wiki:svnkomentojonoilla
Last modified 3 months ago Last modified on 2017-12-26 20:27:10

 • jos päädyit jostakin tälle sivulle, kerro mistä: vesal@…

Svn ja automaattiset komentojonot

Lue myös muut SVN vaihtoehdot.

Seuraavassa

 • USERNAME = korvaa omalla käyttäjätunnuksellasi
 • PROJNAME = korvaa projektinne käyttäjätunnuksella (joka voi olla jonkin jäsenen USERNAME)
 • Jos USERNAME ei ole sama kuin PROJNAME, niin korvaa komento svnht komennolla svnht PROJNAME. Eli svnht siis olettaa, että projektin nimi on sama kuin käyttäjätunnus, ellei toisin käsketä.

Tämän automaattisen komentojonon tehtävä on yksinkertaistaa asioita niin, että sama komento annetaan kaikissa eri tilanteissa. Tiedosto files.txt pitää sisällään niiden tiedostojen nimet, jotka tulee tallentaa versionhallintaan. Erona suoraan komentoriviin, TortoiseSVN-ohjelmaan tms. on se, että aluksi luodaan .svnignore-tiedosto, jolla estetään muiden kuin files.txt-tiedostossa lueteltujen tiedostojen arkistoituminen.

Mikäli svnht-komento ei toimi mikroluokassa, ongelmana voi olla N-levyaseman puuttuminen. Kaksoisnapsauta Windowsin työpöydältä kuvaketta "Yhdistä-N.cmd". Jos työpöydällä ei ole kyseistä kuvaketta, kirjoita seuraava komento komentorivillä:

net use N: \\vesan-kurssit.ad.jyu.fi\vesal

Jos tämänkään jälkeen komennot eivät toimi, kysy apua kurssin ohjaajalta.

Kotikoneeseen skriptit pitää kerran asentaa.

2. Toiminta ensimmäisellä kerralla

 1. Komentorivi auki ja siirry omaan työhakemistoosi, esim. c:\mytemp\ohj2\USERNAME
 2. Tee tiedosto files.txt, jossa luettelet allekkain kaikki työhön kuuluvat tiedostot (muista, että jos ja kun luokka on esim. paketissa kerho, niin files.txt:ssä lukee src/kerho/Jasen.java)
  • esim. komentoriviltä
   ct files.txt
   
   ja ekassa vaiheessa kirjoita yksi rivi (tai jos on enemmän kuvia, niin alekkain vastaavasti ne kaikki):
   kuvat/paaikkunak.png = ohjelman pääikkuna
   
   ja tallenna tiedosto.
 3. Piirrä kuva ja talleta paaikkunak.png jollakin tavalla (voit helposti korjatakin myöhemmin).
 4. Anna komentoriviltä komento
  svnht
  
  Tämä voi kysyä pahimmassa tapauksessa käyttäjätunnuksen ja salasanan 3x. Sitten toiminto pysähtynee niin, että näyttöön aukeaa Notepad, johon sinun pitää ensimmäiselle riville kirjoittaa kommentti siitä, miksi olet siirtämässä, esimerkiksi:
  ht:n ensimmäisen vaiheen siirto
  
  Sitten suljet Notepadin ja vastaat myöntävästi tallennuskysymykseen.

3. Toiminta jatkossa

 1. Siirry tyhjään hakemistoon TAI hakemistoon, jossa olet jo svnht:tä käyttänyt. (Ei missään tapauksessa epätyhjään hakemistoon, jossa ei ole svnht:tä käytetty. Se sotkee kaiken.)
 2. Anna komentoriviltä komento
  svnht
  
 3. Muokkaa tiedostojasi ja tarvittaessa files.txt:tä
 4. Anna komentoriviltä komento
  svnht
  
 5. Taas Notepad utelee siirron syytä. Useimmiten syyksi kannattaa antaa se mitä muutoksia on tehnyt, esim:
  Lisätty jäsenen muokkaus
  

4. HT:n vaiheen tekeminen

 1. Muista että vaiheen saa tehdä sitten kun se on hyväksytty. Älä tee leikisti vaihetta.¨
 2. Tee vaihe NettiDemoWWW:ssä antamalla demon numeroksi HT ja seuraavalla sivulla vaiheen numeroksi se mikä vaihe on tulossa ja paina sitten Luo vaihe.
 3. Jos joudut tekemään vaiheen muutosten takia uudelleen, käy tuhoamassa SVN:stä ensin jo syntynyt vaiheen tag

5. Dokumentoidun version tekeminen NettiDemoWWW:hen

 1. Mene NettiDemoWWW:hen ja anna demon numeroksi HT.
 2. Tämän jälkeen kysytään projektin (harjoitustyön) nimeä. Oletuksena se on sama kuin käyttäjätunnuksesi.
 3. Paina Päivitä index.html.
 4. Varmista, että työ näkyy oikein klikkaamalla index.html-linkkiä.

6. Asioita, jotka voivat mennä pieleen

 • Annetaan svnht muuta kuin 1. kerran hakemistossa joka on EPÄTYHJÄ ja jossa EI ole .svn-hakemistoa (ja sen alla tiedostoja).
  • jos esim kotikoneeseen asennettaessa kaikki ei ole kunnossa ja komento on ajettu, voi tämä luoda hakemistoon tiedostoja ja tällöin seuraavakaan ajo ei onnistu. Tällöin hakemisto pitää ensin tyhjentää.
 • Kirjoitetaan eri case:lle nimet files.txt:hen kuin itse tiedostot ovat.
 • Tiedoston files.txt nimet ja luokkien paketit eivät vastaa toisiaan.
  VÄÄRIN:
   suunitelma.txt 
   kerhohar.png
   Jasen.java          = Väärä polku, pitäisi olla src/kerho
   src\kerho\Jasenet.java    = hakemistomerkit väärinpäin
   ...
  
  Oikein:
   suunnitelma.txt
   kerhohar.png
   src/kerho/Jasen.java
   src/kerho/Jasenet.java
   ...
  
 • Tiedostossa files.txt hakemistoerottimena on takakeno \ (väärin) eikä kauttaviiva / kuten pitäisi.
 • Kun ajetaan svnht, ei olla hakemistossa, jonka alta löytyy em. esimerkissä src/kerho.
 • Jos koodi ei ole dokumentoitu oikein, niin NettiDemoWWW:hen tuleva dokumentaatio ei välttämättä toimi.
  • Tarkista, että tagit ovat oikeissa paikoissa (Esim @author vain luokalla).

7. svnht käyttö kotoa

 • svnht.tä voit käyttä myös kotoa, ks: ohjeet