaa sen koko projektiorganisaatiolle. Tämän lisäksi jokaisen ryhmän jäsenen laatima ensimmäinen pöytäkirja toimitetaan myös vastaavan ohjaajan ja kirjoitusviestinnän opettajan esitarkastettavaksi. Pöytäkirja hyväksytetään seuraavassa palaverissa, ja siihen voidaan tällöin esittää muutoksia. 
   522 
   5235.3 Tiedostojen nimeäminen 
   524 
   525Lähdekooditiedostojen nimeämisessä käytetään C#-kielen yleisiä käytänteitä. Tiedostojen ja hakemistojen nimet kirjoitetaan englanniksi. Lisäksi tiedostonimet kirjoitetaan aina pienillä kirjaimilla ja välilyönnit korvataan alaviivoilla (_). Lähdekoodissa ja dokumentoinnissa käytettyjen tekstitiedostojen tallennusmerkistönä käytetään ensisijaisesti UTF-8-koodausta. 
   526 
   527Dokumenttitiedostot nimetään projektin nimen ohella niiden sisältöä kuvaavilla nimillä. Julkistettaessa nimiin lisätään versionumero luvussa 5.6 esitettyjen käytänteiden mukaisesti. Esimerkiksi projektisuunnitelman pdf-tiedosto nimettäisiin 
   528halyri_projektisuunitelma_[numero].[numero].[numero].pdf 
   529 
   5305.4 Hakemistorakenne 
   531 
   532Projektin tulokset tallennetaan CD-levylle ja projektin WWW-hakemistoon päähakemiston alle seuraavan hakemistorakenteen mukaisesti: 
   533     dokumentit   
   534          ajankaytto   
   535          esittelyt   
   536          itsearvioinnit   
   537          projektiraportti   
   538          projektisuunnitelma   
   539          sovellusraportti   
   540          vaatimusmaarittely   
   541          lisenssisitoumus   
   542     palaverit   
   543          esityslistat   
   544          materiaalit   
   545          poytakirjat   
   546          tilakatsaukset   
   547          katselmoinnit   
   548     testaus   
   549          testausraportit   
   550          testaussuunnitelmat   
   551     sahkopostiarkistot   
   552          halyri   
   553          halyri_opetus   
   554     software   
   555        class_documentation   
   556        installation_documents   
   557        installation_files   
   558        source_code 
   559 
   5605.5 Lähdekoodi 
   561 
   562Projektissa toteutettava lähdekoodi sijoitetaan YouSource-julkistusjärjestelmään. Sovelluksen lähdekoodi kirjoitetaan noudattaen yleisiä C# -koodin käytänteitä [5]. Lähdekoodin kommentoinnissa käytetään C#:n XML-tyylistä käytäntöä. Kommentoinnissa käytetään XML-tyyliä, jotta lähdekoodista voidaan generoida luokkadokumentaatio Doxygen-ohjelmalla. Lähdekoodissa käytetyt aliohjelmat, luokat ja muuttujat nimetään mahdollisimman kuvaavilla englanninkielisillä nimillä. Myös koko lähdekoodin kommentointi toteutetaan englanniksi. Usean sanan nimet kirjoitetaan CamelCasena ja lähdekoodiin sallitaan enintään 80 merkkiä riviä kohden. 
   563 
   564Seuraavassa on esimerkki edellä esitettyjen käytänteiden mukaisesta C# -koodista. 
   565/// The MIT License (MIT)   
   566/// Copyright (C) 2014 Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen   
   567///   
   568/// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy   
   569/// of this software and associated documentation files (the ~Software~), to   
   570/// deal in the Software without restriction, including without limitation the   
   571/// rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,   
   572/// and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the   
   573/// Software is furnished to do so, subject to the following conditions:   
   574///   
   575/// The above copyright notice and this permission notice shall be included in   
   576/// all copies or substantial portions of the Software.   
   577///   
   578/// THE SOFTWARE IS PROVIDED ~AS IS~, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR   
   579/// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,   
   580/// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE   
   581/// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER   
   582/// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING   
   583/// FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS   
   584/// IN THE SOFTWARE.   
