wiki:Halyri/Poytakirja7

Version 1 (modified by iltaraut, 5 years ago) (diff)

--

Hälyri-sovellusprojektin 7. palaverin pöytäkirja

Paikka: Tietotekniikan projektien kokoushuone, Agora AgC226.1
Aika: Torstai 24.4.2014 klo 10.15–11.36

Läsnä
Projektiryhmä

 • Niko Mononen, puheenjohtaja
 • Veli-Mikko Puupponen
 • Atte Söderlund
 • Ilkka Rautiainen, sihteeri

Tietotekniikan laitoksen edustajat

 • Vesa Lappalainen
 • Tero Tuovinen

Ohjaajat

 • Jukka-Pekka Santanen (vastaava ohjaaja)
 • Olli Kauppinen (tekninen ohjaaja)
 • Jaakko Kosonen (tekninen ohjaaja)

Pöytäkirja

Laadittu: 26.4.2014
Muokattu: 9.5.2014

 1. Palaverin avaus

Puheenjohtajaksi valittiin Niko Mononen ja sihteeriksi Ilkka Rautiainen. Puheenjohtaja avasi palaverin.

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Palaveri todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

 1. Edellisten palaverin pöytäkirjojen tarkastus

Tarkastettavana oli viidennen ja kuudennen palaverin pöytäkirjat.

Edellisessä palaverissa sovitut toimenpiteet:

 • Tuovinen sopii hätäkeskusvierailusta (suoritettu).
 • Projektiryhmä tutustuu Nokia Beamer -sovellukseen (suoritettu).
 • Projektiryhmä tutustuu WP8:n tausta-ajon mahdollisuuteen (suoritettu).
 • Santanen perustaa postituslistan sidosryhmille, kun muista organisaatioista saatavat kontaktit ovat tiedossa (suoritettu).
 • Tuoviselle lisätään pääsy YouSource-projektiin (suoritettu).
 • Projektiryhmä valitsee työkalun luokkadokumenttien generointiin (suoritettu).
 • Projektiryhmä suunnittelee sidosryhmien sähköpostilistalle ensimmäisenä lähetettävän projektin esittelyviestin (kesken).

Projektiryhmä käyttää luokkadokumenttien generointiin Doxygen-työkalua. Nokia Beamer -sovellusta voidaan käyttää älypuhelinsovelluksen esittelyyn isommalla näytöllä, mutta muuta käyttöä sille ei löydetty. WP8:n tausta-ajoa voitaisiin hyödyntää ainakin paikkatietojen säännöllisessä tallentamisessa. Söderlund sanoi, että jatkuva paikan lähetys on ominaisuutena uudessa WP8.1:ssä, mutta siihen ei olla tutustuttu. WP8:ssa ongelmaan ei ole valmista ratkaisua. Kosonen huomautti, että periaatteessa mahdollinen voisi olla ratkaisu, jossa tausta-ajossa oleva sovellus avaisi silloin tällöin uuden yhteyden palvelimeen ja välittäisi sille tarvittavat tiedot.

Kuudennen palaverin pöytäkirjaan Santanen lisäisi toimenpiteinä lisänäyttöjen hakemisen projektiryhmän huoneeseen ja WP8.1:n videokuvaominaisuuksien tutkimisen. Molemmat pöytäkirjat kuitenkin hyväksyttiin ilman muutoksia.

Päätökset:

 • Viidennen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin.
 • Kuudennen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin.
 1. Tilakatsaus

Mononen esitteli projektin tilaa. Projektiryhmä on tutustunut videokuvan lähetykseen ja toteuttanut siihen liittyvää toiminnallisuutta. Älypuhelinsovelluksen ja hätäkeskusohjelman käyttöliittymiä on hiottu käytettävyyspäivänä saadun palautteen perusteella, ja lisäksi niihin on lisätty uusia toimintoja. Järjestelmässä voidaan nyt lähettää viestejä tekstipohjaisesti. Lisäksi hätäkeskusohjelmalla voi nyt pyytää älypuhelinsovelluksen käyttäjää tarkentamaan sijaintinsa kartalta. Projektisuunnitelman tekemistä on edelleen jatkettu.

