wiki:kesa2014/suunnitelmat/veojala
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-06-29 15:00:00

Ohjelmointi 2 - 2014 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Veli-Matti Ojala (veli-matti.ojala@… )

1. Arvosanarekisteri

Ohjelma, jonka avulla opettaja voi ylläpitää rekisteriä eri luokkien kokeiden arvosanoista..

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • luokkien nimet: esim 7.B
 • oppilaiden nimet ja tieto mille luokalle kuuluu
 • kokeiden nimet ja maksimipistemäärä
 • oppilaiden saamat pistemäärät tehdyistä kokeistaan

1.2 Mitä ominaisuuksia ohjelmalta halutaan?

 • uuden luokan luominen
 • uuden oppilaan luominen
 • uuden kokeen luominen
 • poistaa oppilaita
 • mahdollisuus antaa oppilaille pisteitä halutusta kokeesta
 • mahdollisuus tulostaa oppilaan arvosanat tekstitiedostoina

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:


luokkienNimet.dat
; id  |   nimi
  1   |   7.A
  2   |   5.B

oppilaidenNimet.dat
; id   |    nimi       |  luokanid    
  1   |   Maija Mallikas  |   2
  2   |   Risto Räppääjä  |   1
  3   |   Viileä Venla   |   1

kokeidenNimet.dat
; id   |   nimi         |  maksimipisteet   
  1   |  Historia eka kurssi  |    30
  2   |  Matikan harjoituskoe  |    25

arvosanat.dat
; oppilaan id  |  kokeen id   |  oma pistemäärä   
    1     |     2    |   25
    2     |     1    |   30
    3     |     2    |   25
 

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla arvosanarekisteri.jar-ikonia

Kun ohjelma käynnistyy, tulostuu näyttöön:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/88816548/Aloitusikkuna.jpeg

Tästä sivulta on nyt mahdollista valita pudotusvalikosta jo olemassa oleva luokka tai painaa Luo uusi luokka-nappia, josta pääsee tänne:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/88816548/Muokkaus.jpeg

Tämä ikkuna toimii siis ohjelman muokkausikkunana. Käyttäjä voi lisätä tai poistaa luokan oppilaita. Jos sivulle tullaan jo olemassa olevasta luokasta, ilmestyy nimikenttään automaattisesti olemassa oleva nimi. Kun käyttäjä on valmis hän painaa alalaidan Tallenna ja palaa arvosanoihin-nappi ja näyttöön tulee:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/88816548/Luokantiedot.jpeg

Tässä ikkunassa käyttäjä voi tarkastella valitsemansa luokan kunkin oppilaan arvosanoja eri kokeista. Mikäli käyttäjä haluaa arvostella uuden kokeen tälle luokalle, hän valitsee menusta Arvostele koe ja näyttöön tulee:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/88816548/Arvostelu.jpeg

Täällä käyttäjä pääsee luomaan uuden kokeen ja antamaan jokaiselle luokan oppilaalle pistemäärän kokeesta. Tallenna arvosanat ja palaa tarkastelemaan luokan tietoja-nappi siirtää käyttäjän takaisin pääikkunaan.

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/88816548/Luokantiedot.jpeg

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

2.2.1 Tiedosto

===2.2.1.1. Tulosta valittu ===

Tästä valinnasta käyttäjä tulostaa valitun oppilaan arvosanat.

===2.2.1.2. Tarkastele toista luokkaa ===

Tästä valinnasta käyttäjä siirtyy takaisin aloitussivulle, josta voi valita toisen luokan.

2.2.2 Muokkaa

2.2.2.1. Lisää luokka

Valitessaan tämän käyttäjälle tulee näkyviin Muokkaa-ikkuna ja luokan nimi kenttä on tyhjä, eli käyttäjä luo uuden luokan oppilaineen kaikkineen.

2.2.2.2. Muokkaa luokan tietoja

Myös tämä valinta siirtää käyttäjän Muokkaa-ikkunaan, mutta tälle kertaa ikkunassa on näkyvillä jo valitun luokan nimi ja oppilaat.

