wiki:Halyri/Poytakirja6

Version 2 (modified by nimajomo, 5 years ago) (diff)

--

Hälyri-sovellusprojektin 6. palaverin pöytäkirja

Paikka: Tietotekniikan projektien kokoushuone, Agora AgC226.1 Aika: Torstai 10.4.2014 klo 9.00–9.22

Läsnä

Projektiryhmä

  • Ilkka Rautiainen, puheenjohtaja
  • Niko Mononen, sihteeri
  • Veli-Mikko Puupponen
  • Atte Söderlund

Ohjaajat

  • Jukka-Pekka Santanen (vastaava ohjaaja)
  • Olli Kauppinen (tekninen ohjaaja)
  • Jaakko Kosonen (tekninen ohjaaja)

Pöytäkirja

Laadittu: 14.4.2014 Muokattu: 17.5.2014

1. Palaverin avaus

Puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Rautiainen ja sihteeriksi Niko Mononen. Puheenjohtaja avasi palaverin.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Palaverin todettiin olevan laillinen, mutta koska tilaajan edustajia ei ole paikalla, palaveri ei ole päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Mononen esitti, että projektisuunnitelman katselmointi siirretään seuraavaan palaveriin ja että vaatimusmäärittely voidaan jättää käymättä. Santanen esitti, että edellisen palaverin pöytäkirjan tarkistus siirretään seuraavaan palaveriin. Esityslista hyväksyttiin esitettyjen muutoksien jälkeen.

4. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastus

Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa palaverissa.

5. Tilakatsaus

Mononen esitteli projektin tilaa. Projektiryhmä on tutustunut videokuvan siirtämiseen ja toteuttanut yhteyden muodostamisen toiminnallisuutta kaikkiin käyttöliittymiin. Sovellustencvälillä voidaan siirtää pieniä helposti saatavia tietoja, kuten esimerkiksi paikkatietoja. Projektisuunnitelmasta on tehty uusi versio ja sitä on korjattu saadun palautteen perusteella. Seuraavaksi projektiryhmä jatkaa tutustumista videon siirtämiseen ja sen toteuttamiseen. Videokuvan siirtämisen toiminnallisuutta aletaan toteuttamaan ja käyttöliittymiin toteutetaan lisää toimintoja, joilla siirrettyä tietoa esitetään.

6. Toteutusratkaisut

Puupponen kertoi, että videokuvan siirtäminen Windows Phone 8:lla ei ole aivan yksinkertaista. Kamerasta saatava videokuva ei ole helposti striimautuvaa ja siksi projektiryhmä pohti pienien videopätkien lähettämistä yhtenä vaihtoehtona. Kosonen totesi, että näin sen luultavasti joutuu toteuttamaan. Kosonen kertoi, että projektiryhmän kannattaa tutkia onko Windows Phone 8.1:lla parempi tuki videon lähettämiseen. Santanen totesi, että projektiryhmän kannattaa varmistaa tilaajan edustajilta kannattaako käyttää Windows Phone 8.1:ä vai jatkaa nykyisellä. Puupponen totesi videokuvan siirtämisen hätäkeskuskäyttöliittymästä puhelimeen olevan helpompaa, koska on käytössä enemmän kirjastoja ja Smooth Streaming. Santanen totesi, että projektiryhmän kannattaa kirjata ylös tekniikat joita on kokeiltu, koska se on projektin kannalta oleellista kartoittamista. Kosonen totesi, että kokeilujen olisi hyvä olla versiohallinnassa.

7. Hälytyskeskusvierailu

Söderlund pohti onko vierailu järkevää tässä vaiheessa projektia. Puupponen totesi, että sieltä voisi saada paremman käsityksen mikä on tarpeellista tietoa ja mikä ei. Kosonen suositteli käymään tutustumassa loppukäyttäjien tarpeisiin. Kauppinen totesi, että jos haluaa hakea suuntaa projektille, niin mahdollisimman pian kannattaa mennä vierailulle. Sopiviksi ajankohdiksi päätettiin 16.4, 23.4 ja 25.4.

8. Projektisuunnitelman katselmointi

Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa palaverissa.

9. Muut esille tulevat asiat

Santanen pohti kannattaako pitää koekäyttötilaisuus. Puupponen totesi, että sitten kun sovellus on tarpeeksi kypsä. Kauppinen kysyi, onko projektiryhmä ehtinyt käyttämään virtamittaria mittaamaan sovelluksen virrankulutusta. Puupponen totesi, että ei ole. Puupponen kaipasi lisää tietokoneen näyttöjä projektihuoneeseen. Santanen lupasi hoitaa asian heti palaverin jälkeen.

10. Läsnäolijoille sovitut toimenpiteet

Palaverissa ei sovittu toiminpiteitä.

11. Seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraavan palaverin ajankohdaksi sovittiin torstai 24.4 kello 8.30 tietotekniikan projektien kokoushuoneessa. Santanen totesi, että Mononen voisi seuraavaa palaveri varten katsoa paljonko projektiin käytettävissä olevia työtunteja on jäljellä ja mikä on nykyinen tilanne. Tämän jälkeen voidaan neuvotella tilaajan edustajien kanssa toteutettavista ominaisuuksista. Kosonen totesi, että kannattaa ottaa demo-orientoitunut suunta ja saada jonkinlainen näyttävä prototyyppi aikaiseksi.

12. Palaverin päättäminen

Puheenjohtaja päätti palaverin.

Jaettu materiaali

Puheenjohtaja jakoi kopioita esityslistasta.

Muuta huomioitavaa

Palaverin päätyttyä Lappalainen saapui paikalle. Projektiryhmä kysyi Lappalaiselta sovittujen hätäkeskusvierailujen ajankohtien sopivuutta. Lappalainen kertoi 16.4 ja 25.4 sopivan säävarauksella. Projektiryhmä kysyi myös Lappalaisen mielipidettä ryhmän pohtimaan toteutusratkaisuun, joka liittyi videon siirtämiseen. Lappalainen totesi, että projektin osalta asia on pitkälti proof of concept, eli siirrettävän kuvan laatu ei ole oleellinen asia. Loppukäyttäjä ei välttämättä huomaa eroa siinä, siirretäänkö videota vai paljon kuvia.

Attachments