wiki:kesa2014/suunnitelmat/samihilt
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-07-10 13:45:08

Ohjelmointi 2 - 2014 -kesäkurssin esisuunnitelma (vaihe 3)

Sami Hiltunen

1. Elokuva tietokanta

Ohjelman tarkoitus on hallita käyttäjän elokuvakirjastoa.

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • Elokuvan nimi
 • Ohjaaja
 • Näyttelijät
 • Julkaisuvuosi
 • Kansikuva

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • Elokuvien lisääminen
 • Elokuvien poistaminen
 • Elokuvan tietojen hakeminen
 • Elokuvan tietojen muuttaminen

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

elokuvat.dat - relaatiokannan päätaulu

Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
Elokuvan ID | Elokuvan nimi | Julkaisuvuosi | Kansikuvan tiedostonimi
1 | Inception | 2010 | inception.jpg
2 | Pulp Fiction | 1994 | pulp.jpg

henkilo.dat

ID| Henkilö       | Nayttelija | Ohjaaja
1 | Christopher Nolan  |   0   |   1
2 | Quentin Tarantino  |   1   |   1
3 | Roger Avary     |   0   |   0
4 | Leonardo DiCaprio  |   1   |   0
5 | Joseph Gordon-Levitt |   1   |   1
6 | Ellen Page      |   1   |   0
7 | John Travolta    |   1   |   0
8 | Samuel L. Jackson  |   1   |   0
9 | Uma Thurman     |   1   |   0

nayttelijat.dat

ID| Henkilo
1 | 4 
1 | 5 
1 | 6
2 | 7
2 | 8 
2 | 9

ohjaajat.dat

ID| Henkilo
1 | 1
2 | 2

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla elokuvat.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar elokuvat.jar

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/samihilt/trunk/kuvat/paaikkuna.png https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/samihilt/trunk/kuvat/lisaanayttelija.png

2.2.1 Elokuvan tietojen hakeminen

Elokuvat tiedot voi hakea klikkaamalla elokuvan nimeä pääikkunan listassa

2.2.1 Elokuvan poistaminen

Elokuvan voi poistaa valitsemalla pääikkunan listassa elokuvan ja klikkaamalla poista.

2.2.2. Elokuvan tietojen muokkaaminen

Elokuvan tietoja voi muokata valitsemalla elokuvan pääikkunan listasta, muokkaamalla tietoja ja valitsemalla tallenna.

2.3 Hallitse henkilöitä -ikkuna

Henkilöitä voi lisätä, muokata sekä poistaa:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/samihilt/trunk/kuvat/hallitsehenkiloita.png https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/samihilt/trunk/kuvat/lisaahenkilo.png

2.3.1 Henkilöiden Hallinta

Tietokannassa olevia henkilöitä voit hallita tästä ikkunasta. Henkilöitä voi lisätä, poistaa sekä muokata heidän tietoja. Täältä lisätyt henkilöt tulevat saataville elokuvan tietoja muokattaessa.

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa         Apua
========     =======         =====
Talleta     Hallitse henkilöitä...
Avaa...                   Tietoja...
Lopeta