   585  
   586using System;   
   587using HalyriServer.Model.Transfer;   
   588using HalyriServer.Services.Exceptions;   
   589  
   590namespace HalyriServer.Controllers   
   591 
   592    /// <author>Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen</author>   
   593    /// <summary>   
   594    /// The singleton class manages active emergency connections (Connection).   
   595    /// It contains a dictionary for active connections and their   
   596    /// identifying GUIDs. All emergency connection states and life cycle methods   
   597    /// are handled by the class. It functions as a broker  between the mobile   
   598    ///  emergency connection client and the call center client.   
   599    /// </summary>   
   600    public class ConnectionController   
   601    {   
   602        private static readonly Lazy<ConnectionController> instance =   
   603            new Lazy<ConnectionController>(() => new ConnectionController());   
   604        private DatabaseController databaseController;   
   605  
   606        /// <summary>   
   607        /// Returns the ConnectionController instance.   
   608        /// </summary>   
   609        public static ConnectionController Instance   
   610        {   
   611            get { return instance.Value; }   
   612        }   
   613  
   614        /// <summary>   
   615        /// The method generates a new GUID. It currently uses  Guid.NewGuid() of   
   616        /// .NET framework. No collision checking is performed. All-zero GUIDs are   
   617        /// not returned.   
   618        /// </summary>   
   619        /// <returns>A new GUID formatted as a string.</returns>   
   620        /// <example>   
   621        /// <pre name=~test~>   
   622        /// GetNewGuidStrig().length() > 0 === true;   
   623        /// GetNewGuidStrig().length() < 25 === true;   
   624        /// GetNewGuidStrig().length() == 25 === false;   
   625        /// </pre>   
   626        /// </example>   
   627        public string GetNewGuidStrig()   
   628        {   
   629            Guid guid;   
   630            do   
   631                guid = Guid.NewGuid();   
   632            while (guid == Guid.Empty);   
   633            return guid.ToString();   
   634        }   
   635  
   636    }   
   637} 
   638 
   6395.6 Versiointi ja versiohallinta 
   640 
   641Sovelluksen lähdekoodi sijoitetaan Git-pohjaiseen YouSource-julkistusjärjestelmään, josta se on myös tilaajan edustajien ja ohjaajien saatavilla. Kaikki sovellukseen ja projektiin liittyvä julkistettu dokumentaatio säilytetään trac-wikissä. 
   642 
   643Dokumenttien versioissa tullaan käyttämään kolmiportaista versionumerointia. 
   644Ryhmän sisäiset versiot aloitetaan versionumerosta 0.0.1, ja kunkin uuden version osalta kasvatetaan vähiten merkitsevää numeroa yhdellä. Tällöin toinen versio on versionumeroltaan 0.0.2. Projektiorganisaatiolle julkistettavien versioiden numerointi aloitetaan versionumerosta 0.1.0. Seuraavat versiot numeroidaan kasvattamalla toisen tason numeroa yhdellä. Ensimmäisen hyväksytyn version numero on 1.0.0, ja sitä seuraavissa hyväksytyissä versioissa kasvatetaan toisen tason numeroa yhdellä. 
   645 
   6465.7 Testaus 
   647 
   648Toteutetun sovelluksen toiminnan verifiointi tapahtuu yksikkö- ja järjestelmätestauksella. Yksikkötestaus toteutetaan testaamalla yksittäiset aliohjelmat ja metodit ComTestin C#-versiolla [3], mikäli se on mahdollista. Yksikkötestit laatii ja suorittaa aliohjelman tekijä. 
   649 
   650Järjestelmätestaukseen osallistuvat kaikki projektiryhmän jäsenet.Testausdokumenttien vastuuhenkilö laatii järjestelmän testaussuunnitelmat vaatimusmäärittelyn pohjalta, ja suoritettavista testauskerroista laaditaan testausraportit. Testaussuunnitelma sisältää eri testauskerroilla suoritettavat testitapaukset. Testausraportissa kuvataan yksittäisellä testauskerralla suoritettujen testitapausten tulokset, virheet ja mahdolliset puutteet. 
