wiki:kesa2014/suunnitelmat/toansalo
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-05-30 23:10:59

Ohjelmointi 2 - 2014 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Tommi Salo (tommi.a.salo@…)

1. Videoneuvotteluhakemisto

Hakemisto yritystenvälisien videoneuvotteluyhteystietojen varastoimiseen.

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • Organisaatiotiedot
  • Y-tunnus
  • Nimi
 • Toimipistetiedot
  • Nimi
  • Toimipaikka
  • Palveluaika
 • Videoyhteystiedot
  • Tilan nimi
  • Yhteystyyppi
  • SIP URI
  • PIN
  • Operaattori
  • Lisätiedot
  • (IP)
 • Teknisien yhteyshenkilöiden tiedot
  • Nimi
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • Organisaation, toimipisteen, videoyhteyden ja teknisten yhteyshenkilöiden lisääminen
 • Näiden yksittäinen muokkaaminen
 • Näiden poistaminen
 • Yksittäisen organistaation, toimipisteen, videoyhteyden tai yhteyshenkilön tietojen hakeminen
 • Lista organissaation toimipisteistä, videoyhteyksistä ja/tai yhteyshenkilöistä
 • Lista toimipisteen videoyhteyksistä ja/tai yhteyshenkilöistä
 • Lista videoneuvotteluyhteyden teknisistä yhteyshenkilöistä
 • jne.

1.3 Talletustiedostojen muoto

Todellisessa tilanteessa käytettäisiin varsinaista tietokantaa. Tässä tiedot tallennetaan esimerkin mukaisiin tekstitiedostoihin:

organisaatio -taulu

Videoneuvotteluhakemisto
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;yritysid|ytunnus |nimi     |
1    |1234567-8|Oy Yritys Ab|
2    |8765432-1|Firma Oy  |

toimipiste -taulu

Videoneuvotteluhakemisto
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;toimipisteid|nimi     |toimipaikka|palveluaika|
1      |Pääkonttori |Jyväskylä |Ma-Pe 8-16 |
2      |Toimisto   |Helsinki  |Ma-pe 8-16 |
3      |Haarakonttori|Utsjoki  |Ma, ti 8-14|

yritysten toimipisteet -välitaulu

Videoneuvotteluhakemisto
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;yritysid|toimipisteid|
1    |1      |
1    |3      |
2    |2      |

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla videoneuvotteluhakemisto.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar videoneuvotteluhakemisto.jar

Kun ohjelma käynnistyy, tulostuu näyttöön aloitusruutu, joka kertoo minkä ohjelman käyttäjä on käynnistänyt. Klikkaamalla "ok" käyttäjä pääsee pääikkunaan.

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2ht/browser/k2014/toansalo/trunk/kuvat/paaikkuna.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto   Lisää      Haku        Apua
========   =====      ====        ====
Tallenna   Organisaatio   Tarkennettu haku  Apua
Tulosta   Toimipiste              Tietoja
Lopeta    Yhteys
       Yhteyshenkilö

2.2.1 Hakeminen

Pääikkunassa on yläreunassa keskellä tekstikenttä, jonka yhteydessä on valinta haettavasta talusta. Käyttäjälle näytetään vain ne tietueet joissa on hakutermin täyttävä sisältö.

2.2.2 Muokkaaminen

Valittua kenttää voi muokata korjaamalla tieto populoidusta tekstikentästä. Uusi arvo validoidaan lennosta, eli väärässä muodossa olevaa dataa ei voi tallentaa. Väärä syöttö antaa virheilmoituksen esim. "Y-tunnus liian pitkä" tai "ei erikoismerkkejä".

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Talleta

Tallettaa kaikki muutokset. Mahdollinen lisättävä tietue hyppää hakulistaan.

2.3.2 Tulosta

Tulostaa esilläolevan listauksen.

2.3.3. Lopeta

Sulkee ohjelman, kysyy tallennetaako muutokset ja toimii vastauksen mukaan.

2.3.4 Lisää

2.3.4.1 Organisaatio

Luo uuden (tyhjän) organisaation.

2.3.4.2 Toimipiste

Luo uuden toimipisteen olemassaolevaan organisaatioon.

2.3.4.3 Yhteys

Luo uuden videoneuvotteluyhteyden olemassaolevalle toimipisteelle.

2.3.4.4 Yhteyshenkilö

Luo uuden teknisen yhteyshenkilön olemassaolevalle toimipisteelle.

2.3.5 Tarkennettu haku

Avaa hakusivun, jossa käyttäjä voi tehdä hakuja eri kenttien ja yhdistelmien mukaan.

2.3.6 Apua

Näyttää käyttöohjeen.

2.3.7 Tietoja

Näyttää aloitusruutua muistuttavan yhteenvedon ohjelmasta.