wiki:kesa2014/suunnitelmat/sajuhopp
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-06-04 21:28:44

Ohjelmointi 2 - 2014 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Sami Hoppula (sami.j.hoppula@…)

1. Päivän sanonta

Ohjelma näyttää satunnaisen sanonnan/sananlaskun/sitaatin/hajatelman/tjsp

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • sanonta
 • lähde (mistä peräisin)
 • lähteen tietoja (kuka, mikä, missä, milloin...)
 • oma kommentti sanonnasta
 • milloin lisätty tietokantaan

1.2 Mitä ominaisuuksia tietokannalta halutaan?

 • sitaatin lisääminen
 • sitaatin poistaminen
 • sitaattien hakeminen
 • tietojen muuttaminen

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

sanonnat.dat - relaatiokannan päätaulu

Päivän sanonta
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;id| sanonta                                                   |lähde| lisätty  | kommentti
 0 | Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away. | 1 | 29.5.2014 | Design 101
 1 | Honesty is the best policy                                         | 0 | 29.5.2014 | 
 2 | Learn till old, live till old, and there is still one-third not learned                   | 2 | 29.5.2014 | 
 3 | Many of the things you can count, don't count. Many of the things you can't count, really count.      | 3 | 4.6.2014 |
 4 | In order to be effective truth must penetrate like an arrow -- and that is likely to hurt.         | 4 |  4.6.2014 |
 5 | The dreamers are the saviors of the world.                                 | 5 | 4.6.2014 |
 6 | The true measure of an individual is how he treats a person who can do him absolutely no good.       |  6 |  4.6.2014 |
 7 | A book is like a garden carried in the pocket.                               | 2 | 4.6.2014 |
 8 | The best time to plant a tree was twenty years ago. The second best time is today.             | 2 | 4.6.2014 |

lahteet.dat - Lähteet tietokanta

Sanontojen lähteet
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;id| nimi           | lisätieto
 0 |             |
 1 | Antoine de Saint-Exupéry | French writer (1900 – 1944)
 2 | Chinese proverb     |
 3 | Albert Einstein     |
 4 | Wei Wu Wei        |
 5 | James Allen       |
 6 | Ann Landers       |

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla sanonta.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar sanonta.jar

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/sajuhopp/trunk/kuvat/paaikkunak.png

2.3 Sanontojen lisääminen ja muokkaaminen

Pääikkunassa voi painaa sanonnan kohdalta, jolloin pääsee muokkaamaan ko. sanontaa ja plus -painikkeesta pääsee luomaan uuden sanonnan:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/sajuhopp/trunk/kuvat/lisaasanontak.png

2.4 Sanontojen hakeminen

Pääikkunassa voi painaa Lista -painikkeesta (kolme viivaa) tai sanonnan lähdettä, jolloin pääsee hakemaan sanontoja:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/sajuhopp/trunk/kuvat/haesanontak.png