   651 
   6525.8 Tulosten katselmoinnit ja hyväksyminen 
   653 
   654Ryhmän projektissa kirjoittama lähdekoodi tullaan katselmoimaan vähintään kaksi kertaa projektin aikana. Katselmointiin osallistuu teknisen ohjaajan lisäksi koko projektiryhmä, ja projektiryhmä kirjaa katselmoinnin havainnot muistioksi. Katselmoinnissa tekninen ohjaaja kommentoi lähdekoodia antaen vinkkejä ja parannusehdotuksia. Tekninen ohjaaja myös hyväksyy lähdekoodin joko viimeisessä katselmoinnissa tai sähköpostitse. 
   655 
   656Projektin lopussa tulokset kokonaisuutena hyväksytetään projektin ohjaajilla ja tilaajan edustajilla. Yksittäisistä tuloksista tilaajan edustajan hyväksyntä tarvitaan vähintään toteutetuille sovelluksille, sovellusraportille ja vaatimusmäärittelylle. Tekninen ohjaaja hyväksyy lähdekoodin yhdessä tilaajan edustajan kanssa. Vastaava ohjaaja hyväksyy projektin keskeisimmät dokumentit, joita ovat projektisuunnitelma, projektiraportti, sovellusraportti ja vaatimusmäärittely. Projektisuunnitelma ja projektiraportti, sovellusraportti sekä vaatimusmäärittely hyväksytään projektipäällikön, tilaajan edustajan ja projektin vastaavan ohjaajan allekirjoituksilla. 
   657 
   6585.9 Tulosten koostaminen ja toimittaminen 
   659 
   660Projektiryhmä kokoaa projektin tulokset projektikansioon ja CD-levylle. Projektikansioon kerätään kaikki projektissa laaditut dokumentit ja lähdekoodi. Lisäksi sähköpostiarkistot, tiivistetty projektin kuvaus ja jäsenten itsearvioinnit liitetään projektikansioon ja CD-levylle. CD-levylle tallennetaan edellisten lisäksi myös kehitetty ajettava sovellus ml. asennuspaketti ja asennusohjeet. 
   661 
   662CD-levy koostetaan vasta, kun kaikki projektin tulokset on hyväksytty. Tulokset toimitetaan tilaajalle CD-levyllä. Laitokselle toimitetaan projektikansio, joka sisältää projekti-CD:n. Kolmas CD-levy toimitetaan laitoksen arkistoon. Projektikansio sijoitetaan projektitilan kokoushuoneessa olevaan kirjahyllyyn. 
   663 
   664Projektissa käytetty palvelin siirretään projektin päätyttyä tilaajan haltuun. Tietojärjestelmän viimeisimmät versiot ovat saatavilla YouSourcesta osoitteesta 
   665https://yousource.it.jyu.fi/halyri/ 
   666Luku 6 
   667Tehtävät, työmäärät ja työnjako 
   668 
   669Luvussa määritellään projektiryhmän jäsenten vastuualueet sekä eri tehtävien työmäärät ja työnjako. 
   6706.1 Vastuualueet 
   671 
   672Projektipäällikkönä toimii Niko Mononen ja varapäällikkönä Atte Söderlund. Projektipäällikön vastuulle kuuluvat projektin suunnittelu ja hallinta sekä ajankäytön seuranta. Projektipäällikkö vastaa myös projektisuunnitelman ja projektiraportin laatimisesta. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu lisäksi projektin tilan seuranta ja poikkeamiin reagoiminen. Jos projektipäällikkö ei jostain syystä pysty hoitamaan jotain edellä mainituista tehtävistä, vastuu siirtyy varapäällikölle. 
   673 
   674Ryhmä jakaa tehtäviä monipuolisesti siten, että kaikki tekevät ainakin jossain vaiheessa projektia suunnittelua, toteutusta ja testausta. Tällöin kukin projektiryhmän jäsen saa kokemusta em. kehitysprosessin tehtäväkokonaisuuksista. Tuloksille on alustavasti nimetty vastuuhenkilöt taulukossa 6.1. 
