wiki:Halyri/Esityslista7

Version 1 (modified by atanauso, 5 years ago) (diff)

--

Hälyri-projektin 7. palaveri

Aika: torstai 24.4.2014 klo 8.30 Paikka: Agora AgC 226.1 (Tietotekniikanprojektien kokoushuone)

Esityslista:

 1. Palaverin avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esityslistan hyväksyminen
 4. Edellisten palaverien pöytäkirjojen tarkastus
 5. Tilakatsaus
 6. Vaatimusmäärittely
 7. Projektisuunnitelman katselmointi
 8. Käytettävyyspäivän huomiot
 9. Demo
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Läsnäolijoille sovitut toimenpiteet
 12. Seuraavan palaverin aika ja paikka
 13. Palaverin päättäminen