Changes between Initial Version and Version 1 of Halyri/Poytakirja3


Ignore:
Timestamp:
2014-03-11 18:51:50 (5 years ago)
Author:
nimajomo
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Halyri/Poytakirja3

  v1 v1  
   1Hälyri-sovellusprojektin 3. palaverin pöytäkirja 
   2 
   3Hälyri-sovellusprojektin 3. palaverin pöytäkirja 
   4 
   5Paikka: Tietotekniikan projektien kokoushuone, Agora AgC226.1 
   6Aika: Torstai 27.2.2014 8.33–10.35 
   7 
   8Läsnä 
   9 
   10Projektiryhmä 
   11* Veli-Mikko Puupponen, puheenjohtaja 
   12* Ilkka Rautiainen 
   13* Atte Söderlund 
   14* Niko Mononen, sihteeri 
   15 
   16Tietotekniikan laitoksen edustajat 
   17* Vesa Lappalainen 
   18* Tero Tuovinen, saapui paikalle kohdassa 5 ja poistui kohdan 7 jälkeen 
   19 
   20Ohjaajat 
   21* Jukka-Pekka Santanen (vastaava ohjaaja) 
   22* Olli Kauppinen (tekninen ohjaaja) 
   23* Jaakko Kosonen (tekninen ohjaaja)  
   24 
   25Pöytäkirja 
   26 
   27Laadittu: 9.3.2014 
   28 
   29 
   301. Palaverin avaus 
   31 
   32Puheenjohtajaksi valittiin Veli-Mikko Puupponen ja sihteeriksi Niko Mononen. Puheenjohtaja avasi palaverin. 
   33     
   342. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
   35 
   36Palaveri todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
   37 
   383. Esityslistan hyväksyminen  
   39 
   40Santanen esitti, että pidettäisiin esittelykierros, koska kaikki eivät välttämättä tunne Olli Kauppista. Esityslista hyväksyttiin Santasten ehdottamalla lisäyksellä. 
   41 
   424. Esittelykierros  
   43 
   44Projektiryhmän jäsenet, ohjaajat ja Lappalainen esittäytyivät.  
   45 
   465. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastus 
   47 
   48Tuovinen saapui paikalle. Tuovinen huomautti, että edellisen palaverin pöytäkirjasta, puuttui hänelle sovittu toiminpide selvittää EKG-laitteiden saatavuutta projektin käyttöön. Lappalainen huomautti lisäksi, että hänelle oli edellisessä pöytäkirjassa kirjattu sama toimenpide kahteen kertaan. Puupponen esitti pöytäkirjan hyväksymistä huomautetuilla muutoksilla.  Pöytäkirja hyväksyttiin näillä muutoksilla.  
   49 
   50* Edellisessä palaverissa sovitut toimenpiteet:  
   51* Tuovinen selvittää mahdollisuutta saada projektiryhmän käyttöön puhelimeen liitettävän EKG-mittalaitteen (suoritettu). 
   52* Projektiryhmä täydentää alustavaa vaatimusmäärittelyä ja miettii sen pohjalta tehtävien priorisointeja (suoritettu). 
   53* Lappalainen toimittaa projektiryhmälle Windows 8 ‑puhelimen testikäyttöä varten (suoritettu). 
   54* Lappalainen toimittaa projektiryhmälle virtamittarin puhelimen virrankulutuksen mittaamista varten (kesken). 
   55* Projektiryhmä pyytää tietohallinnolta työasemille Windows 8 ‑käyttöjärjestelmät  (suoritettu). 
   56* Projektiryhmä pyytää informaatioteknologian tiedekunnan tietohallinnon edustajilta tarvittaessa palvelinympäristön ja -palomuuriavaukset, kun asia on ajankohtainen (kesken). 
   57* Projektiryhmä pohtii projektin dokumenteille sopivaa lisenssiä (suoritettu). 
   58* Projektiryhmä kysyy Helena Jäntin EKG-mittaukseen liittyvän patentin mahdollisista rajoituksista ja vaikutuksista projektiin Jäntiltä (kesken). 
   59* Projektiryhmä pohtii tarkemmin, mihin dokumentit laitetaan ja millä työkaluilla ne luodaan (suoritettu). 
   60* Tuovinen selvittää, millaisia puhelimia laitokselta on saatavilla projektiryhmän käyttöön (suoritettu). 
   61* Tuovinen selvittää mahdollisuutta järjestää vierailun hätäkeskukseen (suoritettu). 
   62* Helena Jäntti selvittää mahdollisuutta saada projektiryhmän käyttöön puhelimeen liitettävän EKG-mittalaitteen (kesken). 