   675 
   676         
   677 
   678Tulos 
   679         
   680 
   681Vastuuhenkilö 
   682         
   683 
   684Hätäkeskussovellus 
   685         
   686 
   687Ilkka Rautiainen 
   688         
   689 
   690Käyttöliittymät 
   691         
   692 
   693Atte Söderlund 
   694         
   695 
   696Mobiilisovellus 
   697         
   698 
   699Atte Söderlund 
   700         
   701 
   702Palvelinsovellus 
   703         
   704 
   705Veli-Mikko Puupponen 
   706         
   707 
   708Projektisuunnitelma 
   709         
   710 
   711Niko Mononen 
   712         
   713 
   714Projektiraportti 
   715         
   716 
   717Niko Mononen 
   718         
   719 
   720Sovellusraportti 
   721         
   722 
   723Atte Söderlund 
   724         
   725 
   726Testausdokumentit 
   727         
   728 
   729Ilkka Rautiainen 
   730         
   731 
   732Tietokanta 
   733         
   734 
   735Veli-Mikko Puupponen 
   736         
   737 
   738Vaatimusmäärittely 
   739         
   740 
   741Veli-Mikko Puupponen 
   742         
   743 
   744Taulukko 6.1: Olennaisten tulosten vastuuhenkilöt 
   745 
   746Vastuuhenkilö vastaa kyseisen tuloksen etenemisestä ja laadusta. Dokumentointia toteutetaan koko projektin ajan tasaisesti, jotta kaikki oleellinen saadaan kirjattua. Dokumentit laaditaan koko projektiryhmän voimin siten, että kukin laatii vähintään yhtä dokumenttia. 
   747 
   7486.2 Työnositus ja työmäärä 
   749 
   750Projektiryhmä käyttää projektiin 250 tuntia kutakin jäsentä kohden, joten koko ryhmän työtunnit ovat yhteensä 1000 tuntia. Työmäärä vastaa kymmentä opintopistetta ja noin 14 tuntia viikossa jäsentä kohden. Lisäksi kukin projektiryhmän jäsen käyttää yhteensä 70 tuntia oheiskursseihin. Projektin työmäärä jakautuu tehtävittäin ja jäsenten kesken kuvien 6.1 ja 6.2 mukaisesti. Suunnittelun ja toteutuksen työnositus perustuu kehitettävän tietojärjestelmän kokonaisrakenteeseen. Tehtävien jaossa on otettu huomioon jokaisen projektin jäsenen vastuualue. 
   751 
   752Työmäärien suunittelussa on huomioitu kehitettävän tietojärjestelmän rakenne, projektin jäsenten taidot ja aikataulut sekä projektin aikataulu. Työmäärien järkevyyttä on pohdittu vertailemalla Paatti-projektin [2] suuniteltuja- ja toteutuneita työmääriä. 
   753 
   754PIC 
   755Kuva 6.1: Työajankäyttösuunnitelma tehtäväkokonaisuuksittain 1/2. 
   756 
   757PICPICPIC 
   758Kuva 6.2: Työajankäyttösuunnitelma tehtäväkokonaisuuksittain 2/2. 
   759 
   760Luku 7 
   761Prosessi ja aikataulu 
   762 
   763Luvussa kuvataan projektissa noudatettavaa prosessia ja suunniteltua aikataulua. 
   7647.1 Prosessi 
   765 
   766Projektin alussa on määrittelyn ja suunnittelun vaihe. Siinä suunnitellaan projektin läpivienti, kartoitetaan järjestelmän vaatimukset ja laaditaan vaatimusmäärittely sekä hahmotellaan sovelluksen käyttöliittymää, rakennetta ja arkkitehtuuria. 
   767 
   768Ensimmäisessä kehitysvaiheessa toteutetaan mobiilisovelluksen, palvelimen ja hätäkeskuksen käyttöliittymän runko hyvin pienellä määrällä toivotuista toiminnoista. Kun runko on kasassa ja todettu toimivaksi, aletaan siihen toteuttamaan lisää ominaisuuksia vaatimusmäärittelyn pohjalta kahden viikon vaiheissa. Ohjelmistokehitysvaiheita on yhteensä viisi. Vaiheen aloittavassa palaverissa esitellään tämän hetkistä sovellusta ja päätetään tilaajan kanssa, mitä uusia ominaisuuksia kehitetään seuraavaksi. Jokaiseen vaiheeseen sisältyy ohjelmiston suunnittelua, toteutusta ja testausta. Projektin lopuksi on tulosten viimeistelyn ja raportoinnin vaihe. 
