wiki:kesa2014/suunnitelmat/miahonen
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-06-13 01:08:29

Ohjelmointi 2 - kesä 2014 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 3)

Mikko Ahonen (ahonemi@…)

1.Projektibudjetin hyväksyntä

Ohjelman käyttötarkoitus on projektien budjettiehdotusten käsitteleminen ja hyväksymistiedon tallentaminen.

1.1 Ehdotuksesta tarvitaan seuraavat tiedot

 • id
 • nimi
 • ehdottaja
 • summa
 • hyväksyjä
 • tilatieto
 • hyväksyntä pvm
 • organisaatio

1.2 Ohjelmalta halutaan seuraavat ominaisuudet

 • ehdotuksen lisääminen
 • ehdotuksen haku
 • ehdotuksen muokkaus
 • henkilöiden lisääminen
 • henkilöiden muokkaus
 • henkilöiden haku

1.3 Talletustiedosto

Ehdotusten ja henkilöiden tiedot tallennetaan omiin tekstitiedostoihin.

; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
id	|nimi      |ehdottaja  |summa  |hyvaksyja   |tilatieto   |hyvakspvm   |organisaatio
1	|Possua grilliin |1      |100   |2       |Suunnitteilla |1.1.2011    |Koplakerho
2	|Projekti a	 |2      |10|   |1       |Hyväksytty   |2.2.2011    |Ankkalinna
;Ehdotukset

; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
id	|nimi     |hyvaksumisraja  |Organisaatio
1	|Sepe Susi  |100        |Takametsä
2	|Roope Ankka |10        |Ankkalinna
;Henkilötiedot

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään bud.jar ikonista. Ohjelman käynnistyessä kysytään minkä organisaation ehdotukset avataan. Jos organisaatiota ei ole

vielä olemassa se voidaan samalla luoda jonka jälkeen avautuu ohjelman pääikkuna.

java -jar bud.jar

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/miahonen/trunk/kuvat/paaikkuna.jpg

Tiedosto     Muokkaa         Apua
========     =======         =====
Avaa...      Lisää ehdotus      Apua
Talleta                  Tietoja...
Uusi...
Lopeta

2.2.1 Haku

Ehdotuksia voi hakea kaikkien kenttien perusteella. Hakuehdon täyttävät ehdotukset tulee listaan hakukentän mukaan järjestettynä.

2.2.2 Muokkaaminen

Ehdotusta muokataan kirjoittamalla haluttuun kenttään uusi arvo. Arvojen oikeellisuus tarkastetaan ja virheellisistä tiedoista annetaan ilmoitus.

2.3.1 Avaa

Avaa organisaation ehdotustiedoston.

2.3.2 Talleta

Tallennetaan kaikki tehdyt muutokset.

2.3.3 Uusi

Luodaan uusi organisaation ehdotustiedosto.

2.3.4 Lopeta

Tallennetaan muutokset ja lopetetaan ohjelma.

2.4 Muokkaa

2.4.1 Lisää ehdotus

Luodaan uusi tyhjä ehdotus uudella id:llä.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/miahonen/trunk/kuvat/paaikkuna.jpg

2.5 Lisää henkilö

Luodaan uusi henkilö uudella id:llä.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/miahonen/trunk/kuvat/henkiloikkuna.JPG

2.6 Ohje

2.6.1 Apua

Avataan ohjelman käyttöohje selaimeen.

2.6.2 Tietoja

Näytetään tietoja ohjelmasta.