   63* Santanen perustaa myöhemmin myös muista organisaatioista saatavat kontaktit kattavan sähköpostilistan (kesken). 
   64* Santanen pyytää IT-palveluita avaamaan projektille kaksi verkkolevyä (suoritettu). 
   65     
   66     
   67Tuovinen ilmoitti, että EKG-mittalaiteita ei ole saatavilla meille hyödyllisessä muodossa. Lappalainen oli toimittanut puhelimet projektiryhmälle, mutta hänen tarjoamansa virtamittari puuttuu ja hän sanoi toimittavansa sen. Palvelinympäristön tilanne siirrettiin muihin käsiteltäviin asioihin. Projektiryhmä esitti dokumenteille CC-lisenssiä. Tilaajan edustajat hyväksyivät lisenssin. Santanen huomautti, että projektiryhmän täytyy lyödä lukkoon CC-lisenssin tarkat ehdot. Tuovinen ilmoitti hätäkeskuksen vierailun olevan mahdollista. Lappalainen ehdotti, että vieraillaan Jyväskylän hätäkeskuksessa ajanpuutteen vuoksi. 
   68 
   69Päätökset: 
   70* Projektin dokumentit julkaistaan CC-lisenssin alla. 
   71* Edellisen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin ehdotetuilla muutoksilla. 
   72 
   73     
   746. Tilakatsaus 
   75 
   76Mononen kertoi projektiryhmän laatineen vaatimusmäärittelyn, suunnitelleen toteutettavan sovelluksen runkoa ja tutustuneen käytettävissä oleviin työkaluihin. Puupponen totesi, että Visual Studion kanssa on ongelmia.  
   77 
   78Söderlund kertoi, että käyttäjäprofiilien kanssa on ongelmia. Käytössä oleva tila on liian pieni ja Visual Studio täyttää sen. Tuovinen totesi, että profiilin tilaa on mahdollista kasvattaa tai poistaa rajoitukset kokonaan. Lappalainen kehotti kysymään asiaa ATK-tuelta, ensisijaisesti käyttäjäprofiilin tilan kasvattamista. Puupponen totesi, että  WCF:n kanssa oli ongelmia ja haluaisi puhua niistä Kososen kanssa palaverin jälkeen.  
   79 
   80Mononen kertoi, että seuraavaksi projektiryhmä alkaa toteuttaa sovelluksen runkoa, jotta saadaan ensimmäinen yksinkertainen prototyyppi aikaiseksi. 
   81 
   82Santanen esitti, että projektipäällikkö tekee seuraavaan palaveriin tilakatsauksesta esitysgrafiikan. Mononen totesi, että tarkoitus oli tehdä esitysgrafiikkaa, mutta tarvittavia sovelluksia ei ollut vielä saatavilla. 
   83 
   84Päätökset: 
   85* Projektipäällikkö laatii tilakatsauksiin esitysgrafiikan. 
   86     
   877. Vaatimusmäärittely 
   88 
   89Santanen totesi, että  prioriteettien ”ei toteuteta” ja ”idea” kuvaukset tulisi vaihtaa keskenään. Ei toteuteta vastaisi tarpeettomaksi todettua vaatimusta. Idea olisi tarpeellinen ominaisuus, jota ei tässä projektissa toteuteta. Lappanen oli eri mieltä ja perusteli näkemystään projektin näkökulmasta. Santanen selvitti, että idea kirjataan muistiin mutta sitä ei tarkenneta. Santanen perusteli kantaansa hätäkeskuksen laajemmalla vaatimusmäärittelyllä. Kauppinen oli asiasta samaa mieltä. Lappalainen ehdotti vielä, että ideat ja hylätyt ideat tulisi eritellä. 
   90 
   91Lappalainen pohti, onko prioriteetit merkitty järjestelmän vai projektin näkökulmasta. Puupponen ilmoitti, että vaatimukset on laadittu kummankin näkökulmasta mutta prioriteetit projektin näkökulmasta. 
   92 
   93Lappalainen esitti, että teknisissä vaatimuksissa pitäisi olla aiheen kannalta enemmän käyttöjärjestelmiä, joita ei projektin puitteissa toteuteta. Esimerkiksi luettelo nykyisistä käyttöjärjestelmistä.  
   94 
   95Lappalainen ehdotti myös, että EKG-kokonaisuus priorisoidaan järjestelmän kannalta mahdolliseksi mutta projektin kannalta tärkeäksi. Hän perusteli ehdotustaan Jäntin tavoitteilla liittyen tähän projektiin. Lappalainen ehdotti lisäksi muutosta hätäkeskuksen käyttöliittymästä puhelimelle lähetettävän webkamerakuvan priorisointiin.  
