wiki:mipunka
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-02-12 16:48:46

Täh

Käyttäjälähtöinen ohjelmistokehitys - harjoitustehtävä
Alempana vaiheen 1 Personas-menetelmällä luotu perusdokumentti
Mikko Punkari
mikko.o.punkari@…
041 437 8672

Luentojen 5, 6 ja 7 jälkeen tehdyt muutokset (demo2)

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2/attachment/wiki/mipunka/kayttajaLahtonenHarkkaVaihe3.png

Edellisen vaiheen kuva löytyy tämän sivun alalaidasta

Selkeitä korjauksia:

• Osa napeista siirretty vasemmasta alakulmasta oikeaan alakulmaan

• Uuden dialogin avaavaan nappiin lisätty kolme pistettä

• Kaikille napeille luotu shortcut-näppäin

Valööriharmoniasta hyöty irti:

• Muutettu osa valkoisesta väristä harmaaksi niin, että vain kentät (ja otsikon tausta) ovat valkoisia... käyttäjälle selkeämpi... tietää mihin häneltä odotetaan syötettä

• Vihreät alaotsikot erottuvat mielestäni edelleen tarpeeksi selkeästi

• Harmaan kerroksen erottumista taustasta on tuettu tekemälle mustat reunat

Katseen ohjaamista ja värisuunnittelua:

• Taustassa lähdetty liikkeelle vihreästä, joka oli aikaisemmin mukana otsikoissa ja lähdetty kasvattamaan sen Red-arvoa (Punainen on vihreän vastaväri) mentäessä kohti sivun yläreunaa --> jolloin sävy muuttuu enemmän keltaiseksi, ja saatu näin aikaan lähiväriharmonia. Keltainen vetää enemmän katsetta puoleen ja ohjaa sitä sivun yläreunaa kohti, jossa myös ensimmäiset kontrollit ovat. Sivusuuntainen samanvärisyys ohjaa katsomaan sisältöä vasemmalta oikealle.

• Mikäli käyttäjä meinaa unohtaa (Luennolla 6 kerrottuun varsin tyypilliseen tapaan) vasemman alakulman sisällön ja edetä hallituksen tietojen täyttämisen jälkeen suoraan Talletus-vaiheeseen, pyritään häntä vielä muistuttamaan hieman taustaa tummemmalla nuolella Yhteystietojen täyttämisestä. Nuoli on kuitenkin sen verta saman sävyinen muun taustan kanssa, että se tuskin häiritsee pahemmin Yhteystieto-kentät jo täyttäneitä/päivittäneitä käyttäjiä.

• Lisäksi oli tarkoitus pyöristellä kulmia ja ohjata katsetta takaisin elementtien sisältöön, mutta huumori ei täysin riittänyt kuvankäsittelytaitojen kartuttamiseen

Huutomerkkiä ja punaista equals ALERT:

• Mikäli käyttäjä antaa virheellisen syötteen, annetaan hänelle huomautus tähän malliin.

Mitäs vielä???

• Edelleen pohdittava ja korjattava tekstikenttien pituuksia
• • Esim hallitus-kohdan kentät mahtuisivat paljon pienempään tilaan, jolloin napista saisi isomman ja sen tekstin mahtumaan paremmin, ettei synny ahdasta vaikutelmaa

• Kenttien koon jälkeen mahdollista vielä miettiä elementtien sijoittelu loppuun
•• Yhteystietojen kerääminen on esimerkiksi tällä hetkellä turhan sekavasti toteutettu, ja sen räjäyttäminen voisi olla paikallaan, jos se on mahdollista. Odotelleen kuitenkin vielä rauhassa seuraavia vaiheita ja tehdään muutokset sitten.


Vaihe 1

Tästä alas päin

Personas-menetelmällä luotu perusdokumentti

Personas-menetelmällä luodaan faktatiedon pohjalta fiktiivinen käyttäjäprofiili. Tavallisesti profiileja luodaan 3-6 kappaletta. Minun ohjelmani tapauksessa käyttäjä ei olekaan suoraan henkilö, vaan yhdistys (Toki loppukäyttäjänä toimii joku yhdistyksen edustaja = henkilö).

