Changes between Initial Version and Version 1 of Halyri/Koodinkatselmointi1Muistio


Ignore:
Timestamp:
2014-06-10 18:13:07 (5 years ago)
Author:
iltaraut
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Halyri/Koodinkatselmointi1Muistio

  v1 v1  
   1Hälyri-sovellusprojektin 1. koodinkatselmoinnin muistio 
   2 
   3Paikka: Tietotekniikan projektien kokoushuone, Agora AgC226.1 \\ 
   4Aika: Torstai 2.4.2014 klo 8.15–10.30 
   5 
   6Läsnä \\ 
   7Projektiryhmä 
   8- Niko Mononen 
   9- Veli-Mikko Puupponen, sihteeri 
   10- Ilkka Rautiainen, sihteeri 
   11- Atte Söderlund 
   12Tietotekniikan laitoksen edustajat 
   13- Vesa Lappalainen 
   14Ohjaajat 
   15- Jukka-Pekka Santanen (vastaava ohjaaja) 
   16- Jaakko Kosonen (tekninen ohjaaja) 
   17 
   18Muistio 
   19 
   20Laadittu: 2.4.2013 
   21 
   22 
   231. Hätäkeskusohjelma 
   24Kosonen ehdotti ottamaan huomioon seuraavat asiat: 
   25-       Menu-elementeille voisi laittaa tagit, jotta päästään eroon turhista switch–case-rakenteista. 
   26-       Onko helppo lokalisointi huomioitu? Joissain kohdissa päivitetään muun muassa painikkeiden tekstejä koodissa. 
   27-       Kommenttien param-kohtiin tulisi laittaa aina jotakin, vaikka asia olisi triviaali. 
   28-       Asetusmuutosten käsittelyä voisi parantaa muuttamalla indeksit enumeiksi. Tällä saadaan switch–case-rakenteita pois. 
   29-       Muuttujan nimien on oltava pidempiä ja kuvaavampia kuin yksi kirjain. 
   30-       Enumit ovat luokkia, joten ne on aloitettava isolla alkukirjaimella. 
   31-       Muuttujien nimeämisessä on käytettävä yhtenäistä tyyliä. Nyt jotkin noudattavat PascalCasea ja toiset camelCasea. 
   32 
   33Santanen: 
   34-       Luokkakommentteja puuttuu monista tiedostoista.  
   35-       Rivit ovat osin liian pitkiä erityisesti tulostusta ajatellen. 
   36-       Voisivatko tehtävien värikoodit olla valittavissa asetuksista? 
   37 
   38Lappalainen: 
   39-       Koodissa on mainittava tekijän nimi sekä myös jonkinlainen viittaus käytettyyn lisenssiin. 
   40-       Pitäisi tarkistaa onko lisenssitiedostoon tai lisenssiin viittaamiseen olemassa kommenttitagi. 
   41-       This-viitteen käyttö koodissa on sallittua, mutta käytön tulee olla yhtenäistä. 
   42-       Onko Assignment-luokka järkevää periä ListBoxItemistä? Assignment sisältää nyt myös esimerkiksi karttamerkin asetuksia, joten parempi ratkaisu saattaisi olla jonkinlainen kooste. 
   43 
   44 
   452. Älypuhelinsovellus 
   46 
   47Kosonen: 
   48-       Luokkakommentteja puuttuu monista tiedostoista.  
   49-       Palvelinpuolen asetukset eivät kuulu MainPage-sivulle. 
   50-       MakeAppNaR-metodin nimeä tulisi muuttaa kuvaavammaksi. 
   51-       Pitkän if-lauseen voisi jakaa eri riveille esim. &&-kohdissa. 
   52-       Useiden elementtien sijainti- ja kokoasetukset voidaan parhaiten määritellä xaml-sivuilla. 
   53-       Yksi mahdollinen tapa näyttää videokuvaa on täyttää koko näyttö sillä. Tämän jälkeen videokuvan päälle voi lisätä tarpeelliset ja osittain läpinäkyvät elementit, kuten kartan. 
   54-       Lähdekoodin tiedostonimet tulisi nimetä niin, että niistä voi päätellä suoraan liittyykö koodi esim. käyttöliittymään vai johonkin muuhun. 
   55-       Asetusmuutosten käsittelyä voisi parantaa muuttamalla kirjasinten kokovalinnat enumeiksi. Tällä saadaan switch–case-rakenteita pois. 
   56 
   57Santanen: 
   58-       CantMakeNoise ja CanMakeNoise sekoittuvat helposti. 
   59 
   60Lappalainen: 
   61-       MainPage-sivun ApplicationBarIconButtons_Click-metodin ei tarvita if–else-rakennetta. 
   62-       Asetusten tallentamisessa käytetään turhan paljon merkkijonoja. 
   63-       Koodin rivijaot tulisi yhdenmukaistaa. 
   64-       Kartassa ja muissa elementeissä on käytetty koodin seassa määriteltyjä kokomäärityksiä. Nämä tulisi suhteuttaa laitteen näytön ominaisuuksiin ja määritellä yhdessä paikassa. 
   65-       Kartan tarkennus säilyy useissa älypuhelinsovelluksissa samalla tasolla seuraavalla käynnistyskerralla, vaikka näkymästä poistuisikin. Toisaalta Lappalainen tarkensi, että sovellus on luonteeltaan erityistapaus, joten tarkennustason säilyminen ei välttämättä ole olennaista. 
   66-       Kartan pienennyksen ja suurennuksen voisi hoitaa ilman if–else-rakennetta. 
   67-       Muualta löydetyistä innovatiivisista esimerkkikoodeista voi lähdekoodissa mainita lähteen, mutta löydetyssä ”peruskoodissa” se ei ole tarpeen. 
   68 
   693. Palvelin 
   70 
   71Kosonen: 
   72-       AutoMappereiden asetukset voisi sijoittaa erilliseen luokkaan. 
   73 
   74Lappalainen: 
   75-       Voisiko GUID:n siirtää UID:nä merkkijonon sijaan, ainakin sisäisessä käsittelyssä? 
   76-       Koodin tiivistäminen yleistämällä on mahdollista ainakin ConnectionController-luokassa, mahdollisesti myös muualla.