wiki:Halyri
Last modified 5 years ago Last modified on 2014-06-03 15:58:18

Hälyri-sovellusprojekti

Hälyri-projektina aloitettavan hankkeen tavoitteena on osoittaa uudenmallisten datayhteyksien laaja ja innovatiivinen hyödynnettävyys hätätilanteiden arvioinnissa ja hallinnassa. Hälyri-projekti suoritti Sovellusprojekti-kurssilla keväällä 2014 alustavan tarvekartoituksen ja kehitti hätäilmoitusjärjestelmän prototyypin. Prototyypin avulla pyritään osoittamaan teknologiset mahdollisuudet ja haasteet sekä havainnollistamaan käyttöliittymillä avuntarvitsijan ja hätäkeskuksen vuorovaikutusta. Prototyyppi toteutettiin C#-ohjelmointikielellä ja Visual Studio 2013 -sovelluskehitysympäristöllä hyödyntäen kehitystyökaluina Windows Phone SDK:ta, SignalR:ää ja WCF:ää sekä palvelinalustana Microsoft IIS:ää.

Prototyypin toteuttivat Niko Mononen, Veli-Mikko Puupponen, Ilkka Rautiainen ja Atte Söderlund. Tilaajan puolelta projektia ohjasivat Tero Tuovinen ja Vesa Lappalainen. Vastaavana ohjaajana toimi Jukka-Pekka Santanen sekä teknisinä ohjaajina Olli Kauppinen ja Jaakko Kosonen.

Projektin dokumentit

Järjestelmän esittelyvideo

Kuvia

Attachments