wiki:kesa2014/suunnitelmat/saelosmo
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-06-26 22:00:25

Ohjelmointi 2 - 2014 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Sampo Osmonen (sampo.e.osmonen@…)

1. Arvosanamanageri

Ohjelma eri opiskelijoiden saamien arvosanojen seuraamiseen ja käsittelyyn

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • opiskelijan nimi
 • opiskelijan henkilötunnus
 • opintoaine
 • arvosana
 • suorituspäivämäärä

1.2 Mitä ominaisuuksia halutaan?

 • lisää koe ja oppiaine
 • lisää arvosana ja opiskelija
 • poista koe tai arvosana
 • poista oppilas? (ei ehkä tarpeen)
 • korvaa vanha arvosana jos uusitaan koe
 • listaa opiskelijat
 • listaa kokeen arvosanat
 • näytä kokeen keskiarvosana
 • näytä kokeen arvosanahajonta?
 • listaa opiskelijan kaikki arvosanat lukukautena?
 • näytä opiskelijan arvosanojen keskiarvo?

1.3 Talletustiedostojen muoto

Neljä tekstitiedostoa, erottimina tab-merkit

tulokset.txt - relaatiokannan päätaulu, sisältää yksittäiset koetulokset

#tulid	koe	opiskelija	arvosana
1	1	3	9
2	2	2	7
3	2	3	7
4	3	1	6

kokeet.txt

#koeid	aine	pvm
1	1	1.1.2013
2	3	2.1.2013
3	2	14.1.2013

aineet.txt

#ainid	aine
1	ruotsi
2	historia
3	liikunta

opiskelijat.txt

#opid	opiskelija	hetu
1	Ankka Aku	010245-123U
2	Susi Sepe	020347-123T
3	Ponteva Veli	030455-3333

1.4 Pääikkuna

Käynnistysikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/Sampo/trunk/kuvat/start.png

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/Sampo/trunk/kuvat/main.png

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla arvosanamanageri.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar arvosanamanageri.jar

2.2 Pääikkuna

Käynnistysikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/Sampo/trunk/kuvat/start2.png

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/Sampo/trunk/kuvat/main2.png

Vasemmalla olevasta pudotusvalikosta valitaan ensin halutun kokeen oppiaine. Tämän jälkeen päivämäärälistaan ilmestyy kaikki kyseisen aineen pidetyt koepäivämäärät, joista klikkaamalla voi valita haluamansa. Tällöin oikealla olevaan tietoalueeseen tulee lista kaikista kokeen suorittaneista ja heidän arvosanoistaan.

Uuden kokeen tai oppilaan tekemän koetuloksen lisääminen käy kätevimmin alhaalla olevista nappuloista.

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa          Näytä      Apua
========     =======          =====      =====
Avaa...      Lisää koe         Keskiarvosana  Ohje
Tallenna     Lisää arvosana      Opiskelijat   Tietoja ohjelmasta
Tulosta...    Poista valittu arvosana
         Muuta valittua koetulosta
Lopeta      Poista valittu koe

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Avaa

Avaa valintaikkunan josta voi valita uuden tietokannan.

2.3.2 Tallenna

Tallentaa muutokset.

2.3.3 Tulosta

Avaa tulostusikkunan, josta voi tulostaa näytön näkymän (kokeen arvosanat).

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/Sampo/trunk/kuvat/grades.png

2.3.4 Lisää koe

Avaa ikkunan, joka kysyy kokeen päivämäärää ja ainetta, sitten lisää uuden pidetyn kokeen.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/Sampo/trunk/kuvat/addexam.png

2.3.5 Lisää arvosana

Avaa ikkunan, joka kysyy oppilaan nimeä, hetua ja arvosanaa, ja lisää sitten uuden koesuorituksen.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/Sampo/trunk/kuvat/addgrade.png

2.3.6 Poista valittu arvosana

Poistaa ruksilla valitun (valitut?) arvosanat listasta.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/Sampo/trunk/kuvat/delete.png

2.3.7 Muuta valittua koetulosta

Avaa uudelleen koetuloksenlisäysikkunan, johon tiedot voi päivittää.

2.3.8 Poista valittu koe

Poistaa sillä hetkellä näytettävän kokeen ja siihen liittyvät arvosanat.

2.3.9 Näytä keskiarvosana

Näyttää kokeen keskiarvosanan.