Seuraavaksi projektiryhmä toteuttaa äänen lähetyksen hätäkeskusohjelmasta älypuhelinsovellukseen. Jo osittain toteutettuja toimintoja hiotaan toimivammiksi. Projektissa on tarkoitus vielä toteuttaa myös EKG-mittausdatan lähetys, joka tullaan toteuttamaan lähettämällä sinikäyrää älypuhelinsovelluksesta hätäkeskusohjelmalle.

Santanen kysyi, onko järjestelmä nykymuodossaan valmis koekäytettäväksi. Söderlund vastasi, että tällä hetkellä järjestelmä on vielä altis kaatumaan. Santanen kehotti projektiryhmää jo suunnittelemaan koekäyttöä, sillä ulkopuolisilta saatu palaute on sitä hyödyllisempää, mitä aiemmin sitä saadaan. Puupponen ennakoi koekäytön toteutettavaksi siten, että projektiryhmän jäsen käyttää hätäkeskusohjelmaa ja testaajat käyttävät samaan aikaan älypuhelinsovellusta.

Tässä vaiheessa Lappalainen testasi älypuhelinsovellusta. Hän sanoi, että hätäkeskukseen yhdistettäessä tulisi ilmetä milloin yhteys hätäkeskukseen on muodostettu, mutta odottaa vielä vastaamista hätäkeskuksessa. ”Yhdistetään”-tekstin sijaan tässä vaiheessa näytöllä tulisi näkyä esimerkiksi ”Yhteys saatu, odota, vastaamme sinulle”. Lappalainen kaipasi myös isompaa tekstin kokoa.

Lopuksi Mononen esitteli projektin ajankäyttöä. Edellinen pääsiäisviikko oli tähän mennessä yhteistuntimäärältään suurin. Santanen huomautti että Puupposen työtunnit alkavat olla täynnä, joten Monosen olisi jaettava muille enemmän töitä tuntien tasaamiseksi. Santanen kehotti Monosta myös arvioimaan jäljellä oleviin töihin kuluvat ajat, ja ottamaan selvää mitä projektissa ehditään vielä tehdä.

Päätökset:

 • Älypuhelinsovelluksen jonotusvaiheen teksti muutetaan kuvaavammaksi.
 • Projektin loput työtunnit tulee jakaa tasaisemmin.
 1. Vaatimusmäärittely

Vaatimusmäärittelyyn on lisätty kunkin tehtävän tila. Toteutettavista ominaisuuksista kesken ovat lähinnä videoon ja ääneen liittyvät ominaisuudet, sekä EKG-mittausdatan lähetys. Uutena ominaisuutena edelliseen versioon on lisätty tekstipohjainen viestintä, joka on jo myös toteutettu järjestelmään. Puupponen halusi tietää tilaajilta, puuttuuko vaatimusmäärittelystä vielä mitään olennaista. Lappalaisen mukaan uusia toteutettavia vaatimuksia ei kannata enää lisätä ajanpuutteen vuoksi. Santanen muistutti, että jos jokin ominaisuus osoittautuu vielä liian hankalaksi toteuttaa, niin projektiryhmä voi ehdottaa sen rajaamista pois toteutettavien vaatimusten joukosta. Puupponen ennakoi, että tällaisia vaatimuksia ei todennäköisesti ole enää tulossa. Santasen mielestä tällaista prototyyppiä tehtäessä myös ns. nopeat väliaikaisratkaisut voidaan sallia. Tähän Lappalainen huomautti, että tällaisetkin ratkaisut tulee dokumentoida hyvin.

