wiki:Halyri/Esityslista9

Version 1 (modified by nimajomo, 5 years ago) (diff)

--

Hälyri-projektin 9. palaveri

Aika: tiistai 27.5.2014 klo 9.15 Paikka: Agora AgC 226.1 (Tietotekniikanprojektien kokoushuone)

Esityslista: 1.Palaverin avaus 2.Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3.Esityslistan hyväksyminen 4.Edellisten palaverien pöytäkirjojen tarkastus 5.Tilakatsaus 6.Tuloksien katselmoinnit 7.Järjestelmätestauksen tulokset 8.Muut esille tulevat asiat 9.Läsnäolijoille sovitut toimenpiteet 10.Seuraavan palaverin aika ja paikka 11.Palaverin päättäminen