wiki:menustaRungoksi
Last modified 2 years ago Last modified on 2016-01-06 19:33:23

Menusta rungoksi

Etenemisohjeita vaiheiden 4 ja 5 välille

Katso miten vaiheiden kehittyminen näkyy versionhallinnasta

Malli https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2/wiki/harjoitustyo/malli, erityisesti vaihe5.1. Tosin katso mieluummin yksinkertaista mallia

MOTTO! Älä koskaan tee paljoa muutoksia kerralla. Testaa aina pienten muutosten jälkeen!

 1. tee Jasen ja testaa se pikku pääohjelmalla, vaikka:
  public static void main(String args[]) {
    Jasen aku = new Jasen(), aku2 = new Jasen();
    aku.rekisteroi();
    aku2.rekisteroi();
    aku.tulosta(System.out);
    aku.vastaa_aku_ankka();
    aku.tulosta(System.out);
   
    aku2.vastaa_aku_ankka();
    aku2.tulosta(System.out);
   
    aku2.vastaa_aku_ankka();
    aku2.tulosta(System.out);
  }
  
  Käännä ja testaa!
 1. tee Jasenet ja testaa se pikku pääohjelmalla, vaikka:
  public static void main(String args[]) {
    Jasenet jasenet = new Jasenet();
  
    Jasen aku = new Jasen(), aku2 = new Jasen();
    aku.rekisteroi();  aku.vastaa_aku_ankka();
    aku2.rekisteroi();  aku2.vastaa_aku_ankka();
  
    try {
      jasenet.lisaa(aku);
      jasenet.lisaa(aku2);
    
      System.out.println("========== Jäsenet testi ==============");
    
      for (int i=0; i<jasenet.getLkm(); i++) {
        Jasen jasen = jasenet.anna(i);
        System.out.println("Jäsen nro: " + i);
        jasen.tulosta(System.out);
      }
  
    } catch ( Jasenet.SailoException ex ) {
      System.out.println(ex.getMessage());
    }
  }
  
  Käännä ja testaa!
 1. Tee Kerho-luokka ja testaa
 1. Lisää toimivat osat käyttöliittymäluokkaan ja lisää puuttuvat palat Kerho-luokkaan

Käännä ja testaa!

 1. Vastaavasti jos olisi esim. harrastukset, niin
  • tee ja testaa Harrastus
  • tee ja testaa Harrastukset
  • Lisää Kerhoon harrastukset
 1. lisää käyttöliittymään jotakin, jolla nähdään että vain tietyn jäsenen harrastukset löydetään. Esimerkiksi jäsenen tulostamiseen:
    public void tulosta(PrintStream os, final Jasen jasen) {
      os.println("----------------------------------------------");
      jasen.tulosta(os);
      os.println("----------------------------------------------");
      List<Harrastus> harrastukset = kerho.annaHarrastukset(jasen); 
      for (Harrastus har:harrastukset) 
        har.tulosta(os); 
    }
  
 2. voit myös aluksi rakennella käyttöliittymää yksinkertaisen mallin ideoilla.

Vaiheesta 5 vaiheeseen 6

 • Lisää lisää käyttöliittymäluokan koodiin harrastusten käsittely (tutki hartaasti 4. vaiheen kuvaa).
 • lisää Jasen-luokkaan toString() ja parse() metodit
 • lisää Jasenet luokkaan tietojen luku/kirjoitus tiedostoon
 • lisää tarvittavat metodit Kerho-luokkaan
 • täydennä tarvittavat käyttöliittymäluokkaan
 • tee sama Harrastukset (ja muille luokille)

Vaiheesta 6 vaiheeseen 7