Santanen kysyi, ovatko videokuvan ongelmat ratkaistu siinä määrin kuin projektissa on tarkoitus. Puupponen arvioi että ratkaisu on ainakin lähellä, ja tällä hetkellä siirto vaatii hyvän yhteyden. Puupponen sanoi todennäköisesti kokeilevansa vielä UDP-pohjaista ratkaisua, jolla ongelmia yritetään saada vähennettyä. Tämän toteuttaminen vie kuitenkin aikaa, ja Santanen huomautti että Puupposen työtunnit eivät enää riitä sen toteuttamiseen. Lappalainen ehdotti mahdollisuutta toteuttaa UDP-siirron erillisenä opinnäytteenä tai erikoistyönä, jolloin sen työtunnit voisi kirjata jollekin toiselle kurssille.

Päätökset:

 • Projektiryhmä voi vielä ehdottaa ominaisuuksien rajaamista pois tarvittaessa.
 • Nopeita väliaikaisratkaisuja voidaan tarvittaessa käyttää, mutta nekin tulee dokumentoida jollain tavalla.
 1. Projektisuunnitelman katselmointi

Mononen kysyi, miten tarkasti projektisuunnitelmaa käydään tässä yhteydessä läpi. Santanen ei ollut ehtinyt käydä koko projektisuunnitelmaa vielä läpi. Hän hyväksyy projektisuunnitelman ja lähettää siitä palautteen vielä saman päivän aikana. Hyväksynnän jälkeen projektisuunnitelman versionumeroksi tulee 1.0.0.

Santanen suositteli yhtenäistämään dokumenteissa käytetyt termit, sillä projektisuunnitelmassa käytetään sanaa hätätietojärjestelmä ja vaatimusmäärittelyssä hätäilmoitusjärjestelmä. Lappalainen piti hätäilmoitusjärjestelmää kuvaavampana valintana.

 1. Käytettävyyspäivän huomiot

Käytettävyyspäivänä 17.4. käytettävyysasiantuntija Johanna Silvennoinen kävi läpi sekä älypuhelinsovelluksen että hätäkeskusohjelman ja antoi palautetta molemmista. Monosen mukaan suurin osa palautteesta liittyi elementtien asetteluihin ja siihen miten osasia voisi järjestellä loogisemmin. Puupponen lisäsi vielä palautteesta, että luettavaa tekstiä tulisi vähentää ja painikkeiden kokoa suurentaa. Lisäksi painikkeiden tulisi olla aina selvästi painikkeen näköisiä. Osa näistä palautteista on jo otettu huomioon järjestelmän uusimmissa versioissa.

 1. Demo

Mononen käynnisti näkyville hätäkeskusohjelman. Lappalainen kyseenalaisti hätäkeskusohjelman kirjautumisruudun tarpeellisuuden, sillä käyttäjätiedot saataisiin jo Windows-kirjautumisen kautta. Mononen sanoi, että nykyisessä prototyypissä ollaan kiinnostuneita lähinnä käsittelijän käyttäjänimestä, eikä kunnollista kirjautumista aiota siihen toteuttaa.

Söderlund jatkoi esittelemällä järjestelmää ottamalla älypuhelinsovelluksella yhteyden hätäkeskusohjelmaan. Hän esitteli aluksi paikannusta. Hätäkeskusohjelmasta voidaan pyytää älypuhelinsovelluksen käyttäjää tarkentamaan sijaintiaan. Tämä tapahtuu hätäkeskusohjelman ”Pyydä sijainti” -painikkeen avulla, minkä jälkeen älypuhelinsovellukseen aukeaa kartta, josta sijaintia tarkennetaan. Lappalainen huomautti, että aukeavan kartan yhteyteen on lisättävä lyhyt ohje sille, mitä käyttäjän halutaan kartalla tekevän.

Järjestelmään on lisätty toiminto, joka hakee koordinaatteja vastaavan osoitteen. Lappalainen ehdotti ideana, että tämä osoite voisi näkyä tehtävälistassa kellonajan vieressä. Osoite toimisi tässä tapauksessa tavallaan tehtävän nimenä. Lappalainen pohti myös, että tätä nimeä voisi joissain tapauksissa hätäkeskusohjelman käyttäjän hyödyllistä muuttaa itse, esimerkiksi kun tehtävän nimeksi halutaan muuttaa vaikkapa rakennuksen nimi. Lappalainen ja Kauppinen ehdottivat kysymään hälytyskeskusvierailulla tapaa, jolla tehtävät oikeasti nimetään, ja kuinka eri tehtävät erotellaan viranomaisten kesken.

