wiki:svnjakomentorivi
Last modified 2 years ago Last modified on 2015-12-26 20:40:19

SVN ja komentorivi

Lue myös muut SVN vaihtoehdot.

Seuraavassa

 • USERNAME = korvaa omalla käyttäjätunnuksellasi
 • PROJNAME = korvaa projektinne käyttäjätunnuksella (joka voi olla jonkin jäsenen USERNAME)

Ihan ensimmäistä kertaa viedessäsi sinun tulee tehdä kohdat 1-3 peräkkäin.

1. Uuden repositoryn perustaminen

 1. Siirry hakemistoon jonka haluat menevät versionhallintaan (voi olla tyhjäkin),
  esim. C:\mytemp\ohj2\USERNAME
 2. svn mkdir -m "Luonti" https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/PROJNAME
 3. svn mkdir -m "Luonti" https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/PROJNAME/trunk
 4. svn mkdir -m "Luonti" https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/PROJNAME/tags

2. Työn hakeminen tyhjään kansioon

Anna komentoriviltä tyhjässä kansiossa komento (huomaa piste lopussa sekin on annettava)

 svn co https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/PROJNAME/trunk .

3. Tiedoston lisääminen versiohallintaan

 1. kirjoita ja tallenna tiedosto
 2. svn add TIEDOSTONNIMI  (hakemistoineen, /-viiva hakemistomerkkinä)
 3. svn commit -m "kuvaava viesti miksi muutokset on tehty"

Useamman tiedoston lisääminen:

svn status | grep "^\?" | awk '{print $2}' | xargs svn add

4. Muutosten hakeminen nykyiseen hakemistoon

Mikäli olet hakemistossa johon työ on jo joskus haettu, niin:

 svn update

5. Muutosten lähettäminen versiohallintaan

Kun olet muutellut tiedostoja niin:

 svn commit -m "Muutokseen liittyvä viesti"

6. Uuden tagin (esim. ht:n vaiheen) luominen

Seuraavassa esimerkissä tehdään vaihe1 niminen tag. Muuta sanaa "vaihe1" tarpeen mukaan.

 svn copy -rHEAD https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/PROJNAME/trunk https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/PROJNAME/tags/vaihe1 -m "Vaihe 1"

7. Tiedostojen/kansioiden ohittaminen

Esimerkiksi juurikansiosta katsottuna tiettyjen tiedostojen tai hakemistojen ohittaminen

 svn propedit svn:ignore ./

Aukeavaan tekstieditoriin kirjoita halutut tiedostot ja kansiot. Esim.

 bin
 *.class
 *.tmp

Lisätietoa

Ks. SVN Basic Work Cycle