   769 
   7707.2 Aikataulu 
   771 
   772PIC 
   773Kuva 7.1: Projektin Gantt-kaavio. 
   774 
   775Kuvassa 7.1 on esitelty projektin suunniteltu aikataulu. Projekti alkoi 21.1.2014, ja se päättyy viimeistään toukokuun puolessa välissä. Ensimmäinen yksinkertainen prototyyppi on valmis 10.4. järjestettävään palaveriin mennessä, jonka jälkeen kahden viikon vaiheissa toteutetaan lisää ominaisuuksia palavereissa sovitun mukaisesti. Toukokuussa ei toteuteta uusia ominaisuuksia, vaan keskitytään ohjelmiston, lähdekoodin ja dokumentaation viimeistelyyn. 
   776Luku 8 
   777Riskit ja riskien hallinta 
   778 
   779Luvussa kuvataan projektissa tiedostetut riskit ja niiden vaikutukset projektin tuloksiin tai läpivientiin. Lisäksi kuvataan toimia niiden ennakoimiseksi ja ehkäisemiseksi sekä niistä toipumiseen. 
   7808.1 Riskien todennäköisyydet ja haitat 
   781 
   782Riskien todennäköisyydet ja niistä seuraavat haittavaikutukset on arvioitu taulukossa 8.1. Todennäköisyyttä ja haittavaikutusta arvioidaan asteikolla pieni, keskinkertainen ja suuri. 
   783 
   784                 
   785 
   786Riski 
   787        Todennäköisyys  Haittavaikutus 
   788                 
   789                 
   790 
   791Alustan rajoitukset 
   792        keskinkertainen         suuri 
   793                 
   794 
   795Kehittäjien tietotaidon puutteet 
   796        keskinkertainen         keskinkertainen 
   797                 
   798 
   799Tavoitteiden rajaaminen 
   800        keskinkertainen         keskinkertainen 
   801                 
   802 
   803Tiedotuksen puutteet 
   804        pieni   keskinkertainen 
   805                 
   806 
   807Jäsenten poissaolot 
   808        keskinkertainen         pieni 
   809                 
   810 
   811Kokemattomuus projektihallinnassa 
   812        keskinkertainen         pieni 
   813                 
   814 
   815Taulukko 8.1: Arvioitujen riskien todennäköisyys ja haittavaikutus. 
   816 
   8178.2 Alustan rajoitukset 
   818 
   819Projektiryhmä joutuu päättämään yhdessä tilaajan edustajien kanssa, mille alustoille tietojärjestelmään kuuluvat sovellukset toteutetaan projektin aikana. Koska alustat ovat hyvin erilaisia, voi jonkin ominaisuuden toteuttaminen vaatia huomattavasti enemmän resursseja kuin jollakin toisella alustalla. Alustan valinnasta riippuen joitakin tietojärjestelmältä vaadittuja ominaisuuksia saatetaan joutua rajaamaan projektin ulkopuolelle. 
   820 
   821Riskiä ehkäistään tutustumalla etukäteen eri alustoihin mahdollisimman hyvin. Riskin toteutuessa on mahdollista vaihtaa käytettävää alustaa tai rajata joitakin toteutettavia ominaisuuksia projektin ulkopuolelle. 
   822 
   8238.3 Kehittäjien tietotaidon puutteet 
   824 
   825Ohjelmiston toteutuksessa käytetään monia eri työkaluja ja tekniikoita, joista projektiryhmän jäsenillä ei ole aikaisempaa kokemusta. Näin ollen ryhmä ei aina osaa ennakoida mahdollisia ongelmakohtia. Tietotaidon puute voi vaikeuttaa tavoitteiden toteuttamista ja viivästyttää projektin aikataulua. 
   826 
   827Riskin ehkäisemiseksi ryhmän jäsenet tutustuvat käytettäviin työkaluihin ja tekniikoihin. Ongelmia kohdatessa ryhmän jäsenten tietoa pyritään hyödyntämään keskustelemalla ongelmasta. Ongelmatilanteissa projektiryhmällä on myös käytettävissään kaksi teknistä ohjaajaa ja asiantuntijoita. 
