wiki:Halyri/Esityslista1
Last modified 5 years ago Last modified on 2014-02-25 13:53:58

Hätäohjelmiston prototyyppi älypuhelimiin -projektin 1. palaveri

Aika: Torstai 6.2.2014 8:30 Paikka: Agora AgC 226.1 (Tietotekniikan projektien kokoushuone)

Esityslista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esityslistan hyväksyminen
 4. Osallistujien esittäytyminen
 5. Kohdeorganisaatio ja toiminnan esittely
 6. Aihe, taustoja ja kokonaistavoitteita
 7. Käyttäjien tarpeita ja projektin tavoitteita
 8. Mahdollisia toteutusratkaisuja
 9. Laite- ja ohjelmistoresurssit
 10. Aikataulu ja prosessimalli
 11. Sopimukset, lisenssit ja projektimaksu
 12. Käytänteet
 13. Projektin nimi ja tilat sekä jäsenten yhteystiedot
 14. Projektipäällikön ja varapäällikön valinta
 15. Muut esille tulevat asiat
 16. Läsnäolijoille sovitut toimenpiteet
 17. Seuraavan palaverin aika ja paikka
 18. Kokouksen päättäminen