Ohjelma on rekisteri kuvitteellisen Keski-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (Myöhemmin KSYY) piirissä toimivista yhdistyksistä. Yhdistys voi olla ainejärjestö, osakunta, poliittinen järjestö, hengellinen järjestö tai harrastejärjestö (Kutsun tätä jatkossa nimityksellä “yhdistyksen tyyppi”) Kaikilta yhdistyksiltä kerätään tietyt samat tiedot. Tämän lisäksi yhdistyksiltä kerätään myös joitakin tietoja, riippuen siitä mikä yhdistyksen tyyppi on kyseessä. Jottei harjoitustyö paisu turhan laajaksi, rajaan, että työssä keskitytään pelkästään niihin yhdistyksiin, jotka ovat tyyppiä ainejärjestö. Ohjelmaa helpottaa KSYYn yhteydenpitoa yhdistyksiin, auttaa suunnittelemaan + ajoittamaan koulutustarjontaa, sekä selvittämään minkälaisille koulutuksille on kysyntää. Lisäksi ohjelma vähentää huomattavasti sitä työmäärää, mikä KSYYn sihteeriltä kuluu järjestöjen yhteystietojen paikkansapitävyyden ja päivittämisen varmistamiseen. Ohjelmaan rakennetaan tulevaisuudessa eri käyttäjätasoja. Järjestö-tason käyttäjillä on oikeudet päivittää oman yhdistyksen tiedot järjestelmään itse nettikäyttöliittymän avulla.

Lisää ohjelmasta tehtävän kohdassa 3.

Tehtävä

1. Valitse haluamasi peruskäyttäjä
Koska KSYYn jäsenistö sekä siitä koostuvien yhdistysten hallitukset/johtokunnat ovat pohjiltaan hyvin heterogeenisiä, tulisi Personas-menetelmän mukaisesti luoda varmasti useampia käyttäjäprofiileja. Valitsen tehtävänannon mukaisesti kuitenkin vain yhden. Peruskäyttäjäni on kognitiotieteen maisterivaiheen opiskelijoiden kuvitteellinen ainejärjestö Rajapinta ry. Suurin osa yhdistyksen jäsenistä on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon joko Keski-Suomen yliopiston IT-tiedekunnassa tai Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan psykologian laitoksella. Myös muutamia muita poikkeuksia löytyy. Valitsen peruskäyttäjäksi psykologiaa lukeneen yhteiskuntatieteiden kandidaatin Saima Freudin.

2. Laadi valitsemallesi käyttäjälle perusdokumentin mukainen kuvaus

Yleiskuvaus käyttäjästä: Saima Freud (kognitiotieteen opiskelija, ytk-kandi)

• Get to know Saima, her business and family

Saima opiskelee kognitiotiedettä ja toimii ainejärjestö Rajatieto ry:n puheenjohtajana. Suurin osa Saiman arjesta kuluu opiskeluun. Tämän lisäksi luottamustoimet vievät aikaa 6-12 tuntia viikossa. Rajatieto ry:n jäsenistö koostuu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista opiskelijoista, eikä yhdistys järjestä aivan niin paljon toimintaa ja tapahtumia kuin keskivertoainejärjestöt. Se on kuitenkin aktiivinen jäsentensä etua valvova taho, joka järjestää jonkin verran opiskelua tukevaa toimintaa. Hän asuu yksiössään kissansa kanssa.

A Day in the Life (tyypillinen päivä)

• Follow Saima through a typical day

Saima käy aamutoimiensa jälkeen kahdella luennolla, syö ja tekee tilastotieteen demotehtävät. Tämän jälkeen hän lukee ja vastaa sähköposteihin nelisenkymmentä minuuttia ja soittelee pari puhelua ja kyselee missä vaiheessa pari keskeneräistä projektia on. Tämän jälkeen hän päivittää vielä Rajatieto ry:n kotisivuille uutisen ja lähettää postin jäsenistönsä sähköpostilistalle. Sitten Saima lähtee kaupan kautta kotiinsa ja päättää jättää taas lenkin väliin ja katsoo mielummin TV:tä.

Work Activities (työtehtävät)

• Look at Saima’s job description and role at work

Saima on yhdistyksensä puheenjohtaja. Sen lisäksi, että hän valmistelee kokouksia ja johtaa niissä puhetta, hän tekee itse paljon järjestön hommia, pitelee sen lankoja käsissä, ja katsoo ja kyselee muiden projektien perään. Hän pitää yhteyttä muihin ainejärjestöihin ja KSYYhyn.

Household and leisure activities (koti ja vapaa-aika)

• Get information about what Saima does when he is not at work

Saimalla on paljon ystäviä ja hän viettää heidän kanssaan paljon aikaa. Hän käyttää myös paljon Facebookkia. Silloin tällöin Saima käy lenkillä ja yliopistoliikunnan jumpissa ja pitää amerikkalaisista TV-sarjoista. Opiskelu ja järjestötoiminta vie ovat Saimalle kuitenkin ykkösjutut ja hän pyrkii hoitamaan ne kiitettävästi. Ylisuorittamisesta on välillä jopa vaikea irtautua ja asiat pyörivät päässä toisinaan unia myöten.

