wiki:kesa2014/suunnitelmat/saolhaka
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-07-03 15:22:25

Ohjelmointi 2 - 2014 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Santeri Haka

1. Rekisteri

Rekisteri, jossa on pelejä ja niistä tietoja

1.1 Mitä tietoja peleistä tarvitaan?

 • kehittäjä
 • julkaisuvuosi
 • alusta
 • pelityyppi

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • tietojen lisääminen
 • tietojen poistaminen
 • tietojen hakeminen

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan tekstitiedostoihin

pelit.txt

id|peli        |kehittäjä|julkaisuvuosi|alustat                      |pelityyppi  |
1 |Minecraft      |1    |2011     |PC, Mobiili, PlayStation 3, Xbox 360       |hiekkalaatikko|
2 |Mass Effect     |2    |2007     |PC, PlayStation 3, Xbox 360            |roolipeli   |
3 |Dragon Age: Origins |2    |2009     |PC, PlayStation 3, Xbox 360            |roolipeli   |
4 |Peggle       |3    |2007     |PC, Mobiili, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo DS |pulmapeli   |

Kehittäjät kirjoitetaan toiseen tiedostoon ja tunnusnumerolla ilmaistaan minkä pelin kukin on tehnyt.

kehittajat.txt

id|kehittäjä    |perustusvuosi|kotipaikka|
1 |Mojang     |2009     |Tukholma |   
2 |BioWare     |1995     |Edmonton |
3 |PopCap Games  |2000     |Seattle  |

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla ikonia

Kun ohjelma käynnistyy, tulostuu näyttöön tietorekisteri

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

2.2.1 Haku

Pääikkunan vasemmasta reunasta voi hakea pelejä eri hakuehtojen mukaan.

2.2.2 Muokkaaminen

Käyttäjä voi pääikkunan tekstikohdissa muokata pelien ja kehittäjien tietoja ja valita listasta pelille tietyn kehittäjän.

2.3 Pääikkunan painikkeet yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Lisää peli

Lisää pelin rekisteriin. Luo uuden kohdan listaan, johon käyttäjä voi syöttää tietoja.

2.3.2 Poista peli

Poistaa pelin rekisteristä. Kysyy varmistuksen ennen poistoa.

2.3.3 Lisää kehittäjä

Lisää kehittäjän rekisteriin. Avaa ikkunan johon käyttäjä syöttää kehittäjän nimen.

2.3.4 Poista kehittäjä

Poistaa kehittäjän rekisteristä. Kysyy pelin poiston kaltaisen varmistuksen ennen poistoa.

2.3.5 Tallenna

Tallentaa tiedot

CRC-kortit

Peli-luokka (Peli)

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Peli                | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
| (- ei tiedä rekisteristä, eikä käyttöliittymästä) |          | 
| - tietää pelin kentät (nimi, vuosi, jne.)     |          | 
| - osaa tarkistaa tietyn kentän oikeellisuuden   |          |
|  (syntaksin)                   |          | 
| - osaa muuttaa 1|Mass Effect|..| - merkkijonon   |          |
|  jäsenen tiedoiksi                |          | 
| - osaa antaa merkkijonona i:n kentän tiedot    |          | 
| - osaa laittaa merkkijonon i:neksi kentäksi    |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Kehittäjä-luokka (Kehittäjä)

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Kehittäjä              | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
| (- ei tiedä rekisteristä, eikä käyttöliittymästä) |          | 
| - tietää kehittäjän kentät             |          | 
| - osaa tarkistaa tietyn kentän oikeellisuuden   |          |
|  syntaksin)                    |          | 
| - osaa muuttaa 2|BioWare|1995|Edmonton       |          |
| - merkkijonon kehittäjän tiedoiksi         |          |
| - osaa antaa merkkijonona i:n kentän tiedot    |          | 
| - osaa laittaa merkkijonon i:neksi kentäksi    |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Rekisteri-luokka (Rekisteri)

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Rekisteri              | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          | - Pelit      | 
| - huolehtii Pelit ja Kehittäjät - luokkien     | - Kehittäjät   | 
|  välisestä yhteistyöstä ja välittää näitä tietoja | - Peli      | 
|  pyydettäessä                   | - Kehittäjä    | 
| - lukee ja kirjoittaa rekisterin tiedostoon    |          | 
|  pyytämällä apua avustajiltaan          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Pelit-luokka (Pelit)

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Pelit                | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          | - Peli      | 
| - pitää yllä varsinaista pelirekisteriä, eli osaa |          | 
|  lisätä ja poistaa pelin             |          | 
| - lukee ja kirjoittaa pelien tiedostoon      |          | 
| - osaa etsiä ja lajitella             |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Kehittäjät-luokka (Kehittäjät)

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Kehittäjät             | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          | - Kehittäjä    | 
| - pitää yllä varsinaista kehittäjärekisteriä, eli |          | 
|  osaa lisätä ja poistaa kehittäjän        |          | 
| - lukee ja kirjoittaa kehittäjät tiedostoon    |          | 
| - osaa etsiä ja lajitella             |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Näyttö-luokka (Naytto)

 • tämä tulee käytännössä jakaantumaan useampaan luokkaan
|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Naytto               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          | - Rekisteri    | 
| - hoitaa kaiken näyttöön tulevan tekstin      | - Peli      | 
| - hoitaa kaiken tiedon pyytämisen käyttäjältä   | - Kehittäjä    | 
| (- ei tiedä rekisterin eikä pelin yksityiskohtia) |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Attachments