wiki:Halyri/Koodinkatselmointi1Muistio

Version 1 (modified by iltaraut, 5 years ago) (diff)

--

Hälyri-sovellusprojektin 1. koodinkatselmoinnin muistio

Paikka: Tietotekniikan projektien kokoushuone, Agora AgC226.1
Aika: Torstai 2.4.2014 klo 8.15–10.30

Läsnä
Projektiryhmä

 • Niko Mononen
 • Veli-Mikko Puupponen, sihteeri
 • Ilkka Rautiainen, sihteeri
 • Atte Söderlund

Tietotekniikan laitoksen edustajat

 • Vesa Lappalainen

Ohjaajat

 • Jukka-Pekka Santanen (vastaava ohjaaja)
 • Jaakko Kosonen (tekninen ohjaaja)

Muistio

Laadittu: 2.4.2013

 1. Hätäkeskusohjelma

Kosonen ehdotti ottamaan huomioon seuraavat asiat:

 • Menu-elementeille voisi laittaa tagit, jotta päästään eroon turhista switch–case-rakenteista.
 • Onko helppo lokalisointi huomioitu? Joissain kohdissa päivitetään muun muassa painikkeiden tekstejä koodissa.
 • Kommenttien param-kohtiin tulisi laittaa aina jotakin, vaikka asia olisi triviaali.
 • Asetusmuutosten käsittelyä voisi parantaa muuttamalla indeksit enumeiksi. Tällä saadaan switch–case-rakenteita pois.
 • Muuttujan nimien on oltava pidempiä ja kuvaavampia kuin yksi kirjain.
 • Enumit ovat luokkia, joten ne on aloitettava isolla alkukirjaimella.
 • Muuttujien nimeämisessä on käytettävä yhtenäistä tyyliä. Nyt jotkin noudattavat PascalCasea ja toiset camelCasea.

Santanen:

 • Luokkakommentteja puuttuu monista tiedostoista.
 • Rivit ovat osin liian pitkiä erityisesti tulostusta ajatellen.
 • Voisivatko tehtävien värikoodit olla valittavissa asetuksista?

Lappalainen:

 • Koodissa on mainittava tekijän nimi sekä myös jonkinlainen viittaus käytettyyn lisenssiin.
 • Pitäisi tarkistaa onko lisenssitiedostoon tai lisenssiin viittaamiseen olemassa kommenttitagi.
 • This-viitteen käyttö koodissa on sallittua, mutta käytön tulee olla yhtenäistä.
 • Onko Assignment-luokka järkevää periä ListBoxItemistä? Assignment sisältää nyt myös esimerkiksi karttamerkin asetuksia, joten parempi ratkaisu saattaisi olla jonkinlainen kooste.
 1. Älypuhelinsovellus

Kosonen:

 • Luokkakommentteja puuttuu monista tiedostoista.
 • Palvelinpuolen asetukset eivät kuulu MainPage-sivulle.
 • MakeAppNaR-metodin nimeä tulisi muuttaa kuvaavammaksi.
 • Pitkän if-lauseen voisi jakaa eri riveille esim. &&-kohdissa.
 • Useiden elementtien sijainti- ja kokoasetukset voidaan parhaiten määritellä xaml-sivuilla.
 • Yksi mahdollinen tapa näyttää videokuvaa on täyttää koko näyttö sillä. Tämän jälkeen videokuvan päälle voi lisätä tarpeelliset ja osittain läpinäkyvät elementit, kuten kartan.
 • Lähdekoodin tiedostonimet tulisi nimetä niin, että niistä voi päätellä suoraan liittyykö koodi esim. käyttöliittymään vai johonkin muuhun.
 • Asetusmuutosten käsittelyä voisi parantaa muuttamalla kirjasinten kokovalinnat enumeiksi. Tällä saadaan switch–case-rakenteita pois.

Santanen:

 • CantMakeNoise ja CanMakeNoise sekoittuvat helposti.

Lappalainen:

 • MainPage-sivun ApplicationBarIconButtons_Click-metodin ei tarvita if–else-rakennetta.
 • Asetusten tallentamisessa käytetään turhan paljon merkkijonoja.
 • Koodin rivijaot tulisi yhdenmukaistaa.
 • Kartassa ja muissa elementeissä on käytetty koodin seassa määriteltyjä kokomäärityksiä. Nämä tulisi suhteuttaa laitteen näytön ominaisuuksiin ja määritellä yhdessä paikassa.
 • Kartan tarkennus säilyy useissa älypuhelinsovelluksissa samalla tasolla seuraavalla käynnistyskerralla, vaikka näkymästä poistuisikin. Toisaalta Lappalainen tarkensi, että sovellus on luonteeltaan erityistapaus, joten tarkennustason säilyminen ei välttämättä ole olennaista.
 • Kartan pienennyksen ja suurennuksen voisi hoitaa ilman if–else-rakennetta.
 • Muualta löydetyistä innovatiivisista esimerkkikoodeista voi lähdekoodissa mainita lähteen, mutta löydetyssä ”peruskoodissa” se ei ole tarpeen.
 1. Palvelin

Kosonen:

 • AutoMappereiden asetukset voisi sijoittaa erilliseen luokkaan.

Lappalainen:

 • Voisiko GUID:n siirtää UID:nä merkkijonon sijaan, ainakin sisäisessä käsittelyssä?
 • Koodin tiivistäminen yleistämällä on mahdollista ainakin ConnectionController-luokassa, mahdollisesti myös muualla.