wiki:kesa2014/suunnitelmat/tutokorh
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-06-06 12:38:24

Ohjelmointi 2 - 2014 -kesäkurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Tuukka Korhonen (tutokorh)

1. Domain-nimirekisteri

Ohjelma toimii lähinnä omien ja mahdollisesti myös muiden varattujen domain-nimien tietojen käsittelemistä ja tallentamista varten

1.1 Mitä tietoja domain-nimistä tarvitaan?

- nimi
- nimen kategoria
- pääte
- omistajan nimi
- omistajan syntymäaika
- omistajan osoite
- omistajan sähköposti
- hallinnointi/webhotelli
- omistajan puhelin
- lisätietoja
- jne...

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

- domain-nimien lisääminen
- domain-nimien poistaminen
- tietyn domain-nimen tietojen hakeminen (profiili)
- tietyn domain-nimen tietojen muuttaminen
- domain-nimet aakkosjärjestyksessä
- domain-nimet kategorian mukaisessa järjestyksessä
- jokaisella domain-nimellä on oma profiili, josta näkee kyseiseen domain-nimeen liittyvät tiedot
- jne...

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

domain.dat - relaatiokannan päätaulu

Domaintietorekisteri

; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;domain     |pääte    |sukunimi etunimi |katuosoite |postinumero|postiosoite|webhotelli  |puhelin|
verkkotunnus.fi |.fi     |Ankka Aku     |Ankkakuja 6 |12345   |ANKKALINNA |hosting.fi  |0123975|
verkkotunnus.fi |.fi     |Susi Sepe     |      |12555   |Takametsä |webhotelli.fi|0135985|     
verkkotunnus.fi |.fi     |Ponteva Veli   |      |12555   |Takametsä |       |2309585|

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla domain.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar domain.jar Kun ohjelma käynnistyy, tulostuu näyttöön

source:/tutokorh/trunk/kuvat/kuva1.png

Mikäli käyttäjä antaa tiedoston nimen, jollaista ei tunneta, tulostuu näyttöön:

source:/tutokorh/trunk/kuvat/kuva2.png

tällöin käyttäjä voi aloittaa syöttämään uusia jäseniä tai jos kirjoitti nimen väärin, hän voi ottaa menusta Avaa-valinnan ja antaa uuden nimen

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

source:/tutokorh/trunk/kuvat/kuva3.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa         Apua
========     =======         =====
etsi       Lisää uusi domain    Apua
selaa...     Poista domain...    Tietoja...
Tulosta...
Lopeta

2.2.1 Hakeminen

Pääikkunan vasemmassa reunassa näkyy Hakuehto. Tästä voi valita minkä kentän mukaan etsitään. Tämän jälkeen tekstikenttään voi syöttää hakuehdon ja listaan tulee vain ne jäsenet joille haku toteutuu. Hakutermi saa löytyä valitusta kentästä mistä kohti vaan. Esimerkiksi jos kirjoitetaan hakuehtoon <tt>s</tt>, niin haetaan kaikki jäsenet joiden nimessä on s jossakin kohti.

Löytyneet domain-nimet lajitellaan valitun hakukentän perusteella.

2.2.2 Muokkaaminen

Valittua domain-nimeä voidaan muokata menemällä tietoihin oikeaan kohtaan ja kirjoittamalla uusi arvo. Jos tietoon syötetään jotakin mikä ei kelpaa, tulee tästä ilmoitus:

Esim Hetussa muodosta: 010243G1234

tulee ilmoittaa

Väärä erotinmerkki Samalla virheellinen syöttökenttä menee punaiseksi.

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Talleta

Tallettaa kaikki muutokset. Mahdollinen lisättävä jäsen hyppää hakulistaan.

2.3.2 Selaa

Avaa kaikki domainnimet. Selausta voi tarkentaa valitsemalla eri kategorioita tai aakkosten mukaan eroteltuna listana.

2.3.3 Tulosta

Tulostaa hakuehdon täyttävät jäsenet erilliseen ikkunaan halutussa muodossa. Tässä "esikatselussa" voi tulostaa domain-profiilin paperille.

2.3.4 Lopeta

Lopettaa ohjelman ja tallettaa mahdollisesti tallentamattomat tiedot.

2.3.5 Lisää uusi domain

Luo uuden domain-profiilin, jolle pitää tallettaa ylläkuvatut domain-nimeen liittyvät tiedot.

2.3.6 Poista domain

Poistaa listasta valitun domain-nimen. Varmistaa ennen poistoa:

Poistetaanko domain-profiili?

OK Cancel

2.3.7 Apua

Näyttää selaimessa ohjelman käyttöohjeen.

2.3.8 Tietoja

Näyttää ohjelmasta tietoja vähän samaan tapaan kuin aloitusikkunassakin.