wiki:paateW2
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-05-05 16:51:15

Pääteohjaus JSP 2

Harjoitellaan oman HT:n muuttamista WWW-versioksi luentojen vaihe1-mallin mukaisesti.

Seuraavassa muista muuttaa aina sana kerho oman työsi nimeä vastaavaksi, samoin tunnus vesal omaa tunnustasi vastaavaksi.

 • Luo hakemisto ja siirry sinne komentorivillä (esim. C:\MyTemp\ohj2\[tunnuksesi]).
 • Hae harjoitustyösi: svnht (tai sitten jollakin muulla tavalla svn:stä)
 • Katso että tarvittavat Data-tiedostot ovat nyt oletushakemistossa
 • Käynnistä Eclipse komentoriviltä (mikroluokka: ec36)
 • Laita harjoitustyön tiedostot johonkin pakettiin jolleivat ne jo ole
 • Luo uusi DYNAAMINEN WEB projekti työtilaasi
  • tyyppinä Web/Dynamic...,
  • nimelle WebKerho
  • hakemistona C:\MYTEMP\vesal\ohj2)
  • Context Roottina vaikkapa WebKerho
 • Tarkista, että harjoitustyösi java-tiedostot näkyvät projektissa oikein.
  • Jos eivät näy, kokeile Project/Refresh.
 • Jos haluat käyttää uiBeans-komponentteja, niin luo niillekin uusi projekti
  • tyyppi: Java, vaikka nimelle uibeans, jossa komponentit ovat paketissa uiBeans C:\MYTEMP\vesal\uiBeans
 • Voit tehdä lisää vastaavia ui-komponentteja esim. listoja yms. varten.
  • Voi harkita kannattaisiko ne periä yhdestä kantaluokasta.
  • jos muokkaat tai lisäät uiBeans -komponentteja, niin laita ne pakettina varsinaisen projektisi sisälle
 • Luo WebKerhoon uusi paketti, vaikkapa nimelle jspkerho.
 • Lisää jspkerho-pakettiin uusi Java-luokka, esim KerhoBean.java
 • Muokkaa luokkaa vastaamaan kerho-ohjelman esimerkkiluokkaa: KerhoBean.java
 • Lisää WebKerhon alle uusi JSP-sivu.
  • File/New/Web/JSP
  • Anna sopiva nimi JSP-sivulle, esim. kerho.jsp
 • Muokkaa JSP-sivua käyttämään omia harjoitustyön luokkiasi.
 • Kun ajat ohjelmaa, tulostuu "konsoliin" Tomcat:in nykyhakemisto jos pavun alustuksessa on:
     File f = new File(".");
     String s = f.getAbsolutePath();
     System.out.println(s);
  
  Laita ohjelmasi tiedostot tuon mukaisesti oikeaan paikkaan.
 • Lisää files.txt:hen kaikki tarvittavat tiedostot muodossa:
  = ------------------------
  = <h3>JSP-työ</h3>
  WebContent/jasen.jsp = Yhden jäsenen käyttöliittymä
  WebContent/kerho.jsp = Kerhon käyttöliittymä
  = Pavut
  src/jspkerho/KerhoBean.java = Singleton mallin mukainen kerho-papu
  src/jspkerho/HakuForm.java = Malliluokka käyttöliittymän komponenttien siirtämiseksi papuun
  
  = <h3>uiBeans</h3>
  ../uiBeans/src/uiBeans/ComboBox.java = Käyttöliittymäkomponentti valintalistaa varten
  ../uiBeans/src/uiBeans/EditBox.java = Käyttöliittymäkomponentti syöttökenttää varten
  
  (voit käyttää lisäämiseen myös DemoWWW-ohjelmaa käynnistämällä komentoriviltä demowww siinä hakmeistossa jossa files.txt on ja Explorerista voit siihen raahailla tiedostoja)
 • siirrä harjoitustyö nettiin (svnht w).
 • Kokeile viereiseltä koneelta toimiiko kaikki eli svnht tyhjässä hakemistossa ja sitten kokeile toimiiko hakemistoon tehtävä uusi Web-projekti.

Katso myös: JSP ja Eclipse ja harjoitustyön palautus