wiki:Halyri/Poytakirja4
Last modified 5 years ago Last modified on 2014-03-25 18:03:50

Hälyri-sovellusprojektin 4. palaverin pöytäkirja

Paikka: Tietotekniikan projektien kokoushuone, Agora AgC226.1 Aika: Torstai 13.3.2014 klo 8.30–10.15

Läsnä Projektiryhmä

 • Ilkka Rautiainen, puheenjohtaja
 • Niko Mononen
 • Veli-Mikko Puupponen
 • Atte Söderlund, sihteeri

Tietotekniikan laitoksen edustajat

 • Vesa Lappalainen
 • Tero Tuovinen, poistui kohdassa 8.

Ohjaajat

 • Jukka-Pekka Santanen (vastaava ohjaaja)
 • Olli Kauppinen (tekninen ohjaaja)
 • Jaakko Kosonen (tekninen ohjaaja)

Pöytäkirja

Laadittu: 19.3.2014 Muokattu: 20.3.2014

 1. Palaverin avaus

Puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Rautiainen ja sihteeriksi Atte Söderlund. Puheenjohtaja avasi palaverin.

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Palaveri todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan esitettiin muutosta lisäämällä hätäkeskusvierailun ajankohdasta sopiminen tilakatsauksen jälkeen. Esityslista hyväksyttiin esitettyjen muutoksien jälkeen.

 1. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastus

Edellisen palaverin pöytäkirjan pienistä virheistä mainittiin, mutta pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia.

Edellisessä palaverissa sovitut toimenpiteet:

 • Projektiryhmä selvittää palvelimen saatavuuden aikataulua IT­tiedekunnan tietohallinnolta (suoritettu).
 • Projektiryhmä selvittää sopivaa ajankohtaa hätäkeskusvierailulle (suoritettu).
 • Projektiryhmä tutustuu WP8:n tausta­ajon mahdollisuuteen (kesken).
 • Kauppinen selvittää, onko laitoksen Windows­puhelimiin mahdollista saada WP8 (Suoritettu).
 • Projektiryhmä määrittää käytettävän tarkan CC­lisenssin (suoritettu).
 • Projektiryhmä kysyy ATK­tuelta käyttäjäprofiilin tilan kasvattamista (suoritettu).
 • Projektiryhmä ilmoittaa hätäkeskusvierailulle sopivat ajat Tuoviselle (suoritettu).
 • Lappalainen toimittaa projektiryhmälle virtamittarin (suoritettu).
 • Santanen perustaa postituslistan sidosryhmille, kun muista organisaatioista saatavat kontaktit ovat tiedossa (kesken).
 • Projektiryhmä kysyy Helena Jäntiltä hänen EKG­mittaukseensa liittyvän

patentin mahdollisista rajoituksista ja vaikutuksista (kesken).

 • Helena Jäntti selvittää VTT:ltä mahdollisuutta saada projektiryhmän käyttöön puhelimeen liitettävän EKG­mittalaitteen (kesken).

Hätäkeskusvierailun sopivat ajankohdat päätettiin palaverin aikana. Kauppisen mukaan laitoksella on Windows Phone 7 -puhelimia, joita ei voi tai ei kannata päivittää Windows Phone 8:ksi. Käyttäjäprofiilin tilan kasvattamisen tilalle Lappalainen ehdotti paikallista tunnusta. Sovittiin lisäksi, että projektiryhmä lähettää Jäntille uuden viestin patentista.

Keskustelu kävi myös siitä, miten palaverien äänitteitä käytetään, mihin kerrottiin, että äänitteitä ei säilytetä.

Päätökset:

 • Edellisen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.
 • Laitoksen tarjoamia Windows Phone 7 -puhelimia ei käytetä projektissa.
 • Äänitteitä ei säilytetä.
 1. Tilakatsaus

Mononen esitteli projektin tilaa. Projektiryhmä on saanut aikaiseksi järjestelmän runkoa ja rajapintoja. Sovelluksen käyttöliittymää on suunniteltu ja toteutettu. Projektin vaatimusmäärittelyä on paranneltu. Projektisuunnitelmaa on tehty alustavasti. Seuraavaksi projektiryhmä keskittyy sovelluksen toteuttamiseen.

