wiki:kesa2014/suunnitelmat/jomalams
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-06-17 15:27:54

Ohjelmointi 2 - 2014 -kesäkurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Joni Lämsä (joni.m.lamsa@…)

1. Demo-/kotitehtävärekisteri opettajalle

Ohjelman tarkoitus on pitää tietyn kurssin ajan kirjaa opiskelijoiden tekemistä demo-/kotitehtävistä. Ohjelma laskee koko kurssin ajan tehtyjen tehtävien määrää prosenteissa. Lisäksi ohjelman avulla opiskelijoita on mahdollista jakaa tehtyjen tehtävien perusteella ryhmiin, joissa tehtäviä käsitellään.

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • nimi
 • käyttäjätunnus (esim. Korppi, Wilma)
 • sähköpostiosoite

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • opiskelijoiden lisääminen kurssille
 • opiskelijoiden poistaminen kurssilta
 • tietyn opiskelijan demoaktiivisuus
 • tietyn kerholaisen tietojen muuttaminen
 • opiskelijoiden jako tietyn kokoisiin ryhmiin tehtyjen tehtävien perusteella
 • nimilista, jossa listattu tietyn kerran tehtyjen tehtävien määrä jne...

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

demorekFYS1000/opisk - relaatiokannan päätaulu:

Demorekisteri kurssilta FYS1000
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
; sukunimi etunimi   |sähköposti    |käyttäjätunnus|
1 |Korhonen Matti   |korhomasa@juu.fi |korhomasa|
2 |Meikäläinen Maija  |meikama@juu.fi  |meikäma|   
3 |Virtanen Asko    |virtaas@juu.fi  |virtaas|  
4 |Korhonen Erja    |korhoer@juu.fi  |korhoer|  
5 |Peltonen Pentti   |peltope@juu.fi  |peltope|  
6 |Kurvinen Kaisu   |kurvika@juu.fi  |kurvika|  

Tehdyt tehtävät kultakin tapaamiskerralta kirjoitetaan toiseen tiedostoon tehdyttehtavat.dat, jossa opiskelijan id-numeron avulla selviää tehtyjen tehtävien määrä tietyltä kerralta.

demorekFYS1000/tehdyt - tehdyt tehtävät relaation avulla:

;did | oid | tehdyt tehtävät | tehdyt yhteensä
1  | 1  | 1,2,3,5     | 4
1  | 3  | 1,3,5,6     | 4
1  | 6  | 2,3,5      | 3
2  | 1  | 1,2,3,4,5    | 5
2  | 2  | 5        | 1
2  | 5  |         | 0
2  | 6  | 1,2,3,5,6    | 5

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla demorekisteri.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar demorekisteri.jar

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma käynnistetään, avautuu ikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/jomalams/trunk/kuvat/avausnakyma.png

Jos käyttäjän syöttämää kurssia ei löydy, tulee virheilmoitus:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/jomalams/trunk/kuvat/virhe.png

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/jomalams/trunk/kuvat/paaikkuna.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa         Apua
========     =======         =====
Avaa       Ryhmäjako        Apua
Talleta      Lisää opiskelija    Tietoja
Lopeta      Poista opiskelija

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Talleta

Tallettaa kaikki muutokset. Mahdollinen lisättävä opiskelija hyppää hakulistaan.

2.3.2 Avaa

Antaa valitun kurssin tiedot opiskelijoineen ja sen hetkisine demoprosentteineen.

2.3.3 Lopeta

Sulkee ohjelman varmistamalla ensin, halutaanko tehdyt muutokset tallettaa.

2.3.4 Ryhmäjako

Avaa ikkunan, jossa kysytään muodostettavien ryhmien määrä ja varmistetaan se, halutaanko myös tehtäviä tekemättömät opiskelijat huomioida ryhmäjaossa. Tällöin avautuu ikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/jomalams/trunk/kuvat/ryhmiinjako.png

2.3.5 Lisää opiskelija

Antaa pääikkunan, jossa opiskelijan tiedot -kentät ovat tyhjiä, ja ne on mahdollista täyttää, jolloin uusi opiskelija on lisättynä ko. kurssille.

2.3.6 Poista opiskelija

Poistaa opiskelijoiden listauksesta valitun opiskelijan tiedot ko. kurssilta.

2.3.7 Apua

Antaa ohjeita ohjelman käyttöön.

2.3.8 Tietoja

Antaa aloitusikkunan kaltaisen näkymän, jossa on ohjelman nimi, versio ja tekijä.