2.2.3. Arvostele koe

2.2.3.1. Arvostele koe

Tästä valinnasta käyttäjä siirtyy Arvostelu-ikkunaan, jossa luodaan uusi koe. Näkyvissä on valitun luokan oppilaat.

3. Tietorakenteet

Tässä kuva luokkien tietorakenteesta:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/88816548/arvosanarekisteri.jpeg

Ja tässä CRC-kortit:

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:    Koulu             | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |  Luokat     | 
| - Hoitaa kaiken näyttöön tulevan tekstin     |          | 
|                          |  Luokka     |
| - hoitaa kaiken tiedon pyytämisen käyttäjältä   |          | 
|                          |  Oppilaat    | 
|                          |          | 
|                          |  Oppilas     | 
|                          |          | 
|                          |  Kokeet     | 
|                          |          | 
|                          |  Koe       | 
|                          |          | 
|                          |  Arvosanat    |
|                          |          | 
|                          |  Arvosana    | 
|-------------------------------------------------------------------------

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Luokat               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
|  - pitää yllä varsinaista rekisteriä luokista   | Luokka      | 
|                          |          | 
|  - lukee ja kirjoittaa luokkienNimet.dat fileen  |          | 
|                          |          | 
|  - osaa etsiä ja lajitella            |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Luokka               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
|  - tietää luokan id:n ja nimen          |          | 
|                          |          | 
|  - osaa antaa merkkijonona luokan nimen      |          | 
|                          |          | 
|  - osaa antaa luokan id:n             |          | 
|                          |          | 
|  - osaa muuttaa merkkijonon luokan tiedoiksi   |          | 
|                          |          | 
|  - osaa laittaa luokan nimen valintalaatikkoon  |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Oppilaat              | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
|  - pitää yllä varsinaista rekisteriä oppilaista  | Oppilas     | 
|                          |          | 
|  - lukee ja kirjoittaa oppilaidenNimet.dat fileen |          | 
|                          |          | 
|  - osaa etsiä ja lajitella            |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Oppilas              | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
|  - tietää oppilaan id:n, nimen ja luokan id:n   |          | 
|                          |          | 
|  - osaa antaa merkkijonona oppilaan nimen     |          | 
|                          |          | 
|  - osaa antaa oppilaan id:n ja luokan id:n    |          | 
|                          |          | 
|  - osaa muuttaa merkkijonon oppilaan tiedoiksi  |          | 
|                          |          | 
|  - osaa laittaa oppilaan nimen listaan      |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Kokeet               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
|  - pitää yllä varsinaista rekisteriä kokeista   | Koe       | 
|                          |          | 
|  - lukee ja kirjoittaa kokeidenNimet.dat fileen  |          | 
|                          |          | 
|  - osaa etsiä ja lajitella            |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Koe                | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
|  - tietää kokeen id:n, nimen ja maksipistemäärän |          | 
|                          |          | 
|  - osaa antaa merkkijonona kokeen nimen      |          | 
|                          |          | 
|  - osaa antaa kokeen id:n ja maksimipisteemäärän |          | 
|                          |          | 
|  - osaa muuttaa merkkijonon kokeen tiedoiksi   |          | 
|                          |          | 
|  - osaa laittaa kokeen nimen listaan       |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Arvosanat             | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
| - tietää oppilaan ja kokeen id:n         | Arvosana     | 
|  ja oppilaan saaman pistemäärän         |          | 
|                          |          | 
| - osaa palauttaa oppilaan pistemäärän       |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
| - osaa palauttaa oppilaan arvosanan        |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Arvosana              | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
|  - tietää oppilaan ja kokeen id:n         |          |
|   ja oppilaan pisteet              |          | 
|                          |          | 
|  - osaa antaa lukuna oppilaan pisteet       |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|  - osaa muuttaa merkkijonon arvosanan tiedoiksi  |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------