   96 
   97Santanen ja Puupponen olivat sitä mieltä, että vaatimusmäärittelyyn tarvitsee mahdollisesti lisätä uusi prioriteettitaso. Lappalainen totesi, että ei kannata priorisoida liian paljon vaatimuksia toteutettaviksi tässä projektissa, jotta projekti saadaan suoritettua onnistuneesti. Santanen totesi siihen, että nykyiset prioriteetit ovat vain tämänhetkinen näkemys asiasta ja ne muuttuvat projektin edetessä.  
   98 
   99Tuovinen poistui, ja seuraava kokous sovittiin kahden viikon päähän. Santanen totesi, että vaatimusmäärittelystä puuttuvat vaatimusten tilat. 
   100 
   101Päätökset: 
   102* Prioriteettien idea ja ei toteuteta järjestys vaihdetaan keskenään. 
   103* Vaatimusmäärittelyyn lisätään vaatimusten tilat. 
   104     
   1058. Käyttöliittymädemot 
   106 
   107Aloitussivun ulkoasuun liittyen Lappalainen pohti, että kiireellinen painike voisi olla muun värinen kuin punainen, koska ihminen ei välttämättä ensimmäisenä valitse punaista painiketta. Puupponen ehdotti, että painike voisi olla keltainen. Lappalainen ehdotti, että soita-painikkeessa voisi olla olemassa oleva hätäkeskuksen numeron 112 kuva. Kauppinen ehdotti että hätäpuhelun muodostamiseen laitettaisiin varmistus, ettei tulisi vahinkosoittoa. Lappalainen totesi, ettei kannata käyttää Windows Phonen omaa dialogia. Lappalainen totesi käyttöliittymän fonttikoon olevan liian pieni, mihin Söderlund esitti, että käyttöliittymässä käytettäisiin isoa fonttia, jota olisi mahdollisuus pienentää asetuksista.  
   108 
   109Lappalainen totesi, että peruuta-painikkeen tulisi olla punainen ja yhdistämisessä käytettävän kuvakkeen tulisi näyttää siltä, että se yhdistää puhelua. Tämän voisi toteuttaa esimerkiksi laittamalla kuvakkeen vilkkumaan. Söderlund totesi, että pyritään tekemään mahdollisimman samannäköinen kuvake kuin tavallisen puhelun kuvake on. Santanen totesi siihen, että voi olla huono idea käyttää yhteyden muodostamisen yhteydessä puhelimen kuvaa, koska se on enempi kuin pelkkä puhelu. 
   110 
   111Lappalainen mietti, että hätäpuhelia tehdessä voi olla sellainen tilanne, että ei voi puhua. Niin pitäisi olla mahdollisuus saada kaikki äänet pois päältä. Tämmöinen tilanne olisi esimerkiksi kouluammuskelu. Söderlund mietti, että voisi olla mahdollinen tehdä hiljainen hälytys. Puupponen ehdotti, että peruuta painikkeen vieressä voisi olla hiljennä painike. 
   112 
   113Kosonen pohti, onko pivotti hyvä ratkaisu käyttöliittymän toteuttamiseen, koska siinä pienikin tärähdys voi estää painikkeen painamisen. Lappalainen totesi, että tämän ongelman voisi kiertää lukitsemalla tietyt näkymät paikalleen pivotissa. 
   114 
   115Kosonen totesi, että GPS ja puhelimeen tallennettujen tietojen käsittelyyn tarvittavat luvat pitää pyytää sovellusta asentaessa, jos sen haluaa sovelluskauppaan. Lappalainen halusi, että pitää olla myös mahdollisuus kieltää GPS:n käyttäminen, jos se vaaditaan sovelluksen asentamisen yhteydessä.  
   116 
   117Kauppinen totesi, että kiireettömässäkin tilanteessa otetaan yhteys vain yhteen viranomaiseen. Lappalainen ehdotti, että kiireettömässä tapauksessa voisi näyttää listan hätäkeskuksessa tiedetyistä tilanteista, joista käyttäjä voisi valita omaa tilannetta vastaavan toiminnon, josta saisi lisäohjeita valittuun tilanteeseen. Lappalainen ehdotti, että hätäkeskuksesta voitaisiin myös julkaista hätätilanteita, jotka sitten näkyisivät älypuhelinsovelluksen aloitussivulla. Santanen ehdotti, että älypuhelinsovelluksessa tilanteiden kuvakkeina voisi käyttää samantyylisiä kuvakkeita kuin tilannehuoneessa on käytetty.  
