wiki:Halyri/Esityslista9
Last modified 5 years ago Last modified on 2014-05-27 15:02:50

Hälyri-projektin 9. palaveri

Aika: tiistai 27.5.2014 klo 9.15 Paikka: Agora AgC 226.1 (Tietotekniikanprojektien kokoushuone)

Esityslista:

 1. Palaverin avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esityslistan hyväksyminen
 4. Edellisten palaverien pöytäkirjojen tarkastus
 5. Tilakatsaus
 6. Tuloksien katselmoinnit
 7. Järjestelmätestauksen tulokset
 8. Muut esille tulevat asiat
 9. Läsnäolijoille sovitut toimenpiteet
 10. Seuraavan palaverin aika ja paikka
 11. Palaverin päättäminen