wiki:kesa2014/suunnitelmat/serielih
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-06-05 11:58:01

Ohjelmointi 2 - Kesä 2014 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Seela Ihanainen (xxx)

1. Koirahierojan asiakasrekisteri

Ohjelman tarkoitus on auttaa koirahierojia ylläpitämään selkeää asiakasrekisteriä. (Mahdollisesti, jos aikaa ja osaamista on tähän voisi lisätä kalenterin hierojalle.)

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • Omistajan nimi
 • Omistajan puhelinnumero
 • Omistajan osoite
 • Omistajan sähköposti
 • Koiran nimi
 • Syntymäaika
 • Rotu
 • Lisätietoja koirasta
 • Mitä toimenpiteitä tehty/jatkosuunnitelmat
 • (Kalenteri hieronta aikojen merkitsemiseen)

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • Asiakkaiden lisääminen
 • Asiakkaiden poistaminen
 • Tietyn asiakkaan tietojen hakeminen
 • Tietyn asiakkaan tietojen muuttaminen
 • Mahdollinen hakutulosten listaaminen nimen mukaisessa järjestyksessä
 • Jos samalla omistajalla useampi koira, ne tulee listata allekkain.
 • Jos samannimisiä koiria useampi, listataan omistajat aakkosjärjestyksessä.

Lisäominaisuudet (taitojen riittäessä):

 • Kalenteri, johon voi merkitä hieronta ajan ja poistaa ajan.

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

asiakkaat.dat - relaatiokannan päätaulu

Koirahieronta Oy ; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:

koirat.dat - relaatiokannan päätaulu

Hierojan asiakkaat (aid=asiakas id)

;aid|sukunimi etunimi  |katuosoite    |postinumero|postitoimipaikka|Puhelinnumero|Sähköposti  |
1 |Koirala Pirkko   |Haukkuvaarantie 4|11400   |Haukkula    |040012345  |Koirala@net.fi|
2 |Mustila Maija   |Tassuvaarantie 19|22000   |Metsikkölä   |050054321  |Mustila@net.fi|

Asiakkaan koirat kirjoitetaan toiseen tiedostoon, jossa tunnusnumeron avulla selviää mitkä koirat kuuluvat kellekin.

koirat.? - koirat relaation avulla (kid=koira id)

kid|aid |koira  |syntymäaika |rotu |sukupuoli|lisätiedot         |huomiot            |
1 | 1 |Murle  | 13.4.2009 |beagle|uros   |saattaa olla aggressiivinen|jumeja lavoissa        |
2 | 1 |Purre  | 11.2.2000 |beagle|narttu  |lupsakka luonne      |hyvin voiva, perus lihashuolto|
3 | 2 |Bronson | 1.5.2010  |mopsi |uros   |aristelee tutkittaessa   |selkä jumissa         |

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla koirahieronta.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar koirahieronta.jar

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/serielih/trunk/kuvat/paaikkuna.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa          Apua
========     =======          =====
Talleta      Lisää uusi asiakas
         (Lisää asiakkaalle koira)  Apua
Tulosta      Poista asiakas       Tietoja...
Lopeta      Poista koira   

2.2.1 Hakeminen

Asiakkaita voi hakea järjestelmästä nimen, puhelinnumeron ja koiran mukaan. Vasemmalla yläreunassa näkyy Hakuehto valikko. Sieltä voi valita ehdon minkä mukaan haku tehdään. Tekstikenttään syötetään esim. K-kirjain ja tämän jälkeen listataan kaikki asiakkaat joiden nimestä K-kirjain löytyy mistä kohdalta vaan.

Löytyneet asiakkaat lajitellaan valitun hakukentän perusteella.

2.2.2 Muokkaaminen

Valittua jäsentä voidaan muokata menemällä tietoihin oikeaan kohtaan ja kirjoittamalla uusi arvo. Jos tietoon syötetään jotakin mikä ei kelpaa, tulee tästä ilmoitus.

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Talleta

Tallettaa kaikki tehdyt muutokset. Mahdollinen uusi lisättävä asiakas hyppää hakulistaan.

2.3.2 Tulosta

Tulostaa valitun asiakkaan tiedot.

2.3.3 Lopeta

Lopettaa järjestelmän ja tallentaa tallentamattomat tiedot.

2.3.4 Lisää uusi asiakas

Luo uuden tyhjän asiakkaan.

2.3.5 Poista asiakas

Poistaa listasta asiakkaan ja kysyy varmistuksen tahdotaanko asiakas varmasti poistaa järjestelmästä.

2.3.6 Poista koira

Poistaa asiakkaalta koiran ja sitä ennen kysyy varmistuksen, että tahdotaanko koira poistaa varmasti. Ks. edellinen kuva (samankaltainen varmistus tässä).

2.3.7 Lisää asiakkaalle koira

Lisää valitulle asiakkaalle lisää koiria.

2.3.8 Apua

Lyhyen ohjeet järjestelmän käytöstä

2.3.9 Tietoja

Näyttää ohjelmasta tietoja....jos tällaista tarvitaan ...