wiki:kuvat
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-02-12 11:12:15

Kuvia omaan ohjelmaan

 • kuvia voi omaan ohjelmaan laittaa muutamaan eri tarpeeseen
  • staattinen kuva johonkin kohtaan ohjelmaa
   • lisää JLabel ja sen Icon-ominaisuuteen kuvan osoite
  • taustakuva
   • tämänkin voi tehdä laittamalla JLabelin jossa on kuva ja sen päälle JPanelin joka laitetaan läpinäkyväksi. Ongelmaksi tulee, että sijoittelu pitää tehdä AbsoluteLayouttina ja ikkunan koon muuttuessa pitää molempien koko itse muuttaa.
   • toinen mahdollisuus on käyttää SpacePanelia ja laittaa siihen Bitmap-olio.