wiki:Halyri/Esityslista9

Version 3 (modified by nimajomo, 5 years ago) (diff)

--

Hälyri-projektin 9. palaveri

Aika: tiistai 27.5.2014 klo 9.15 Paikka: Agora AgC 226.1 (Tietotekniikanprojektien kokoushuone)

Esityslista:

 1. Palaverin avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esityslistan hyväksyminen
 4. Edellisten palaverien pöytäkirjojen tarkastus
 5. Tilakatsaus
 6. Tuloksien katselmoinnit
 7. Järjestelmätestauksen tulokset
 8. Muut esille tulevat asiat
 9. Läsnäolijoille sovitut toimenpiteet
 10. Seuraavan palaverin aika ja paikka
 11. Palaverin päättäminen