wiki:kesa2014/suunnitelmat/mahelaht
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-05-30 18:43:50

Ohjelmointi 2, kesä 2014 - harjoitustyön suunnitelma (vaihe 1)

Markus Lahtonen

1. Ohjelman perusominaisuudet ja käyttötarkoitus

Tavoitteena on, että ohjelmassa olisi mahdollisuus tehdä merkintöjä eli kirjoittaa tekstiä, joka on sidottu itse valittuun päivämäärään. Merkintöihin voisi myös liittää tietoja, kuten otsikon, asian tärkeyden, tms. Ohjelmaa voi käyttää päiväkirjana, muistikirjana, kalenterina tai miten itse lystää. Ohjelmassa olisi eri käyttäjäprofiilit useampaa käyttäjää varten.

1.1 Merkintään kuuluvat tiedot

 • Päivämäärä (pakollinen)
 • Tekstisisältö (pakollinen)
 • Otsikko (jos otsikkoa ei anneta, se muodostetaan automaattisesti tekstisisällön alkuosasta)
 • Tärkeys (jos tärkeyttä ei anneta, annetaan automaattisesti neutraali)

1.2 Ohjelman ominaisuudet

 • Käyttäjäprofiilit (kullekin käyttäjälle näkyvät vain käyttäjän itse kirjoittamat merkinnät)
 • Merkintöjen lisääminen ja poistaminen
 • Merkintöjen tietojen muuttaminen
 • Haku ja järjestäminen tietyn kriteetin mukaan

1.3 Tietojen tallentaminen

Kunkin käyttäjän tiedot tallennetaan omaan tekstitiedostoon, jonka nimi on muotoa KÄYTTÄJÄNIMI.dat. Lisäksi voisi olla oma tiedosto, joka pitää kirjaa ohjelmassa yhteensä kirjoitettujen viestien määrästä, tms. ei-käyttäjäkohtaisesta tiedosta.

KÄYTTÄJÄNIMI
käyttäjä

MERKINNÄN NUMERO | PÄIVÄMÄÄRÄ | TEKSTI | OTSIKKO | TÄRKEYS
00001 | 13.7.2014 | Hammaslääkäri klo 11.00 | Hammaslääkäri klo 11.00 | Tärkeä
00002 | 20.5.2014 | Olin kävelyllä metsässä... | Päiväkirja, osa 7561 | Neutraali


2. Ohjelman käyttäminen

2.1 Aloitus

Ohjelman käynnistyessä avautuu ikkuna, josta hallitaan käyttäjiä.

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2ht/export/7743/k2014/mahelaht/trunk/kuvat/aloitus.png

2.1.1 Aloitusikkunan toiminnot

 • Listasta valitaan haluttu käyttäjä, OK:ta painamalla siirrytään varsinaiseen pääikkunaan
 • Luo uusi käyttäjä: avaa ikkunan, johon syötetään uuden käyttäjän nimi ja ohjelma luo käyttäjälle oman tallennustiedoston
 • Poista käyttäjä: poistaa käyttäjän, joka on valittuna listassa, kysyy varmistuksen ennen poistoa

2.2 Pääikkuna

Pääikkunassa on koko ajan näkyvillä suurin osa ohjelman toiminnoista.

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2ht/export/7743/k2014/mahelaht/trunk/kuvat/paaikkuna.png

2.2.1 Pääikkunan toiminnot

 • Nykyinen käyttäjä näkyy vasemmassa yläkulmassa
 • Ikkunan yläreunassa pudotusvalikot (ks. 2.2.2)
 • Merkintöjen haku ja järjestäminen (ks. 2.2.3)

2.2.2 Pudotusvalikot

Painikkeet käyttäjän vaihdolle ja ohjelman lopettamiselle. Mahdollisesti myös käyttöohje.

2.2.3 Merkintöjen haku ja järjestäminen

Hakea voi hakusanalla, jota etsitään viestistä tai sen otsikosta. Merkinnät voi järjestää haluamansa kriteerin mukaan (aakkosjärjestys, luontipäivä, tärkeys, jne.)

2.2.4 Muut painikkeet

Painikkeet uuden merkinnän luomiselle, siihen tehtyjen muutosten tallentamiselle, ja merkinnän poistamiselle.