2.3.10 Näytä opiskelijat

Näyttää uudessa ikkunassa listan kaikista oppilaista.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/Sampo/trunk/kuvat/students.png

4 CRC-kortit

4.1 Arvosanat

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Arvosanat              | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          |
|                          | - Kokeet     |
| - huolehtii monikkomuotoisten luokkien       | - Tulokset    |
|  välisestä yhteistyöstä ja välittää näitä sekä  | - Opiskelijat   |
|  yksikkömuotoisten luokkien tietoja pyydettäessä | - Aineet     |
| - lukee ja kirjoittaa arvosanat tiedostoon     | - Opiskelija   |
|  pyytämällä apua avustajiltaan          | - Koe       |
|                          | - Aine      |
|                          | - Tulos      |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------

4.2 Tulokset

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Tulokset              | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          |
|                          | - Tulos      |
| - pitää yllä tietokantaa tehdyistä koetuloksista  |          |
| - osaa lisätä ja poistaa koetuloksen        |          |
| - lukee ja kirjoittaa kokeet tiedostoon      |          |
| - osaa etsiä ja lajitella tulokset         |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------

4.3 Kokeet

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Kokeet               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          |
|                          | - Koe       |
| - pitää yllä tietokantaa pidetyistä kokeista    |          |
| - osaa lisätä ja poistaa kokeen          |          |
| - lukee ja kirjoittaa kokeet tiedostoon      |          |
| - osaa etsiä ja lajitella kokeet          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------

4.4 Opiskelijat

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Opiskelijat             | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          |
|                          | - Opiskelija   |
| - pitää yllä tietokantaa opiskelijoista      |          |
| - osaa lisätä ja poistaa opiskelijan        |          |
| - lukee ja kirjoittaa opiskelijat tiedostoon    |          |
| - osaa etsiä ja lajitella opiskelijat       |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------

4.5 Aineet

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Aineet               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          |
|                          | - Aine      |
| - pitää yllä tietokantaa olemassa olevista aineista|          |
| - osaa lisätä ja poistaa aineen          |          |
| - lukee ja kirjoittaa aineet tiedostoon      |          |
| - osaa etsiä ja lajitella aineet          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------

4.6 Tulos

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Tulos                | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          |
|                          | - Opiskelijat   |
| (- ei tiedä muista)                | - Opiskelija   |
| - tietää tulos-kentät (id, koeid, opiskelijaid,  | - (merkkijonot)  |
|  koearvosana)                   |          |
| - osaa tarkistaa tietyn kentän oikeellisuuden   |          |
|  (syntaksin)                   |          |
| - osaa muuttaa "1<tab>1<tab>3<tab>9" -merkkijonon |          |
|  tuloksen tiedoiksi                |          |
| - osaa hakea Opiskelijoilta indeksiä vastaavan   |          |
|  aineen arvon                  |          |
| - osaa antaa merkkijonona i:n kentän tiedot    |          |
| - osaa laittaa merkkijonon i:neksi kentäksi    |          |
|                          |          |
|                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------

4.7 Koe

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Koe                 | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          |
|                          | - Aineet     |
| (- ei tiedä muista)                | - (merkkijonot)  |
| - tietää kokeen kentät (kokeen id, aineen id, pvm) |          |
| - osaa tarkistaa tietyn kentän oikeellisuuden   |          |
|  (syntaksin), esim pvm              |          |
| - osaa muuttaa "1<tab>1<tab>1.1.2013" -merkkijonon |          |
|  kokeen tiedoiksi                 |          |
| - osaa ehkä huomauttaa jos lisättävää koeainetta  |          |
|  ei ennestään ole                 |          |
| - osaa hakea Aineilta indeksiä vastaavan aineen  |          |
|  arvon                      |          |
| - osaa antaa merkkijonona i:n kentän tiedot    |          |
| - osaa laittaa merkkijonon i:neksi kentäksi    |          |
|                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------

4.8 Opiskelija

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Opiskelija             | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          |
|                          | - (merkkijonot)  |
| (- ei tiedä muista)                |          |
| - tietää opiskelijan kentät (id, nimi, hetu)    |          |
| - osaa tarkistaa tietyn kentän oikeellisuuden   |          |
|  (syntaksin), esim hetu              |          |
| - osaa muuttaa "1<tab>Aku Ankka<tab>010245-123U"  |          |
|  -merkkijonon oppilaan tiedoiksi         |          |
| - osaa antaa merkkijonona i:n kentän tiedot    |          |
| - osaa laittaa merkkijonon i:neksi kentäksi    |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------

4.9 Aine

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Aine                | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          |
|                          | - (merkkijonot)  |
| (- ei tiedä muista)                |          |
| - tietää aineen kentät (aine)           |          |
| - osaa tarkistaa tietyn kentän oikeellisuuden   |          |
|  (syntaksin)                   |          |
| - osaa muuttaa "1<tab>ruotsi" -merkkijonon     |          |
|  aineen tiedoiksi                 |          |
| - osaa antaa merkkijonona i:n kentän tiedot    |          |
| - osaa laittaa merkkijonon i:neksi kentäksi    |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------

4.10 Käyttöliittymä

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Naytto               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          |
|                          | - Tulokset    |
| - hoitaa kaiken näyttöön tulevan tekstin      | - Opiskelija   |
| - hoitaa kaiken tiedon pyytämisen käyttäjältä   | - Koe       |
| (- ei tiedä kerhon eikä jäsenen yksityiskohtia)  | - Aine      |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------