Santanen kysyi tehdäänkö puhelimen ja hätäkeskuksen käyttöliittymiä rinnakkain. Projektiryhmän mukaan käyttöliittymät on hyvä toteuttaa rinnakkain, jotta tiedonsiirtoa voidaan testata ja toteuttaa.

Lisäksi katsauksessa oli kuvioita projektiryhmän ajankäytöstä viikkokohtaisesti, luokkakohtaisesti ja tehtäväkohtaisesti. Santasen mukaan näyttää siltä, että suunnitellusta aikataulusta ollaan jäljessä. Santanen ehdotti, että tehtäväkohtaista esitystä ei tarvitse seuraavissa tilakatsauksissa esittää. Santanen kysyi, onko palvelin jo käytettävissä. Se ei ollut, ja samalla Santanen kehotti lähettämään uuden viestin. Projektiryhmä käyttää tällä hetkellä Puupposen omaa palvelinta.

Päätökset:

 • Hätäkeskusohjelman ja puhelimen sovelluksen käyttöliittymät kehitetään rinnakkain.
 • Seuraavissa tilakatsauksissa ei esitetä ajankäyttöä tehtäväkohtaisesti.
 1. Hätäkeskusvierailun ajankohta

Tuoviselle sopisi hyvin koko viikko 13, ja muiden ehdotuksien perusteella Tuovinen ehdotti päiviä 25.3., 26.3. ja 28.3. kello 9:00 alkaen. Näistä päivistä sopii parhaimmin 26. päivä ja huonoimmin 25. päivä. Päätökset:

 • Hätäkeskuksen vierailuajoiksi soveltuivat 25.3., 26.3 ja 28.3. kello 9:00.
 1. Vaatimusmäärittely

Alkuun Lappalainen kysyi onko kukaan käyttänyt Nokia Beameriä, mihin Söderlund vastasi käyttäneensä sitä. Lappalainen kehotti tutustumaan siihen, koska siinä on ideana jakaa videokuvaa kavereille, mikä vastaa osittain projektissa kehitettävää sovellusta.

Puupponen esitteli vaatimusmäärittelyyn tehtyjä muutoksia. Hätäkeskuksesta videokuvan lähettämisen prioriteettia oli laskettu viime palaverissa käydyn keskustelun pohjalta. Vaatimusmäärittelyyn oli lisätty myös vaatimuskokonaisuus kuvaten hätäkeskuksen tiedossa olevien onnettomuuksien tiedottamista käyttäjille.

Lappalainen huomautti, että onnettomuuksien julkaisemisella voi olla ei-toivottuja seurauksia. Tuovinen kertoi onnettomuustietojen olevan jo saatavilla. Santanen ja Puupponen lisäsivät, että hätäkeskus päättää itse, mitä julkaisee, joten se on heidän vastuullaan.

Lappalainen ehdotti, että hätäkeskuksen sovelluksen kohdalla käytettäisiin vaatimusmäärittelyssä yksilöivämpää nimeä. Lisäksi Lappalainen ehdotti, että joidenkin vaatimusten prioriteetteja lasketaan myöhemmin ja esitetään niistä lista tilaajille, koska välttämättömiä vaatimuksia on paljon. Santasen mukaan olisi tarvittavaa laskea prioriteetteja jo nyt. Puupponen toivoi tilaajan ottavan kantaa prioriteetteihin, mutta asiaa pidettiin hankalana ja päädyttiin siihen, että projektiryhmä hoitaa tämän.

Santanen kertoi tehneensä huomioita vaatimusmäärittelyyn ja toimittavansa ne projektiryhmälle. Santanen ehdotti vaatimusta kielivaatimuksista, jolla hän viittasi Kauppisen graduun. Santasen mukaan eri kieliä voisi ottaa huomioon, kuten saame ja ruotsi. Söderlund kertoi, että hän on jo tehnyt puhelimen sovelluksen suomeksi ja englanniksi ja että muiden kielien lisääminen käy ongelmitta.

Päätökset:

 • Vaatimusmäärittelyssä käytetään hätäkeskuksen sovelluksesta yksilöivämpää nimeä.
 • Sovellus tehdään ainakin suomeksi ja englanniksi, joka samalla mahdollistaa helpon kielien lisäämisen.
 1. Käyttöliittymädemot

Söderlund esittää Windows Phone -sovelluksen käyttöliittymään tehtyjä muutoksia. Tuovinen ehdotti, että kiireellinen-painikkeen teksti vaihdetaan lankapuhelimista tuttuun 112-logoon ja ehdotusta kannatettiin. Samalla keskusteltiin myös käytettävyydestä.