Hätäkeskusohjelmasta Lappalainen huomautti, että puhelimen jäljellä olevasta akun latauksesta puuttuu käytetty aikayksikkö. Akun lataus näytetään tällä hetkellä minuutteina, mutta Lappalaisen mukaan sen voisi näyttää tunteina ja minuutteina. Lappalainen huomautti myös, että tehtävälistan valitun tehtävän tulisi erottua paremmin, esimerkiksi värillisellä ikonilla. Söderlund vastasi, että tästä ongelmasta saatiin palautetta jo käytettävyyspäivänä, ja se aiotaan korjata.

Hätäkeskusohjelman tehtävien käsittelystä Tuovinen ehdotti, että uusi tehtävä aukeaisi aina uuteen ikkunaan. Tällä tavalla käyttöliittymän voisi saada selkeämmäksi. Lappalainen ei vaatinut muutosta monen ikkunan järjestelmään tässä vaiheessa, vaan tiettyjen epäloogisuuksien karsiminen riittää hänelle. Lappalainen kuitenkin ehdotti eräänä mahdollisuutena jakaa ohjelmaikkunan kahteen osaan. Tällöin ensimmäinen ikkuna sisältäisi pelkän tehtävälistan, ja toinen ikkuna valitun tehtävän.

Lappalainen huomautti käytettävyysongelmasta, joka liittyy käyttöliittymässä näkyvissä oleviin painikkeisiin. Esimerkiksi ”Lopeta käsittely” -painikkeen ei tulisi edes näkyä, jos tehtävä ei sillä hetkellä ole käsittelyssä. Samantyylinen ongelma on tällä hetkellä monessa muussakin painikkeessa. Söderlund ehdotti, että tällaiset painikkeet näytettäisiin, mutta niitä ei voi painaa.

Santanen ehdotti, että tehtävän ja laitteen tiedot voisi hätäkeskusohjelmassa näyttää ensimmäisenä, eli heti tehtävälistan oikealla puolella. Videokuva ja chat-alue voisivat taas hyvin olla allekkain, sillä ne muodostavat oman loogisen kokonaisuutensa.

Puupponen kysyi, onko hätäkeskusohjelman pystyttävä käsittelemään useaa tapausta samanaikaisesti. Tuovisen mukaan tässä projektissa riittää, että käsittelyssä voi olla vain yksi tehtävä kerrallaan. Kauppinen ehdotti, että johonkin suunnitelmaan olisi hyvä kuitenkin kirjata ylös, kuinka usean tehtävän käsittely käytännössä toimisi. Tuovinen lisäsi vielä, että tällaisen toiminnan logiikka tulee olemaan monimutkainen, mutta sen järkevästä toteutustavasta ei tässä vaiheessa voi sanoa paljoakaan.

Tällä hetkellä järjestelmä tukee jo useaa yhtäaikaista hätäkeskusohjelmaa. Lappalainen huomautti, että tehtävälistassa pitäisi selkeästi erottua eri tilat. Sopivat ryhmät tiloille ovat ”otettu minulle käsittelyyn”, ”joku toinen ottanut käsittelyyn” ja ”ei käsittelyssä”. Tällä hetkellä tilat käyvät ilmi eri väreillä, mutta se ei ole vielä tarpeeksi selkeää.

Kun yhteys on lopetettu, älypuhelinsovellus näyttää sulkemisilmoituksen Windowsin MessageBox-ikkunassa, joka on Lappalaisen mukaan aivan liian pieni. Lappalainen halusi, että tämä ilmoitus korvattaisiin jollakin näkyvämmällä tekstillä. Valmiita korvaavia ratkaisuja löytyy ainakin Lappalaisen CycloLite-sovelluksesta, ja ne ovat vapaasti kopioitavissa tähän projektiin.

