wiki:kesa2014/suunnitelmat/mahelaht2
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-06-25 11:29:50

Ohjelmointi 2, kesä 2014 - harjoitustyön suunnitelma

Markus Lahtonen

1. Ohjelman perusominaisuudet ja käyttötarkoitus

Tavoitteena on, että ohjelmassa olisi mahdollisuus tehdä merkintöjä eli kirjoittaa tekstiä, joka on sidottu itse valittuun päivämäärään. Merkintöihin voisi myös liittää tietoja, kuten otsikon, asian tärkeyden, tms. Ohjelmaa voi käyttää päiväkirjana, muistikirjana, kalenterina tai miten itse lystää. Ohjelmassa olisi eri käyttäjäprofiilit useampaa käyttäjää varten.

1.1 Merkintään kuuluvat tiedot

 • Päivämäärä (pakollinen)
 • Tekstisisältö (pakollinen)
 • Otsikko (jos otsikkoa ei anneta, se muodostetaan automaattisesti tekstisisällön alkuosasta)
 • Tärkeys (jos tärkeyttä ei anneta, annetaan automaattisesti neutraali)

1.2 Ohjelman ominaisuudet

 • Käyttäjäprofiilit (kullekin käyttäjälle näkyvät vain käyttäjän itse kirjoittamat merkinnät)
 • Merkintöjen lisääminen ja poistaminen
 • Merkintöjen tietojen muuttaminen
 • Haku ja järjestäminen halutun kriteetin mukaan

1.3 Tietojen tallentaminen

Ohjelman käyttäjäprofiilit tallennetaan tiedostoon users.dat, jonka rakenne on seuraavanlainen:

uID | KÄYTTÄJÄNIMI
-------------------
 01 | Seppo
 02 | Joppe
 03 | Pekka
 04 | ...

Käyttäjien tekemät merkinnät tallennetaan tiedostoon entries.dat, jonka on rakenteeltaan seuraavanlainen:

uID | eID | PÄIVÄMÄÄRÄ | TÄRKEYS  | OTSIKKO         | TEKSTISISÄLTÖ
 01 | 0001 | 13.7.2014 | Tärkeä  | Hammaslääkäri klo 11   | Hammaslääkäri klo 11
 01 | 0002 | 20.5.2014 | Neutraali | Päiväkirja, osa 7561   | Kävin kävelyllä...
 03 | 0003 | 15.12.2013 | Ei tärkeä | Resepti         | xxxxxxxxxxxxxxx...
 02 | 0004 | 24.12.2014 | Tärkeä  | Joulu          | Muista ostaa lahjoja.
 ...

uID = käyttäjän tunnus
eID = merkinnän tunnus

2. Ohjelman käyttäminen

2.1 Aloitus

Ohjelman käynnistyessä avautuu ikkuna, josta hallitaan käyttäjiä.

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2ht/export/7986/k2014/mahelaht/trunk/kuvat/wbAloitusikkuna.png

2.1.1 Aloitusikkunan toiminnot

 • Listasta valitaan haluttu käyttäjä, OK:ta painamalla siirrytään varsinaiseen pääikkunaan
 • Luo uusi käyttäjä: uuden käyttäjän nimi syötetään kenttään ja painetaan nappia, ohjelma varmistaa käyttäjän luonnin

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2ht/export/7987/k2014/mahelaht/trunk/kuvat/wbLuoKayttaja.png

 • Poista käyttäjä: poistaa käyttäjän, joka on valittuna listassa, ohjelma kysyy varmistuksen ennen poistoa

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2ht/export/7987/k2014/mahelaht/trunk/kuvat/wbPoistaKayttaja.png

2.2 Pääikkuna

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2ht/export/7987/k2014/mahelaht/trunk/kuvat/wbPaaikkuna.png

2.2.1 Pääikkunan toiminnot

 • Nykyinen käyttäjä näkyy vasemmassa yläkulmassa
 • Ikkunan yläreunassa pudotusvalikot (ks. 2.2.2)
 • Vasemmassa laidassa merkintöjen haku ja järjestäminen (ks. 2.2.3)
 • Oikealla puolella yksittäisen merkinnän lukeminen ja muokkaaminen (ks. 2.2.4)

2.2.2 Pudotusvalikot

 • Tiedosto-valikon alla on painike käyttäjän vaihtamiselle (palaa aloitusikkunaan) ja ohjelman sulkemiselle
 • Ohje-valikon alla on painike, joka avaa käyttöohjeen:

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2ht/export/7988/k2014/mahelaht/trunk/kuvat/wbKayttoohje.png

2.2.3 Merkintöjen haku ja järjestäminen

Hakea voi kirjoittamalla pääikkunan vasemmassa reunassa olevaan hakukenttään hakusanaksi joko päivämäärä, tai sanoja, joita etsitään merkintöjen sisällöstä. Merkinnät voi järjestää haluamansa kriteerin mukaan (myös ilman hakua) päivämäärän mukaan vanhin/uusin ensin tai tärkeysasteen mukaan (valitaan hakukentän alla olevasta pudotusvalikosta).

2.2.4 Merkintöjen muokkaus

 • Luo uusi merkintä: painike tyhjentää kaikki kentät uuden merkinnän kirjoittamista varten
 • Poista tämä merkintä: poistaa kyseisellä hetkellä avoinna olevan merkinnän, ohjelma pyytää varmistuksen

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2ht/export/7988/k2014/mahelaht/trunk/kuvat/wbPoistaMerkinta.png

 • Tallenna muutokset: painike tallentaa avoinna olevan merkinnän