wiki:svnjakomentorivi08
Last modified 9 years ago Last modified on 2009-01-09 21:36:37

SVN ja komentorivi SSH:ta käytettäessä

Seuraavassa

 • USERNAME = korvaa omalla käyttäjätunnuksellasi
 • PROJNAME = korvaa projektinne käyttäjätunnuksella (joka voi olla jonkin jäsenen USERNAME)

1. Alustustoimet

 1. Luo avaimet kuten ohjeessa Ssh2 ja TortoiseSVN
 2. Muuta riviä ssh-riviä tiedostossa "C:\Documents and Settings\USERNAME\Application Data\Subversion\config"
   ssh = n:\\bin\\ssh.bat
  

2. Uuden repositoryn perustaminen

 1. Siirry hakemistoon jonka haluat menevät versionhallintaan (voi olla tyhjäkin),
  esim. C:\mytemp\ohj2\USERNAME
 2. svn mkdir -m "Luonti" svn+ssh://USERNAME@svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2/PROJNAME
 3. svn mkdir -m "Luonti" svn+ssh://USERNAME@svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2/PROJNAME/trunk
 4. svn mkdir -m "Luonti" svn+ssh://USERNAME@svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2/PROJNAME/tags

3. Työn hakeminen tyhjään kansioon

Anna komentoriviltä tyhjässä kansiossa komento (huomaa piste lopussa sekin on annettava)

 svn co svn+ssh://USERNAME@svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2/PROJNAME/trunk .

4. Tiedoston lisääminen versiohallintaan

 1. kirjoita ja tallenna tiedosto
 2. svn add TIEDOSTONNIMI  (hakemistoineen, /-viiva hakemistomerkkinä)
 3. svn commit -m "kuvaava viesti miksi muutokset on tehty"

5. Muutosten hakeminen nykyiseen hakemistoon

Mikäli olet hakemistossa johon työ on jo joskus haettu, niin:

 svn update

6. Muutosten lähettäminen versiohallintaan

Kun olet muutellut tiedostoja niin:

 svn commit -m "Muutokseen liittyvä viesti"

7. Uuden tagin (esim. ht:n vaiheen) luominen

Seuraavassa esimerkissä tehdään vaihe1 niminen tag. Muuta sanaa "vaihe1" tarpeen mukaan.

 svn copy -rHEAD svn+ssh://USERNAME@svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2/PROJNAME/trunk svn+ssh://USERNAME@svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2/PROJNAME/tags/vaihe1 -m "Vaihe 1"

Lisätietoa

Ks. SVN Basic Work Cycle