wiki:kesa2014/suunnitelmat/sakrtemo2
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-06-18 12:45:33

Ohjelmointi 2 - 2014 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 2)

Saku Temonen (saku.k.temonen@…)

1. Ostopäiväkirja

Ohjelman tarkoitus on tarjota käyttäjälle mahdollisuus seurata menojaan merkkaamalla tekemiensä ostosten tiedot ohjelmaan.

1.1 Mitä tietoja ostoista tarvitaan?

 • Päivämäärä
 • Hinta
 • Ostoksen tyyppi
 • lisähuomiot

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • ostojen lisääminen
 • ostojen poistaminen
 • yksittäisen oston tietojen muokkaaminen
 • ostojen haku päivämäärän tai tyypin mukaan

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

ostot.dat - relaatiokannan päätaulu

; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;oid |tid |päivämäärä |hinta |lisähuomiot
 1  |1  |1.1.2014  |66   |Oli nälkä
 2  |2  |3.1.2014  |101  |
 3  |1  |6.1.2014  |33   |
 4  |3  |7.1.2014  |1500  |Uusi TV

tyypit.dat - ostojen tyypit

; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
tid |tyyppi
1  |päivittäistavara
2  |vaatteet
3  |viihde-elektroniikka

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla ostot.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar ostot.jar

Kun ohjelma käynnistyy, näyttöön tulee ohjelan pääikkuna:

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2ht/export/7877/k2014/sakrtemo/trunk/kuvat/paaikkuna.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa         Apua
========     =======         =====
Tallenna     Lisää uusi osto     Apua
Lopeta      Poista osto...     Tietoja...


2.2.1 Hakeminen

Pääikkunan vasemmassa reunassa näkyy Hakuehto. Tästä voi valita, haluaako etsiä ostoja tyypin vai päivämäärän mukaan.

Löytyneet jäsenet lajitellaan valitun hakukentän perusteella.

2.2.2 Muokkaaminen

Tiettyä ostoa voi muokata klikkaamalla haluttua oston tietoa ja kirjoittamalla uuden arvon.

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Tallenna

Tallentaa kaikki muutokset.

2.3.2 Lopeta

Sulkee ohjelman ja tallentaa muutokset.

2.3.5 Lisää uusi osto

Lisää uuden, toistaiseksi arvoiltaan tyhjän oston.

2.3.6 Poista osto

Poistaa listasta valitun jäsenen.

2.3.7 Apua

Näyttää selaimessa ohjelman käyttöohjeen.

2.3.8 Tietoja

Näyttää ohjelmasta tietoja.

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2ht/export/7877/k2014/sakrtemo/trunk/kuvat/tietoikkuna.png