   828 
   8298.4 Tavoitteiden rajaaminen 
   830 
   831Tilaajan edustajien tavoitteet poikkeavat toisistaan, ja niissä painotetaan eri asioita, joten vaatimusmäärittelyn laatimiseen on kiinnitettävä paljon huomiota. Ryhmän muodostama kuva ohjelmiston tavoitteista voi erota tilaajan toiveista ja tarpeista. Tällöin tietojärjestelmä ei tule projektin päättyessä sisältämään kaikkia vaatimusmäärittelyssä kuvattuja ominaisuuksia. 
   832 
   833Riskin ehkäisemiseksi projektiryhmä joutuu projektin alussa käyttämään paljon aikaa sovittaakseen tilaajan näkemykset yhtenäiseksi vaatimusmäärittelyksi [6]. Ennen kuin ohjelmiston toteutus aloitetaan, pitää projektiryhmällä ja tilaajalla olla selkeä kuva siitä, mitä ohjelmiston osia ja toimintoja on mahdollista saada projektin aikana valmiiksi. Vaatimusmäärittelyyn tulee kirjata vähintään projektissa toteutettavat vaatimukset ja priorisoida ne. 
   834 
   835Sovittujen tavoitteiden muuttuessa täytyy ryhmän ja tilaajan yhdessä päättää, mitä vaatimusmäärittelyn vaatimuksia voidaan siirtää jatkokehitykseen, jotta uudet tavoitteet voidaan toteuttaa pysyen aikataulussa. Jos projektin kuluessa huomataan, että vaatimusmäärittelyn priorisointi on liian optimistinen ja kaikkia luvattuja vaatimuksia ei ehditä toteuttaa, täytyy ryhmän ja tilaajan yhdessä päättää, mitä vaatimusmäärittelyn vaatimuksia voidaan siirtää pienemmälle prioriteetille. 
   836 
   8378.5 Tiedotuksen puutteet 
   838 
   839Projektiorganisaatiossa tiedonkulku on tärkeää. Tiedotuksen puutteet voivat vaarantaa koko projektin aikataulussa pysymisen tai tulokset eivät vastaa tilaajan kokonaistavoitteita. 
   840 
   841Riskin ehkäisemiseksi ryhmän jäsenten tiedotuksen täytyy olla riittävää, jotta jokainen projektiorganisaation jäsen pysyy ajantasalla projektin kulusta ja omista tehtävistään projektin eteenpäin viemiseksi. Ehkäisykeinoja muodostuville ongelmille on kuvattu luvuissa 5.1 ja 5.2. Jos projektin tiedotuksessa havaitaan puutteita, projektipäällikön täytyy pystyä havaitsemaan ongelmat ja pyytää asianomaisia parantamaan tiedottamistaan. Jokaisen projektiorganisaation jäsenen täytyy tiedottaa havaituista ongelmista ja valmistuneista tehtävistä asiaankuuluville henkilöille. 
   842 
   8438.6 Jäsenten poissaolot 
   844 
   845Ryhmän yhdellä tai useammalla jäsenellä voi olla suunniteltuja (kuten esimerkiksi matka) tai ennakoimattomia (kuten sairastuminen) poissaoloja. Ryhmän jäsenten poissaolot saattavat hidastaa ohjelmiston kehitystä. 
   846 
   847Riskin ehkäisemiseksi suunnitellut poissaolot huomioidaan tehtävien jaossa etukäteen. Lyhyet poissaolot voidaan ratkaista työtuntien tasaamisella poissaolon jälkeen, ja pidemmän poissaolon tapauksessa asiasta keskustellaan projektin ohjaajan kanssa. Jos poissaolo vaikuttaa projektin aikatauluun tai tuloksiin, täytyy asiasta keskustella tilaajan kanssa ja neuvotella muutoksista toteutettaviin vaatimuksiin. 
   848 
   8498.7 Kokemattomuus projektihallinnassa 
   850 
   851Projektipäälliköllä ei ole aiempaa kokemusta projektin läpiviemisestä päällikkönä, joten työmäärien ja aikataulun arvioiminen on vaikeaa. Kokemattomuudesta johtuen työtehtävien tasainen jakaminen ryhmän jäsenille ja ryhmän jäsenten taitojen hyödyntäminen ei välttämättä ole ihanteellista. 