Söderlund esitti puhelimen sovelluksen näkymäkarttaa, johon oli kartoitettu, mihin eri painikkeet vievät. Tuovinen ehdotti parempaa nimeä ohjemateriaalille. Päätettiin nimetä se ensiapuohjeiksi. Tuovinen kyseenalaisti sovelluksesta-näkymän ja se päätettiin poistaa turhana. Lappalainen kuitenkin painottaa, että tekijänoikeudet pitää mainita sovelluksessa.

Kauppinen ehdotti, että sovelluksella voisi soittaa omaiselle. Santanen lisäsi, että jossain vaiheessa pitää ottaa vanhuspalvelut mukaan, mutta ei tässä projektissa.

Söderlund kysyi ovatko asetukset hyvä paikka GPS:n sallimiselle ja tarvitaanko siihen jotain muuta. Kososen mukaan siihen pitää lisätä teksti siitä, mihin GPS:ää käytetään.

Lappalainen ehdotti linkkiä kattavampaan ohjeeseen. Lisäksi Lappalainen ehdotti, että yhteys hätäkeskukseen voidaan muodostaa, vaikka paikkatiedot ja muut henkilötiedot eivät ole täytettynä. Lisäksi olisi hyvä, jos saisi GPS:n hyväksymispainikkeen myös yhteyden muodostamiseen, jos sitä ei ole jo hyväksytty. Lappalainen ehdotti myös kiireellinen näkymään samaa logoa kuin etusivulle.

Söderlund ehdotti, että tehdään ei-kiireellisen näkymän vaihtoehdot listboxiin, mutta Lappalainen ajatteli sen seikan olevan vähän hankalan oloinen, että pitää painaa erillistä painiketta. Söderlund korjasi asian niin, että listboxin voi muokata näyttämään erilaiselta vaikka listbox on pohjalla.

Lappalainen ehdotti, että otetaan hätäkeskusvierailulle mukaan puhelin, jossa on asennettuna sovellus, jotta sitä voi näyttää vierailulla.

Lappalainen ehdotti tilan säästämiseksi pieniä ruutuja kaikille komponenteille: video, kartta ja muut sellaiset, joita klikkaamalla ne suurenisivat. Puupposen mielestä käyttäjän ei pitäisi tarvita tehdä mitään.

Santanen painotti lisäämään sovelluksen hahmotelmiin vaatimusmäärittelyn vaatimuksista EKG:n, paikkatiedon ja kuvaamisen tiedot ja toiminnot.

Söderlund esitteli vielä keskeneräistä hätäkeskuksen käyttöliittymää. Lappalainen ehdotti lisää tietoa tehtävälistan elementteihin. Lisäksi tehtävän tietoihin Lappalainen kysyi paikkatiedosta, johon pitäisi miettiä parempaa esitysmuotoa ja jotain osoitetietoa.

Tuovinen poistui tässä kohdassa.

Lappalainen ehdotti, että omassa käsittelyssä olevat pinnit, joilla kartassa merkitään kohteita, ovat jotenkin erilaisia, jotta ne voi erottaa helposti. Muutkin pinnit on hyvä näyttää siksi, että käsittelijä näkee lähistöltä tulevat ilmoitukset.

Santanen mainitsi lähettävänsä huomioita käyttöliittymädemosta sähköpostilla projektiryhmälle.

Päätökset:

 • Vaihdetaan kiireellinen-painikkeen teksti 112-logoon.
 • Ohjemateriaali nimetään uudelleen ensiapuohjeiksi.
 • Sovelluksesta-näkymä poistetaan, mutta mobiilisovelluksessa pitää kuitenkin mainita tekijänoikeudet.
 • Mobiilisovellukseen lisätään linkki suurempiin ohjeisiin.
 • Mobiilisovellukseen lisätään mahdollisuus hätäyhteyteen vaikka asetuksiin ei ole lisätty tietoja tai sallittu GPS:ää.
 • Mobiilisovellukseen lisätään GPS:n sallimispainike yhteyden muodostamisen yhteyteen, jos sitä ei ole jo hyväksytty.
 • Tehdään ei-kiireellinen-näkymä listboxin pohjalle, mutta klikkaustoiminto toimii siten, että ei tarvitse painaa erillistä painiketta.
 • Mobiilisovellukseen lisätään puuttuvat ominaisuudet käyttöliittymään.
 • Hätäkeskuksenkäyttöliittymän videokuvaelementtiä suurennetaan ja painikkeen paikkaa muutetaan.
 • Tehtävälistan elementtien tietoa lisätään.
 • Parannetaan paikkatietoa tehtävän tiedoissa.
 • Omassa käsittelyssä olevat pinnit tehdään erilaiseksi.
 1. Muut esille tulevat asiat

