wiki:komentoriviDebgaus
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-01-05 20:28:22

Pages linking to komentoriviDebgaus:
WikiStart
JavaSDK

Javan debuggaus komentoriviltä

 • ks: http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/tools/solaris/jdb.html
 • esimerkki käytöstä (huomaa että main[1] on "hoputteena"):
  E:\kurssit\ohjelmointi2010\demot\vast\bin>jdb -launch -sourcepath ..\src demo.Jokeri
  Set uncaught java.lang.Throwable
  Set deferred uncaught java.lang.Throwable
  Initializing jdb ...
  >
  VM Started: No frames on the current call stack
  
  main[1] step
  >
  Step completed: "thread=main", demo.Jokeri.main(), line=60 bci=0
  60    jokeritesti("Kissa","K?ss?",true); // NOPMD valittaa muuten kissasta
  
  main[1] step
  >
  Step completed: "thread=main", demo.Jokeri.jokeritesti(), line=50 bci=0
  50   if ( onkoSamatKys(jono,maski) == odotettuTulos ) return 0;
  
  main[1] step
  >
  Step completed: "thread=main", demo.Jokeri.onkoSamatKys(), line=33 bci=0
  33   if ( jono == null && maski == null ) return true;
  
  main[1] print jono
   jono = "Kissa"
  main[1]
  

Huomaa myös komento

list [line number|method] -- print source code

jonka avulla saat listattua lähdekoodin joko kohdasta, jossa suoritus on pysähtyneenä (list ilman parametreja), annetusta rivinumerosta tai annetusta metodista.