wiki:Halyri/Koekaytto

Version 3 (modified by nimajomo, 5 years ago) (diff)

--

Santasen palaute koekäytöstä

Date: Fri, 16 May 2014 15:28:19 +0300

Subject: [halyri_opetus] Huomioita sovelluksista.

Terve!

Olen oheen kirjannut huomioitani projektihuoneessa mikrolla sovproj06 suorittamani koekayton perusteella. Sovelluksissa oli jonkin verran virheilmoituksen antavia virheita, jotka ainakin kannattaisi korjata, ellei niiden tomaara ole liiann suuri. Lisaksi ryhmalla on tiedossa virhetilanteita, jotka tulisi mielellaan ratkaista. Muista huomioistani ryhman kannattaa kirjata olennaisimmat sovellusraporttiin.

Puhelinsovelluksesta tein yhteydessa hatakeskussovellukseen seuraavat huomiot:

 • Tulisiko projektin nimen sijaan olla aloitusikkunassa sovelluksen nimi tai jokin soaäyttötarkoitusta kuvaava lyhyt otsikko?
 • Painikkeet voisivat olla kolmiulotteiset, jotta ne paremmin hahmottaisi painikkeiksi. Johanna Silvennoisen mukaan tosin taitaa nykyinen kaytanto olla toinen... ! Halytyskeskussovellus heitti poikkeuksen ArgumentNullException was unhandled by user code otettaessa yhteys. En tehnyt halytyskeskussovelluksessa mitaan.
 • Puhelimella ilmoittamani en voi puhua eiilmeisesti nay mitenkaan hatakeskuksessa.
 • Sovelluksen avaamisen jalkeen sen ei tulisi menna lepotilaan ennen sen sulkemista tai yhteyden katkaisemista. (Toinen mahdollisuus on heratella sovellus hatakeskuksesta, mutta tama ei taida olla mahdollista...)
 • Yhteytta otettaessa Allow GPS on sen verran lyhyen aikaa esilakayttaja ei valttamatta ehdi reagoida siihen. Tulisiko se olla valittavissa myohemmin vastaavasti kuin aanettomassa toiminnassa?
 • Pitaisiko yhteydenoton kasittelya odotettaessa kayttajan pystya sulkemaan yhteys? Talla hetkella sulkeminen on mahdollista yhteydenottoa otettaessa.
 • Videokuvaa pyydettaessa kayttoliittymassa tulisi jotenkin osoittaa kayttajalle hanen suuntaavan kameran kuvattavaan kohteeseen. Talla hetkella sovellus ilmoittaa ainoastaan Processing, joka ei anna riittavasti informaatiota kayttajalle (ellei samaan aikaan kaiuttimen kautta anna hatakeskusneita tukevia ohjeita).
 • EKG-dataa pyydettaessa sovellus ei mitenkaan ilmoita kayttajalle edes sita kerattavan (puhumattakaan sen laadusta). Se kylla nakyy hatakeskussovelluksessa, mutta eiko puhelimessakin pitaisi jotenkin informoida kayttajaa.
 • Videokuvan tai EKG-signaalin lahettamisen lopettamisesta ei myoskaan informoidan kayttajaa mitenkaan. Mielestani kayttaja on em. toiminnallisuuksien osalta liiaksi aanen varassa, joka tilassa en voi puhua on uhkaavaa.
 • Lepotilaan mennesaa sovellus ei nayta lahettavan enaa videokuvaakaan.
 • Lepotilaan mennessa sovelluksen suoritus nayttaa loppuvan, mutta ilmeisesti tieto ei paady hatakeskussovellukseen, koska se edelleen nayttaa tehtavaa ja painiketta Lopeta kasittely.
 • Kiireettoman yhteyden tapauksessa vaihtoehdot nayttavat pelkalta tekstilistalta. Tama hankaloittaa toimintojen loytamista muun tekstin seasta. Onko tama alypuhelinten normaali esitystapa?
 • Videokuvan ollessa kaytossa, ei hatakeskussovelluksesta lahetetty keskusteluviesti tule mitenkaan esille puhelimessa.
 • Kameran kuva itse asiassa peittaa syottokentan, jos kayttaja painaa videokuvan alla olevaa valintaruutua ei voi puhua. Vasta videokuvan paattamisen jalkeen syottokentta tulee esiin.
 • Edellisessa tilanteessa lahetetyt viestit tulevat listaksi syottokentan paalle.