Puupponen kysyi, täytyykö videokuvan asetuksia pystyä säätämään hätäkeskusohjelmasta. Lappalaisen mukaan tätä ominaisuutta ei tarvita prototyyppiin. Santanen sanoi, että niitä pitäisi pystyä kuitenkin säätämään manuaalisesti esimerkiksi jostakin asetustiedostosta.

Lappalainen huomautti, että videokuvan sulkemisesta tulee huolehtia kunnolla, koska turhaan lähetettävä videokuva kuluttaa puhelimen akun nopeasti loppuun. Tällainen tilanne voi tulla ongelmaksi, jos käsitellään yhtä aikaa montaa eri yhteyttä. Lappalainen kuitenkin lisäsi, että tätä ongelmaa ei ole olennaista huomioida prototyyppivaiheessa.

Santanen ehdotti, että hätäkeskusohjelmassa näkyvät puhelimen tiedot päivittyisivät ainakin tietyin väliajoin näkyville, jotta nähdään reaaliajassa esimerkiksi kun puhelimen akku on loppumassa. Puupponen sanoi, että näiden automaattinen päivitys on vielä toteuttamatta, mutta tulossa.

Päätökset:

 • Älypuhelinsovelluksen kartan yhteyteen lisätään lyhyt ohje.
 • Hätäkeskusohjelmassa näkyvä akun lataus näytetään tunteina ja minuutteina, ja aikayksiköiden on oltava näkyvillä.
 • Hätäkeskusohjelman tehtävälistassa valitun tehtävän tulee erottua selkeästi.
 • Hätäkeskusohjelman painikkeet suunnitellaan niin, että näkyvillä ovat vain tilanteen mukaan mahdolliset toiminnot.
 • Hätäkeskusohjelman elementtien järjestystä hiotaan edelleen niin, että tärkeimmät toiminnot näkyvät ensimmäisenä ja toimintokokonaisuudet ovat loogisia.
 • Hätäkeskusohjelman tehtävälistassa tulee ilmetä selkeästi kunkin tehtävän tila.
 • Älypuhelinsovelluksen MessageBox-ikkuna tulisi korvata jollakin näkyvämmällä tekstillä.
 1. Muut esille tulevat asiat

Santanen ilmoitti, että ensisijainen projektin loppuesittely pidetään 19.5. maanantaina.

Tuovinen muistutti, että seuraavalle päivälle oli sovittu vierailu Kuopion hätäkeskukseen. Paikalla tulisi olla klo 10, joten lähtö tapahtuu Agoran edestä klo 7.45. Tuovinen sanoi, että projektiryhmä voi esitellä järjestelmää hätäkeskuksessa. Santanen suositteli, että vierailusta laaditaan muistio.

Tässä vaiheessa hätäkeskusohjelman karttaa vielä kokeiltiin, ja huomattiin että käytössä voisi olla kaksi karttaa yhtä aikaa. Ensimmäinen kartta näyttäisi kohteen lähempää ja toinen kartta näyttäisi laajemman alueen.

Päätökset:

 • Hätäkeskusvierailusta laaditaan muistio.
 1. Läsnäolijoille sovitut toimenpiteet

Tässä palaverissa sovitut toimenpiteet:

 • Projektiryhmä suunnittelee järjestelmän koekäyttöä.
 • Projektisuunnitelmassa ja vaatimusmäärittelyssä käytetyt termit yhtenäistetään.

Edellisestä pöytäkirjasta siirretyt toimenpiteet:

 • Projektiryhmä suunnittelee sidosryhmien sähköpostilistalle ensimmäisenä lähetettävän projektin esittelyviestin.
 1. Seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraavan palaverin ajankohdaksi sovittiin torstai 8.5. kello 8.30 tietotekniikan projektien kokoushuoneessa.

 1. Palaverin päättäminen

Puheenjohtaja päätti palaverin.

Jaettu materiaali
Mononen jakoi kopioita esityslistasta ja edellisten palaverien pöytäkirjoista.