Goals, fears and aspirations (tavoitteet, pelot, toiveet)

• Ymmärrä Saiman kiinnostuksen kohteet elämässään, työssään ja liiketoiminnassaan

Saima päätti lukiossa alkaa lukea psykologiaa. Hän luki pääsykoekirjat enemmän kuin tunnollisesti ja pääsi sisään yliopistoon ensimmäisellä yrittämällä. Ensimmäiset pari vuotta hän kartti ainejärjestötoimintaa ja keskittyi vain opintoihinsa. Kolmantena vuonnaan hän kuitenkin innostui toimimaan psykologian ainejärjestön ympäristövastaavana. Saimalle kävi opintojen aloittamisen jälkeen mielessä, että hänen motiivinsa opiskella psykologiaa liittyikin ehkä enemmän itsensä ja oman ajatusmaailmansa tuntemisen oppimiseen kuin tulevaan työllistymiseen. Hän kuuli varsin sattumalta kognitiotieteestä ja ajatteli sen vastaavan ja tarjoavan enemmän vaihtoehtoja työelämään kuin maisterin tutkinto psykologian laitokselta. Kuten opiskeluissakin, on Saima ollut järjestötoiminnassakin aina hyvin tunnollinen. Hän ei ole koskaan halunnut tuottaa pettymystä kenellekään ja hän ajattelee omia tavoitteitaan ja jaksamistaan välillä liian vähän. Hänen on oltava kiitettävä, ettei hän tuota pettymystä kenellekään.

Computer skills, knowledge and abilities (IT-tiedot ja taidot)

• Opi Saiman IT-tiedot ja taidot

Saima ei ole erityisen lahjakas tai harjaantunut IT-taidoissa, jos häntä verrataan esimerkiksi niihin kognitiotieteen opiskelijoihin, jotka suorittivat kanditutkintonsa IT-tiedekunnassa. Jos verrataan kuitenkin koko väestön muihin saman ikäisiin ihmisiin, on Saima taidoiltaan keskivertoa tasoa. Hän osaa käyttää hyvin Windows-työasemaa ja siinä pyöriviä toimisto-ohjelmia sekä SPSS-tilastointiohjelmaa. Näiden lisäksi Saima viettää paljon aikaansa Internetissä ja tuntee varsin hyvin sen ja sosiaalisen median ilmiöitä. Hän pystyy päivittämään Rajatieto ry:n nettisivuja julkaisujärjestelmän avulla ja käyttää paljon sähköpostia. Viime vuonna hän alkoi käyttää opiskelujensa tukena Google Docsin tarjoamia pilvisovelluksia. Saima on käynyt kandivaiheensa lopussa Ohjelmointi 1-kurssin ja osaa näin perusteet Javan syntaksista ja tuntee alkeet Olio-ohjelmoinnista. Kovin perusteellisesti hän ei kuitenkaan ohjelmointia hallitse tai osaa soveltaa hirveästi. Pelaamista hän ei ole koskaan harrastanut. Jos Saima kohtaa jonkin uuden ohjelman, hän aloittaa sen käytön lukemalla ohjeet tai katsomalla tutorialin netistä.

Market size and influence (markkinakoko ja vaikutus)

• Ymmärrä mikä on Saiman kaltaisten ihmisten merkitys liiketoiminnallemme

Liiketoimintamme näkökulmasta katsottuna pyrimme valmistamaan KSYYn tarpeita vastaavan ohjelman, jonka käyttö on helppoa sen sihteereille ja sen piirissä toimiville yhdistyksille (näiden hallituslaisille). Saima Freud on jokseenkin tyypillinen yhdistysten ja ikäluokkansa edustaja, jonka tietotekniset taidot eivät ole ekspertin tasolla. Jotta KSYYn tavoite sihteerin työmäärän pienentämisestä (tai työmäärän kohdistamisesta joihinkin muihin tehtäviin) toteuisi, on tärkeää, että Saiman kaltaiset peruskäyttäjät osaavat täydentää tietojaan ohjelmaan niin sujuvasti, että se ei jää tekemättä tai että siihen ei tarvita sihteerin apua. Kyse on siis asiakkaan tarpeiden ymmärtämisestä ja toteuttamisesta niin, että ohjelma ei vain täytä laadittuja speksejä, vaan todella ratkaisee alkuperäisen ongelman. Liiketoiminnan kannalta ja asiakkaan tyytyväisyyden kannalta on varmasti tärkeää tehdä ohjelmia, jotka ratkaisevat alkuperäisen ongelman - eivätkä luo uusia.