Rautiainen ehdotti dokumenttien lisenssiksi Creative Commons BY -lisenssiä, mikä hyväksyttiin. Rautiainen kysyi, millä kielellä Gitin commit-viestien teksti pitää kirjoittaa. Lappalainen ehdotti, joko parempaa kommentointia lähdekoodiin tai sitten englantia Gittiin.

Santanen ehdotti, että lähdekoodin katselmointia voitaisiin miettiä seuraavassa palaverissa. Lisäksi projektiryhmän pitää koota lista siitä, mistä osioista he haluavat palautetta ja mistä eivät. Lähdekoodin pitää olla saatavilla jo hyvissä ajoin, jotta siihen pääsee tutustumaan hyvin. Tätä varten pitää lisätä kaikki lähdekoodi katselmointiin osallistuville pääsy YouSource-projektiin.

Mononen kysyi tilaajalta tarvitseeko tilaaja tuloksia CD-levyllä. Lappalaisen kanta oli kielteinen, mutta Santanen ehdotti, että varataan kuitenkin yksi CD-levy myös tilaajalle.

Päätökset:

 • Dokumenttien lisenssinä toimii Creative Commons BY.
 • Gitin commit-viestit kirjoitetaan englanniksi tai dokumentoidaan muutoksia paremmin ohjelman kommentteihin englanniksi.
 • Seuraavassa palaverissa käsitellään lähdekoodi katselmointia.
 • Tilaajalle tehdään yksi CD-levy tuloksista.
 • Projektiryhmä ottaa hätäkeskusvierailulle mukaan puhelimen, johon on asennettu sovellus.
 1. Läsnäolijoille sovitut toimenpiteet

Tässä palaverissa sovitut toimenpiteet:

 • Tuovinen sopii hätäkeskusvierailusta.
 • Projektiryhmä tutustuu Nokia Beamer -sovellukseen.
 • Projektiryhmä pudottaa valitsemiensa vaatimusmäärittelyn vaatimusten prioriteettia.
 • Projektiryhmä jatkaa palvelimen tiedustelua IT-palveluilta.
 • Projektiryhmä kysyy paikallista tunnusta ATK-tuelta.
 • Santanen lähettää käyttöliittymädemosta huomiot sähköpostilla projektiryhmälle.
 • Projektiryhmä lisää YouSourceen pääsyn lähdekoodi katselmointiin osallistuville eli ainakin Santaselle, Kososelle, Lappalaiselle ja Kauppiselle.
 • Projektiryhmä laatii lisenssisitoumuksen ja allekirjoittaa sen.

Edellisestä pöytäkirjasta siirretyt toimenpiteet:

 • Projektiryhmä tutustuu WP8:n tausta­ajon mahdollisuuteen.
 • Santanen perustaa postituslistan sidosryhmille, kun muista organisaatioista saatavat kontaktit ovat tiedossa.
 • Projektiryhmä kysyy Helena Jäntiltä hänen EKG­mittaukseensa liittyvän

patentin mahdollisista rajoituksista ja vaikutuksista.

 • Helena Jäntti selvittää VTT:ltä mahdollisuutta saada projektiryhmän käyttöön puhelimeen liitettävän EKG­mittalaitteen.
 1. Seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraavan palaverin ajankohdaksi sovittiin torstai 27.3. kello 8.30 tietotekniikan projektien kokoushuoneessa.

 1. Palaverin päättäminen

Puheenjohtaja päätti palaverin.

Jaettu materiaali Rautiainen jakoi kopioita esityslistasta ja edellisen palaverin pöytäkirjasta. Myös vaatimusmäärittelystä jaettiin kopioita.

Attachments