wiki:kesa2014/suunnitelmat/oltomine
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-06-26 09:58:47

Ohjelmointi 2 - kesä 2014 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 2)

Olavi Neuvonen (olavi.t.m.neuvonen@…), Pietari Puranen (pietari.e.puranen@…)

1. Säätilasto

Säätietotilastot

1.1 Mitä tietoja säästä tarvitaan?

 • päivämäärä
 • lämpötilan keskiarvo t(avg)
 • korkein lämpötila t(max)
 • alin lämpötila t(min)
 • sademäärä mm
 • ilmanpaineen keskiarvo p(avg)hPa
 • korkein ilmanpaine p(max)hPa
 • matalin ilmanpaine p(min)hPa
 • tuulennopeus keskiarvo
 • päivän säätilan sanallinen kuvaus
  • pilvisyys
  • ukkostaako
  • sateen tyyppi (kuuro, rintama, tihku, lumi, räntä...)
  • jne...

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • säätietojen lisääminen
 • säätietojen korjaaminen
 • tietyn päivämäärän tietojen hakeminen
 • pitkän ajan keskiarvojen laskeminen eri parametreille erilaisille aikaväleille
 • tietyn parametrin korkein tai matalin arvo tietyllä aikavälillä
 • hellepäivien määrä
 • tietyn aikavälin sademäärä
 • ukkospäivien määrä
 • poutapäivien tai sadepäivien määrä
 • jne...

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

jyvaskyla\numeric.dat - relaatiokannan päätaulu

Numeerinen säädata
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;id_date  | päivämäärä   |T (avg)  |T (max)  |T (min)  |p (avg)  |p (max)  |p (min)  |sademäärä |tuulennopeus (avg)|
1     | 30.05.2014   |15,0    |17,2    |10,8   |1005,0   |1006,9   |1001,1  |5,2    |3,2        |
2     | 31.05.2014   |17,2    |20,3    |12,1   |1015,5   |1018,3   |1006,1  |0,7    |1,5        |
3     | 01.06.2014   |22,5    |27,7    |12,0   |1020,6   |1022,0   |1018,0  |0,0    |0,4        |

jyvaskyla\description.dat

Sanallinen säädata
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;id_time |id_date   |kellonaika |pilvisyys      |sateen tyyppi  |ukkostaako  |tuulensuunta  |sanallinen kuvaus
1     |1      |13:15   |pilvistä, 8/8    |rintama     |ei      |länsi-lounas  |Pilvistä koko päivän, sade hiljalleen jatkuvaa. Tuulen suunta aamulla länteen, illalla lounaaseen.
2     |2      |10:07   |puolipilvistä, 5/8 |tihku      |ei      |kaakko     |Aamupäivällä tihkua.
3     |2      |18:48   |poutaa, 0/8     |ei        |ei      |kaakko     |Illalla poutaa.
4     |3      |07:36   |puolipilvistä, 2/8 |ei        |ei      |pohjoinen    |Lämmin, aurinkoinen päivä

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla weather.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar weather.jar

Kun ohjelma käynnistyy, tulostuu näyttöön

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2ht/export/8478/k2014/oltomine/trunk/kuvat/avausikkuna.png

Ohjelma kysyy paikkakuntaa ja käynnistyy sen jälkeen start-nappulaa painamalla.

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2ht/export/8087/k2014/oltomine/trunk/kuvat/paaikkuna.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto       Apua
========       =====
Talleta       Apua
Avaa...       Tietoja...
Tulosta...
Lopeta

Avaa käskystä avautuva ikkuna, näyttää jokaisen päivän numeerisen datan ja sanallisen selityksen.

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2ht/export/8050/k2014/oltomine/trunk/kuvat/tulostusikkuna.png

2.2.1 Hakeminen

Pääikkunan vasemmassa reunassa näkyy Hakuehto. Tästä voi valita mitä säätietoa etsitään. Tämän jälkeen tekstikenttään voi syöttää aloituspäivämäärän ja lopetuspäivämäärän molemmat muodossa dd.mm.yyyy ja painaa hae-painiketta Jos päivämäärää ei voi olla olemassa tai se on annettu väärässä muodossa, muuttuu kenttä punaiseksi. Tämä on korjattava ennen kuin voi hakea. Kenttien alapuolelle ruutuun tuolstuu haluttu data halutulta väliltä. Tällöin ei esitetä sanallista dataa. Jos lopetuspäivämäärää ei anneta, tulostuu ruutuun aloituspäivämäärän säätiedot sanallinen data mukaanlukien. Jos hakuehto jätetään tyhjäksi, tulostaa ohjelma kaiken tiedon halutulta väliltä.

Jos haetulta päivämäärältä ei löydy tietoja,tulostuu ruutuun esim. "lämpötilatietoa ei löydy päivältä dd.mm.yyyy". Haettaessa aikaväliltä, jos joltain päivältä puuttuu jokin tieto se ilmoitetaan vastaavalla tavalla listaamalla.

2.2.2 Muokkaaminen

Haettaessa tietyn päivämäärän tietoja, voi muokkaa-painiketta painamalla tiedot saada näkyviin myös vieressä oleviin tiedonsyöttökenttiin. Muokkaamalla näitä arvoja ja tallentamalla, voidaan muuttaa kyseisen päivän säätietoja.

Jos numerokenttiin koitetaan syöttää tekstiä, muuttuu kenttä punaiseksi.

2.2.3 Uuden päivän säätietojen lisääminen

Muokkaus osan yläpäässä olevaan päivämääräkenttään voi syöttää uuden päivämäärän muodossa dd.mm.yyyy. Jos päivämäärää ei voi olla olemassa, se on annettu väärässä muodossa tai se on jo olemassa, muuttuu kenttä punaiseksi. Tämä on korjattava, jotta voi tallentaa. Tämän jälkeen uudet tiedot syötetään alta löytyviin kenttiin ja tallennetaan.

Jos numerokenttiin koitetaan syöttää tekstiä, muuttuu kenttä punaiseksi, eikä ohjelma suostu tallentamaan.

Jos kentät ovat täynnä aikaisemman haun seurauksena, voi kentät tyhjentää alhaalta löytyvällä tyhjennä-painikkeella.

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Talleta

Tallettaa kaikki muutokset.

2.3.2 Avaa

Näyttää erillisessä ikkunassa kaiken numeerisen säädatan ja sanalliset kuvaukset jokaisesta päivästä. Täältä tietoja voi tarkastella ja ne voi halutessaan tulostaa.

2.3.3 Tulosta

Tulostaa halutut säätiedot erilliseen ikkunaan ja mahdollistaa esikatselun, ennen paperille tulostamista tai toisaalle tallentamista.

2.3.4 Lopeta

Lopettaa ohjelman ja tallettaa mahdollisesti tallentamattomat tiedot.

2.3.5 Apua

Näyttää selaimessa ohjelman käyttöohjeen.

2.3.6 Tietoja

Näyttää ohjelmasta tietoja vähän samaan tapaan kuin aloitusikkunassakin.