Demografic attributes (demografiset tiedot)
• Lue avain demografiset tiedot Saimasta ja perheestään

Saima 25-30 vuotias naimaton nainen, joka elättää itsensä opintotuella.
Saiman kissa on 5-10 vuotias naaras, joka elättää itsensä kiitoksilla

Technology attributes (IT ominaisuudet)

• Hanki tuntuma siihen miten Saima käyttää teknologiaa

Kuvattu Saimaa ja hänen IT-taitojaan kuvatessa

Technology attitudes (IT asenteet)

• Tutki Saiman näkemykset teknologiasta, menneet ja tulevaisuus

Saima on käsittänyt teknologian käyttäjälähtöisyyden ja eri käyttäjäryhmien huomioimisen tärkeyden sekä teknologian ja yhteiskunnan nopean kehittymisen näille luomat haasteet. Se ja hänen turhautumisensa joihinkin ohjelmiin ovat juuri saaneet hänet kiinnostumaan psykologisen osaamisen soveltamisesta tähän aihealueeseen, joka on väestön ikääntymisen vuoksi tulevaisuudessa entistä kriittisempää. Tämän ja opiskeluidensa vuoksi Saima arvioi paljon tietoisemmin ja kriittisemmin käyttämiään ohjelmia/käyttöliittymiä kuin keskivertokorkeakouluopiskelija.

Communicating (kommunikaatio)

• Opi miten Saima pitää yhteyttä ihmisiin

Puhelin, Sähköposti, Sosiaalinen media, sekä ihmisten kasvokkainen tapaaminen. Tapahtuma-ajankohtien suunnittelussa hän osaa hyödyntää ilmaisia doodle.com ja sumpli.com kaltaisia palveluita. Myös Korppi-järjestelmän tarjoama ryhmätoiminto auttaa yhteydenpitoa eräässä työryhmässä, jonka jäsen hän on.

International considerations (kansainvälinen aspekti)

• Ota selvää millainen Saima on ulkomailla

Saimalla on lentopelko eikä hän ole sen vuoksi käynyt Ruotsia ja Tallinnaa kauempana.

3. Käyttöliittymäsuunnitelma

3.1. Mitä tietoja yhdistyksestä tarvitaan

Nimi [tekstikenttä]

Perustettu [tekstikenttä] (pp.kk.vvvv)

Rekisteröity [x] checkbox

Aineet [tekstikenttä] esim: Pääaine1, Pääaine2 Käytetään pilkkua erottimena

Aktiivisten opiskelijoiden jäsenmäärä [tekstikenttä]

Liittymismaksu [tekstikenttä]

Jäsenmaksu [tekstikenttä]


Ainejärjestötila (nimi ja missä) [tekstikenttä]

Postiosoite [tekstikenttä]

Puhelinnumero [tekstikenttä] vain numerot kelpaa

Sähköposti [tekstikenttä]

Kotisivu [tekstikenttä]

Facebook-sivu [tekstikenttä]

Sähköpostilistat [tekstikenttä] esim: spostilista1, spostilista2 Käytetään pilkkua erottimena

Ensisijaisen yhteyshenkilön puhelinnumero (jos eri kuin järjestön puhelinnumero)

Ensisijaisen yhteyshenkilön sähköposti (jos eri kuin järjestön sähköposti) [tekstikenttä] vain numerot kelpaa

Ainejärjestön hallituksen toimikausi alkaa (viimeistään) [pudotusvalikko, jossa kuukausi]

Hallituksen koko [tekstikenttä] vain numerot kelpaa

Muiden toimihenkilöiden määrä [tekstikenttä] vain numerot kelpaa

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2/attachment/wiki/mipunka/kayttoliittyma.GIF

Kun hallituksen koko ja muiden toimihenkilöiden määrä on täytetty, lasketaan näiden summa ja kerätään seuraavat tiedot heistä:

Etunimi [tekstikenttä]

Sukunimi [tekstikenttä]

Toiminimike [tekstikenttä] Toiminimike1, Toiminimike2 (Käytetään pilkkua erottimena)

Spostiosoite [tekstikenttä]

Saako spostin julkaista KSYY:n sivuilla [X] checkbox

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2/attachment/wiki/mipunka/uusiIkkuna.GIF

Kuvista: esim. tekstikentissä ei vielä mitenkään lopullisia mittoja, vaan vasta copy+paste -hahmotelmaa

Attachments