   118 
   119Päätökset: 
   120* Sovelluksessa tullaan käyttämään järjestelmän omia fonttimäärityksiä, jos niistä löytyy riittävän iso vaihtoehto. 
   121* Peruuta-painike vaihdetaan punaiseksi. 
   122* Älypuhelinsovelluksen käyttöliittymän aloitussivu lukitaan tai eristetään muista sivuista, ettei siitä joudu vahingossa väärään paikkaan. 
   123* Älypuhelinsovellusta asentaessa käyttäjältä kysytään tarvittavat luvat GPS:ään ja puhelimeen tallennettujen tietojen käsittelyyn. 
   124* Käyttäjän on mahdollista kieltää GPS:n käyttö älypuhelinsovelluksen asetuksista. 
   125* Hätäpuhelun muodostamiseen lisätään vahvistusilmoitus. 
   126* En voi puhua-painike lisätään älypuhelinsovellukseen. 
   127     
   1289. Muut esille tulevat asiat  
   129 
   130Puupponen ilmoitti kysyneensä palvelinta informaatioteknologian tiedekunnan tietohallinnolta. IT-tiedekunnan tietohallinto ei voi tarjota palvelinta pyydetyllä aikataululla. Santanen totesi, että jonkun projektin jäsenen kannattaa käydä keskustelemassa kasvotusten Tarvaisen ja Lappalaisen kanssa palvelimesta.  Santanen kertoi, että sovellusprojekteilla on käytettävissä vanhoja tietokoneita, joita voisi käyttää palvelimena. Lappalainen totesi, että projektiryhmän kannattaa ensiksi kysyä IT-tiedekunnan tietohallinnolta millä aikataululla palvelin on mahdollista saada. Jos se todetaan mahdottomaksi, kysytään IT-palvelulta palvelimen pystyttämistä. Kosonen ehdotti, että projektiryhmä voi myös pohtia Windows Azuren käyttämistä ja sen kustannuksia, jos projektiryhmä ei saa palvelinta käyttöön. Lappalainen pohti, että portteja on varmaankin mahdollista saada auki, jos tarvitsee pystyttää oma palvelin. 
   131 
   132Paikallaolijat pohtivat aikoja Jyväskylän hätäkeskusvierailulle. Paikallaolijoille soveltuvat ajat ovat torstai 6.3 ja perjantai 7.3.  
   133 
   134 
   135 
   13610. Läsnäolijoille sovitut toimenpiteet 
   137 
   138* Tässä palaverissa sovitut toimenpiteet: 
   139* Projektiryhmä selvittä palvelimen saatavuuden aikataulua IT-tiedekunnan tietohallinolta. 
   140* Projektiryhmä selvittää sopivaa ajankohtaa hätäkeskusvierailulle. 
   141* Projektiryhmä tutustuu WP8:n tausta-ajon mahdollisuuteen. 
   142* Kauppinen selvittää, onko laitoksen Windows-puhelimiin mahdollista saada WP8. 
   143* Projektiryhmä määrittää käytettävän tarkan CC-lisenssin. 
   144* Projektiryhmä kysy ATK-tuelta käyttäjäprofiilin tilan kasvattamista. 
   145* Projektiryhmä ilmoittaa hätäkeskusvierailulle sopivat ajat Tuoviselle. 
   146 
   147Edellisestä pöytäkirjasta siirretyt toiminpiteet: 
   148 
   149* Lappalaisen toimittaa projektiryhmälle virtamittarin. 
   150* Santanen perustaa postituslistan sidosryhmille, kun  muista organisaatioista saatavat kontaktit ovat tiedossa. 
   151* Projektiryhmä kysyy Helena Jäntiltä hänen EKG-mittaukseensa liittyvän patentin mahdollisista rajoituksista ja vaikutuksista. 
   152* Helena Jäntti selvittää VTT:ltä mahdollisuutta saada projektiryhmän käyttöön puhelimeen liitettävän EKG-mittalaitteen.  
   153 
   15411. Seuraavan palaverin aika ja paikka   
   155 
   156Seuraavan palaverin ajankohdaksi sovittiin torstai 13.3. kello 8.30 tietotekniikan projektien kokoushuoneessa. 
   157 
   15812. Palaverin päättäminen  
   159 
   160Puheenjohtaja päätti palaverin. 
   161 
   162Jaettu materiaali 
   163 
   164Puupponen jakoi kopioita esityslistasta, edellisen palaverin pöytäkirjasta ja vaatimusmäärittelystä.