wiki:kesa2014/suunnitelmat/niemmust
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-06-02 22:58:01

Ohjelmointi 2 - 2014 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Nina Mustonen (nina.e.mustonen@…), Rebekka Nagy

1. Otsikko työlle

Fysiikka -sovellus, jossa on tallennettuna joitakin kaavoja ja luonnonvakioita. Voi myös tallentaa omia kaavoja ja vakioita.

1.1.1 Mitä tietoja vakioista tarvitaan?

 • nimi
 • symboli
 • yksikkö
 • arvo
 • määritelmä
 • jne...

1.1.2 Mitä tietoja kaavoista tarvitaan?

 • (nimi)
 • kaava
 • symbolit ja niiden merkitykset
 • tarvittavat vakiot ja niiden arvot
 • jne...

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • kaavojen ja vakioiden lisääminen, muokkaaminen ja poisto
 • kaavojen ja vakioiden haku (esim. symbolin tai nimen perusteella)
 • kaavojen jako alaluokkiin
 • kaavojen ja vakioiden relaatiot
 • laskin ja/tai taulukon teko, jos aikaa
 • jne...

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

luonnonvakiot.dat

id|nimi         |symboli |yksikkö |arvo        |määritelmä
1 |neperin luku     |e    |-    |2,718..       |
2 |pii         |π    |-    |3,141..       |
3 |valonnopeus     |c    |m/s   |299 792 458     |
4 |putoamiskiihtyvyys  |g    |m/s   |9,81        |
5 |Planckin vakio    |h    |Js   |6,6260755*10^(-34)|

kaavat.dat

id |nimi         |kaava  |yksikkö
1 |pallon pinta-ala   |4πr^2  |m^2
2 |pallon tilavuus    |4/3πr^3 |m^2
3 |tiheys        |ρ=m/V  |kg/m^3
4 |hydrostaattinen paine |p=hgρ  |Pa
5 |säteilykvantin energia|E=hf  |

relaatiot.dat

lid|kid
2|1
2|2
5|5

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla fysiikka.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar fysiikka.jar

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

Kuvat tulee, kuhan saan svn:nän ja koneen toimimaan... Pääikkunassa valitaan kaavoista, vakioista tai omista arvoista. Myös hakukenttä.

Kaavat -ikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa         
========     =======        
Talleta      Lisää uusi kaava    
Avaa...      Muokkaa kaavaa    
Lopeta      Poista kaava... 

Vakiot -ikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa         
========     =======         
Talleta      Lisää uusi vakio
Avaa...      Muokkaa vakiota    
Lopeta      Poista vakio...     


2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Talleta

Tallettaa kaikki muutokset. Mahdollinen lisättävä jäsen hyppää hakulistaan.

2.3.2 Avaa

Avaa kaavat, vakiot, omat..

2.3.3 Lopeta

Sulkee ohjelman.

2.3.2 Lisää uusi vakio/kaava

Voi lisätä uuden vakio/kaavan.

2.3.2 Muokkaa vakiot/kaavaa

Voi muokata valittua kaavaa/vakiota

2.3.2 Poista vakio/kaava

Voi poistaa valitun kaavan/vakion ...