wiki:kesa2014/suunnitelmat/ksalone
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-07-30 20:21:12

Ohjelmointi 2 - kevät/kesä 2014

Keijo Salonen (keijo.k.a.salonen@...)

1. Elektroniikan komponenttivarasto

Jokaiselle elektroniikan harrastelijalle kertyy miljoonalaatikkoon sekalainen kokoelma komponentteja. Ohjelma toimii komponenttien varastokirjanpitona.

1.1 Mitä tietoja komponenteista tarvitaan?

 • komponenttilaji
 • valmistaja
 • malli
 • saldo
 • nimellisarvo
 • nimellisteho
 • jännitekesto
 • toleranssi
 • kotelotyyppi

1.2 Mitä ominaisuuksia komponenttivarastolta halutaan?

 • komponentin lisääminen
 • komponentin poistaminen
 • komponenttien selaaminen
 • tietyn komponentin tietojen hakeminen
 • tietyn komponentin tietojen muuttaminen
 • komponenttiluettelo tulosteena
 • komponenttilajien hallinta (lisäys, muokkaus, poisto)
 • valmistajien hallinta (lisäys, muokkaus, poisto)

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

komponentit.dat - komponenttien tiedot:

; id |kid |vid |malli    |saldo |nimellisarvo |nimellisteho |jännitekesto |toleranssi |kotelo |
 1  |1  |1  |4k7ohm   |100  |4k7ohm    |0.6W     |300V     |1%     |0207  |
 2  |4  |2  |BC547C   |40  |BC547C    |100 mW    |45V     |-     |TO-92 |
 3  |5  |2  |NE555    |5   |555     |500 mW    |12V     |-     |DIL8  |
 4  |2  |3  |1uF     |21  |1uF     |-      |45V     |15%    |pysty |

komponenttilajit.dat - komponenttilajit:

; kid |komponenttilaji |
 1  |hiilikalvovastus | 
 2  |kondensaattori  |
 3  |kela       |
 4  |transistori   |
 5  |mikropiiri    |

valmistajat.dat - komponenttien valmistajat:

; vid |valmistaja  |
 1  |NXP      |
 2  |TI      |
 3  |AnalogDevices |

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla komponenttivarasto.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar komponenttivarasto.jar

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://www.mit.jyu.fi/demowww/ohj2/ht14/ksalone/trunk/kuvat/paaikkuna.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto
=========
Talleta
Tulosta
Lopeta


Muokkaa
=========
Lisää Komponentti
Muokkaa Komponentti
Poista Komponentti
---------------
Lisää Komponenttilaji
Muokkaa Komponenttilaji
Poista Komponenttilaji
---------------
Lisää Valmistaja
Muokkaa Valmistaja
Poista Valmistaja


Apua
=========
Apua
tietoja

2.2.1 Hakeminen

Pääikkunan yläosassa näkyy Hakutoiminnot. Haku suoritetaan kahden eri hakuehdon perusteella: alasvetovalikosta valitaan kenttä, johon haku kohdistuu. Vapaaseen tekstikenttään kirjoitetaan hakusana, jota etsitään valitusta kentästä. Haku käynnistyy Etsi-nappia painamalla. Hakutulos näytetään pääikkunan vasemman puolen listassa.

Esimerkiksi jos valitaan nimellisarvo hakukohteeksi ja kirjoitetaan hakuehtoon 150ohm, niin haetaan kaikki komponentit joiden nimellisarvo on 150ohm.

Löytyneet komponentit lajitellaan valitun hakukentän perusteella.

Kaikki komponentit saa näkyviin tyhjentämällä haun tekstikentän ja painamalla Etsi-nappia. Tyhjällä haulla siis palautuu kaikki olemassa olevat komponentit.

2.2.2 Muokkaaminen

Painamalla Muokkaa-painiketta pääsee muuttamaan ikkunassa näkyvän komponentin tietoja. Muutokset tallennetaan Talleta-painikkeella.

2.2.3 Poistaminen

Painamalla Poista-nappia valittuna oleva komponentti poistetaan pysyvästi.

2.2.2 Tallentaminen

Muutetut tiedot talletetaan Talleta-painikkeella.

2.2.3 Valinta

Tarkasteltava komponentti valitaan ikkunan vasemman puoleisesta listasta. Valitun komponentin tiedot näytetään ikkunan oikeassa puolessa.

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Talleta

Tallettaa kaikki muutokset.

2.3.2 Tulosta

Tulostaa komponenttien tiedot taulukkomuodossa.

2.3.3 Lopeta

Lopettaa ohjelman.

2.3.4 Lisää komponentti

Luo uuden tyhjän komponentin. Mahdollinen lisättävä komponentti hyppää hakulistaan tallennuksen jälkeen.

2.3.5 Muokkaa Komponentti

Painamalla Muokkaa-painiketta pääsee muuttamaan ikkunassa näkyvän komponentin tietoja. Muutokset tallennetaan Talleta-painikkeella.

2.3.6 Poista Komponentti

Poistaa listasta valitun komponentin.

2.3.7 Lisää Komponenttilaji

Lisää uuden komponenttilajin. Jo olemassa olevaa komponenttilajia ei voi lisätä uudelleen.

2.3.8 Muokkaa Komponenttilaji

Muokkaa olemassa olevaa komponenttilajia.

2.3.9 Poista Komponenttilaji

Poistaa vallitun komponenttilajin.

2.3.10 Lisää Valmistaja

Lisää uuden valmistajan. Jo olemassa olevaa valmistajaa ei voi lisätä uudelleen.

2.3.11 Muokkaa Valmistaja

Muokkaa olemassa olevaa valmistajaa.

2.3.12 Poista Valmistaja

Poistaa vallitun valmistajan.

2.3.13 Apua

Näyttää selaimessa ohjelman käyttöohjeen.

2.3.14 Tietoja

Näyttää ohjelmasta tietoja vähän samaan tapaan kuin aloitusikkunassakin.

3. Tietorakenne ja luokat

3.1 CRC-korit

Komponentti-luokka (Komponentti)

https://www.mit.jyu.fi/demowww/ohj2/ht14/ksalone/trunk/kuvat/crc_komponentti.png

Komponenttilaji-luokka (Komponenttilaji)

https://www.mit.jyu.fi/demowww/ohj2/ht14/ksalone/trunk/kuvat/crc_komponenttilaji.png

Valmistaja-luokka (Valmistaja)

https://www.mit.jyu.fi/demowww/ohj2/ht14/ksalone/trunk/kuvat/crc_valmistaja.png

Komponentit-luokka (Komponentit)

https://www.mit.jyu.fi/demowww/ohj2/ht14/ksalone/trunk/kuvat/crc_komponentit.png

Komponenttilaijit-luokka (Komponenttilajit)

https://www.mit.jyu.fi/demowww/ohj2/ht14/ksalone/trunk/kuvat/crc_komponenttilajit.png

Valmistajat-luokka (Valmistajat)

https://www.mit.jyu.fi/demowww/ohj2/ht14/ksalone/trunk/kuvat/crc_valmistajat.png

Varasto-luokka (Varasto)

https://www.mit.jyu.fi/demowww/ohj2/ht14/ksalone/trunk/kuvat/crc_varasto.png

Näyttö-luokka (Näyttö)

https://www.mit.jyu.fi/demowww/ohj2/ht14/ksalone/trunk/kuvat/crc_naytto.png

3.2 Tietorakenne

https://www.mit.jyu.fi/demowww/ohj2/ht14/ksalone/trunk/kuvat/tietorakenne_kvarasto.png