   852 
   853Riskien ehkäisemisessä ja siitä toipumisessa ryhmän jäsenten apu projektipäälliköille on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi mahdollisten ongelmien havainnoinnissa auttavat tilakatsaukset ja projektiryhmän keskinäiset tapaamiset. 
   854 
   855Ryhmän jäsenten täytyy muistaa, että projektipäällikkö on myös oppimassa projektin johtamista. Projektiryhmän jäsenillä on velvollisuus huomauttaa, jos projekti ei etene oikeaan suuntaan. Ryhmän jäsenten täytyy lisäksi olla oma-aloitteisia ja huomauttaa, jos jotkin tehtävät jäävät tekemättä. Jos projektin hallinnassa esiintyy ongelmia, täytyy niistä keskustella vastaavan ohjaajan kanssa. 
   856Luku 9 
   857Yhteenveto 
   858 
   859Hälyri-projekti suorittaa alustavan toteutettavuuskartoituksen ja kehittää hätätietojärjestelmän prototyypin Sovellusprojekti-kurssilla keväällä 2014. Projektin tulokset luovutetaan tilaajalle toukokuun lopussa. 
   860 
   861Kehitettävä prototyyppi on laaja ja monimutkainen, joten tietojärjestelmän sovellusten ominaisuuksien priorisointiin on kiinnitettävä erityisen paljon huomiota. Projektin onnistumisen esteenä olevat suurimmat riskit liittyvät alustan rajoituksiin, kehittäjien tietotaidon puutteisiin ja tavoitteiden rajaamiseen. Projektissa kehitettävän prototyypin pohjalta tullaan kehittämään tietojärjestelmästä pilottiversio, joten projektissa laadittuja dokumentteja tullaan hyödyntämään myöhemmin. 
   862 
   863Tietojärjestelmän toteutuksen kokemuksen lisäksi sovellusprojekti antaa projektiryhmän jäsenille kattavan käsityksen ohjelmistoprojektissa työskentelystä sekä sen vaatimuksista ja työtavoista. Ryhmän jäsenet oppivat asioita käytännön tekemisen kautta sekä soveltavat aikaisemmilta kursseilta oppimaansa teoriatietoja ja taitoja. 
   864Luku 10 
   865Lähteet 
   866 
   867[1]   Petri Heinonen, ”Ajankäytönseurantasovellus”, saatavilla Excel-muodossa <URL: http://appro.mit.jyu.fi/tools/ajankaytto/ajankaytonseuranta.xls>, Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta, viitattu 23.2.2014. 
   868 
   869[2]   Tapio Keränen, Toni Salminen, Jari Salokangas ja Lauri Satokangas, ”Paatti-projekti”, saatavilla PDF-muodossa <URL: http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/>, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2012. 
   870 
   871[3]   Tomi Karppinen, ”ComTest for C#”, saatavilla WWW-osoitteessa <URL: 
   872https://trac.cc.jyu.fi/projects/comtest/wiki/ComTestCsharp>, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 14.2.2014. 
   873 
   874[4]   Microsoft, ”Windows Phone SDK”, saatavilla WWW-osoitteessa <URL: 
   875http://dev.windowsphone.com/en-_us/>, Microsoft, 2014. 
   876 
   877[5]   Microsoft, ”C# Programming Guide”, saatavilla WWW-osoitteessa <URL: http://msdn.microsoft.com/en-_us/library/67ef8sbd.aspx>, Microsoft, 2014. 
   878 
   879[6]   Niko Mononen, Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen ja Atte Söderlund, ”Hätäilmoitustietojärjestelmän vaatimusmäärittely”, saatavilla WWW-osoitteessa <URL: https://trac.cc.jyu.fi/projects/sovproj/wiki/Halyri/Vaatimusmaarittely>, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2014. 
   880 
   881[7]   Jukka-Pekka Santanen, ”Tietotekniikan Sovellusprojektien ohje”, saatavilla WWW-osoitteessa <URL: http://www.mit.jyu.fi/opetus/sovellusprojektit/projohje.html>, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 29.1.2013. 
   882 
   883 
  1884== Projektisuunitelma == 
  2885