Hatakeskussovelluksesta tein yhteydenotossa puhelinsovellukseen seuraavat huomiot:

 • Pitaisiko yhteydenottajan kanssa kayty viestinvaihto jotenkin olla listattuna. Nykyisellaan kayttoliittyma vain senhetkisen tilan, mutta pitaisiko prosessin aikana vaihdetut viestit nakya jossakin? Nykyisellaan kasittelija on pelkastaan oman muistinsa varassa.
 • Sovellus antoi virheilmoituksen FaultException'1 was unhandled muistaakseni sulkiessani yhteyden.
 • Em. virheilmoitus tuli pariin otteeseen, joten sovellus kaivannee joiltakin osin virhekasittelya tai korjaamista.
 • Kun tehtavan kasittely lopetetaan, kasittelya osoittava nuoli osoittaa edelleen kyseiseen lopetetuun tehtavaan.
 • Ottaessani uuden tehtavan kasittelyyn sovellus oletuksena nayttaa videon yhteydessa painikkeen Lopeta videokuva, vaikka en ole viela ehtinyt pyytaa videokuvaa. Olisiko joistakin puhelimen katkaisemista yhteyksist joitain joitain jaljelle?
 • Ensiapuohjeiden lahettaminen ei ilmeisesti toimi? Ainakaan ne eimitenkaan puhelimessa.
 • Tehtavan kasittelu paatettaessa,jaa EKG-kuvaaja nakyviin, ellei sita erikseen paateta. Talloin EKG-kayra uudessa kasiteltavaksi otetussa tehtavassakin, vaikkei sita edes ole pyydetty uudessa tehtavassa.
 • Em. periytyminen uuteen tehtavaan koskee myos videokuvaa.
 • Paikkatieto ei tule nakyviin kartalle, jos otan tehtavan heti kasittelyyn sen ilmestyttya listaan.
 • Painikkeiden Pyyda sijainti ja Keskita kartta painaminen ei nayta vaikuttavan mitenkaan (tosin minulla ei ole yhtaan aktiivista tehtavaa). Jos painike ei ole kaytettavissa jossain tilanteessa, sen tulisi olla harmaana.
 • Sovellus antoi virheilmoituksen Connection to server lost johtuen ilmeisesti liian lyhyeksi asetetusta ajasta.

Hatakeskussovelluksen kayttoliittymasta tein seuraavat huomiot:

 • Sovelluksen otsikkorivila tulisi olla sovelluksen n(kuvake ja) nimi nykyisen Hake sijaan.
 • Miksi sovelluksen nimi on keskitetty? Yleena nimi lienee tasattu vasempaan reunaan.
 • Tulisiko ohjelman otsikkorivila olla muutakin tietoa? Jos sovellus voi kayttaa useampaa palvelinta (hatakeskus vs. vanhuspalvelut) otsikkorivilla voisi nakya palvelimen nimi.
 • Tyokalut-valikossa on ainoana komentona Settings, ts. kayttolittymassa on suomea ja englantia sekaisin.
 • Tulisiko tehavalistan, kasittelyryhman, videokuvann, EKG-kayran ja kartan ylapuolella olla otsikot samaan tapaan kuin tietoalueidenkin? (Tehtavalistan otsikkona nayttaa olevan Tyokalut, mutta se onkin komentovalikko. Nykyiset Mikkisoftan kaytanteen laskevat tulkittavuutta.)
 • Ikkunan nakymista on osa kehystetty ryhmarajoilla ja osa ei kannattaisiko kaikkiin lisata ryhmarajat vai ei?
 • Tietoryhmisa Tehtavan tiedot, Laiteinfo (tulisi kai olla Laitetiedot?) ja Henkilotiedot otsikon tulisi olla lahempana niihin liittyvia tietoja kuin edeltavia tietoja. Muistakaapa siis laheisyyden laki kaytettavyysluennolta.
 • Em. ryhmisa totuusarvotiedot tulisi mieleaan esittaa vaikkapa sanoilla on ja ei tai sopivina vareina ohjelmoijille tuttujen True ja False sijaan.
 • Em. ryhan tiedot olisi noopeampaa tarkistaa, jos otsikoiden ohella myos tiedot olisi tasattu. Lisaksi pitkia otsikoita voisi olla jarkeva lyhentaa, jos se suinkin on mahdollista merkityksen ymmartaakseen.
 • Tulevatko henkilotiedot puhelimelta lainkaan, tai onko puhelinsovelluksessa edes viea mahdollista maarittaa kyseisia tietoja.
 • Painikkeiden Ota tehtava kasittelyyn ja Lopeta kasittely yhteydessa olevien ohjainten sijoittelu kannattaa suunnitella ajatuksella jatkokehityksen alussa. Onko siis kyseisilla toiminnoilla selkea yhteys ja kannattaista osaa sijoitella jonnekin muualle.
 • Esimerkiksi ikkunassa pyydetaan EKG-dataa ja videokuvaa eri paikoissa. Pitaisiko ko. datan pyytamispainikkeet (ainakin EKG, videokuva ja sijainti) sijoittaa omaan ryhmaansa tai lahelle kyseisen datan esittavia videokuvaa ja graafia.
 • Enta kannattaisiko datan lahettamiseen liittyvat toiminnot siirtaa omaan ryhmaansa vai kyseiset lahetetyt datat esittavien osien yhteyteen.
 • Videokuvan kaantamisnuoliksi loytynee hiotumpia joko sovelluskehitysymparistosta tai ilmaiseksi verkosta.
 • Keskuyottokenttaa ei erota kunnolla syottokentaksi. Asiassa voisi auttaa otsikon kirjaaminesyottoketeen, lahetyspainikkeen sijoittaminen syottokentan peraan tai (etenkin) tyhjan tilan kaytto.
 • Painikkeessa Keskita kartta jalkimmaisen sanan tulee alkaa pienella kirjaimella.

Settings-ikkunasta tein seuraavat huomiot:

 • Ohjaimet ja niiden otsikot on esitetty epayhtenevasti. Osassa otsikko on ohjaimen edesa (mieljarkevampi)kevampi) ja osassa ylapuolella.
 • Varien muokkaus kannattanee jakaa kahteen ryhmaan nykyisen yhden sijaan, ellei listan ja graafien varivalintojen erottamisessa hyodynna tyhjaa tilaa. Nykyratkaisussa ei kayttaja erota kyseisten kahden varivalinnan vaihtumista.
 • Listalla ilmeisesti tarkoitetaan tehtavalistaa, vai onko varimuutosten tarkoitus vaikuttaa muihinkin listoihin?
 • Listan varien maarittelyn logiikka mielesani ontuu. Jos tiloja on ainoastaan puolisen tusinaa, niisa kullekin voisi olla erillinen varimaarittely.
 • Graafien varien maarittelysta saisi loogisemman sijoittamalla niiden valinnat esimerkkigraafin ylapuolella ja valintojen tulokset esittavan graafin niiden alapuolella. Eurooppalaiset siis lukevat alhaalta ylospain ja vasemmalta oikealle, joka yleensa on hyva jarjestys syotteen ja vasteen jarjestykselle.
 • Pitaisiko ikkunassa olla tallennuspainikkeen ohella mos peruutuspainike, jotta kayttaja voisi heikkojen sotteiden tapauksessa palata aiempiin asetuksiin?
 • Varivaihdot eivat nay esimerkkigraafissa. Ellei niiden ole tarkoitus vaihtua heti, tulisi ikkunan alaosassa olla tallennuspainikkeen ohella myos sovellapainike Apply.
 • Tallennuspainike ei nayta sulkevan ikkunaa. Yleensa ikkunoissa on erillinen sulkemispainike (ruksipainikkeen ohella), ellei tallennuspainike sulje ikkunaa.

Suoritetaanpa siis suuremmalla porukalla koekaytto ensi viikon torstaina. Tarvittaessa ehtinen koekayttamaan sovellusta viela kerran, jos ryhman jasenet nakevat sille tarvetta.

Terveisin,

jukka-pekka